Skip to main content

Nieuws

Eerste Utrechtse burgerberaad vóór afsteekverbod

Het eerste Utrechtse burgerberaad adviseert om bij de jaarwisseling een ‘eigen verhaal’ te vertellen en een afsteekverbod in te stellen.

Wouter Boonstra

Het eerste Utrechtse burgerberaad stelt in haar adviezen aan de stad over de jaarwisseling voor om een ‘Utrechts verhaal’ bij de jaarwisseling neer te zetten. Doel is om de saamhorigheid van de traditie te behouden en vergroten. Er was ook een ruime meerderheid voor een lokaal afsteekverbod. Het burgerberaad adviseert de gemeente daarom een stap te zetten richting een vuurwerkvrije traditie.

Buurtinitiatieven ondersteunen

De Utrechtse wethouder Eva Oosters (Student & Starter) en gemeenteraadslid Linda Bode (Volt en vertegenwoordiger van de raad) namen de adviezen afgelopen zaterdag in ontvangst. Naast een eigen verhaal en een lokaal afsteekverbod voor vuurwerk adviseert het beraad ook om kleinschalige en toegankelijke initiatieven verspreid over alle buurten te ondersteunen en er budget voor vrij te maken. Hoewel het beraad beseft dat er onvoldoende capaciteit is om een lokaal afsteekverbod te handhaven, denkt het hiermee een krachtig signaal af te geven aan de stad en de landelijke politiek.

Feedback van ambtenaren

Het eerste Utrechtse burgerberaad, bestaande uit ongeveer honderd deelnemers, boog zich vijf bijeenkomsten lang de vraag hoe de jaarwisseling in Utrecht zou moeten worden gevierd en of een vuurwerkverbod daarbij hoort. Uiteindelijk leidde het beraad tot vijftien adviezen, waarover zaterdag werd gestemd. Om een advies over te nemen was een ruime meerderheid van twee derde van de deelnemers nodig. Uiteindelijk haalden acht adviezen een meerderheid. De gemeenteraad neemt de adviezen over als deze financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn. Bij de totstandkoming en de ondersteuning van het beraad was een groep Utrechtse gemeenteambtenaren betrokken. Zij gaven tussendoor feedback over de adviezen.

“Mooi om te zien hoe we dit vrij nieuwe instrument in Utrecht hebben toegepast en hoe dit heeft geleid tot zoveel enthousiaste en gedreven deelnemers” – De Utrechtse wethouder Eva Oosters

Ontzettend trots

Er is voor de adviezen van het burgerberaad een maximaal budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Niet alle adviezen kregen dus een meerderheid, zoals een groot muziekfestival tijdens de jaarwisseling en een jongerenberaad dat specifiek activiteiten zou uitwerken voor jongeren. Ook het advies om op bepaalde pleinen vuurwerk juist wel mogelijk te maken, behaalde geen meerderheid. Wethouder Oosters zegt ‘ontzettend trots’ te zijn op het werk dat door het burgerberaad is verzet en vooral op de manier waarop het burgerberaad samen tot gedragen adviezen is gekomen. ‘Mooi om te zien hoe we dit vrij nieuwe instrument in Utrecht hebben toegepast en hoe dit heeft geleid tot zoveel enthousiaste en gedreven deelnemers.’

Schone Stad

Momenteel wordt de controle gedaan op de financiële, juridische en praktische uitvoerbaarheid van de adviezen. De publicatie van de laatste controle volgt naar verwachting eind maart. Dan publiceert het college het adviesrapport van het burgerberaad en het toetsrapport. De gemeenteraad neemt in april een definitief besluit over de viering van de jaarwisseling in Utrecht vanaf 2024/2025. Overigens gaat op 4 maart in Amsterdam het burgerberaad Schone Stad van start. Van maart tot en met juli buigen150 inwoners zich in zes bijeenkomsten over de vraag hoe de stad schoner te krijgen. Deze groep is geloot uit 623 aanmelders, nadat 10.000 inwoners er in januari voor waren uitgenodigd.

Bron: Binnenlands Bestuur

Het eerste Utrechtse burgerberaad adviseert om bij de jaarwisseling een ‘eigen verhaal’ te vertellen en een afsteekverbod in te stellen. Wouter Boonstra Het eerste Utrechtse burgerberaad stelt in haar adviezen aan de stad over de jaarwisseling voor om een ‘Utrechts verhaal’ bij de jaarwisseling neer te zetten. Doel is om de saamhorigheid van de traditie te […]

Oproep landelijk vuurwerkverbod

Meerdere gemeenten roepen samen met het Landelijk Vuurwerkmanifest op tot een landelijk vuurwerkverbod

Zoals ieder jaar het geval is, vonden op 31 december jl. en de dagen eromheen vele ongeregeldheden plaats door het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Dit resulteerde in letsel, schade en verdriet. Tijdens de jaarwisseling konden hulpverleners hun werk vaak niet veilig doen, kwamen twee personen om het leven en raakten meer dan 1000 mensen gewond, soms met blijvende (oog)schade tot gevolg. Ook dieren en de natuur ervaren negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Veel (huis)dieren raken in paniek of gewond en gedurende de jaarwisseling is een sterkverhoogde concentratie van fijnstof in de lucht. Naast directe schade leidt het afsteken van (il)legaal vuurwerk vaak tot een sfeer van wetteloosheid. Met vérstrekkende gevolgen. 

In het hele land wordt er met legaal én illegaal vuurwerk gegooid naar politie, brandweer, ambulance en andere hulpverleners. Zo zijn op meerdere plekken grote groepen politieagenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Het aantal politieagenten en hulpverleners dat slachtoffer is geworden van geweld is deze jaarwisseling wéér fors toegenomen. Dit is onacceptabel. 

Femke Halsema, burgemeester Amsterdam: “Ik merk dat steeds meer mensen het onverantwoord vinden om nog langer te wachten met een landelijk vuurwerkverbod. Elke jaarwisseling is het weer raak. Jonge slachtoffers belanden met zwaar letsel in het ziekenhuis en hulpverleners moeten met gevaar voor eigen leven hun moeilijke werk doen. Politieagenten, handhavers, brandweerlieden en ambulancepersoneel verdienen beter. Het uitblijven van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk is volgens burgemeesters, artsen en heel veel Nederlanders niet meer uit te leggen.”

Daarom roepen alle ondertekenaars van het Vuurwerkmanifest (w.o. het Oogziekenhuis Rotterdam, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Dierenbescherming en Artsenfederatie KNMG) én 19 burgemeesters op tot een landelijk totaalverbod op consumentenvuurwerk. Zij hebben hierover op donderdag 15 februari een oproep gestuurd aan de woordvoerders van de Tweede Kamercommissie J&V, I&W en LNV. 

Meerdere gemeenten roepen samen met het Landelijk Vuurwerkmanifest op tot een landelijk vuurwerkverbod Zoals ieder jaar het geval is, vonden op 31 december jl. en de dagen eromheen vele ongeregeldheden plaats door het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Dit resulteerde in letsel, schade en verdriet. Tijdens de jaarwisseling konden hulpverleners hun werk vaak niet veilig doen, […]

Oproep aan woordvoerders J&V, I&W en LNV mbt landelijk vuurwerkverbod

31 december 2023 ligt al even achter ons en velen van u kijken hoogstwaarschijnlijk terug op een fijne avond, een mooi feestje en een gezellige jaarwisseling. Toch kan niet iedereen dit zeggen. Zoals – helaas – ieder jaar het geval is, vonden er met oud & nieuw (en de dagen eromheen) vele ongeregeldheden plaats die resulteerden in letsel, schade en verdriet. Tijdens de jaarwisseling konden hulpverleners hun werk verre van veilig doen, kwamen twee personen om als gevolg van vuurwerk, raakten meerdere mensen een oog kwijt, raakten huisdieren in paniek, kwijt en/of gewond en was er een sterkverhoogde concentratie van fijnstof in de lucht. Naast directe schade leidt het afsteken van vuurwerk, o.a. door de combinatie van vrije verkoop in gemeenten met een lokaal verbod zonder handhaving, tot een sfeer van wetteloosheid met verstrekkende gevolgen. 
 
Precies deze combinatie wakkert over het hele land een gevoel aan dat vuurwerkafstekers ertoe brengt om met legaal én illegaal vuurwerk op politie, brandweer, ambulance en andere hulpverleners te richten. En hoewel de verkoop van illegaal vuurwerk verboden is, stelt de Landelijk Politie jaar in jaar uit dat een verbod op (illegaal) vuurwerk alleen handhaafbaar is als er een landelijk totaalverbod geldt in plaats van lokale verboden in individuele gemeenten. Ondergetekende partijen roepen daarom op tot een landelijk vuurwerkverbod. 
 
Zie voor de complete brief in de bijlage de PDF. Deze brief is op donderdag 15 februari verstuurd aan diverse ministeries. 
 
Namens: 
Oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen namens Het Nationale Vuurwerkmanifest – Vuurwerkmanifest (gedragen door ruim 1300 organisaties en 750.000 particulieren) 
Drs. Berthe de Jong, MBA, voorzitter raad van bestuur a.i. – Het Oogziekenhuis Rotterdam 
Oogarts Marit Maatman – Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 
Ellen Bien, bestuurder – Dierenbescherming 
René Héman, voorzitter – Artsenfederatie KNMG 
Burgemeester Van ’t Veld – Gemeente Almelo 
Burgemeester Bolsius – Gemeente Amersfoort 
Burgemeester Halsema – Gemeente Amsterdam 
Burgemeester Heerts – Gemeente Apeldoorn 
Burgemeester Marcouch – Gemeente Arnhem 
Burgemeester Van Bijsterveld – Gemeente Delft 
Burgemeester Van Zanen – Gemeente Den Haag 
Burgemeester Verhulst – Gemeente Ede 
Burgemeester Dijsselbloem – Gemeente Eindhoven 
Burgemeester Schuiling – Gemeente Groningen 
Burgemeester Blanksma-Van den Heuvel – Gemeente Helmond 
Burgemeester Van Beukering – Gemeente Nieuwegein 
Burgemeester Bruls – Gemeente Nijmegen 
Burgemeester De Vries – Gemeente Oudewater 
Burgemeester Weterings – Gemeente Tilburg 
Burgemeester Dijksma – Gemeente Utrecht 
Burgemeester Molkenboer – Gemeente Woerden 
Burgemeester Van Domburg – Gemeente IJsselstein 
Burgemeester Bezuijen – Gemeente Zoetermeer

31 december 2023 ligt al even achter ons en velen van u kijken hoogstwaarschijnlijk terug op een fijne avond, een mooi feestje en een gezellige jaarwisseling. Toch kan niet iedereen dit zeggen. Zoals – helaas – ieder jaar het geval is, vonden er met oud & nieuw (en de dagen eromheen) vele ongeregeldheden plaats die […]
Al twaalf vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis

Oogartsen behandelen weer meer oogletsel

Utrecht, 5 januari 2024 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben tenminste 156 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen, een derde heeft blijvend letsel opgelopen en 11 ogen zijn blind geworden. Eén kind onder de twaalf jaar is blind aan één oog door legaal vuurwerk. 50% van de mensen met letsel stak het vuurwerk niet zelf af, maar is geraakt door het vuurwerk van een anderIn vergelijking: vorig jaar hebben de oogartsen 133 mensen behandeld en de cijfers van vandaag zijn slechts de voorlopige cijfers. Onnodig letsel dat voorkomen kan worden door het instellen van een landelijk vuurwerkverbod. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het landelijk verbod op consumentenvuurwerk van de twee jaarwisselingen tijdens de coronapandemie werkte én per direct opnieuw ingesteld dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen – het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) – blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreerden de oogartsen voor de zestiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. De cijfers van vandaag zijn voorlopige cijfers, de definitieve cijfers worden in maart dit jaar gepresenteerd.     

“Dit jaar hebben weer meer mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen: 156 mensen in vergelijking met 133 vorig jaar. Door heel het land zijn inmiddels tenminste 11 mensen aan één oog blind geworden; een kind onder de twaalf jaar is zelfs blind aan één oog door legaal vuurwerk. Dit kan niet de bedoeling zijn van het vieren van Oud en Nieuw. De mensen die blijvend letsel op hebben gelopen, komen de komende jaren nog voor vele afspraken en operaties weer terug in ziekenhuizen door heel Nederland. Dit is levenslang letsel dat we kunnen voorkomen én onnodige verspilling van zorggeld. Vuurwerk in handen van de consument is onveilig en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het is toch te bizar voor woorden dat vele mensen voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn terwijl we dit letsel eenvoudig door een vuurwerkverbod kunnen voorkomen?”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerk- of droneshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren. Gezien het duidelijke effect van de twee tijdelijke verboden op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisselingen 2020 / 2021 en 2021 / 2022 zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk absoluut niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 750.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Voorlopige cijfers 2024. De definitieve cijfers van de 16e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 27 maart 2024 bekend gemaakt.

Utrecht, 5 januari 2024 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben tenminste 156 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen, een derde heeft blijvend letsel opgelopen en 11 ogen zijn blind geworden. Eén kind onder de twaalf jaar is blind aan één oog door legaal vuurwerk. 50% van de mensen met letsel stak het vuurwerk niet zelf af, […]

Veilig vuurwerk een illusie, maar ligt gewoon in de schappen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is WhatsApp-Image-2024-01-04-at-08.41.01.jpeg

Bron: NRC

Datum: 4 januari 2024

Bron: NRC Datum: 4 januari 2024

Aantal vuurwerkslachtoffers dit jaar opnieuw toegenomen

Bron: Volkskrant

Datum: 4 januari 2024

Bron: Volkskrant Datum: 4 januari 2024
ANP

Wéér klinkt de roep om een vuur­werk­verbod. Wat levert het op?

De Amsterdamse korpschef Frank Paauw pleitte dinsdag bij de NOS voor een landelijk vuurwerkverbod. Het debat tussen voor- en tegenstanders van zo’n verbod laait weer op, zoals vaker na een jaarwisseling. Een kosten-batenanalyse ontbreekt meestal in die discussie. In een zeldzame poging concludeerden onderzoekers Rein Halbersma en Joost Poort twee jaarwisselingen terug dat een verbod ‘netto welvaartswinst’ oplevert.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: FD

Datum: 4 januari 2024

De Amsterdamse korpschef Frank Paauw pleitte dinsdag bij de NOS voor een landelijk vuurwerkverbod. Het debat tussen voor- en tegenstanders van zo’n verbod laait weer op, zoals vaker na een jaarwisseling. Een kosten-batenanalyse ontbreekt meestal in die discussie. In een zeldzame poging concludeerden onderzoekers Rein Halbersma en Joost Poort twee jaarwisselingen terug dat een verbod […]
Oogziekenhuis beleeft met slachtoffers oogletsel door vuurwerk een ouderwetse horrornacht

Epidemiology, treatment, costs, and long-term outcomes of patients with fireworks-related injuries (ROCKET); a multicenter prospective observational case series

Abstract

Objective: People in the Netherlands are legally allowed to celebrate New Year’s Eve with consumer fireworks. The aim of this study was to provide detailed information about the patient and injury characteristics, medical and societal costs, and clinical and functional outcome in patients with injuries resulting from this tradition.

Methods: A multicenter, prospective, observational case series performed in the Southwest Netherlands trauma region, which reflects 15% of the country and includes a level I trauma center, a specialized burn center, a specialized eye hospital, and 13 general hospitals. All patients with any injury caused by consumer fireworks, treated at a Dutch hospital between December 1, 2017 and January 31, 2018, were eligible for inclusion. Exclusion criteria were unknown contact information or insufficient understanding of Dutch or English language. The primary outcome measure was injury characteristics. Secondary outcome measures included treatment, direct medical and indirect societal costs, and clinical and functional outcome until one year after trauma.

Results: 54 out of 63 eligible patients agreed to participate in this study. The majority were males (N = 50; 93%), 50% were children below 16 years of age, and 46% were bystanders. Injuries were mainly located to the upper extremity or eyes, and were mostly burns (N = 38; 48%) of partial thickness (N = 32; 84%). Fifteen (28%) patients were admitted and 11 (20%) patients needed surgical treatment. The mean total costs per patient were €6,320 (95% CI €3,400 to €9,245). The most important cost category was hospital admission. Only few patients reported complaints in patient-reported quality of life and functional outcome after 12 months follow-up.

Conclusion: This study found that young males are most vulnerable for fireworks injuries and that most injuries consist of burns, located to the arm and hand, and eye injuries. On the long-term only few patients experienced reduced quality of life and functional limitations.

Source: Pubmed

Date: 4 January 2024

Abstract Objective: People in the Netherlands are legally allowed to celebrate New Year’s Eve with consumer fireworks. The aim of this study was to provide detailed information about the patient and injury characteristics, medical and societal costs, and clinical and functional outcome in patients with injuries resulting from this tradition. Methods: A multicenter, prospective, observational case series […]

Oogziekenhuis: ‘Ouderwetse horrornacht’

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft met oudjaarsnacht weer een groot aantal vuurwerkslachtoffers moeten behandelen. Aan het einde van de nacht stond de teller op achttien personen. Oogarts Tjeerd de Faber: “Het is weer het oude liedje.”

Volgens de oogarts is vooral siervuurwerk de boosdoener en niet knalvuurwerk. “Het gaat dan om vuurwerk dat te snel is afgegaan. In ongeveer de helft van de gevallen waren omstanders het slachtoffer.” 

Vorig jaar meldden zich in de ochtend 17 mensen met oogletsel in het ziekenhuis. Uiteindelijk werden er 26 mensen behandeld op nieuwjaarsdag.

Voor nieuwjaarsdag staan er al vijf operaties in het Rotterdamse ziekenhuis gepland. “Dat kunnen we niet deze nacht al doen, dan zitten de oliebollen er nog in. De patiënten moeten eerst nuchter zijn.”

Vuurwerkverbod

De 68-jarige oogarts is altijd een fervent voorstander van een landelijk vuurwerkverbod geweest. Tijdens de coronapandemie liep het aantal slachtoffers terug, maar in 2022/23 werden weer veel slachtoffers genoteerd. 

De Faber: “En dit jaar was weer een traditionele horrornacht. Voor mij is het de 26e keer dat ik deze dienst doe. Maar ik heb hier jonge oogartsen, die weten niet wat ze zien. Zoveel patiënten die in heel korte tijd worden binnengebracht. Het is loopgraven-heelkunde.”

Bron: Rijnmond

Datum: 3 januari 2024

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft met oudjaarsnacht weer een groot aantal vuurwerkslachtoffers moeten behandelen. Aan het einde van de nacht stond de teller op achttien personen. Oogarts Tjeerd de Faber: “Het is weer het oude liedje.” Volgens de oogarts is vooral siervuurwerk de boosdoener en niet knalvuurwerk. “Het gaat dan om vuurwerk dat te snel is […]

Oogziekenhuis Rotterdam: ’18 slachtoffers binnengekomen tot nu toe’

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn afgelopen nacht 18 slachtoffers binnengebracht. Dat heeft oogarts Tjeerd de Faber gezegd tegen het NOS Radio 1 Journaal. De Faber verwacht dat er nog meer zullen volgen en spreekt van “hetzelfde liedje als ieder jaar”. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen.

“We hebben inmiddels een operatie gehad, maar er zullen er nog vijf volgen. Dit zijn mensen die er de rest van hun leven nog wel last van hebben”, aldus De Faber. “Er zijn ogen bij die niet meer gaan zien.” De oogarts ziet dat de verwondingen vooral ontstaan door siervuurwerk dat bij het aansteken gelijk ontploft. “Het zijn meestal toch de omstanders. De wind heeft daarin ook een rol gespeeld.”

Vorig jaar telde het Oogziekenhuis rond deze tijd 17 slachtoffers. In totaal kwamen er uiteindelijk 26 slachtoffers binnen in 2023.

Bron: NOS

Datum: 3 januari 2024

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn afgelopen nacht 18 slachtoffers binnengebracht. Dat heeft oogarts Tjeerd de Faber gezegd tegen het NOS Radio 1 Journaal. De Faber verwacht dat er nog meer zullen volgen en spreekt van “hetzelfde liedje als ieder jaar”. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. “We hebben inmiddels een operatie gehad, maar er zullen er […]
ANP

‘Horrornacht’ voor Oogziekenhuis: 18 vuurwerkslachtoffers, onder wie twee kinderen

Achttien mensen zijn tijdens de jaarwisseling naar het Oogziekenhuis in Rotterdam gebracht omdat ze oogletsel hebben opgelopen door vuurwerk. Onder hen zijn zeker twee kinderen, laat het ziekenhuis vanochtend weten.

Het ziekenhuis kan nu nog niet zeggen hoe ernstig de verwondingen zijn en of mensen blijvend blind of slechtziend zijn geworden. Een persoon is geopereerd en vijf anderen worden in de loop van de ochtend geopereerd. De helft van de gewonden had niet zelf vuurwerk afgestoken, maar was omstander. Beide gewonde kinderen zijn jonger dan 12 jaar.

Volgens het ziekenhuis was het ‘wederom een horrornacht’, net als vorig jaar. Toen waren er rond dezelfde tijd zeventien mensen binnengebracht bij het Oogziekenhuis. Tijdens de coronaperiode gold er een landelijk vuurwerkverbod en toen waren er ‘vrijwel geen’ mensen met oogletsel door vuurwerk. Het ziekenhuis pleit al langer voor zo’n verbod.

Doden en gewonden

Voor zover bekend zijn twee personen overleden door een ongeluk met vuurwerk. In het Limburgse Neeritter kwam gisteren een man om het leven door een ongeluk in de tuin, waarbij het vuurwerk bij het afsteken ontplofte. Vannacht ging het mis in Haarlem, daar kwam eveneens een man om het leven. Hoe dat precies gebeurde is nog onduidelijk.

Bron: RTL nieuws

Datum: 3 januari 2024

Achttien mensen zijn tijdens de jaarwisseling naar het Oogziekenhuis in Rotterdam gebracht omdat ze oogletsel hebben opgelopen door vuurwerk. Onder hen zijn zeker twee kinderen, laat het ziekenhuis vanochtend weten. Het ziekenhuis kan nu nog niet zeggen hoe ernstig de verwondingen zijn en of mensen blijvend blind of slechtziend zijn geworden. Een persoon is geopereerd […]

Wederom horrornacht in Oogziekenhuis: al 18 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk

Rotterdam – 1 januari 2024 – Tijdens de Oudejaarsnacht zijn tot nu toe (07.00) achttien vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook twee kinderen hebben oogletsel opgelopen. Het letsel is dusdanig ernstig dat zes mensen geopereerd moeten worden. De meeste oogletsels zijn veroorzaakt door siervuurwerk. 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. In de loop van de ochtend worden er meer mensen verwacht. De drukte in Het Oogziekenhuis is dan ook vergelijkbaar als de drukte tijdens Oud en Nieuw 2022 / 2023.
 
“Helaas hebben we ook deze jaarwisseling in Het Oogziekenhuis weer heel veel patiënten gezien. Het was wederom een horrornacht. We moeten nu op 1 januari net als vorige nieuwjaarsdag opereren. Dit in tegenstelling tot de jaren dat er een landelijk vuurwerkverbod was. Ik vind het heel vervelend om mijzelf te moeten blijven herhalen, maar ik roep de politiek wederom dan ook dringend op om de burger te beschermen en het afsteken van vuurwerk door particulieren nu permanent in heel Nederland te verbieden. Alleen dan zullen we – net als tijdens de coronapandemie met twee jaarwisselingen mét het vuurwerkverbod – zien dat minder mensen blijvend oogletsel oplopen en niet meer voor de rest van hun leven getekend zijn. Honderden patiënten met vuurwerkletsel heb ik de afgelopen jaren behandeld en vele ogen heb ik blind zien worden. Loopt iemand blijvend letsel op dan blijf ik deze mensen vaak nog jarenlang terugzien. Zelfs twintig jaar na de klap komen patiënten nog terug om geopereerd te worden. Het is toch te bizar voor woorden dat vele mensen voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn terwijl we dit letsel eenvoudig door een vuurwerkverbod kunnen voorkomen?”
 
Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Permanent verbod op consumentenvuurwerk

Tijdens deze jaarwisseling hebben oogartsen voor de zestiende keer het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk geregistreerd. Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties (waaronder álle medisch specialistische verenigingen) zijn voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerk- of droneshows en hebben het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk gelanceerd. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 750.000 particulieren en organisaties. Onderteken nu ook het Vuurwerkmanifest: www.vuurwerkmanifest.nl

Bovenstaande cijfers van letsels door vuurwerk betreffen de cijfers van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De landelijke cijfers worden komende week bekend gemaakt.

Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam

Datum: 3 januari 2024

Rotterdam – 1 januari 2024 – Tijdens de Oudejaarsnacht zijn tot nu toe (07.00) achttien vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook twee kinderen hebben oogletsel opgelopen. Het letsel is dusdanig ernstig dat zes mensen geopereerd moeten worden. De meeste oogletsels zijn veroorzaakt door siervuurwerk. 50% van de […]

Argumenten voor een vuurwerkverbod van twee oogartsen: “Een landelijk vuurwerkverbod is doelmatig én liberaal”

Twee publicaties van het Landelijk Vuurwerkmanifest tonen aan dat een landelijk vuurwerkverbod doelmatig en liberaal is.

Oogarts Tjeerd de Faber toont in het gezaghebbende Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde aan dat een landelijk vuurwerkverbod het aantal slachtoffers sterk beperkt. Hij bewijst dit door de oogletselcijfers van legaal en illegaal vuurwerk voor, tijdens en na de coronapandemie onderling te vergelijken.

Oud-VVD senator prof. Jan Keunen legt in het tijdschrift Liberale Reflecties van het wetenschappelijke bureau van de VVD een landelijk vuurwerkverbod langs de VVD-meetlat met vijf liberale kernwaarden. Hij toont aan dat een verbod een zuiver liberaal bestuursbesluit is. De VVD Tweede Kamerfractie is zoals bekend helaas nog steeds tegen een landelijk verbod.

Beide publicaties zijn actueel vanwege twee recente persberichten van de Inspectie ILT waaruit blijkt dat er nog steeds onveilig consumentenvuurwerk op de Nederlandse markt terechtkomt (Inspectie ILT, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, persberichten 2 nov. en 27 dec. 2023; zie ILT website). 

Referenties – artikelen:

1 NTvG 2023, Tjeerd de Faber

2 Liberale Reflecties 2023, Jan Keunen

Twee publicaties van het Landelijk Vuurwerkmanifest tonen aan dat een landelijk vuurwerkverbod doelmatig en liberaal is. Oogarts Tjeerd de Faber toont in het gezaghebbende Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde aan dat een landelijk vuurwerkverbod het aantal slachtoffers sterk beperkt. Hij bewijst dit door de oogletselcijfers van legaal en illegaal vuurwerk voor, tijdens en na de coronapandemie onderling te vergelijken. […]

ILT keurt opnieuw een vijfde van F2-vuurwerk af

Ook dit jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een vijfde (20,5%) van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. De importeurs moeten de afgekeurde artikelen van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Daarnaast is 25,5% van het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit.

De inspectie gaat de importeurs een waarschuwingsbrief sturen. Zij moeten dit vuurwerk aanpassen. Tijdens de jaarlijkse tests van F2-consumentenvuurwerk kijkt de ILT gericht naar de meest risicovolle producten.

Verantwoordelijkheid vuurwerksector

Fabrikanten/importeurs zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilig vuurwerk. Op regelmatige basis spreekt de ILT met de sector en de branchevereniging BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland). De inspectie constateert dat de vuurwerkbranche maatregelen heeft genomen ter verbetering van de veiligheid. Zo zijn op initiatief van de branche bijvoorbeeld de afmetingen van vuurwerkartikelen in Nederland aangepast, waardoor ze niet omvallen. Belangrijk hierbij is uiteraard wel dat het vuurwerk stabiel wordt neergezet. Daarnaast lijkt vuurwerk dat machinaal gevuld is, vaker te voldoen aan de wettelijke eisen. Deze producten hebben een meer eenduidige samenstelling en zijn consistenter van kwaliteit.

Afgekeurd vuurwerk

Dit jaar onderzocht de ILT samengesteld vuurwerk (compounds), batterijen enkelschotbuizen, combinaties en batterijen Romeinse kaarsen op bijvoorbeeld etikettering en slecht functioneren. In totaal zijn 171 artikelen onderzocht. Redenen voor afkeur (20,5%) waren met name brandende delen buiten de veiligheidscirkel van 8 meter en lager dan 3 meter hoogte. Ook een geluidsdruk van meer dan 120 decibel en een burst onder de 8 meter hoogte waren redenen voor afkeur. Tot slot was er ook sprake van ‘weigeraars’ of explosies. Dit zijn meestal geen los van elkaar staande redenen voor afkeur, maar een combinatie ervan. Een te lage burst zorgt bijvoorbeeld vaak voor een geluidsdrukoverschrijding en brandende delen.

Samengesteld vuurwerk (compounds)

Hoewel dit jaar geen sprake was van omvallend vuurwerk, constateert de ILT relatief veel tekortkomingen in het samengestelde vuurwerk (compound). Een compound bestaat uit meerdere vuurwerkonderdelen met verschillende effecten. Een compound is op zich stabiel maar als ze 125, 200 of meer schoten afvuren, kan er relatief veel misgaan. Tijdens het testen van de compounds was er vaak sprake van blindgangers, brandende delen buiten de veiligheidscirkel en een te hoog geluidsniveau.

Aanpassingen aan F2-vuurwerk

Bij het geteste F2-vuurwerk van onvoldoende kwaliteit (25,5%) stuitte de ILT op vuurwerk dat na functioneren nog nabrandde of vuurwerk waarbij incidenteel tekortkomingen werden geconstateerd. De afwijkingen leidden niet tot het afkeuren van het vuurwerk, maar de ILT verplicht de importeurs om deze aan te passen zodat het vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen.

Toezicht Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn, de Ract en het Vuurwerkbesluit. Het doel van dit toezicht is het bevorderen van de veiligheid voor de consument. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht. De inspectie controleert het hele jaar door. Naast inspecties op de productveiligheid van vuurwerk, voert ILT ook controles uit op classificatie, transport en het voorhanden hebben van vuurwerk. En op naleving van de meldingsplicht voor invoer, uitvoer en het ter beschikking stellen van vuurwerk.

Ieder jaar inspecteert de ILT F2-consumentenvuurwerk waarbij zij gericht kijkt naar de meest risicovolle producten. F2-vuurwerk mag alleen worden verkocht aan consumenten en worden gekocht en vervoerd door consumenten tijdens de officiële verkoopdagen. In 2023 zijn dat donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Datum: 28 december 2023

Ook dit jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een vijfde (20,5%) van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. De importeurs moeten de afgekeurde artikelen van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Daarnaast is 25,5% van het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit. De inspectie gaat de importeurs een waarschuwingsbrief sturen. Zij moeten dit vuurwerk […]

Vuurwerk kopen? Bewaar de bon!

Consumentenvuurwerk F1 en F2 -categorie is en blijft onveilig: 20 tot 42.5 % van het geteste vuurwerk wordt ieder jaar afgekeurd

Rotterdam, 27 december 2023 – Het Nationaal Vuurwerkmanifest adviseert iedereen die dit jaar vuurwerk koopt de aankoopbon goed te bewaren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit jaar namelijk een record hoeveelheid getest consumentenvuurwerk afgekeurd. 40% van het steekproefsgewijs geteste F1– en 20% van het geteste F2-consumentenvuurwerk was dit jaar productonveilig. Vorig jaar werd door de ILT 20% F1 en 20% F2 consumentenvuurwerk steekproefsgewijs afgekeurd. Vuurwerkafstekers en omstanders moeten dit jaar dus extra goed opletten voor onveilig consumentenvuurwerk. Het Nationaal Vuurwerkmanifest roept dan ook iedereen – zowel vuurwerkafstekers als omstanders – op om extra goed op te letten bij het afsteken van vuurwerk. Dat onveilig vuurwerk in de Nederlandse winkels ligt werd vorig jaar al publiekelijk erkend door de Belangenvereniging voor Pyrotechniek in Nederland (AD, 27 december 2022). Als je letsel oploopt door onveilig consumentenvuurwerk (F1 of F2-categorie) kan je met de aankoopbon de producent via de verkoper aansprakelijk stellen voor letsel van afstekers en omstanders.

Een aantal feiten die het Vuurwerkmanifest namens 750.000 burgers en 1.200 landelijke organisaties (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties) jaar in jaar uit inbrengt:

 • Een landelijk vuurwerkverbod is effectief en doelmatig. Twee jaarwisselingen zonder consumentenvuurwerk tijdens de coronapandemie hebben de effectiviteit (75% minder letsels) van een landelijk vuurwerkverbod bewezen.
 • Alleen bij een algeheel verbod kan de politie effectief handhaven.
 • Dit jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een vijfde van het steekproefsgewijs geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd: https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2023/12/27/ilt-keurt-opnieuw-een-vijfde-van-f2-vuurwerk-af
 • 20% van het legale vuurwerk van de F1-categorie wordt jaarlijks steeksproefgewijs door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgekeurd. Dit jaar is dit zelfs 42,5% geweest (zie daarvoor: https://www.ilent.nl/onderwerpen/vuurwerk/nieuws/2023/11/02/inspectie-verdubbeling-van-afgekeurd-f1-vuurwerk). Het is absurd en juridisch aanvechtbaar dat de Rijksoverheid burgers en hulpverleners het gehele jaar door en jaar in jaar uit bewust aan zo’n onveilig legaal product blootstelt.
 • Ook Oud & Nieuw 2022-2023 kenmerkte zich weer door een tsunami aan letsels en geweld tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk: vuurwerk afgestoken door consumenten veroorzaakt jaar in jaar uit immens leed: honderden kinderen en pubers met ernstige brandwonden en amputaties door legaal en illegaal vuurwerk, jaarlijks een vuurwerkdode, blinde ogen en dergelijke. Door niet ferm op te treden nemen de Rijksoverheid en een aantal partijen in de Tweede Kamer bewust grote veiligheidsrisico’s die jaar in jaar uit voor burgers en hulpverleners desastreus uitpakken.
 • Vuurwerkletsels aan ogen zorgen neem je je hele leven verder mee

De huidige vuurwerktraditie is in Nederland verworden tot een rampzalige tragedie voor mens, dier en milieu en kent een buitenproportionele geweldspiraal die hulpverleners en onschuldige burgers in groot gevaar brengt. Het is tijdens de coronapandemie onomstotelijk bewezen dat een landelijk consumentenvuurwerk verbod doelmatig en effectief is. Het is de enige manier om een eind te maken aan het vele, langdurige leed, het buitensporig geweld en de immense maatschappelijke schade. Alleen een totaalverbod maakt effectieve handhaving mogelijk omdat dan iedere vorm van afgestoken vuurwerk strafbaar is. Spraakmakende professionele vuurwerkfestivals en lichtshows met drones zijn een perfect en 100% veilig alternatief voor het gevaarlijke consumentenvuurwerk. 

Het Nationaal Vuurwerkmanifest roept burgers en hulpverleners op om het Vuurwerkmanifest te ondertekenen: www.vuurwerkmanifest.nl

Consumentenvuurwerk F1 en F2 -categorie is en blijft onveilig: 20 tot 42.5 % van het geteste vuurwerk wordt ieder jaar afgekeurd Rotterdam, 27 december 2023 – Het Nationaal Vuurwerkmanifest adviseert iedereen die dit jaar vuurwerk koopt de aankoopbon goed te bewaren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit jaar namelijk een record hoeveelheid getest consumentenvuurwerk afgekeurd. 40% van […]

‘Vuurwerkverbod leidt tot minder oogletsels’

Auteur: Tjeerd de Faber

Datum: 20 december 2023

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5622

Tijdens de covid-19-pandemie was er rond twee jaarwisselingen een vuurwerkverbod. Op die dagen waren er minder oogletsels dan rond oudjaar 2022, toen het afsteken van vuurwerk weer was toegestaan. Extra munitie voor oogartsen die al jaren pleiten voor een vuurwerkverbod voor particulieren.

Oogletsels kunnen leiden tot ernstig verlies van gezichtsvermogen en hebben zowel economisch als sociaal een aanzienlijke impact. Het is bekend dat het verbieden van vuurwerk leidt tot een daling van het aantal oogletsels (Br J Ophthalmol. 201094:1586-91). Toch is er nog altijd geen landelijk vuurwerkverbod; een doorn in het oog van oogarts Tjeerd de Faber, die al jaren strijdt voor zo’n verbod voor particulieren.

Vanwege de covid-19-pandemie was het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisselingen van 2020-2021 en 2021-2022 voor het eerst in Nederland verboden. Het jaar erop was het afsteken van vuurwerk in het grootste deel van het land wel weer toegestaan. Dat bood oogarts Tjeerd Faber en aios oogheelkunde Willem Birkhoff, beiden werkzaam bij het Oogziekenhuis Rotterdam, de unieke mogelijkheid om het aantal oogletsels tijdens deze jaarwisselingen te vergelijken en zo het effect van een vuurwerkverbod op het aantal oogletsels in Nederland te evalueren.

Hoewel er tijdens de covidpandemie twee jaarwisselingen waren met een vuurwerkverbod, kozen de onderzoekers ervoor om alleen te kijken naar de jaarwisseling 2021-2022, toen er geen sprake was van een samenscholingsverbod. Die is representatiever voor een ‘normale’ jaarwisseling. Voor hun vergelijking gebruikten ze gegevens uit de database van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), waarin landelijk alle oogletsels rond de jaarwisseling worden geregistreerd.

Ten tijde van het vuurwerkverbod rond de jaarwisseling van 2021-2022 waren er 70 patiënten met oogletsels, tegenover 133 tijdens de jaarwisseling van 2022-2023. Het aantal mensen dat als gevolg van oogletsel blind werd aan een oog was maar liefst 14 keer hoger in het jaar dat vuurwerk was toegestaan (14 vs. 1 persoon).

De auteurs stellen dat deze resultaten, die als abstract gepubliceerd zijn, laten zien dat een vuurwerkverbod tot minder oogletsels leidt. Willem Birkhoff wil daarbij de fabel uit de wereld helpen dat deze oogletsels enkel worden veroorzaakt door het afsteken van illegaal vuurwerk. ‘Ongeveer de helft van de slachtoffers is omstander en de helft van de schade wordt veroorzaakt door legaal consumentenvuurwerk. Het is zonde dat we, met de lange wachttijden in de oogheelkundige zorg, zoveel tijd en middelen kwijt zijn aan voorkombare schade.’

Er lijkt steeds meer draagvlak te komen voor een vuurwerkverbod. Uit onderzoek van Kieskompas.nl van december 2019 bleek dat 56% van de Nederlanders er voorstander van is dat alleen hun gemeente professioneel vuurwerk afsteekt. Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk een verbod op consumentenvuurwerk komt, initieerde De Faber in 2014 vuurwerkmanifest.nl. Op deze website zijn de landelijke cijfers te vinden over oogletsels die veroorzaakt zijn door vuurwerk en kan het manifest getekend worden. Dat is inmiddels gedaan door meer dan 700.000 particulieren en meer dan 1300 organisaties.

Auteur: Tjeerd de Faber Datum: 20 december 2023 Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5622 Tijdens de covid-19-pandemie was er rond twee jaarwisselingen een vuurwerkverbod. Op die dagen waren er minder oogletsels dan rond oudjaar 2022, toen het afsteken van vuurwerk weer was toegestaan. Extra munitie voor oogartsen die al jaren pleiten voor een vuurwerkverbod voor particulieren. Oogletsels kunnen […]

Een landelijk vuurwerkverbod is een liberaal besluit: legaal vuurwerk langs de liberale meetlat

Auteur: Jan Keunen

Bron: Liberale Reflecties

Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen ontkwam Nederland ook dit jaar niet aan de jaarlijkse tsunami aan blin- de ogen, brandwonden en amputaties. 133 Nederlanders kregen legaal en illegaal vuur- werk in het oog, met 14 blinde ogen als ge- volg. Zes ogen moesten worden verwijderd. Twee jonge mensen werden dubbelzijdig blind; hun leven is in de nieuwjaarsnacht voorgoed getekend. Plastisch chirurgen be- handelden 39 slachtoffers; 16 waren minder- jarig en bij 13 was een amputatie noodzake- lijk. Het jongste amputatie slachtoffer was zeven jaar oud. In totaal vielen er meer dan 1.300 vuurwerkslachtoffers.

Ook dit jaar was bijna de helft van de slacht- offers omstander. Mensen die zelf geen vuurwerk afsteken maar wél slachtoffer worden. De ziektekosten en het bijbehoren- de arbeidsverzuim zijn torenhoog, net als de verborgen onkosten zoals voor vernie- lingen in de openbare ruimte en in brand gestoken personenauto’s.

Lees meer.

Datum: 22 december 2023

Auteur: Jan Keunen Bron: Liberale Reflecties Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen ontkwam Nederland ook dit jaar niet aan de jaarlijkse tsunami aan blin- de ogen, brandwonden en amputaties. 133 Nederlanders kregen legaal en illegaal vuur- werk in het oog, met 14 blinde ogen als ge- volg. Zes ogen moesten worden verwijderd. Twee jonge […]

Gemeenten kiezen vaker voor alternatieve opties tijdens jaarwisseling: ‘Zo snel mogelijk vuurwerkvrij’

Georganiseerde nieuwjaarsshows, vuurwerkvrije zones en extra maatregelen. Steeds meer gemeenten kiezen voor een vuurwerkverbod blijkt uit rondgang van EenVandaag onder de G41-gemeenten. Maar vuurwerk helemaal verbieden, blijkt nog lastig. 

De G41 gemeenten zijn, op Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam na, de grootste gemeenten in Nederland. Momenteel geldt er voor negen gemeenten uit de G41 een vuurwerkverbod. Vorig jaar stond de teller nog op vier gemeenten.

Lees hier het hele artikel.

Bron: EenVandaag

Datum: 18 december 2023

Georganiseerde nieuwjaarsshows, vuurwerkvrije zones en extra maatregelen. Steeds meer gemeenten kiezen voor een vuurwerkverbod blijkt uit rondgang van EenVandaag onder de G41-gemeenten. Maar vuurwerk helemaal verbieden, blijkt nog lastig.  De G41 gemeenten zijn, op Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam na, de grootste gemeenten in Nederland. Momenteel geldt er voor negen gemeenten uit de G41 […]

Inventieve EO-documentaire toont vuurwerkangst van huisdieren 

2Doc Kort ‘And a happy new year’: donderdag 28 december om 22.45 uur bij de EO op NPO 2

Oud & Nieuw is voor mensen vaak een gezellig feestje, maar voor veel dieren vooral een regelrechte nachtmerrie. De korte EO-documentaire And a happy new year onderbouwt dit punt op inventieve wijze: aan de vooravond van oudejaarsnacht krijgen honden van verschillende eigenaren een kleine camera omgehangen. De opgenomen beelden vormen de basis van deze originele documentaire, die in november een IDFA Award won.

De film van Sebastian Mulder toont de spanning en angst van de dieren en hun baasjes vanaf de eerste knallen overdag, tot het oorverdovende spektakel om middernacht. Het blijft niet alleen bij huisdieren, ook de paniek onder paarden, vossen en vogels wordt vastgelegd met speciale infrarode camera’s.

De betoverende beelden van het in slowmotion gefilmde vuurwerk staan zo in schril contrast met het bibberen, hijgen en piepen van de huisdieren, gevlucht naar badkamers en weggekropen onder het meubilair. De korte documentaire kent geen voice-over, maar de beelden en het geluid spreken voor zich. And a happy new year is daarmee ook een relevante toevoeging in het voortslepende debat over een nationaal vuurwerkverbod.

De 2Doc Kort ‘And a happy new year’ is gemaakt door Sebastian Mulder en is te zien op donderdag 28 december om 22.45 uur bij de EO op NPO 2.

Bron: EO

2Doc Kort ‘And a happy new year’: donderdag 28 december om 22.45 uur bij de EO op NPO 2 Oud & Nieuw is voor mensen vaak een gezellig feestje, maar voor veel dieren vooral een regelrechte nachtmerrie. De korte EO-documentaire And a happy new year onderbouwt dit punt op inventieve wijze: aan de vooravond van oudejaarsnacht krijgen […]

Hoe lang mogen we zelf nog vuurwerk blijven afsteken?

Geschreven door Steve Oosterkamp

Oliebollen eten, het aftelmoment om twaalf uur en natuurlijk vuurwerk afsteken. Allemaal tradities die je ongetwijfeld doen denken aan de jaarwisseling. Toch is de traditie van het vuurwerk afsteken aan het veranderen: in steeds meer gemeenten mag het al helemaal niet meer.

Vuurwerkverbod op steeds meer plekken

Dit jaar hebben meer gemeenten besloten om een vuurwerkverbod in te voeren. In zestien gemeenten mag je deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk afsteken. Vorig jaar was dat nog zo in twaalf gemeenten. Daarnaast zijn er nog drie gemeenten die erover nadenken om dit verbod in te laten gaan vanaf de jaarwisseling van 2024 naar 2025.

Voor het eerst hebben Tilburg, Arnhem, Amersfoort en Eindhoven gekozen om vuurwerk helemaal te verbieden in hun hele gemeente. Op de meeste plekken waar het vuurwerkverbod geldt, worden grote vuurwerkshows georganiseerd. In Ede, Zwolle en Zutphen zijn ze van plan het vuurwerkverbod vanaf 2024/2025 ook in te voeren, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws

Waarom kiezen gemeenten voor een vuurwerkverbod?

Gemeenten in Nederland kiezen voor een vuurwerkverbod om een paar belangrijke redenen. Eén daarvan is veiligheid. Vuurwerk kan gevaarlijk zijn en voor ongelukken zorgen. Het verbod helpt om verwondingen en schade te voorkomen. Ook gaat het om overlast. Vuurwerk maakt veel lawaai en kan problemen veroorzaken. Het verbod kan helpen om die hinder te verminderen en ervoor zorgen dat mensen en dieren minder last hebben.

Milieu is ook belangrijk. Vuurwerk zorgt voor vieze lucht en kan de natuur schaden. Minder vuurwerk gebruiken is beter voor de omgeving. Ten slotte is het handhaven van regels ook een reden. Een verbod maakt het makkelijker voor de autoriteiten om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Dat kan helpen om de jaarwisseling beter te laten verlopen.

Het blijkt in alle gemeenten nog lastig om het vuurwerkverbod te handhaven. Veel mensen negeren het verbod en steken toch gewoon vuurwerk af.

Hoeveel vuurwerkslachtoffers vallen er elk jaar?

Tijdens de laatste jaarwisseling (2022/2023) raakten 1.253 mensen gewond door het afsteken van vuurwerk. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Dat zijn er véél meer dan in de jaren ervoor, maar dat komt doordat er bij de jaarwisselingen 20/21 en 21/22 coronamaatregelen waren. Het aantal gewonden was ongeveer even hoog als bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020, de laatste voordat de coronapandemie ons land bereikte.

Tijd voor een landelijk verbod?

Nu steeds meer gemeenten kiezen voor een vuurwerkverbod, ontstaan in steeds meer regio’s verschillende regels. In de ene plaats is het verboden om vuurwerk af te steken, terwijl het een dorp verderop nog wel mag. Dat is voor veel mensen verwarrend. Is het tijd voor een landelijk vuurwerkverbod?

Als het aan oogarts Tjeerd de Faber ligt wel. Hij vindt het goed dat steeds meer gemeenten kiezen voor een vuurwerkverbod, maar het gaat naar zijn mening allemaal veel te langzaam. De Faber vindt dat er direct een algeheel landelijk verbod moet komen.

Volgens vuurwerkverkoper Emiel Willemsen gaat een landelijk vuurwerkverbod niet helpen om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen. Hij denkt dat zo’n verbod zelfs averechts zal werken en dat veel mensen vuurwerk in het buitenland gaan kopen, als het bij ons verboden wordt. En wat mensen over de grens kopen, is volgens hem meestal gevaarlijker vuurwerk dan wat ze nu afsteken.

Oogarts De Faber benadrukt dat lang niet alle letsels ontstaan door illegaal vuurwerk uit het buitenland. Bij oogletsels wordt zelfs 70% veroorzaakt door legaal vuurwerk. Wel is het zo dat bij zwaar illegaal vuurwerk – per afgestoken stuk – het risico op letsel veruit het grootst is. Om te voorkomen dat mensen hun vuurwerk massaal in het buitenland gaan kopen, moeten er op Europees niveau afspraken gemaakt worden, vindt De Faber.

Als het aan Tjeerd de Faber ligt, zijn centrale vuurwerkshows de toekomst. In veel andere landen worden deze al jaren georganiseerd en daar zijn dan ook geen vuurwerkgewonden meer. Vuurwerkverkoper Willemsen denkt dat deze centrale vuurwerkshows niet dezelfde sfeer kunnen bieden als het zelf afsteken van vuurwerk. In Nederland zullen veel mensen die shows aan zich voorbij laten gaan, verwacht hij.

Oogarts De Faber is weinig hoopvol over de komende jaarwisseling.

Bron: DIT

Darum: 5 december 2023

Geschreven door Steve Oosterkamp Oliebollen eten, het aftelmoment om twaalf uur en natuurlijk vuurwerk afsteken. Allemaal tradities die je ongetwijfeld doen denken aan de jaarwisseling. Toch is de traditie van het vuurwerk afsteken aan het veranderen: in steeds meer gemeenten mag het al helemaal niet meer. Vuurwerkverbod op steeds meer plekken Dit jaar hebben meer gemeenten […]

UT-RAPPORT ‘LESSEN VAN TWEE VUURWERKRAMPEN’ GEPRESENTEERD

Licht geclassificeerd vuurwerk, bestemd voor consumenten, is bij brand in een opslagplaats veel gevaarlijker dan gedacht. Ook bij dit ‘licht’ geclassificeerde vuurwerk bestaat het gevaar van massa-explosie, en dat heeft implicaties voor de blusinstructies. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het onderzoeksteam van vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente, dat in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar hoe de overheid beter lessen kan trekken uit rampen zoals de vuurwerkrampen in Enschede en Culemborg. Tevens constateerden de onderzoekers dat er bij de Rijksoverheid veel meer speelde in de aanloop naar de vuurwerkramp van Enschede dan eerder naar voren is gekomen.

GEGRONDE ZORGEN

“Ons onderzoek laat zien dat de zorgen van de Tweede Kamer gegrond zijn geweest”, stelt René Torenvlied, hoogleraar bestuurskunde en projectleider van het onderzoek. “Onderzoek van de afgelopen 35 jaar naar vuurwerk laat zien dat vuurwerkproducten niet erg betrouwbaar zijn, waardoor de gevarenclassificatie vaak niet juist blijkt. Bovendien blijken de effecten van een brand in een vuurwerkopslag onvoorspelbaar, tot massa-explosie aan toe. Die massa-explosies treden zelfs op in gaasverpakkingen die juist bedoeld zijn om het vuurwerk veilig te verpakken.”

De onderzoekers adviseren de Tweede Kamer daarom erop aan te dringen dat de bestaande veiligheidsafstanden in wet- en regelgeving worden herzien, juist ook bij kleinere opslagplaatsen van consumentenvuurwerk.

Maar ook de huidige blusinstructies voor de brandweer blijken ontoereikend voor het veilig blussen van vuurwerkbranden, gegeven het gevaar van massa-explosie. De onderzoekers adviseren de Tweede Kamer erop aan te dringen dat de instructies voor vuurwerkbrandbestrijding worden herzien. Zij adviseren voor alle gevarensubklassen van vuurwerk dezelfde instructies te hanteren.

VERGUNNINGVERLENING

Het onderzoek geeft ook nieuwe inzichten in de rol van de Rijksoverheid in de periode tussen de vuurwerkrampen van Culemborg en Enschede. Het blijkt dat er sprake was van een parallelle en verkokerde vergunningverlening door de Rijksoverheid en gemeenten. De Rijksoverheid gaf vuurwerkbedrijven een vergunning voor het ‘bezigen’ van professioneel vuurwerk, waaronder de zwaarste categorieën, op evenementen, terwijl de gemeentelijke milieuvergunning het deze bedrijven niet toestond om dat vuurwerk op te slaan.

Torenvlied, geeft aan dat hierdoor ruimte ontstond die vuurwerkbedrijven gebruikten om ‘te zwaar’ vuurwerk op te slaan in strijd met de milieuvergunning: “Omdat de rijksoverheid en de gemeenten los van elkaar toezicht hielden, heeft de Rijksoverheid destijds een belangrijke kans gemist om overtredingen bij de opslag van professioneel vuurwerk op te sporen. Er is in Nederland een groot veiligheidsprobleem ontstaan waarvan men zich pas na de vuurwerkramp van Enschede bewust werd. Over de ernst van het probleem werd de Tweede Kamer destijds onvolledig geïnformeerd.”

Uiteindelijk werd het probleem van parallelle vergunningverlening na de vuurwerkramp van Enschede gerepareerd, maar pas nadat de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM een decennialang, hoogoplopend conflict hadden bijgelegd. Door dit conflict waren aanbevelingen na de vuurwerkramp van Culemborg niet opgevolgd in een vuurwerkbesluit of richtlijnen.

VIJFTIEN HANDVATTEN

Het onderzoek geeft vijftien handvatten voor de Tweede Kamer om het leervermogen van de rijksoverheid na fysieke rampen te versterken. Deze handvatten gaan in op het versterken van het veiligheidsbeleid ten aanzien van vuurwerk, macht en tegenmacht, onafhankelijk toezicht en onafhankelijk onderzoek, en bestuurscultuur. In hoofdstuk 10 van het rapport worden de conclusies en handvatten nader toegelicht. Het rapport is te downloaden via de link onderaan dit bericht.

KAMERMOTIE

Ten grondslag aan de opdracht van de Tweede Kamer aan de onderzoekers van de Universiteit Twente ligt de in 2021 aangenomen motie van Kamerlid Leijten (SP), waarin wordt opgeroepen om de “bevindingen van onderzoeker Van Buitenen te betrekken in een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede en de afhandeling daarvan.” Oud-Europarlementariër en klokkenluider Paul van Buitenen schreef een zeer omvangrijk rapport over de vuurwerkramp.

Bron: UT Twente

Datum: 5 december 2023

Licht geclassificeerd vuurwerk, bestemd voor consumenten, is bij brand in een opslagplaats veel gevaarlijker dan gedacht. Ook bij dit ‘licht’ geclassificeerde vuurwerk bestaat het gevaar van massa-explosie, en dat heeft implicaties voor de blusinstructies. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het onderzoeksteam van vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente, dat in opdracht van […]

IK KAN PAS MET PENSIOEN ALS ER EEN VUURWERKVERBOD KOMT 

De decembermaand komt eraan en dat betekent ook weer dat de discussie rond consumentenvuurwerk oplaait. Een onderwerp waar Tjeerd de Faber heel duidelijk over is: géén vuurwerk, want hij ziet ieder jaar teveel oogletsel. Reden voor Eyeline redacteur Riens Gort om Tjeerd in het Oogziekenhuis Rotterdam te spreken over vuurwerk én hem een aantal stellingen voor te leggen. 

Lees hier het hele artikel.

Bron: EYELINE

Datum: 28 november 2023

De decembermaand komt eraan en dat betekent ook weer dat de discussie rond consumentenvuurwerk oplaait. Een onderwerp waar Tjeerd de Faber heel duidelijk over is: géén vuurwerk, want hij ziet ieder jaar teveel oogletsel. Reden voor Eyeline redacteur Riens Gort om Tjeerd in het Oogziekenhuis Rotterdam te spreken over vuurwerk én hem een aantal stellingen […]

14 blinde ogen – 6 verwijderd: terug bij af

Opheffen nationaal vuurwerkverbod zorgt voor veel oogletsel

Utrecht, 21 juni 2023 – Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en regionale verboden op het afsteken van consumentenvuurwerk, hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling weer heel veel mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 133 patiënten, 14 blinde ogen, 6 verwijderd, afgelopen Oud en Nieuw is er weer heel veel oogletsel door verschillende soorten vuurwerk – zowel legaal siervuurwerk als illegaal vuurwerk – veroorzaakt. Onnodig letsel dat voorkomen kan worden. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het landelijk verbod op consumentenvuurwerk van de voorgaande twee jaarwisselingen werkt en opnieuw ingesteld dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden. Afgelopen jaarwisseling registreerden de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de vijftiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. De definitieve cijfers worden vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het NOG gepresenteerd.  

Overzicht oogletsels door vuurwerk*

Oogletsels2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012 
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/20182018/ 20192019 / 2020 2020 / 20212021 /20222022/2023
                
Patiënten2593082512172712452101601761201321824770133
Zelfafstekers1091481261081581479895957276102313383
Omstanders150 (58%)160 (52%)125 (50%)109 (50%)113 (42%)98 (40%)112 (53%)65 (41%)81 (46%)48 (40%)56 (42%)80 (44%)16 (34%)37 (53%)5038% 
Aantal ogen3093583072563313112682002241571762447799181
Niet blijvend letsel203242190151227213171127144981111705583116
Blijvend letsel106 (34%)116 (32%)117 (38%)105 (41%)104 (31%)98 (32%)97 (36%)73 (37%)80 (36%)59 (38%)65 (37%)74 (30%)22 (32%)16 (16%)6536%
Visusverlies44513659575531293723112812430
Blinde ogen2022162125201015191110134114
Verwijderd14979810615525206

“In vergelijking met de voorgaande twee jaarwisselingen zijn we nu weer terug bij af. 14 mensen die aan één of zelfs twee ogen blind zijn geworden. Een dode. Dit kan toch niet langer zo doorgaan? Oud en Nieuw vieren moet voor iedereen leuk blijven en niet de rest van je leven tekenen. De mensen die blijvend letsel op hebben gelopen, komen nog voor vele afspraken en operaties weer terug in ziekenhuizen door heel Nederland. Soms levenslang. Samen met mijn collega-oogartsen heb ik de afgelopen jaren honderden mensen behandeld die blijvend slechtziend danwel blind zijn geworden door vuurwerk. In de afgelopen 15 jaar zijn ruim 200 ogen blind geworden waarvan zelfs 89 ogen volledig verwijderd moesten worden. Ook van mensen die alleen maar kijken naar vuurwerk en het niet eens zelf afsteken. Dit is levenslang letsel dat we kunnen voorkomen. Vuurwerk in handen van de consument is onveilig en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerk- of droneshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren. Gezien het duidelijke effect van de twee tijdelijke verboden op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisselingen 2020 / 2021 en 2021 / 2022 zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk absoluut niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden. 

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 750.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Definitieve cijfers 2023. De definitieve cijfers van de 15e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 21 juni 2023 bekend gemaakt.

Bron: Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Datum: 22 juni 2023

Opheffen nationaal vuurwerkverbod zorgt voor veel oogletsel Utrecht, 21 juni 2023 – Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en regionale verboden op het afsteken van consumentenvuurwerk, hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling weer heel veel mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 133 patiënten, 14 blinde ogen, 6 verwijderd, afgelopen Oud en Nieuw is er weer heel […]

Vuurwerk afsteken straks net zo idioot als roken in een restaurant

Het aantal slachtoffers door vuurwerk is terug op het niveau van voor de coronapandemie. De discussie over een algeheel vuurwerkverbod laait weer op. Laten we hierbij leren van de aanpak van het rookverbod, schrijft journalist Diederik de Groot.

‘Het is niet te handhaven.’ Dat is het meest gehoorde argument van Kamerleden om hun stellingname tegen een vuurwerkverbod te verdedigen. Het is niet alleen een drogreden van de bovenste plank, maar geeft ook blijk van grote wantrouwen jegens de samenleving. […]

Bron: het Financieele Dagblad

Datum: 7 januari 2022

Het aantal slachtoffers door vuurwerk is terug op het niveau van voor de coronapandemie. De discussie over een algeheel vuurwerkverbod laait weer op. Laten we hierbij leren van de aanpak van het rookverbod, schrijft journalist Diederik de Groot. ‘Het is niet te handhaven.’ Dat is het meest gehoorde argument van Kamerleden om hun stellingname tegen […]
Aantal vuurwerkslachtoffers terug op niveau pre corona

Aantal vuurwerkslachtoffers terug op niveau pre-corona

Uit onderzoek van VeiligheidNL i.s.m. de NVSHA, InEen en NVT blijkt dat het aantal vuurwerkslachtoffers vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van de laatste jaarwisseling toen er geen beperkende maatregelen waren getroffen (2019-2020). In totaal waren er dit jaar 1.253 vuurwerkslachtoffers. Hiervan zijn er 389 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 864 op de huisartsenposten (HAP). Er is sprake van een stijging van 62 procent van het aantal slachtoffers ten opzichte van vorig jaar, toen er een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona (2021-2022).
Uit onderzoek van VeiligheidNL i.s.m. de NVSHA, InEen en NVT blijkt dat het aantal vuurwerkslachtoffers vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van de laatste jaarwisseling toen er geen beperkende maatregelen waren getroffen (2019-2020). In totaal waren er dit jaar 1.253 vuurwerkslachtoffers. Hiervan zijn er 389 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 864 op de huisartsenposten (HAP). Er is sprake van een stijging van 62 procent van het aantal slachtoffers ten opzichte van vorig jaar, toen er een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona (2021-2022).
Experts willen nu écht een vuurwerkverbod

Experts willen nu écht een vuurwerkverbod: ‘Helft van de slachtoffers is slechts omstander’

Maandag 2 januari 2023

Na wederom een oud en nieuw met een tsunami aan letsel en geweld van en tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nu echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door het geknal.

Het manifest heeft meerdere voorstanders. Zo vinden ook de boa’s en burgemeesters dat het anders moet.

Lees meer

Bron: Metro

Maandag 2 januari 2023 Na wederom een oud en nieuw met een tsunami aan letsel en geweld van en tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nu echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel […]
GroenLinks en Partij van de Dieren willen nog deze maand vuurwerkverbod regelen

GroenLinks en Partij van de Dieren willen nog deze maand vuurwerkverbod regelen

Een jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers, overbelaste Eerste Hulpposten, geweld tegen politie en brandweer, dat willen in GroenLinks en Partij voor de Dieren meteen na het reces regelen in de Tweede Kamer. De partijen willen dan de behandeling van hun initiatiefwet voor een vuurwerkverbod voortzetten.

Vorig jaar juni is de Tweede Kamer begonnen aan de behandeling van het vuurwerkverbod. De behandeling is echter niet afgemaakt, omdat een aantal partijen wilde afwachten wat het huidige gedeeltelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zou opleveren. Na het grote aantal incidenten van deze jaarwisseling en de oproep van de burgemeesters willen Klaver (GroenLinks) en Teunissen (Partij van de Dieren) nog deze maand de behandeling afronden. Zij doen een beroep op alle partijen in de Tweede Kamer om de wet voor een verbod te steunen. Klaver: “Hoeveel slachtoffers gaan we nog accepteren?” Teunissen: “Wij hebben de verantwoordelijkheid om Nederland veilig te houden voor iedereen. We weten nu: veilig vuurwerk bestaat niet”

Jesse Klaver: “Oud en nieuw is voor veel mensen allang geen feestje meer. Artsen, politieagenten, de brandweer, allemaal willen ze een verbod op vuurwerk omdat het aantal slachtoffers veel te hoog is en het geweld rondom vuurwerk enorm. Een oliebol, een glas champagne en met je buren genieten van een professionele vuurwerkshow, dat is pas een feest.”

Christine Teunissen: “Tradities zijn waardevol, en vrijheid is een heel belangrijke waarde. Maar vrijheid voor de één houdt op waar de veiligheid van de ander in het geding komt. De vele ongelukken, de angst en stress bij dieren en de luchtvervuiling zijn geen tradities om trots op te zijn. Laat de jaarwisseling weer een feest voor iedereen worden.”

Al jaren heeft Nederland te maken met een jaarwisseling vol ongeregeldheden. Vuurwerk speelt daarin een belangrijke rol. Omstanders die gewond raken, politieagenten en ambulancemedewerkers die bekogeld worden. In de jaarwisseling van 2019-2020 meldden zich maar liefst 1300 mensen met vuurwerkletsel bij de eerste hulp. Het jaar daarop, toen vanwege corona een tijdelijk vuurwerkverbod gold, lag dat aantal 70% lager. Dit jaar lijken de cijfers weer terug op het oude schrikbarende niveau en blijkt een lokaal vuurwerkverbod niet te handhaven. Ook voor de luchtkwaliteit en het welzijn van dieren heeft de grote hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken grote gevolgen. Uit onderzoek van I&O research uit 2021 blijkt dat bijna 65% van de Nederlanders voor een geheel verbod is.

Een geheel verbod is veel makkelijker te handhaven dan een gedeeltelijk verbod, zeggen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Met het verdwijnen van particulier vuurwerk komt er een belangrijkere rol voor gemeenten om centrale evenementen te organiseren rond de jaarwisseling, bijvoorbeeld met professionele vuurwerkshows of innovatieve spektakelshows.

GroenLinks en Partij voor de Dieren sloegen in 2020 de handen ineen om een initiatiefwet te maken om vuurwerk te verbieden. De wet is deels al behandeld door de Tweede Kamer. De partijen willen nu de behandeling voortzetten zodat het verbod volgende jaarwisseling al in kan gaan.

Bron: Partij voor de Dieren

Een jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers, overbelaste Eerste Hulpposten, geweld tegen politie en brandweer, dat willen in GroenLinks en Partij voor de Dieren meteen na het reces regelen in de Tweede Kamer. De partijen willen dan de behandeling van hun initiatiefwet voor een vuurwerkverbod voortzetten. Vorig jaar juni is de Tweede Kamer begonnen aan de behandeling van […]
Meer vuurwerk? Meer slachtoffers

Gevaarlijke vuurwerktraditie moet nu echt anders

Na wederom een Oud & Nieuw met een tsunami aan letsels en geweld tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nú echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door vuurwerk.
Na wederom een Oud & Nieuw met een tsunami aan letsels en geweld tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nú echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door vuurwerk.
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

Zondag 1 januari 2023

24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

[…]

“Mensen denken dat siervuurwerk veiliger is, maar dat is dus niet zo”, zegt De Faber. “Met name de wind speelde afgelopen nacht een rol, die zorgde voor afzwaaiers. Een van de patiënten werd geraakt toen hij op 25 meter afstand stond.”

Lees meer

Bron: NOS

Zondag 1 januari 2023 In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar. Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd […]
Arts oogziekenhuis Rotterdam: 'we zijn weer terug bij af'

Arts oogziekenhuis Rotterdam: ‘we zijn weer terug bij af’. Tientallen arrestaties en meerdere vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling, ook gewonden in Fryslân

Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis 18 patiënten met oogletsel door vuurwerk. “we zijn weer terug bij af”, zegt hij.
Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis 18 patiënten met oogletsel door vuurwerk. “we zijn weer terug bij af”, zegt hij.
Oogziekenhuis beleeft met slachtoffers oogletsel door vuurwerk een ouderwetse horrornacht

Oogziekenhuis beleeft met slachtoffers oogletsel door vuurwerk ‘een ouderwetse horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling zeventien slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht”.
In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling zeventien slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht”.
23 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam: ‘Ouderwetse horrornacht’

23 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam: ‘Ouderwetse horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot nu toe 23 mensen met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een “ouderwetse horrornacht”. “We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren”, aldus De Faber. Hij pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen.
In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot nu toe 23 mensen met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een “ouderwetse horrornacht”. “We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren”, aldus De Faber. Hij pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen.
Al twaalf vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis

Drukte met oudjaar in ziekenhuizen vergelijkbaar met voor corona 

In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al twaalf slachtoffers met oogletsel binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis. Van een patiënt is een oog niet meer te redden. Vier andere oogslachtoffers hebben ernstig blijvend letsel.
In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al twaalf slachtoffers met oogletsel binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis. Van een patiënt is een oog niet meer te redden. Vier andere oogslachtoffers hebben ernstig blijvend letsel.
Oogziekenhuis Rotterdam: we zijn weer terug bij af

Oogziekenhuis Rotterdam: we zijn weer terug bij af

In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al 12 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis.
In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al 12 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis.
Zeventien slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam

Zeventien slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam

Oogartsen van Oogziekenhuis Rotterdam hebben zes van zeventien slachtoffers met oogletsel geopereerd. Eén persoon wacht nog op een operatie. Het jongste slachtoffer is zeven jaar oud, de oudsten zijn vijftigers. Het gaat volgens oogarts Tjeerd de Faber in ongeveer de helft van de gevallen om mensen die zelf vuurwerk hebben afgestoken. De rest is als omstander gewond geraakt.
Oogartsen van Oogziekenhuis Rotterdam hebben zes van zeventien slachtoffers met oogletsel geopereerd. Eén persoon wacht nog op een operatie. Het jongste slachtoffer is zeven jaar oud, de oudsten zijn vijftigers. Het gaat volgens oogarts Tjeerd de Faber in ongeveer de helft van de gevallen om mensen die zelf vuurwerk hebben afgestoken. De rest is als omstander gewond geraakt.
Sier vuurwerk in de lucht.

Veel agenten gewond tijdens jaarwisseling, Oogziekenhuis spreekt van ’horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling 24 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel, het jongste slachtoffer is 7 jaar. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht.” Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie spreekt van ’een intensieve nacht’. Alleen al in Den Haag raakten 12 agenten gewond, meldt burgemeester Jan van Zanen.
In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling 24 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel, het jongste slachtoffer is 7 jaar. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht.” Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie spreekt van ’een intensieve nacht’. Alleen al in Den Haag raakten 12 agenten gewond, meldt burgemeester Jan van Zanen.
Politie: intensieve jaarwisseling, meerdere agenten gewond door zwaar vuurwerk

Politie: intensieve jaarwisseling, meerdere agenten gewond door zwaar vuurwerk

De politie blikt terug op een intensieve jaarwisseling, maar massale ordeverstoringen bleven volgens korpschef Henk van Essen uit. Wel zijn in meerderde eenheden politiemensen bekogeld met zwaar vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade als gevolg.
De politie blikt terug op een intensieve jaarwisseling, maar massale ordeverstoringen bleven volgens korpschef Henk van Essen uit. Wel zijn in meerderde eenheden politiemensen bekogeld met zwaar vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade als gevolg.
Horrornacht: inmiddels al 17 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk

Persbericht 1 januari – Horrornacht: inmiddels al 17 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk

Tijdens de Oudejaarsnacht zijn tot nu toe zeventien vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is dusdanig ernstig dat deze ochtend zes mensen geopereerd moeten worden. 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. In de loop van de dag worden er meer mensen verwacht. De drukte in Het Oogziekenhuis is dan ook weer vergelijkbaar als de drukte voor de coronapandemie mét een vuurwerkverbod voor consumenten tijdens Oud en Nieuw.
Tijdens de Oudejaarsnacht zijn tot nu toe zeventien vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is dusdanig ernstig dat deze ochtend zes mensen geopereerd moeten worden. 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. In de loop van de dag worden er meer mensen verwacht. De drukte in Het Oogziekenhuis is dan ook weer vergelijkbaar als de drukte voor de coronapandemie mét een vuurwerkverbod voor consumenten tijdens Oud en Nieuw.

Wat wordt jouw goede voornemen voor oudejaarsavond?

Het is bijna zover: oudejaarsavond. Oliebollen, de oudejaarsconference, lekker eten en drinken, vrienden, familie en… vuurwerk? Ieder jaar leidt het particulier afsteken van vuurwerk tot onnodig veel leed, overlast en schade. Wordt het niet tijd voor een nieuwe traditie? Om te peilen hoe Nederland hierover denkt, gingen we de straat op. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ga jij dit jaar vuurwerk afsteken? En wat wordt jouw nieuwe traditie?

Deel jouw idee op www.nieuwetradities.nl

Bron: Achmea

Datum: 31 december 2022

Het is bijna zover: oudejaarsavond. Oliebollen, de oudejaarsconference, lekker eten en drinken, vrienden, familie en… vuurwerk? Ieder jaar leidt het particulier afsteken van vuurwerk tot onnodig veel leed, overlast en schade. Wordt het niet tijd voor een nieuwe traditie? Om te peilen hoe Nederland hierover denkt, gingen we de straat op. Hoe zit dat eigenlijk […]

Achmea roept op tot nieuwe Oud & Nieuw tradities

Achmea steunt voor het zevende jaar op rij de oproep van het Vuurwerkmanifest. Een organisatie die zich, onder leiding van oogarts Tjeerd de Faber, inzet voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Dit jaar wordt er, na twee jaar met een landelijk afsteekverbod door Corona, weer enorm veel vuurwerk gekocht. We hopen van harte dat deze stijging zich niet één-op-één vertaalt naar een stijging in letsel en ongevallen. Maar we vrezen het ergste en roepen daarom op tot een andere kijk op de viering van Oud en Nieuw.

De traditie van zelf vuurwerk afsteken op oudejaarsavond zorgt elk jaar weer voor onnodig veel letsel, persoonlijk leed, schade en maatschappelijke overlast. Als grote schade- en zorgverzekeraar horen wij de verhalen van onze klanten over wat dit teweeg brengt. Veel van de gewonden zijn omstanders. Woningen, auto’s en bedrijven raken beschadigd. Om nog maar niet te spreken van het aantal dieren dat hiervan grote hinder ondervindt en de luchtvervuiling die het oplevert. En dat vanwege één feestelijke avond.  Wij vinden het zelf afsteken van vuurwerk door consumenten eigenlijk niet meer van deze tijd. Daarom denken wij dat het tijd wordt voor nieuwe tradities. De bestaande traditie van zelf vuurwerk afsteken wordt als een verworven recht en vanzelfsprekendheid gezien die sommige mensen niet willen loslaten. Tegelijkertijd ontstaat er een meerderheid die de gevolgen van het zelf afsteken niet meer acceptabel vindt.

In gesprek over nieuwe tradities

Achmea is voorstander van het samen bedenken en organiseren van nieuwe tradities. Daarom brengen we het gesprek op gang over alternatieven voor het feestelijk inluiden van het nieuwe jaar. Om zo te bewegen naar nieuwe tradities, zonder het zelf afsteken van vuurwerk. We vragen aan mensen om mee te denken én elkaar de vraag te stellen: wat wordt jouw goede voornemen voor oudejaarsavond? En dus: wat wordt jouw nieuwe traditie? Voor meer informatie zie: www.nieuwetradities.nl

Bron: Achmea

Datum: 31 december 2022

Achmea steunt voor het zevende jaar op rij de oproep van het Vuurwerkmanifest. Een organisatie die zich, onder leiding van oogarts Tjeerd de Faber, inzet voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Dit jaar wordt er, na twee jaar met een landelijk afsteekverbod door Corona, weer enorm veel vuurwerk gekocht. We hopen van harte dat deze […]

Artsen pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk

Maar liefst 90% van de artsen vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk in Nederland. Bijna driekwart van die artsen pleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Zo blijkt uit onderzoek van de KNMG onder ruim 800 artsen. De overheid staat volgens hen aan de lat om dit verbod op te leggen.

De belangrijkste reden om een verbod op consumentenvuurwerk op te leggen is, volgens de ondervraagde artsen, dat het teveel letsel veroorzaakt (59%). Ook milieuoverlast (22%) en er stress bij mens en dier, algehele overlast en afval (9%) worden als redenen genoemd om een verbod op verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk op te leggen.

Een algeheel consumentenvuurwerkverbod is, zo geeft ruim 70% van de artsen aan, de beste oplossing. Ongeveer een derde van de artsen is voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod of voor het instellen van vuurwerkvrije zones. De landelijke overheid is aan zet om deze maatregelen te nemen, zo vindt 69% van de artsen.

De artsen geven aan dat vuurwerk beter door professionele partijen afgestoken kan worden. 

Lokale overheden zouden hiertoe vuurwerkshows moeten organiseren. Overigens vindt 27% van de artsen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en burgers is om maatregelen te treffen. Een kleine groep (9%) van de artsen vindt dat het afsteken van vuurwerk door consumenten bij de jaarwisseling hoort.

Een groot deel van de ondervraagde artsen (80%) zegt het belangrijk te vinden om zich in de discussie rondom vuurwerk mengen. Zij moeten de risico’s blijven benoemen, richting politiek en in de media. De artsen vinden dat consumenten teveel risico op letsel lopen door zelf vuurwerk af te steken. De KNMG dringt dan ook bij de politiek aan op een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Bron: KNMG

Datum: 31 december 2022

Maar liefst 90% van de artsen vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk in Nederland. Bijna driekwart van die artsen pleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Zo blijkt uit onderzoek van de KNMG onder ruim 800 artsen. De overheid staat volgens hen aan de lat om dit verbod […]

In Apeldoorn geldt een afsteekverbod. Maar Ed Raket hoopt toch het magazijn leeg te verkopen

In twaalf gemeenten in Nederland mag deze jaarwisseling wel vuurwerk worden verkocht, maar niet worden afgestoken. Het afsteekverbod maakt vuurwerkverkoper Ed Raket in Apeldoorn volkomen afhankelijk van de gehoorzaamheid van de bewoners in de stad. ‘Ik ga op oudjaarsdag gewoon naar vrienden buiten de gemeente.’

‘Met de jaarwisseling ga ik die box daar afsteken’, zegt Nathalie de Vries, eigenaar van vuurwerkspeciaalzaak Ed Raket in Apeldoorn. Ze wijst naar een grote doos siervuurwerk op een plank achter de toonbank van de kleurrijke winkel. ‘De traditie’, staat er met grote letters op de box geschreven. ‘Heel toepasselijk’, zegt De Vries schamper, ‘Dat is namelijk precies wat hier nu verloren gaat.’ […]

Het afsteekverbod is ‘een uitstekend besluit’, zegt ook Tjeerd de Faber, oogarts en oprichter van het Vuurwerkmanifest, een organisatie die al jarenlang pleit voor een vuurwerkverbod. ‘Zo’n verbod werkt. De eerste jaarwisseling dat het totaalverbod door corona van kracht was, nam het aantal vuurwerkslachtoffers met oogletsel met 75 procent af.’

Bron: De Volkskrant

Datum: 28 december 2022

In twaalf gemeenten in Nederland mag deze jaarwisseling wel vuurwerk worden verkocht, maar niet worden afgestoken. Het afsteekverbod maakt vuurwerkverkoper Ed Raket in Apeldoorn volkomen afhankelijk van de gehoorzaamheid van de bewoners in de stad. ‘Ik ga op oudjaarsdag gewoon naar vrienden buiten de gemeente.’ ‘Met de jaarwisseling ga ik die box daar afsteken’, zegt […]

Meer vuurwerk? Meer slachtoffers

Komende jaarwisseling wordt naar verwachting meer vuurwerk dan ooit afgestoken. ‘Alle
remmen gaan los, omdat vuurwerk afsteken twee jaar niet mocht.’

Oogarts Tjeerd de Faber heeft de afgelopen twee jaarwisselingen geen ogen hoeven te opereren of verwijderen, dankzij het vuurwerkverbod dat vanwege de pandemie was ingesteld. ‘Dat had ik niet eerder meegemaakt.’ Hij verwacht komende nieuwjaarsnacht wel weer in de operatiekamer aan het
werk te zijn, nu er alleen een gedeeltelijk vuurwerkverbod geldt.

Knalvuurwerk en losse vuurpijlen zijn komende jaarwisseling overal in Nederland verboden. ‘Dit vuurwerk was altijd verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de vuurwerkslachtoffers’, zegt Tjeerd de Faber die bij Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt.
Toch zal het aantal vuurwerkslachtoffers komende oud en nieuw niet 50 procent lager liggen, verwacht hij. ‘Er wordt namelijk meer geld uitgegeven aan het siervuurwerk dat nog wel is toegestaan. Alle remmen gaan los, omdat vuurwerk afsteken twee jaar niet mocht. Hoe meer er wordt verkocht, hoe meer slachtoffers er vallen.’
De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland zegt dat de omzet dit jaar boven de 80 miljoen euro zal uitkomen. In de laatste jaarwisseling voor de coronacrisis (2019-2020) werd voor 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Dat was ook al een recordopbrengst.

Bron: NederlandsDagblad

Datum: 23 december 2022

Komende jaarwisseling wordt naar verwachting meer vuurwerk dan ooit afgestoken. ‘Alleremmen gaan los, omdat vuurwerk afsteken twee jaar niet mocht.’ Oogarts Tjeerd de Faber heeft de afgelopen twee jaarwisselingen geen ogen hoeven te opereren of verwijderen, dankzij het vuurwerkverbod dat vanwege de pandemie was ingesteld. ‘Dat had ik niet eerder meegemaakt.’ Hij verwacht komende nieuwjaarsnacht […]
Vuurwerkleed blijft ook na verbod

Vuurwerkleed blijft ook na verbod

De komende jaarwisseling gaat het aantal vuurwerkslachtoffers flink oplopen. Dat verwachten medisch experts. Na twee vuurwerkloze oud en nieuw-vieringen als gevolg van corona mag er dit jaar weer consumentenvuurwerk worden afgestoken.
De komende jaarwisseling gaat het aantal vuurwerkslachtoffers flink oplopen. Dat verwachten medisch experts. Na twee vuurwerkloze oud en nieuw-vieringen als gevolg van corona mag er dit jaar weer consumentenvuurwerk worden afgestoken.
Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?

Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?

Rond de jaarwisseling van 2021-2022 kwamen er ongeveer 30 kinderen naar het Brandwondencentrum in Rotterdam met brandwonden door vuurwerk. Vaak komen deze brandwonden door ongelukken met het afsteken van ‘onschuldig’ kindervuurwerk. Denk hierbij aan vuurwerk dat in de broekzak tot ontsteking komt, vuurwerk dat in de capuchon terechtkomt maar ook vuurwerk datdoor de schoenzool heen brandt. Graag delen (ervarings)deskundigen hun antwoord op de vraag: ”Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?”
Rond de jaarwisseling van 2021-2022 kwamen er ongeveer 30 kinderen naar het Brandwondencentrum in Rotterdam met brandwonden door vuurwerk. Vaak komen deze brandwonden door ongelukken met het afsteken van ‘onschuldig’ kindervuurwerk. Denk hierbij aan vuurwerk dat in de broekzak tot ontsteking komt, vuurwerk dat in de capuchon terechtkomt maar ook vuurwerk datdoor de schoenzool heen brandt. Graag delen (ervarings)deskundigen hun antwoord op de vraag: ”Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?”
Vuurwerk

Het momentum voor een algeheel vuurwerkverbod is er nú 

Legaal vuurwerk is zo explosief geworden, dat het onverantwoord is om dat iemand met een sigaret in de ene en een glas wijn in de andere hand te laten afsteken 

Interview Arjen Littooij directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Hij zegt namens alle veiligheidsregio’s te spreken: Arjen Littooij, directeur van de Rotterdamse, spreekt zijn steun uit voor het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om ál het vuurwerk te verbieden. 

NRC, 8 juni 2022 

Eenduidigheid in de handhaving. Minder slachtoffers en minder rellen op straat. En ook meer veiligheid voor brandweerlieden, ambulancepersoneel en politie. Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, wil het aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over een algeheel vuurwerkverbod nog eens duidelijk gezegd hebben. Dat verbod moet er komen. Overal, niet alleen in Rotterdam of in de Randstad. 

Lees hier meer over het vuurwerkverbod

Legaal vuurwerk is zo explosief geworden, dat het onverantwoord is om dat iemand met een sigaret in de ene en een glas wijn in de andere hand te laten afsteken  Interview Arjen Littooij directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  Hij zegt namens alle veiligheidsregio’s te spreken: Arjen Littooij, directeur van de Rotterdamse, spreekt zijn steun uit voor het […]
verbod op consumentenvuurwerk

HET VUURWERKMANIFEST (www.vuurwerkmanifest.nl)

6 juni 2022 – Op 8 juni 2022 zal het wetsvoorstel van Klaver-Ouwehand verbod op consumentenvuurwerk in de Tweede Kamer besproken worden. Het Nationale Vuurwerkmanifest steunt dit wetsvoorstel. Een aantal feiten die namens 700.00 burgers en 1.200 landelijke organisaties worden ingebracht (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties):

 • Letsels aan ogen, handen, gehoor en huid kan voorkomen worden door een landelijk vuurwerkverbod;
 • De helft van alle vuurwerkslachtoffers is omstander;
 • Vuurwerk geeft ook veel geluidsoverlast;
 • De luchtkwaliteit verslechterd voor mens en dier;
 • Vuurwerk verontreinigt lucht, bodem en oppervlaktewater;
 • Consumentenvuurwerk wordt gebruikt als wapen tegen hulpverleners;
 • Een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) valt negatief uit voor 
consumentenvuurwerk. Een veelvoud aan maatschappelijke schadekosten weegt niet op tegen de baten van consumentenvuurwerk.

Een aantal argumenten verder uitgelegd

 1. De consumentenvuurwerk traditie is in Nederland verworden tot een traditie om jaarlijks in de Nieuwjaarsnacht het zicht in je ogen te verliezen, brandwonden op te lopen, je wezenloos te schrikken of doof te worden. De helft van de slachtoffers is omstander. Het veroorzaakt ook op grote schaal dierenleed en ernstige milieuvervuiling van lucht, bodem en grondwater. Het kent een progressieve buitenproportionele geweldspiraal die onze hulpverleners in gevaar brengt. Een grote meerderheid van de bevolking geniet niet van consumentenvuurwerk maar ervaart vooral veel overlast.
 2. Het is wetenschappelijk bewezen dat veilig consumentenvuurwerk nietbestaat en dat consumentenvuurwerk niet altijd veilig kan worden afgestoken door leken.
 3. De stelling van de vuurwerkbranche dat vuurwerkletsel en schade grotendeels het gevolg zijn van illegaal vuurwerk is pertinent onjuist. Het tegendeel is onomstotelijk bewezen.
 4. De vuurwerkbranche verdient jaarlijks veel geld aan de vuurwerkhandel maar laat de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de tientallen miljoenen aan publieke kosten van hun gevaarlijke handelswaar.
 5. Een landelijk vuurwerkverbod is effectief en doelmatig. De afgelopen 2 jaarwisselingen zonder consumentenvuurwerk hebben de effectiviteit (75% minder letsels) van een landelijk vuurwerkverbod bewezen.

Samenvattend

De vuurwerktraditie is in Nederland verworden tot een rampzalige tragedie voor mens, dier en milieu en kent een buitenproportionele, progressieve geweldspiraal die hulpverleners en handhavers in gevaar brengt. Meer dan 70% van de bevolking kiest in landelijke enquêtes voor een consumentenvuurwerk verbod. Het is onomstotelijk bewezen dat een landelijk consumentenvuurwerk verbod doelmatig en effectief is. Het is de enige manier om een eind te maken aan het vele leed, het buitensporig geweld en de immense maatschappelijke schade. De Raad van State wijst terecht op het belang van adequate handhaving en naleving: alleen een totaalverbod maakt effectieve handhaving mogelijk omdat dan iedere vorm van afgestoken vuurwerk strafbaar is. Spraakmakende professionele vuurwerkfestivals en lichtshows met drones zijn een perfect en 100% veilig alternatief voor het gevaarlijke consumentenvuurwerk. 

Tot slot

Mocht het wetsvoorstel Klaver-Ouwehand het niet halen en consumentenvuurwerk toch weer gedoogd worden, dan nemen we als samenleving de letsels, schade en overlast op de koop toe en blijft de belastingbetalende burger opdraaien voor de gevolgen van de bewezen gevaarlijke handelswaar van de vuurwerkbranche geleverd aan 10% burgers die hun pleziertje willen.

6 juni 2022 – Op 8 juni 2022 zal het wetsvoorstel van Klaver-Ouwehand verbod op consumentenvuurwerk in de Tweede Kamer besproken worden. Het Nationale Vuurwerkmanifest steunt dit wetsvoorstel. Een aantal feiten die namens 700.00 burgers en 1.200 landelijke organisaties worden ingebracht (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties): Letsels aan ogen, handen, gehoor en huid kan […]

Martin van der Brugge slachtoffer van vuurwerk

Begin 2020 was de totale schade van de ‘relatief rustig verlopen’ jaarwisseling circa 15 miljoen euro. Inmiddels heb ik helaas de ervaring opgedaan dat, wanneer er zoals bij mij iets misgaat en je slachtoffer wordt van een vuurwerkongeluk, je nergens terecht kunt voor de geleden schade. 

Achtergrond

De vuurwerkknal die mijn leven veranderde 

Op oudejaarsavond 2019 reed ik op de fiets oudejaarsavond te vieren bij vrienden. Om het vuurwerk voor te zijn, vertrok ik al vroeg in de avond richting centrum. Op het fietspad stond een jongen. 

Op het moment dat ik deze jongen passeerde, stond hij met zijn rug naar mij gekeerd waardoor hij mij niet heeft zien aankomen. Te laat zag ik dat hij vanaf de grond een soort vierkant rotje afstak. Het rotje ging af en een enorme knal volgde. Ik hoorde even helemaal niets, behalve een piep en een ruis. Ik schrok ervan, maar reed gewoon door. De piep bleef de rest van de avond wel aanhouden, maar ik dacht dat het vanzelf wel over zou gaan.

Pas toen ik op 2 januari op Schiphol stond, om mijn vlucht naar Dublin te halen, bleek de piep onverminderd hard in mijn linkeroor door te suizen. Ik ging ervan uit dat het wel goed zou komen en dat het van tijdelijke aard zou zijn, maar helaas bleek dat niet het geval.

Een paar weken later werd een gehoorbeschadiging geconstateerd aan mijn linkeroor. Een constante piep op 4.000 Hz achtervolgt mij nu al anderhalf jaar.  

Gevolgen

Als dirigent heb ik heel altijd veel werk. Ik word veel gevraagd voor concerten in binnen- en buitenland. Ik werk met heel veel plezier en passie zeker 6 dagen in de week. Ik heb enthousiasme, trots én veel liefde voor het vak. Na de lockdowns ziet iedere musicus enorm uit om weer concerten te gaan geven. Maar sinds mijn gehoorbeschadiging is nog ongewis in hoeverre ik weer fulltime aan de slag kan – mijn toekomst blijft onzeker. Door de gehoorbeschadiging is de inschatting dat ik niet meer zoveel kan werken. Het is ongelofelijk vermoeiend om 7 dagen in de week een piep in je oren te hebben.

Dat is de reden dat ik een antivuurwerk petitie ben begonnen.
Klik hier om deze petitie te tekenen.

Stichting Hoor mij

Het initiatief wordt ondersteund door Stichting Hoor mij Klik hier

Tevens aandacht voor de vuurwerkmanifest. 

Inmiddels hebben meer dan 650.000 mensen deze online petitie  (die zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk.) Hoe lang duurt het nog voor Nederland weer veilig is tijdens de periode van de jaarwisseling en we weer gezamenlijk een mooi feest kunnen vieren? 
Klik hier om ook deze petitie te tekenen.

Mijn dank is bijzonder groot.


Martin in de media

Kranten

Leidsch Dagblad Klik hier

Leids nieuwsblad Klik hier 

TV

TV West Klik hier

Unity TV Klik hier

Leiden Sleutelstad klik hier

Radio 

West Wordt Wakker

Uitzending van donderdag 24 juni 2021 om 07:20
Luister hier naar de uitzending 
Luister hier naar de gehele radio uitzending. (Vanaf 24:00 minuten) 

Overige 

Dirigent wil vuurwerkverbod na gehoorschade door knal: ‘Je hebt levenslang’ Klik hier

Begin 2020 was de totale schade van de ‘relatief rustig verlopen’ jaarwisseling circa 15 miljoen euro. Inmiddels heb ik helaas de ervaring opgedaan dat, wanneer er zoals bij mij iets misgaat en je slachtoffer wordt van een vuurwerkongeluk, je nergens terecht kunt voor de geleden schade.  Achtergrond De vuurwerkknal die mijn leven veranderde  Op oudejaarsavond […]
vuurwerkmanifest overhandigen

Overhandiging petitie – 8 maart 2022

Beste ondertekenaar,

Op 8 maart heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Deze petitie bevat de handtekeningen verzameld via petities.nl en de handtekeningen die via het Vuurwerkmanifest zijn verzameld (en uiteraard zijn ontdubbeld).

De organisaties en particulieren die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Hiermee hoopt het Vuurwerkmanifest een grotere veiligheid voor de maatschappij te bereiken, speciaal tijdens de jaarwisseling. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven.

De volgende partijen hebben namens jullie allen de handtekeningen overhandigd: de Nederlandse oogartsen (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Vision2020), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Stichting DierenLot, House of Animals, de Dierenbescherming en Dierenambulance Amsterdam.

In 2014 is het Nationale Vuurwerkmanifest gestart door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen. Acht jaar later hebben zich inmiddels meer dan 700.000 organisaties en particulieren bij het manifest aangesloten. Dit zijn o.a. organisaties als de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Landelijke Huisartsen Vereniging, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, de Dierenbescherming, Dierenbescherming Amsterdam, verzekeraar Achmea en politieke partijen als de Partij voor de Dieren, SGP en Groenlinks.

Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

De afgelopen twee jaarwisselingen met een consumentenvuurwerk verbod door corona maatregelen, hebben een significante daling van letsels laten zien. Een verbod werkt. Daarom is nu de Tweede Kamer aan zet.

We houden u graag op de hoogte – Blijf daarvoor op onze website kijken: www.vuurwerkmanifest.nl.

Hartelijke groet,

Vuurwerkmanifest

Beste ondertekenaar, Op 8 maart heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Deze petitie bevat de handtekeningen verzameld via petities.nl en de handtekeningen die via het Vuurwerkmanifest zijn verzameld (en uiteraard zijn ontdubbeld). De organisaties en particulieren die zijn aangesloten bij […]

Meerderheid gemeenten voor vuurwerkverbod

Wat de meeste gemeenten (65 procent) betreft mag er een wet komen die het consumenten verbiedt vuurwerk af te steken.

Twee op de drie gemeenten zijn voor een algemeen vuurwerkverbod. De schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt is te groot, zo vinden ze.

Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de gemeenten. De vragen waren gericht aan de burgemeesters, de eindverantwoordelijken voor de openbare orde en veiligheid. Ongeveer de helft van de gemeenten (173) deden mee aan de enquête.

Wetsvoorstel

Donderdag 17 maart wordt een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) dat voorziet in de introductie van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten behandeld in de Tweede Kamer.

Voorstanders

De VNG ziet in de reacties op de enquête terug dat gemeenten zich met bijna 65 procent in meerderheid uitspreken voor een algemeen vuurwerkverbod, tegelijk is een behoorlijke groep – 35 procent – er geen voorstander van.

De globale motivatie voor het algemeen vuurwerkverbod is dat dat de vrijheid voor consumenten om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling niet (langer) opweegt tegen de schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt voor mens, samenleving, economie en milieu.

Lees meer hier

Wat de meeste gemeenten (65 procent) betreft mag er een wet komen die het consumenten verbiedt vuurwerk af te steken. Twee op de drie gemeenten zijn voor een algemeen vuurwerkverbod. De schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt is te groot, zo vinden ze. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van […]

Korte reportage – 700.000 handtekeningen voor verbod consumentenvuurwerk

Op 8 maart Heeft het Nationale #Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Het AD heeft bij de overhandiging een korte reportage gemaakt.

Namens alle 700.000 ondertekenaars waren de volgende mensen aanwezig:
Tjeerd de Faber (oogarts en vuurwerk woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap), Willemien Boland, Marjolijn Snouck Hurgonje, Cas Aaftink, Sander van Hesteren, Estefanía Pampín Zuidmeer, Niels Kalkman en Manon Stevens

De organisaties die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nationale Vuurwerkmanifest is gestart in 2014 door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging NL, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Passend Lezen

Bekijk de reportage!

Op 8 maart Heeft het Nationale #Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Het AD heeft bij de overhandiging een korte reportage gemaakt. Namens alle 700.000 ondertekenaars waren de volgende mensen aanwezig:Tjeerd de Faber (oogarts en vuurwerk woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap), Willemien Boland, […]
vuurwerkmanifest overhandiging banner

Overhandiging petitie

Vandaag heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie aangeboden aan de commissie Infrastructuur
en Waterstaat van de Tweede Kamer. Doel: een verbod op consumentenvuurwerk eind 2022. Hiermee hoopt het Vuurwerkmanifest een grotere veiligheid voor de maatschappij te bereiken, speciaal tijdens de jaarwisseling. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven. 

Aanbieden van het Vuurwerkmanifest met o.a. Tjeerd de Faber in de Tweede Kamer, 8 maart 2022. Foto Marco De Swart

Het Nationale Vuurwerkmanifest heeft meer dan 700.000 handtekeningen van particuliere- en landelijke organisaties waarvan de volgende partijen: de Nederlandse oogartsen (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Vision2020), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Stichting DierenLot, House of Animals, de Dierenbescherming en Dierenambulance Amsterdam vandaag, dinsdag 8 maart aanwezig waren.

De organisaties die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nationale Vuurwerkmanifest is gestart in 2014 door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen. 

Acht jaar later hebben zich inmiddels meer dan 700.000 organisaties en particulieren bij het manifest aangesloten. Dit zijn o.a. organisaties als de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Landelijke Huisartsen Vereniging, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, de Dierenbescherming, Dierenbescherming Amsterdam, verzekeraar Achmea en politieke partijen als de Partij voor de Dieren, SGP en Groen Links. 

Alle ondertekenende organisaties pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. 

DE AFGELOPEN TWEE JAARWISSELINGEN MET EEN CONSUMENTENVUURWERKVERBOD DOOR CORONA MAATREGELEN, HEBBEN EEN SIGNIFICANTE DALING VAN LETSELS LATEN ZIEN. EEN VERBOD WERKT.

Namens alle 700.000 ondertekenaars waren de volgende mensen aanwezig: 

Tjeerd de Faber / info@vuurwerkmanifest.nl
Willemien Boland
Marjolijn Snouck Hurgonje
Cas Aaftink
Sander van Hesteren
Estefanía Pampín Zuidmeer
Niels Kalkman
Manon Stevens

NB: de dierenbeschermingsorganisaties pleitten voor een totaalverbod op vuurwerk, zowel professioneel als consumentenvuurwerk

Vandaag heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie aangeboden aan de commissie Infrastructuuren Waterstaat van de Tweede Kamer. Doel: een verbod op consumentenvuurwerk eind 2022. Hiermee hoopt het Vuurwerkmanifest een grotere veiligheid voor de maatschappij te bereiken, speciaal tijdens de jaarwisseling. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. […]
IKKLAP

Ondersteun het Vuurwerkmanifest!

Kom jij ook op 8 maart naar Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag om 12:00 uur?

Meer dan 700.000 mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren Het vuurwerkmanifest ondersteund. Op 8 maart gaan we al jullie handtekeningen overhandigen aan de Tweede Kamer.

Begin 2022 is er een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest en de partners gaan op 8 maart de petitie indienen. De Campagne Ik Klap roept alle voorstanders van een definitief vuurwerkverbod op dit moment te ondersteunen door aanwezig te zijn tijdens een demonstratie, die tegelijk gehouden wordt met het indienen van de petitie.

Wij klappen voor een definitief vuurwerkverbod. Voor de mensen, de dieren en het milieu. Klap jij mee? Zorg dan dat je op 8 maart aanwezig bent op de Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag.

Aanmelden kan hier

Datum: 24 feb 2022

Kom jij ook op 8 maart naar Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag om 12:00 uur? Meer dan 700.000 mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren Het vuurwerkmanifest ondersteund. Op 8 maart gaan we al jullie handtekeningen overhandigen aan de Tweede Kamer. Begin 2022 is er een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. […]

Ondersteun het wetsvoorstel Vuurwerkverbod

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben begin 2022 een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. 

Sta jij ook achter deze wet? En heb je het Vuurwerkmanifest ondertekend? 

Iedereen die dat wil kan tot en met 4 februari a.s. reageren op het wetsvoorstel. GroenLinks en Partij voor de Dieren zouden heel erg geholpen zijn met een ondersteunende reactie waarin het belang van het voorstel voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk voor het welzijn van mens, milieu en dier wordt uiteengezet. 

Wat wij aan jullie willen vragen: 

Reageer naar aanleiding van bovenstaand verzoek namens jullie organisatie op: 

Vertel wie je bent en wat je doet en waarom je achter het vuurwerkverbod bent. 

DANK VOOR JE STEUN!!!! 

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben begin 2022 een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod.  Sta jij ook achter deze wet? En heb je het Vuurwerkmanifest ondertekend?  Iedereen die dat wil kan tot en met 4 februari a.s. reageren op het wetsvoorstel. GroenLinks en Partij voor de Dieren zouden heel erg geholpen zijn […]

Honderden vermiste huisdieren door vuurwerkangst

Honderden honden en katten raken in de laatste weken van december in paniek door vuurwerk. Ze slaan op de vlucht en raken vermist. Dat blijkt uit cijfers van Amivedi, het landelijk meldpunt voor vermiste huisdieren.

Paolo Laconi

Deventer/Den Haag

Ruim zevenduizend huisdieren raken in vuurwerkmaand december vermist. Vaak doordat ze na een harde knal in paniek vluchten. Dierenwelzijnsorganisatie Amivedi krijgt dagelijks gemiddeld 231 meldingen, het merendeel katten en honden. Het topje van de ijsberg, want lang niet iedere vermist huisdier wordt gemeld. De piek ligt eind december. De afgelopen jaren verdwenen er op 31 december en 1 januari zo’n zeshonderd huisdieren, het merendeel als gevolg van vuurwerk. Vorig jaar lag dat aantal vanwege het vuurwerkverbod iets lager.

„De laatste weken van december zijn heftig”, zegt Nina Bes van Dog search, een vrijwilligersorganisatie die zoekacties doet naar vermiste honden. „We hebben meer dan duizend vrijwilligers die actief helpen zoeken, maar in deze periode kunnen we het vele werk nauwelijks aan.”

Blinde paniek

De meeste honden worden teruggevonden, al is dat lang niet altijd in de buurt. Sommige geraken op tientallen kilometers van huis. „Die zijn in blinde paniek voor het vuurwerk gevlucht, het spoor bijster geraakt en verdwaald”, zegt Bes. „Soms gaat het mis en overleeft een hond het niet. Hij komt om in het verkeer of verdrinkt in een vijver.” Dierenwelzijn- en milieuorganisaties willen een permanent vuurwerkverbod, onder meer om dieren te beschermen. Het vuurwerkmanifest waarin zij oproepen tot een permanent vuurwerkverbod is ruim 670.000 keer ondertekend.

Bron: Destentor

Honderden honden en katten raken in de laatste weken van december in paniek door vuurwerk. Ze slaan op de vlucht en raken vermist. Dat blijkt uit cijfers van Amivedi, het landelijk meldpunt voor vermiste huisdieren. Paolo Laconi Deventer/Den Haag Ruim zevenduizend huisdieren raken in vuurwerkmaand december vermist. Vaak doordat ze na een harde knal in […]

PERSBERICHT: Nul blinde ogen in 2022 Grote impact vuurwerkverbod op oogletsel

Nijmegen, 5 januari 2022 – Niemand is dit jaar blind door vuurwerk geworden. Dat is in veertien jaar registreren van oogletsels door vuurwerk nooit eerder gebeurd. Hiermee is bewezen dat een landelijk verbod op consumentenvuurwerk werkt. En gecontinueerd dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen (NOG) blijft achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden in ruil voor professionele vuurwerkshows. 

Tijdens deze jaarwisseling hebben 58 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 13 mensen hebben blijvend letsel opgelopen. Dergelijk lage aantallen hebben de oogartsen niet eerder tijdens de duur van de registratie vastgelegd. 

“Sinds de start van de registratie hebben we nog nooit meegemaakt dat niemand blind is geworden door vuurwerk. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Ik heb de afgelopen jaren honderden ogen blind zien worden door vuurwerk dat werd afgestoken door burgers, waarvan de helft omstander was. Vuurwerk in handen van de consument blijkt keer op keer te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het NederlandsOogheelkundig Gezelschap. 

Naast illegaal vuurwerk is ook legaal vuurwerk te onveilig om door burgers afgestoken te worden. Legaal vuurwerk is nog steeds de grootste veroorzaker van oogletsel. 
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen een motie aangenomen dat het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en te onveilig is. Als alternatief willen oogartsen professionele openbare vuurwerkshows door de gemeentelijke en provinciale overheden. Het effect van de afgelopen twee jaar met een tijdelijk verbod op consumentenvuurwerk laat zien dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet langer verantwoord is voor de samenleving, het dierenwelzijn en milieu. 


Nationaal Vuurwerkmanifest
In 2014 is het Nationaal Vuurwerkmanifest gestart. Inmiddels hebben zich meer dan 700.000 particulieren en organisaties (> 1200) aangesloten. Het Nationaal Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online tot het consumentenvuurwerkverbod landelijk doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

VOORLOPIG Overzicht oogletsels door vuurwerk* 

_____________________________________________________________________________

* Cijfers tot 5 januari 2022. De definitieve cijfers van de 14e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 23 maart 2022 bekend gemaakt.

Nijmegen, 5 januari 2022 – Niemand is dit jaar blind door vuurwerk geworden. Dat is in veertien jaar registreren van oogletsels door vuurwerk nooit eerder gebeurd. Hiermee is bewezen dat een landelijk verbod op consumentenvuurwerk werkt. En gecontinueerd dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen (NOG) blijft achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is […]

Persbericht: Vuurwerkmanifest steunt nieuwe Vuurwerkwet

Rotterdam, 4 januari 2022 – Het Nationale Vuurwerkmanifest ondersteunt de initiatiefwet van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een algemeen en permanent consumentenvuurwerkverbod in Nederland. Een te groot aantal mensen – waarvan de helft omstander –  loopt letsel door consumentenvuurwerk op. De afgelopen twee jaar is dit door de (tijdelijke) vuurwerkverboden significant minder geworden. Daarom vinden GroenLinks, Partij voor de Dieren en het Nationale Vuurwerkmanifest dat vuurwerk nog enkel door professionals tijdens centraal georganiseerde vuurwerkshows mag worden afgestoken.

De organisaties die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nationale  Vuurwerkmanifest is gestart in 2014 door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen. Inmiddels wordt het manifest ondertekend door meer dan 670.000 particulieren en organisaties waaronder alle grote artsenorganisaties, verzekeraar Achmea en de Dierenbescherming.

Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap: “Ik ben groot voorstander van de vuurwerktraditie en geniet volop van vuurwerk afgestoken door professionals. Ik heb de afgelopen jaren honderden ogen blind zien worden door vuurwerk dat werd afgestoken door burgers, waarvan de helft omstander was. Teken daarom het Vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl en spreek je uit voor een consumentenvuurwerkverbod in ruil voor professionele vuurwerkshows.”

“We begrijpen dat vuurwerk bij mensen vaak de feestvreugde vergroot, maar bij dieren komt het snoeihard binnen. Niet alleen bij huisdieren, maar ook bij dieren die in de wei staan en in het wild leven. Vanuit dat oogpunt staan we volledig achter het permanent afschaffen van consumentenvuurwerk,” aldus Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming.

Voor interviews bel of mail Maaike van Zuilen, 06 456 32 117, maaike@philogirl.nl

Datum: 4 januari 2022

Rotterdam, 4 januari 2022 – Het Nationale Vuurwerkmanifest ondersteunt de initiatiefwet van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een algemeen en permanent consumentenvuurwerkverbod in Nederland. Een te groot aantal mensen – waarvan de helft omstander –  loopt letsel door consumentenvuurwerk op. De afgelopen twee jaar is dit door de (tijdelijke) vuurwerkverboden significant minder geworden. Daarom vinden GroenLinks, Partij voor […]

De gevolgen van vuurwerk

De jaarwisseling zal rustiger verlopen dan normaal. In Nederland kunnen ze de honderden vuurwerkslachtoffers missen als kiespijn nu er weer een verzorginfarct dreigt door de coronacrisis. Een landelijk vuurwerkverbod moet ook helpen om de virusoverdracht in te perken. Al stemt het evengoed tot nadenken over de impact op mens en dier.

Twee blinde ogen per uur

In de jaarwisseling van 2008 naar 2009 riep het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van Nederlandse Oogartsen, alle collega’s op om een medische enquête in te vullen over de vuurwerkletsels die ze in die periode te zien kregen. ‘Tot dan toe hadden we alleen cijfers van hoeveel patiënten zich meldden in het ziekenhuis. We hadden geen flauw idee hoe ernstig hun letsels waren’, zegt woordvoeder Tjeerd de Faber.

Toen De Faber en zijn collega’s de gegevens hadden geïnventariseerd, schrokken ze zich een hoedje. ‘Tijdens de acht gedooguren – de periode waarin consumenten vuurwerk mochten afsteken – telden we maar liefst zestien blinde ogen, twee per uur’, zegt De Faber. ‘De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 21 jaar. Ongeveer een derde liep blijvende schade op. Bij 3 à 4 procent moesten we een oog verwijderen.’

Het NOG pleitte meteen voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk in Nederland. De organisatie startte ook het zogeheten Vuurwerkmanifest op, een website waarop particulieren en organisaties zich konden verenigen in hun vraag om consumentenvuurwerk te verbieden. Na een verschrikkelijk ongeval op 1 januari 2020 – waarbij een vader en zijn vierjarige zoon omkwamen en de moeder en dochter zwaargewond raakten – telde het manifest op de website plots 670.000 handtekeningen.

Toen kwam corona. Door het acute verzorginfarct besloot de Nederlands overheid eind 2020 om eenmalig een landelijk vuurwerkverbod af te kondigen. De maatregel wierp zijn vruchten af: waar bij de jaarwisseling van 2019 op 2020 ongeveer 1.300 vuurwerkletsels werden geteld, meldden zich vorig jaar maar 108 feestvierders aan in de ziekenhuizen en 275 bij de huisartsenposten. De regering besloot ook voor de vorige jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod af te kondigen.

‘We hebben toen eigenlijk een medisch experiment uitgevoerd met de nationale bevolking’, zegt De Faber. ‘Twaalf jaarwisselingen lang hadden we de cijfers over oogletsels door consumentenvuurwerk bijgehouden. Vorig jaar hebben we dan de ‘ziekmakende’ factor weggehaald. We stelden vast dat het aantal oogletsels met 75 procent was afgenomen: van 181 eind 2019 tot 47 eind 2020.’

‘Bij andere medische experimenten moet je vervolgens de ziekmakende factor opnieuw introduceren, bij wijze van controle’, vervolgt De Faber. ‘Mochten we dat hier doen – wat in de praktijk zou betekenen dat vuurwerk opnieuw mag worden afgestoken – dan zou geen enkele ethische commissie dat toelaten.’

De meeste zware letsels zijn te wijten aan illegaal vuurwerk. Het gaat dan om slachtoffers die handen verliezen of die ernstig aan het gezicht zijn verminkt. Maar voor zware oogletsels staan de zaken er anders voor, zegt De Faber. ‘We weten dat 75 procent van de oogletsels wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. Van slechts 5 procent weten we zeker dat het om illegale varianten gaat. Voor de overige 20 procent weten we het niet, onder andere omdat omstanders meestal niet weten waardoor ze geraakt zijn. Dat betekent dat ook onschuldige kleine rotjes en vuurpijltjes en zelfs siervuurwerk wel degelijk ernstige oogletsels kunnen geven.’

‘Vuurwerk is een van de mooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn’

In de helft van de gevallen zijn de slachtoffers omstanders. Voor De Faber is dat een doorslaggevend argument om consumentenvuurwerk te verbieden. ‘De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers. Kiezen individuen ervoor om zichzelf in gevaar te brengen, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Maar dat een omstander het slachtoffer kan worden van het pretpakket van iemand anders, dat mag niet toegelaten worden.’

In België registreert de Stichting Brandwonden al een paar jaar de vuurwerkongevallen tijdens de kersten nieuwjaarsperiode. Dat waren er 108 in 2018-2019 en 102 in 2019-2020, wat zo’n 30 procent meer was dan de jaren voordien. De voorbije eindejaarsperiode viel in volle coronacrisis. Maar zelfs een avondklok en een vuurwerkverbod konden niet verhinderen dat er nog altijd 21 mensen gewond raakten door vuurwerk en dat twee mensen om het leven kwamen.

Het veiligste alternatief voor een vuurwerkverbod is volgens De Faber om alle consumentenvuurwerk laten vervangen door professionele shows. De vuurpijlen worden van een afstand elektronisch afgestoken, en het publiek is enkele honderden meters van het schouwspel verwijderd. De Faber: ‘Vuurwerk is een van de mooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn.’

Lees hier meer: https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/de-gevolgen-van-vuurwerk?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=mail&utm_campaign=eos_194%3Facid%3Df98fa33c706962107b2d4190a087fdb8

Bron: EOS

De jaarwisseling zal rustiger verlopen dan normaal. In Nederland kunnen ze de honderden vuurwerkslachtoffers missen als kiespijn nu er weer een verzorginfarct dreigt door de coronacrisis. Een landelijk vuurwerkverbod moet ook helpen om de virusoverdracht in te perken. Al stemt het evengoed tot nadenken over de impact op mens en dier. Twee blinde ogen per uur […]

Twee vuurwerkslachtoffers in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Update 3 januari 2022: Inmiddels zijn er in totaal vijf slachtoffers met oogletsel door vuurwerk te betreuren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Rotterdam, 1 januari 2022 – Tijdens afgelopen nacht zijn slechts twee vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is bij beide patiënten niet blijvend. Beide patiënten waren omstander en staken zelf geen vuurwerk af.

Mogelijk worden nog wel slachtoffers uit andere regio’s bij het ziekenhuis binnengebracht, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat dit grote aantallen betreft.

“Gelukkig hebben we het in Het Oogziekenhuis door het landelijk vuurwerkverbod voor het tweede jaar op rij rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een groot aantal mensen is oogletsel bespaard gebleven, terwijl hulpverleners door het hele land bekogeld zijn met vuurwerk. Ik kan er dan ook alleen maar voor pleiten dat het vuurwerkverbod een permanente aard krijgt en dat we tijdens komende jaarwisselingen nog minder patiënten hoeven te helpen. Ik heb de afgelopen jaren honderden patiënten met vuurwerkletsel gezien en honderden ogen blind zien worden. Vuurwerk is een van de allermooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn dat je kunt zien. Ik roep dan ook iedereen op om via www.vuurwerkmanifest.nl het Vuurwerkmanifest te ondertekenen.”

Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling landelijk uiteindelijk 4 blinde ogen

Tijdens deze jaarwisseling hebben oogartsen voor de veertiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk geregistreerd. Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste dertien jaar zagen de oogartsen in totaal 2.578 patiënten met 3.118 beschadigde ogen: 1.116 ogen liepen blijvende schade op, 206 ogen werden blind waarvan er 83 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Tijdens de vorige jaarwisseling was 34% van de patiënten omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer.

Permanent verbod op consumentenvuurwerk

Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties zijn voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerkshows en hebben het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk gelanceerd. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 670.000 particulieren en organisaties.

Bron: Oogziekenhuis Rotterdam

Update 3 januari 2022: Inmiddels zijn er in totaal vijf slachtoffers met oogletsel door vuurwerk te betreuren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam. Rotterdam, 1 januari 2022 – Tijdens afgelopen nacht zijn slechts twee vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is bij beide patiënten niet blijvend. Beide patiënten waren omstander en staken zelf […]

Metro-stelling: ‘Vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’

Voor het tweede jaar op rij hebben we rondom oud en nieuw te maken met een vuurwerkverbod. Een permanent verbod hangt in de lucht, gekeken naar het aantal slachtoffers dat vuurwerk veroorzaakt en bijvoorbeeld ook de milieuschade. Voor de redactie reden om de stelling ‘vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’ voor te leggen aan het Metro-panel.

Dit keer de beurt aan oogarts Tjeerd de Faber, filosoof Daan Roovers en voormalig directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed Ineke Strouken.

De Faber:

‘Zelf vuurwerk afsteken is geen achterlijke, maar een achterhaalde traditie’

Als medicus kan ik alleen maar pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Ik heb honderden patiënten gezien met vuurwerkletsels en honderden ogen blind zien worden in de afgelopen dertien jaar dat we dit landelijk bijhouden. Vuurwerk is een van de allermooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn dat je kunt zien. Dat laatste maak ik toch te vaak mee in de Nieuwjaarsnacht.

Lees meer hier.

Voor het tweede jaar op rij hebben we rondom oud en nieuw te maken met een vuurwerkverbod. Een permanent verbod hangt in de lucht, gekeken naar het aantal slachtoffers dat vuurwerk veroorzaakt en bijvoorbeeld ook de milieuschade. Voor de redactie reden om de stelling ‘vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’ voor te leggen aan het Metro-panel. Dit keer […]
vuurwerk verbod

Utrechtse natuur- en milieuorganisaties willen algeheel vuurwerkverbod

UTRECHT Ruim honderd organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en milieu, roepen de overheid op om vuurwerk definitief te verbieden. Onder meer de Universiteit Utrecht, dierenzorg Eemland en de Vogelbescherming in Zeist steunen de campagne met de naam ‘Ik klap’.

Zoveel mogelijk mensen moeten worden gestimuleerd om mee te klappen voor een landelijk verbod, zo is het idee. Niet alleen huisdieren hebben veel last van vuurwerkstress volgens de organisaties, maar ook dieren in de vrije natuur. ,,Een dier reageert vanuit zijn natuurlijke gedrag en instinct op wat het ziet, ruikt en hoort. De meeste dieren slaan dan op de vlucht, waardoor er veel ongelukken zoals aanrijdingen gebeuren”, schrijven de initiatiefnemers.

Bij het afsteken van vuurwerk komt ook fijnstof vrij en dat geeft luchtvervuiling. Het is ook schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. De organisaties roepen mensen op om het Vuurwerkmanifest te tekenen. ,,Daarmee kan een zo duidelijk mogelijk statement afgegeven worden aan de politiek.”

Eerder werd bekend dat het kabinet voor aankomende jaarwisseling een vuurwerkverbod instelt. De zorg had daarom gevraagd vanwege de hoge werkdruk in de ziekenhuizen door corona. De organisaties laten weten daar blij mee te zijn, maar de actie ‘Ik klap’ zetten zich juist in voor een definitief verbod. (Bron: RTV Utrecht)

Bron: Groentje Houtens Nieuws

UTRECHT Ruim honderd organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en milieu, roepen de overheid op om vuurwerk definitief te verbieden. Onder meer de Universiteit Utrecht, dierenzorg Eemland en de Vogelbescherming in Zeist steunen de campagne met de naam ‘Ik klap’. Zoveel mogelijk mensen moeten worden gestimuleerd om mee te klappen voor een landelijk verbod, zo is […]
vuurwerk hulphond

Tijdelijk vuurwerkverbod geen oplossing voor mensen met hulphond

KNGF Geleidehonden wil permanent vuurwerkverbod

KNGF Geleidehonden betreurt de tijdelijkheid van het vuurwerkverbod dat het kabinet afgelopen weekend aankondigde. Twee derde van de mensen met een KNGF-hond is namelijk het slachtoffer van vuurwerkknallen tijdens het werken met de hond. Dat blijkt uit onderzoek van KNGF Geleidehonden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect. Vuurwerkknallen hebben forse impact op het leven van veel mensen die afhankelijk zijn van een hulphond, zoals blinden en mensen met PTSS. Geschrokken hulphonden kunnen hun werk vaak tijdelijk of langdurig niet meer of niet goed uitvoeren, met alle gevolgen van dien. KNGF Geleidehonden start een petitie en roept hiermee op tot een permanent verbod op consumentenvuurwerk met strenge handhaving. 

 Het onderzoek werd uitgevoerd onder 292 cliënten van KNGF Geleidehonden, met een blindengeleidehond, een assistentiehond (naast de rolstoel) of een buddyhond voor mensen met autisme of PTSS (posttraumatische stressstoornis). Een kwart van de ondervraagden die nare ervaringen met vuurwerk benoemt, zegt dat dit in de aanloop naar oudejaarsavond wekelijks of zelfs dagelijks gebeurde. 

‘Veiligheid en leefbaarheid hoogste prioriteit’ 

Meta Neeleman, directeur van KNGF Geleidehonden: ‘Wij willen dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en de veiligheid van – en leefbaarheid voor – zijn inwoners als hoogste prioriteit stelt. Dus ook voor mensen met een beperking. Uiteraard zijn we opgelucht dat er dit jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken om de zorg te ontlasten, maar met een tijdelijk verbod begint de ellende voor mensen met een hulphond volgend jaar gewoon opnieuw. Wij pleiten voor een permanent algeheel landelijk verbod. Zo’n verbod zet bovendien pas zoden aan de dijk als politie ook hogere prioriteit geeft aan het handhaven ervan.’ 

Nachtmerrie voor baas en hulphond 

Een hulphond is een stabiele, betrouwbare hond die altijd voor zijn baas klaarstaat. Maar het steeds zwaardere knalvuurwerk veroorzaakt veel angst en paniek. Hierdoor moeten hulphonden vaker tijdelijk – en soms zelfs blijvend – hun functie neerleggen. Voor mensen die afhankelijk zijn van een hulphond betekent dit dat hun leven hierdoor flink wordt beperkt. Driekwart van de hulphondenbazen ervaart vuurwerkknallen zelf als (heel erg) vervelend. Bij bazen met een buddyhond PTSS is dit zelfs ruim 9 op de 10. De knallen en flitsen zijn een nachtmerrie voor baas én hulphond. 

 Merendeel hulphonden angstig voor vuurwerk 

Uit het onderzoek blijkt dat 3 op de 5 hulphonden angstig of gespannen reageert op vuurwerkknallen. Ook spreekt 58 procent van de ondervraagden over een echte gedragsverandering bij de hond, tijdens de vuurwerkperiode. Dit speelt zowel op momenten dat de hond met hen werkt als wanneer de hond rust houdt. 

Maar liefst 37 procent van de ondervraagden geeft bovendien aan dat de vuurwerkperiode een nasleep had op het gedrag van de hulphond. De honden vertoonden angstig of schrikachtig gedrag op straat en zelfs in huis. In sommige gevallen durven hulphonden na zo’n ervaring helemaal niet meer naar buiten. Het gevolg is dat veel honden zich niet kunnen focussen op het geleide- of assistentiewerk. 

80 procent hulphonden ondersteund tijdens vuurwerkperiode 

4 op de 5 ondervraagden geeft aan de hulphond te moeten ondersteunen als er vuurwerk wordt afgestoken. Veel van hen zeggen zich tijdens de vuurwerkperiode niet meer te laten begeleiden door de hond. Ook kiezen ze voor stillere plekken of andere tijdstippen om de hond even uit te laten. Anderen zeggen de hond helemaal niet meer mee naar buiten te nemen of zien zich genoodzaakt iemand anders erbij te zoeken om hen te helpen bij het over straat lopen. Omdat het vuurwerkgeknal steeds vroeger in het jaar begint, duurt de vuurwerkperiode elk jaar langer. Hierdoor wordt het voor veel mensen met een hulphond steeds ondoenlijker om hun normale leven nog aan te passen. Opvallend is dat vooral PTSS-patiënten gedurende de vuurwerkperiode tijdelijk met de hond verhuizen naar een vuurwerkvrij vakantiepark. Maar liefst 1 op de 5 mensen binnen deze groep zegt hiervoor te kiezen. 

Schrikbarende cijfers tonen noodzaak petitie 

Neeleman noemt de onderzoekscijfers schrikbarend. ‘Dit kun je als samenleving niet zomaar naast je neerleggen. Waar de decembermaand voor de meeste Nederlanders een feestmaand is, is het voor mensen met een hulphond vaak een ware nachtmerrie. Elk jaar staat hun leven – én dat van de hulphonden waarvan ze afhankelijk zijn – door het vuurwerk volledig op zijn kop.’ KNGF Geleidehonden wil publiek en politiek de ogen openen en startte een petitie die oproept tot een permanent landelijk verbod op consumentenvuurwerk. De petitie voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk is te vinden via: geleidehond.nl/stopvuurwerk. 

Campagne 

Naast de petitie start KNGF Geleidehonden in de maand december een campagne op social media en tv. Het doel is het publiek bewust maken van de impact van vuurwerk op mensen die afhankelijk zijn van een hulphond. Het effect van het moeten missen van de hond als essentieel hulpmiddel én als maatje, is veel groter dan menig vuurwerkafsteker zich kan voorstellen. De knallen en flitsen zijn niet alleen traumatisch voor de hond; maar ook voor hun baas. Blinden en slechtzienden zien het vuurwerk niet aankomen en kunnen het daardoor moeilijk ontwijken. Dit veroorzaakt angst en verlies van oriëntatie. Mensen met PTSS rapporteren vaak herbelevingen van een traumatiserende ervaring. De onverwachte knallen veroorzaken bij kinderen met autisme soms zeer zware angstaanvallen. 

‘Elke knal klink als een explosief’ 

Eén van de ondervraagden is oorlogsveteraan én PTSS-patiënt: ‘Eén vuurwerkknal brengt mij gelijk terug naar het geluid van mortiergranaten. Ik beleef oorlogssituaties direct opnieuw in mijn hoofd en daarvan raak ik volledig in paniek.’ 

Een van de respondenten met een blindengeleidehond zegt: ‘Ik laat mijn hond uiteraard nog wel uit, maar ik beperk de werkactiviteiten. Ik ga bijvoorbeeld niet naar een verjaardag van een vriendin, ik probeer boodschappen doen te vermijden en ik plan hoognodige activiteiten in de vroege ochtend, in de hoop dat de vuurwerkafstekers dan nog slapen.’ 

Datum: 6 december 2021

Bron: KNGF

KNGF Geleidehonden wil permanent vuurwerkverbod KNGF Geleidehonden betreurt de tijdelijkheid van het vuurwerkverbod dat het kabinet afgelopen weekend aankondigde. Twee derde van de mensen met een KNGF-hond is namelijk het slachtoffer van vuurwerkknallen tijdens het werken met de hond. Dat blijkt uit onderzoek van KNGF Geleidehonden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect. Vuurwerkknallen hebben forse impact op […]
vurwerk rommel

Rotterdamse oogarts De Faber dankbaar voor vuurwerkverbod

De bekende oogarts Tjeerd de Faber, al jarenlang voorvechter van het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk, noemt zichzelf een “dankbare dokter”, nu het kabinet opnieuw heeft besloten tot een vuurwerkverbod met de jaarwisseling. Daarmee wil het kabinet de zorg tegemoet komen, die het door corona al zo druk heeft en niet zit te wachten op slachtoffers door vuurwerk.

“Een heel wijs besluit”, vindt De Faber. “Zelfs zonder corona zou het dat zijn, als je ziet dat het aantal vuurwerkslachtoffers vorig jaar zo ‘n 75 procent minder was. Dan kun je toch niet anders zeggen dan: laten we ermee ophouden.” Hij vindt het heel belangrijk dat de zorg juist nu wordt ontlast, maar blijft hopen op een blijvend verbod op consumentenvuurwerk.

Datum: 25 november 2021

Bron: Albrandswaards dagblad

De bekende oogarts Tjeerd de Faber, al jarenlang voorvechter van het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk, noemt zichzelf een “dankbare dokter”, nu het kabinet opnieuw heeft besloten tot een vuurwerkverbod met de jaarwisseling. Daarmee wil het kabinet de zorg tegemoet komen, die het door corona al zo druk heeft en niet zit te wachten op slachtoffers door […]
dog

KNMvD verheugd over vuurwerkverbod

Er komt dit jaar opnieuw een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De druk op de zorg stijgt door corona en daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het demissionaire kabinet. Gisteren meldden ingewijden nog dat er geen verbod zou komen, maar de ministerraad heeft vandaag besloten dat dit niet verstandig is.

Definitief vuurwerkverbod

Met dit verbod vermindert niet alleen de druk op de zorg, maar ook op vele dieren, eigenaren en dierenartsen! De KNMvD is voorstander van een definitief vuurwerkverbod. Samen met zo’n 60 organisaties – die zich op verschillende manieren inzetten voor dierenwelzijn en het milieu – ondersteunt de KNMvD de campagne ‘Ik KLAP’. Je leest er ook over in het TvD van december.
Deze campagne roept de landelijke overheid op om vuurwerk te verbieden. Niet alleen het afsteken ervan, ook de verkoop. De campagne toont op indringende wijze het negatieve effect van vuurwerk op huisdieren, boerderijdieren, wilde dieren en de natuur. De organisaties roepen in december iedereen op om de campagne op social media te delen. Om tijdens de jaarwisseling te klappen, zingen, dansen en de champagne te ontpoppen, als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. En om de petitie van het Vuurwerkmanifest te tekenen. Samen staan we sterk voor een definitief vuurwerkverbod!

Bron: kmnvd

Er komt dit jaar opnieuw een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De druk op de zorg stijgt door corona en daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het demissionaire kabinet. Gisteren meldden ingewijden nog dat er geen verbod zou komen, maar de ministerraad heeft vandaag besloten dat dit niet verstandig is. Definitief vuurwerkverbod Met dit verbod […]
gelukkig nieuw jaar achmea

Gelukkig nieuwjaar volgens Achmea

Gelukkig nieuwjaar volgens Achmea

Hoe wij in Nederland Oud en Nieuw vieren veroorzaakt nog te veel letsel, schade en overlast. Daarom steunt Achmea sinds 2016 het Vuurwerkmanifest. Zo is Achmea voorstander van professionele vuurwerkshows, waarbij iedereen veilig en ontspannen kan genieten van vuurwerk. 

Afgelopen vrijdag 19 november 2021 werd bekend dat er ook dit jaar een vuurwerkverbod geldt. Daarom is de commercial van Achmea met oproep om anders te gaan kijken naar Nieuwjaar na dinsdag 23 november niet meer op TV te zien. De film blijft wel op YouTube staan. Samen blijven we nadenken over nieuwe tradities. De komende weken gaat Achmea hier via social media nog meer aandacht aan besteden. Heb jij nog een idee om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden? Ga naar https://www.nieuwetradities.nl/ ———————————————-

Bekijk de commercial via You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=dLFl0lkU6zI

Gelukkig nieuwjaar volgens Achmea Hoe wij in Nederland Oud en Nieuw vieren veroorzaakt nog te veel letsel, schade en overlast. Daarom steunt Achmea sinds 2016 het Vuurwerkmanifest. Zo is Achmea voorstander van professionele vuurwerkshows, waarbij iedereen veilig en ontspannen kan genieten van vuurwerk.  Afgelopen vrijdag 19 november 2021 werd bekend dat er ook dit jaar een vuurwerkverbod […]
buurtfeest

Meerderheid staat open voor nieuwe traditie bij jaarwisseling

Buurtfeest op straat populairste alternatief voor vuurwerk

Zeist, 9 november 2021 – In plaats van zelf vuurwerk afsteken kunnen we ook naar een vuurwerkshow of op zoek naar andere en nieuwe tradities om feestelijk oud en nieuw te vieren. Dat vindt 56 procent van de Nederlanders. Bijna een derde vindt een georganiseerd buurtfeest op straat een goed alternatief om het nieuwe jaar in te luiden. 20 procent heeft het kijken van een vuurwerkshow al omarmd en beschouwt dit inmiddels als een mooi onderdeel van de jaarwisseling. Dat blijkt uit onderzoek van MeMo2 onder 2500 Nederlanders van 12 jaar en ouder, in opdracht van Achmea. De financieel dienstverlener start vandaag een campagne die mensen bewust maakt van wat er allemaal gebeurt in een oudjaarsnacht en die oproept naar een vuurwerkshow te gaan en na te denken over nieuwe tradities bij de jaarwisseling.

Samenzijn met vrienden of familie vinden Nederlanders het belangrijkst tijdens oud en nieuw. 52 procent geeft aan dat dat niet mag ontbreken. 47 procent wil de oliebollen niet missen en voor 37 procent is het aftellen naar 12 uur een onmisbare traditie. Voor 15 procent is het zelf afsteken van vuurwerk iets dat niet mag ontbreken. Een meerderheid van 56 procent van de ondervraagden, vindt dat we in plaats van vuurwerk afsteken op zoek kunnen naar een nieuwe traditie, 43 procent wil dat alles bij het oude blijft. Dat laatste geldt vooral voor mensen tot 34 jaar. 44 procent van de Nederlanders steekt nooit vuurwerk af, terwijl 7 procent oud en nieuw helemaal niet viert. Onder 65-plussers is dit zelfs 17 procent.

Nieuwe tradities

Op www.nieuwetradities.nl kan iedereen zijn voorkeur aangeven of zijn eigen alternatief inzenden. De 2500 ondervraagden in het onderzoek kregen alvast een aantal alternatieven voor vuurwerk voorgelegd en kozen daarbij het vaakst voor een georganiseerd buurtfeest op straat (29 procent), gevolgd door een fakkeltocht door de buurt (17 procent).

Ineke Strouken is deskundige op het gebied van oude tradities en werkte jarenlang als directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Strouken: “Tradities kenmerken zich doordat zij van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze hebben een historische wortel, betekenis voor de mensen nu én je geeft het door aan de toekomst.” Maar dat betekent niet dat tradities niet kunnen veranderen. Sterker nog, vertelt Strouken, tradities zijn bij uitstek dynamisch. “Maar veranderingen moeten altijd van onderop komen, van de mensen zelf.” De meeste kans van slagen heeft dus een door de mensen zelf gekozen nieuwe traditie. Vervolgens gaan er zo’n twee tot drie generaties overheen voordat hij daadwerkelijk door iedereen is omarmd. En dan nog: “Een van de grootste kenmerken van tradities is dat er altijd mensen tégen zijn.”

Miljoenen schade

Achmea laat in een tv-commercial zien wat de gemiddelde oudjaarsnacht teweegbrengt. Er raken tijdens de jaarwisseling in ons land 1200 mensen gewond, van wie 398 kinderen. 503 mensen lopen ernstige brandwonden op en 311 mensen zwaar oogletsel. In totaal vliegen meer dan 200 auto’s in brand. Politie en brandweer rukken gemiddeld meer dan 5000 keer uit en de schade loopt elk jaar in de miljoenen. 

Achmea roept in de nieuwe campagne op om zelf geen vuurwerk meer af te steken, maar indien mogelijk naar een georganiseerde vuurwerkshow te gaan en na te denken over alternatieven voor vuurwerk. De viering van oud en nieuw in z’n huidige vorm veroorzaakt teveel letsel, schade en maatschappelijke overlast en past niet bij een duurzame samenleving.

Over Achmea

Achmea is een financieel dienstverlener met sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een sterke coöperatieve identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Vanuit deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en duurzame samenleving. Klanten van Achmea legden in 2020 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomensverzekeringen en pensioen- en levensverzekeringen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €201 miljard aan beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers €37 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft 17.000 fte’s in dienst, waarvan 3.000 actief zijn in het buitenland.

Datum: 9 november 2021

Bron: Achmea

Buurtfeest op straat populairste alternatief voor vuurwerk Zeist, 9 november 2021 – In plaats van zelf vuurwerk afsteken kunnen we ook naar een vuurwerkshow of op zoek naar andere en nieuwe tradities om feestelijk oud en nieuw te vieren. Dat vindt 56 procent van de Nederlanders. Bijna een derde vindt een georganiseerd buurtfeest op straat […]

World Animal Protection schaart zich achter het Vuurwerkmanifest

Internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection sluit zich aan bij het Vuurwerkmanifest. De organisatie zet zich wereldwijd in voor de bescherming van dieren. Met het Vuurwerkmanifest pleit World Animal Protection voor een totaalverbod op vuurwerk.  Volgens RTL Nieuws worden wilde dieren in Nederland jaarlijks slachtoffer van vuurwerk tijdens de Oud & Nieuw viering, zo ook afgelopen jaarwisseling: dieren worden uit hun winterslaap gewekt of raken in de war. World Animal Protection staat in het belang van dierenwelzijn daarom volledig achter het Vuurwerkmanifest en hoopt op invoering van een totaalverbod.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, oud-verpleegkundige Marjolijn Snouck-Hurgonje, jeugdarts Willemien Boland en communicatieadviseur Maaike van Zuilen het vuurwerkmanifest gestart. Inmiddels hebben meer dan 650.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Wilt u uw organisatie ook aansluiten bij het Vuurwerkmanifest? Onderteken het manifest hier.

Over World Animal Protection

World Animal Protection werkt al meer dan 50 jaar wereldwijd aan beter dierenwelzijn. Door het voeren van campagnes en het maken van afspraken met bedrijven en overheden behartigen zij het welzijn voor dieren in de veehouderij. Ook voorkomen ze dat wilde dieren wreed worden verhandeld, misbruikt of gedood ter vermaak, voor de productie van medicijnen of andere doeleinden. Ze inspireren zoveel mogelijk mensen om van de wereld een betere plek te maken. Meer weten? Bezoek de website voor meer informatie: worldanimalprotection.nl. Bron: World animal protection
Internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection sluit zich aan bij het Vuurwerkmanifest. De organisatie zet zich wereldwijd in voor de bescherming van dieren. Met het Vuurwerkmanifest pleit World Animal Protection voor een totaalverbod op vuurwerk.  Volgens RTL Nieuws worden wilde dieren in Nederland jaarlijks slachtoffer van vuurwerk tijdens de Oud & Nieuw viering, zo ook afgelopen […]

Beduidend minder oogletsel door vuurwerk

Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee – in ieder geval voor één jaarwisseling – gestopt. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk te gevaarlijk is en verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de dertiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.  

“Dit was landelijk gezien de rustigste Oud en Nieuw in 13 jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het duidelijke effect van het tijdelijke verbod op consumentenvuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden. 

Bovenstaand nieuws is verschenen via de volgende media: RTV Ridderkerk, Emmen Nieuws, Borgon Ordon Nieuws, AA en Hunze Nieuws, Midden Drenthe Nieuws, 50 plus in Zeeland, Maasluis, Dagblad 010, Schiedam Nieuws, Arnhem Nieuws, Lingewaard Nieuws, Nu.nl, NPO Radio 1
Datum: 2 maart 2021

Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee – in ieder geval voor één jaarwisseling – gestopt. De beroepsvereniging van oogartsen […]
een oog

Vuurwerkverbod werkt volgens oogartsen, omstanders liepen bij jaarwisseling veel minder oogletsel op

Bij de afgelopen jaarwisseling liepen veel minder omstanders oogletsel op door vuurwerk dan in afgelopen jaren. Dit jaar raakten zestien mensen gewond aan een of meer ogen, terwijl dit aantal veel hoger lag in het afgelopen decennium. Toen raakten gemiddeld 80 omstanders per jaar gewond aan een of meer ogen.

Dit blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Het aandeel van omstanders was nog nooit zo laag: het daalde van 44 naar 34 procent. Tjeerd de Faber, oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap kan die terugval makkelijk uitleggen. “Je gaat met vrouw en kinderen niet zo snel op straat staan als iets illegaal wordt afgestoken.”

Carbid

Doordat er vanwege corona een vuurwerkverbod gold, raakten er sowieso minder mensen gewond. In totaal werden er 47 mensen met oogschade geregistreerd, tegen 182 mensen vorig jaar. De Faber voegt eraan toe dat van de 47 gewonden er veertien door carbidschieten kwamen. Want carbidschieten mocht op verschillende plekken wel doorgaan met Oud & Nieuw. “Normaal is dat zo’n 6 procent van de letsels, nu 30.”

Verbod werkt 

“Voor ons is dit het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt”, zegt De Faber. “Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en we blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk.”

Onder druk van de oogartsen werd het in 2018 verplicht aansteeklonten en brillen mee te leveren. Het afgelopen jaar werden ook vuurpijlen en knalvuurwerk verboden door het kabinet. “Dat zou al pak ’em beet 50 procent hebben gescheeld, al heeft ook siervuurwerk de afgelopen jaarwisseling slachtoffers geëist”, stelt De Faber.

Hoop op verbod

In totaal raakten afgelopen jaarwisseling zeker 385 personen gewond, tegen 1300 een jaar eerder. Het ging daarbij voornamelijk om brandwonden veroorzaakt door knalvuurwerk. Negen op de tien slachtoffers waren man, vaak zo rond de 19 jaar oud.

Bron: Rijnmond

Datum: 19 februari 2021

Bij de afgelopen jaarwisseling liepen veel minder omstanders oogletsel op door vuurwerk dan in afgelopen jaren. Dit jaar raakten zestien mensen gewond aan een of meer ogen, terwijl dit aantal veel hoger lag in het afgelopen decennium. Toen raakten gemiddeld 80 omstanders per jaar gewond aan een of meer ogen. Dit blijkt uit een inventarisatie […]

Oogletsel door vuurwerk bij slechts 47 mensen

75% minder oogletsels door vuurwerk in vergelijking met vorig jaar

Nijmegen, 17 februari 2021 – Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee – in ieder geval voor één jaarwisseling – gestopt. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk te gevaarlijk is en verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de dertiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.

“Dit was landelijk gezien de rustigste Oud en Nieuw in 13 jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Overzicht oogletsels door vuurwerk*

Oogletsels2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/20182018/ 20192019 / 20202020 / 2021
              
Patiënten25930825121727124521016017612013218247
Zelfafstekers109148126108158147989595727610231
Omstanders150 (58%)160 (52%)125 (50%)109 (50%)113 (42%)98 (40%)112 (53%)65 (41%)81 (46%)48 (40%)56 (42%)80 (44%)16 (34%)
Aantal ogen30935830725633131126820022415717624477
Niet blijvend letsel2032421901512272131711271449811117055
Blijvend letsel106 (34%)116 (32%)117 (38%)105 (41%)104 (31%)98 (32%)97 (36%)73 (37%)80 (36%)59 (38%)65 (37%)74 (30%)22 (32%)
Visusverlies44513659575531293723112812
Blinde ogen2022162125201015191110134
Verwijderd149798106155252

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het duidelijke effect van het tijdelijke verbod op consumentenvuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 650.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Cijfers tot 26 januari 2021. De definitieve cijfers van de 13e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 24 maart 2021 bekend gemaakt.

Bron: Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
Datum: 17 februari 2021

75% minder oogletsels door vuurwerk in vergelijking met vorig jaar Nijmegen, 17 februari 2021 – Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk […]

Damprotest Black Lives Matter NL wint Issue Award 2021

Amstelveen, 28 januari 2021 – Het Damprotest tegen institutioneel racisme georganiseerd door Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie heeft de Issue Award 2021 gewonnen. De Issue Award wordt sinds 2010 elk jaar uitgereikt aan de persoon of organisatie die het afgelopen jaar op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen.

Op 1 juni 2020 organiseerden Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie (KOZP) een Black Lives Matter NL protest op de Dam tegen institutioneel racisme in Nederland, in solidariteit met de Black Lives Matter beweging die in Amerika tot stand was gekomen.

Volgens de jury, onder leiding van Reint Jan Renes, maakt de wijze waarop de initiatiefnemers leiding gaven aan het gesprek, dat dit protest – met een opkomst van naar schatting 15.000 deelnemers – het afgelopen jaar uitgroeide tot de grootste agendasetter en issuemaker.

Foto: Desiré van den Berg

Renes: “Het viel de jury op dat naast massale acties, het protest ook leidde tot gesprekken en trainingen in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke kringen. Daardoor is niet alleen het publieke debat in Nederland gestart, maar heeft het issue een opvallend snelle vertaling gekregen op meerdere niveaus van de samenleving. Het onderwerp werd op een scherpe en soms schurende wijze geagendeerd. Een stroom van ongemak, die al langer een weg zoekt, kreeg een bedding, met alle onzekerheid die hoort bij een onderwerp dat zo diep raakt aan gevoelens en ervaringen in het land. De jury kent de demonstratie Black Lives Matter Nederland daarom de Issue Award 2021 toe.”

Caitlin Schaap, een van de organisatoren van het Damprotest is erg blij met de Issue Award: “Deze award toekennen aan Black Lives Matter in Nederland is een mooie erkenning dat er ook in private sectoren meer aandacht gegeven mag worden aan institutioneel racisme. Het structureel uitsluiten van zwarte, inheemse, mensen van kleur en vrouwen werkt averechts voor innovatie van een bedrijf en daarmee ook de ontwikkeling van de samenleving. Ondanks structurele achterstelling is er beweging en verandering in gang gezet door creativiteit, intelligentie en doorzettingsvermogen van mensen uit zwarte gemeenschappen. Het begint bij de keus die je maakt om anti-racistisch te zijn en voor innovatie en ontwikkeling te kiezen. Met de Issue Award op de schoorsteenmantel maken we die stappen graag samen in 2021.”

Genomineerden

De andere twee genomineerden waren de petitie tegen het (consumenten) vuurwerkverbod, een initiatief van het Vuurwerkmanifest, en de communicatie aanpak van Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en afdelingshoofd van het Erasmus Medisch Centrum).

Het Vuurwerkmanifest is in 2014 opgericht door oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, oud-verpleegkundige Marjolijn Snouck-Hurgonje, jeugdarts Willemien Boland en communicatieadviseur Maaike van Zuilen met als doel in 2020 een verbod op consumentenvuurwerk te bereiken. Hun oproep ontwikkelde zich van een klemmend beroep tot omarming door politiek en bestuur.

Diederik Gommers toonde tijdens de coronacrisis het vermogen om opiniemakers, burgers en autoriteiten in begrijpelijke taal de feiten onder ogen te zien over de ic-capaciteit, de maatregelen en corona. Hij ging daarbij succesvol verder dan zijn initiële taak om de overheid te adviseren. Gommers kreeg ook een grote rol bij het duiden van actualiteit en bleef impactvol de dialoog aangaan.

Jury

De vakjury van de Issue Award bestaat uit voorzitter Reint Jan Renes (lector Hogeschool van Amsterdam), André Manning (directeur van Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals), Guido Rijnja (adviseur communicatiebeleid Rijksvoorlichtingsdienst), Lecyca Curiel (generatie-Z expert), Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO-Nederland), Mieke Ansems (directeur communicatie en marketing bij VNO-NCW en MKB-Nederland) en Rob de Lange (auteur en algemeen verslaggever bij het Financieel Dagblad).

Eerdere winnaars

Het afgelopen jaar ging de Issue Award naar Bart Kemp (Agractie Nederland) voor zijn organisatie van het boerenprotest van oktober 2019. In 2019 won Tim Hofman de Issue Award voor zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer kinderpardon. Daarnaast kreeg Arjen Lubach een Oeuvre award met zijn programma “Zondag met Lubach” waarbij Lubach maatschappelijke issues belicht. In 2018 won onderwijsactiegroep PO in Actie de award voor de wijze van agenderen van werkdruk en salarisproblemen in het Primair Onderwijs, in 2017 ging de prijs naar Hugo Borst en Carin Gaemers voor het issue ‘Kwaliteit van ouderenzorg’. De Issue Award bestaat sinds 2010.

Bronnen: Issuemakers, Black Lives Matter, Foto: Desiré van den Berg
Datum: 29 januari 2021

Amstelveen, 28 januari 2021 – Het Damprotest tegen institutioneel racisme georganiseerd door Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie heeft de Issue Award 2021 gewonnen. De Issue Award wordt sinds 2010 elk jaar uitgereikt aan de persoon of organisatie die het afgelopen jaar op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen. Op 1 juni 2020 organiseerden Caitlin […]

Het vuurwerkmanifest is genomineerd voor de Issue Award 2021!

De Issue Award wordt elk jaar uitgereikt sinds 2010 aan een persoon of organisatie die erin geslaagd is om op een opvallende, effectieve manier een onderwerp op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.

Om een issue op de kaart te zetten is immers visie, passie, lef, creativiteit, vastberadenheid, doortastend handelen en een kritische blik vereist. Met het uitreiken van deze prijs wil De Issuemakers laten zien dat veel mensen en organisaties vanuit een gedreven maatschappelijke betrokkenheid bezig zijn om relevante maatschappelijke issues onder de aandacht te brengen en dat zij daarin zeer succesvol kunnen zijn. De prijs wordt traditiegetrouw jaarlijks in januari uitgereikt om dergelijke succesvolle initiatieven zichtbaar te maken, te belonen en te stimuleren.

In januari 2020 ondertekenden honderdduizenden mensen de petitie voor een verbod op consumentenvuurwerk. Daar willen we jullie erg voor bedanken!

De prijsuitreiking

De winnaar van de Issue Award wordt 28 januari bekendgemaakt tijdens de online Issuelezing ‘Tussen waarheid en waanzin‘ door rechtshistoricus en mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen – ook wel bekend onder de naam Zeikschrift.

Vorige jaren

Het afgelopen jaar ging de Issue Award naar Bart Kemp (Agractie Nederland) voor zijn organisatie van het boerenprotest van oktober 2019. In 2019 won Tim Hofman de Issue Award voor zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer kinderpardon. Daarnaast kreeg Arjen Lubach een Oeuvre Award met zijn programma “Zondag met Lubach” waarbij Lubach maatschappelijke issues belicht.

Wil jij ook zien wie dit jaar de gelukkige wordt? Wees er dan bij! Meld je aan via Logeion.

Bronnen: Issue Makers, Logeion
Datum: 25 januari 2021

De Issue Award wordt elk jaar uitgereikt sinds 2010 aan een persoon of organisatie die erin geslaagd is om op een opvallende, effectieve manier een onderwerp op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. Om een issue op de kaart te zetten is immers visie, passie, lef, creativiteit, vastberadenheid, doortastend handelen en een kritische blik vereist. […]

Knallend het nieuwe jaar in: komt dat nog terug?

Hoewel vuurwerk in Nederland een feestelijke traditie is tijdens de jaarwisseling, veroorzaakt het ieder jaar gewonden. In de jaarwisseling van 2019 op 2020 waren er in totaal 1300 vuurwerkslachtoffers die de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost bezochten in Nederland.1 Het vasthouden aan traditie enerzijds en voorkomen van slachtoffers anderzijds, zijn voer voor een hevig debat.

Afsteektijden van vuurwerk werden reeds verkort en er werden vuurwerkvrije zones ingericht.2 Afgelopen jaarwisseling was er voor het eerst een algemeen vuurwerkverbod van kracht. Dit hield in dat zowel verkoop, vervoer als het afsteken van vuurwerk verboden was. De aanleiding voor het verbod was om de verdere druk op ziekenhuizen en huisartsenposten zoveel mogelijk te beperken gezien de huidige pandemie.3 Nu rijst de vraag of de maatregel het gewenste effect heeft gehad. En hoe gaat de jaarwisseling er in de toekomst uit zien? 

Lees hier meer

Datum: 20 januari 2021
Bron: Medisch contact

Hoewel vuurwerk in Nederland een feestelijke traditie is tijdens de jaarwisseling, veroorzaakt het ieder jaar gewonden. In de jaarwisseling van 2019 op 2020 waren er in totaal 1300 vuurwerkslachtoffers die de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost bezochten in Nederland.1 Het vasthouden aan traditie enerzijds en voorkomen van slachtoffers anderzijds, zijn voer voor een hevig debat. Afsteektijden […]
vuurwerk

Wat is het issue van 2020? Black Lives Matter, petitie Vuurwerkverbod of communicatie over corona?

Diederik Gommers , het Vuurwerkmanifest en de organisatoren van de BLM-demonstratie op De Dam genomineerd voor Issue Award 2021.

Het Damprotest tegen institutioneel racisme, de petitie voor een verbod op (consumenten)vuurwerk en de communicatieaanpak rondom corona van Diederik Gommers zijn genomineerd voor de Issue Award 2021. Deze award wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen.

Volgens de vakjury, onder leiding van gedragswetenschapper Reint Jan Renes, waren deze genomineerden het afgelopen jaar de meest succesvolle initiatieven op het gebied van maatschappelijke en politieke agendering.  

 • Damprotest Black Lives Matter NL – Op 1 juni 2020 organiseerden Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie (KOZP) een Black Lives Matter NL protest op de Dam tegen institutioneel racisme in Nederland, in solidariteit met de Black Lives Matter beweging die in Amerika tot stand was gekomen. Het protest met een opkomst van naar schatting 15.000 deelnemers zette dit onderwerp – dat diep raakt aan gevoelens en ervaringen – hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Hiermee werd het onderwerp institutioneel racisme in Nederland op een scherpe en soms schurende wijze effectief geagendeerd.  
   
 • Petitie (Consumenten) Vuurwerkverbod – In januari 2020 ondertekenden honderdduizenden mensen de petitie voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dat was een initiatief van het Vuurwerkmanifest, in 2014 opgericht door Tjeerd de Faber en Jan Keunen (oogartsen), Marjolijn Snouck-Hurgonje (oud-verpleegkundige), Willemien Boland (jeugdarts) en Maaike van Zuilen (communicatieadviseur). De volhardende initiatiefnemers hebben na jaren hun doelstelling bereikt, mede door corona: een verbod op consumentenvuurwerk in 2020. Hun oproep ontwikkelde zich van een klemmend beroep tot omarming door politiek en bestuur. 
   
 • Communicatieaanpak Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en afdelingshoofd bij het Erasmus Medisch Centrum) – De plotselinge komst van corona zorgde in 2020 voor veel vragen. Gommers toonde het vermogen om opiniemakers, burgers en autoriteiten in begrijpelijke taal de feiten onder ogen te zien over de ic-capaciteit, de maatregelen en corona. Hij ging daarbij succesvol verder dan zijn initiële taak om de overheid te adviseren. Gommers kreeg ook een grote rol bij het duiden van actualiteit en bleef impactvol de dialoog aangaan. 

De winnaar van de Issue Award wordt 28 januari bekendgemaakt tijdens de online Issuelezing ‘Tussen waarheid en waanzin‘ door rechtshistoricus en mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen – ook wel bekend onder de naam Zeikschrift

Het afgelopen jaar ging de Issue Award naar Bart Kemp (Agractie Nederland) voor zijn organisatie van het boerenprotest van oktober 2019. In 2019 won Tim Hofman de Issue Award voor zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer kinderpardon. Daarnaast kreeg Arjen Lubach een Oeuvre Award met zijn programma “Zondag met Lubach” waarbij Lubach maatschappelijke issues belicht.

De prijs is een initiatief van communicatieadviesbureau Issuemakers, dat op deze wijze het succesvol agenderen van maatschappelijke onderwerpen zichtbaar wil maken én belonen. 

Bron: Adformatie

Diederik Gommers , het Vuurwerkmanifest en de organisatoren van de BLM-demonstratie op De Dam genomineerd voor Issue Award 2021. Het Damprotest tegen institutioneel racisme, de petitie voor een verbod op (consumenten)vuurwerk en de communicatieaanpak rondom corona van Diederik Gommers zijn genomineerd voor de Issue Award 2021. Deze award wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die op een opvallende, effectieve […]

Bestuursleden vuurwerkbond ondergedoken na bedreigingen

Bestuursleden van de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) worden bedreigd, omdat ze eerder deze week met een voorstel kwamen om bij de komende jaarwisselingen lokale vuurwerkshows te laten organiseren door speciale verenigingen. Daarmee willen ze een compleet vuurwerkverbod voorkomen.

Woordvoerder Lars Onrust zit ondergedoken in een vakantiehuisje, bevestigde hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in het AD. “Er zijn foto’s van ons gezocht op Facebook en die zijn op allerlei fora geknald met teksten als ‘hier zitten ze’, ‘deze moet je hebben’, ‘pak ze aan’.”

Als we de politie bellen staan ze met piepende banden voor de deur.

– Lars Onrust van de NVB

Lees hier meer

Bron: Nos, NVB
Datum: 15 januari 2021

Bestuursleden van de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) worden bedreigd, omdat ze eerder deze week met een voorstel kwamen om bij de komende jaarwisselingen lokale vuurwerkshows te laten organiseren door speciale verenigingen. Daarmee willen ze een compleet vuurwerkverbod voorkomen. Woordvoerder Lars Onrust zit ondergedoken in een vakantiehuisje, bevestigde hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in het AD. “Er […]

KNO-artsen melden minder vuurwerkletsel

(PrevENT) KNO-artsen hebben rondom afgelopen jaarwisseling minder patiënten met vuurwerk gerelateerd letsel moeten behandelen, zo kan De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied melden.

Dit sluit aan bij de ervaringen van Oogartsen en Plastisch Chirurgen, die eerder deze week in de media eenzelfde bericht gaven. Het aantal meldingen door KNO-artsen van vuurwerkletsel daalde in de eerste week na de jaarwisseling met ruim 80% ten opzichte van vorig jaar. De meest voorkomende KNO-klachten die door vuurwerk worden veroorzaakt zijn gescheurde trommelvliezen, gehoorschade en een continue suis in de oren (ook wel tinnitus genoemd).

Opvallend is ook dat er dit jaar aanzienlijk minder letsel bij omstanders (ten gevolge van onzorgvuldig handelen van anderen) is gemeld.

De verschillen ten opzichte van vorig jaar lijken spectaculair en bevestigen dat het huidige vuurwerkverbod een gunstig effect heeft op het aantal vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling. Dit is in lijn met de boodschap die KNO-artsen vorig jaar afgaven toen zij het ‘Vuurwerkmanifest’ tekenden. In dit manifest pleiten tientallen maatschappelijke organisaties voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Meer weten: www.kno.nl

Bron: KNO
Datum: 13 januari 2021

(PrevENT) KNO-artsen hebben rondom afgelopen jaarwisseling minder patiënten met vuurwerk gerelateerd letsel moeten behandelen, zo kan De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied melden. Dit sluit aan bij de ervaringen van Oogartsen en Plastisch Chirurgen, die eerder deze week in de media eenzelfde bericht gaven. Het aantal meldingen door […]

Oogarts De Faber gesterkt in overtuiging permanent vuurwerkverbod

Zijn “rustigste jaarwisseling in 34 jaar bij Het Oogziekenhuis” sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen.

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.”, aldus De Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Bij dit gezelschap zijn alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Lees meer

Bron: Leidsch Dagblad
Datum: 8 januari 2021

Zijn “rustigste jaarwisseling in 34 jaar bij Het Oogziekenhuis” sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen. “Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, […]

Ziekenhuizen krijgen veel minder vuurwerkslachtoffers

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling”, zegt Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

“Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.” Tijdens de jaarwisseling is slechts één vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Vorig jaar waren dat er achttien. Verder zijn twee patiënten behandeld wegens letsel door carbidschieten.

Lees meer

Bron: Skipr
Datum: 8 januari 2021

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling”, zegt Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). “Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de […]
23 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam: ‘Ouderwetse horrornacht’

Verbond draait bij, toch steun voor verbod consumentenvuurwerk

Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt een eventueel verbod op consumentenvuurwerk. Dat laat een woordvoerder van het Verbond aan AMweb weten naar aanleiding van berichtgeving over de halvering van de schade tijdens afgelopen jaarwisseling. Het Verbond heeft jarenlang geschipperd met het verbod, maar zegt nu alle maatregelen te ondersteunen die kunnen leiden tot een veiligere jaarwisseling.

“Wij ondersteunen daarmee ook in wezen een vuurwerkverbod.”, aldus de woordvoerder van het Verbond. Eerder was op AMweb te lezen dat een evaluatie van het vuurwerkverbod tot voor kort niet op de agenda stond. Het Verbond heeft jarenlang geschipperd met het vuurwerkverbod. Vuurwerk speelde tijdens de jaarwisseling een rol in 20 procent van het aantal branden. In 2019 was dat nog 50 procent.

Lees meer

Bron: Amweb
Datum: 8 januari 2021

Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt een eventueel verbod op consumentenvuurwerk. Dat laat een woordvoerder van het Verbond aan AMweb weten naar aanleiding van berichtgeving over de halvering van de schade tijdens afgelopen jaarwisseling. Het Verbond heeft jarenlang geschipperd met het verbod, maar zegt nu alle maatregelen te ondersteunen die kunnen leiden tot een veiligere jaarwisseling. […]

Politiebaas: agenten deze jaarwisseling vaker betrokken bij geweldsincidenten

Over het algemeen werden dit jaar meer incidenten geregistreerd. Dat komt mogelijk doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding deden van overlast, zegt Van Essen. 

‘De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en is met zwaar illegaal vuurwerk naar politie en brandweer gegooid.’ Dit is en blijft onacceptabel, aldus Van Essen.   

Lees meer

Bron: Volkskrant
Datum: 6 januari 2021

Over het algemeen werden dit jaar meer incidenten geregistreerd. Dat komt mogelijk doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding deden van overlast, zegt Van Essen.  ‘De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en […]
vuurwerk

Minder vuurwerkgewonden, maar relatief veel meer jongeren

Bij de jaarwisseling zijn veel minder mensen gewond geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Uit onderzoek van Veiligheid NL blijkt dat 385 gewonden zijn opgevangen door de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en de huisartsenposten. Dat is minder dan een derde van vorig jaar, toen er 1300 gewonden waren. De cijfers bevestigen het beeld van Nieuwjaarsdag, toen afzonderlijke ziekenhuizen al zeiden dat het door het vuurwerkverbod rustig was geweest op hun SEH’s.

Opvallend is dat relatief veel meer jongeren gewond zijn geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Bijna twee derde van de slachtoffers (63%) is dit jaar jonger dan 20 jaar. Vorig jaar was dat nog minder dan de helft (49%). Het is vermoedelijk het gevolg van het vuurwerkverbod, waardoor veel volwassenen afzagen van het afsteken van vuurwerk.

Niet meer illegaal vuurwerk

De meeste ongevallen ontstonden door knalvuurwerk. In absolute getallen liepen minder mensen letsel op door zwaar illegaal vuurwerk, waaronder nitraten en cobra’s. Ook waren er minder carbidletsels dan vorig jaar. VeiligheidNL concludeert voorzichtig dat het verbod op consumentenvuurwerk niet heeft geleid tot meer slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk of door carbidschieten.

Birgitte Blatter, hoofd onderzoek van VeiligheidNL, reageert met gemengde gevoelens op de cijfers.”We zijn blij te zien dat het vuurwerkverbod heeft geleid tot een forse daling van het aantal vuurwerkslachtoffers. Daarnaast blijkt dat het verbod gelukkig geen massale overstap naar zwaar illegaal vuurwerk heeft veroorzaakt. Toch vinden we het aantal van 400 vuurwerkgewonden dat op de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost terecht is gekomen nog best hoog, gezien het vuurwerkverbod.”

Minder oogletsel

Negen van de tien slachtoffers waren jongens of mannen. Vorig jaar was de helft van de vuurwerkslachtoffers toeschouwer. Dat is dit jaar gedaald naar 44 procent.

Patiënten werden voornamelijk behandeld aan brandwonden (41%), vooral aan handen of vingers. Bij drie personen moest een amputatie worden uitgevoerd. Enkele slachtoffers hadden gehoorschade (7%). Een kwart van de SEH-bezoekers moest worden opgenomen in het ziekenhuis, maar in absolute getallen waren het er minder dan vorig jaar. Het aandeel oogletsels was dit jaar met 14 procent relatief laag, vorig jaar was dit 27 procent.

De oogartsen zagen de oogletsels met 75 procent teruglopen. Een gemiddelde jaarwisseling veroorzaakt zeventien blinde ogen (vorig jaar dertien), dit jaar waren het er vier, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Twee ogen moesten geheel verwijderd worden. Er was wel iets meer oogletsel door carbid: twaalf gevallen tegen tien vorig jaar.

Bron: NOS

Datum: 6 januari 2021

Bij de jaarwisseling zijn veel minder mensen gewond geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Uit onderzoek van Veiligheid NL blijkt dat 385 gewonden zijn opgevangen door de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en de huisartsenposten. Dat is minder dan een derde van vorig jaar, toen er 1300 gewonden waren. De cijfers bevestigen het beeld van Nieuwjaarsdag, toen […]

Oogarts Tjeerd de Faber beleeft rustigste nacht in 34 jaar. ‘Het bewijs dat vuurwerkverbod werkt, is geleverd’

Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.

Het sterkt De Faber in de opvatting dat het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk moet blijven. ,,Vorig jaar beleefden we met de jaarwisseling een horrornacht en had ik rond deze tijd al achttien vuurwerkslachtoffers behandeld’’, zegt hij. ,,Dat is een enorm verschil met deze nacht. De grote factor daarin is dat het afsteken van consumentenvuurwerk niet mag. Daardoor zijn er ook veel minder omstanders. Een verbod op consumentenvuurwerk is dus ‘the way to go’. We moeten het afsteken van vuurwerk echt aan professionals overlaten.’’

Lees meer op: https://www.ad.nl/rotterdam/oogarts-tjeerd-de-faber-beleeft-rustigste-nacht-in-34-jaar-het-bewijs-dat-vuurwerkverbod-werkt-is-geleverd~a0766301/

Datum: 5 januari 2021

Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij. Het sterkt De Faber in de opvatting […]

Eigen CDA van minister Grapperhaus twijfelt over vuurwerk

Vuurwerkverbod : Minister Grapperhaus wil er nog niet aan, maar de roep om een algeheel vuurwerkverbod neemt toe. Ook binnen zijn eigen CDA.

Precies dertig seconden heeft het Apeldoornse raadslid Hessel Dooper vrijdagmiddag om (via videoverbinding) zijn amendement op het verkiezingsprogramma van het CDA te bepleiten. Maar als het CDA-congres zijn voorstel voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk aanneemt, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn: „Mijn partij speelt een sleutelrol in de vuurwerkdiscussie”, zegt Dooper. „Ik verwacht dat het CDA nodig zal zijn om een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen.”

In de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op voor zo’n verbod. Het afgelopen jaar stemde een meerderheid voor het verbieden van zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Deze maatregel werd dit najaar ingehaald, toen de Kamer instemde met een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om in verband met de corona-epidemie het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling helemaal te verbieden.

Op Oudejaarsnacht werd er nog steeds overal in het land geknald, maar de hoeveelheid vuurwerk die de lucht in ging, lag lager dan anders. Dat gold ook voor het aantal gewonden: bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen veel minder slachtoffers binnen dan een jaar geleden.

Lees verder op: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/04/eigen-partij-grapperhaus-twijfelt-over-vuurwerk-a4026172

Datum: 5 januari 2021

Vuurwerkverbod : Minister Grapperhaus wil er nog niet aan, maar de roep om een algeheel vuurwerkverbod neemt toe. Ook binnen zijn eigen CDA. Precies dertig seconden heeft het Apeldoornse raadslid Hessel Dooper vrijdagmiddag om (via videoverbinding) zijn amendement op het verkiezingsprogramma van het CDA te bepleiten. Maar als het CDA-congres zijn voorstel voor een algemeen […]
Siervuurwerk in de lucht.

Vuurwerkbond: Nederland is nu klaar voor verandering

Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud en nieuw. Er zijn niet genoeg professionals om in het hele land shows te geven. De Nederlandse Vuurwerkbond heeft een plan.


‘Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud en nieuw. Er zijn niet genoeg professionals om in het hele land shows te geven. De Nederlandse Vuurwerkbond heeft een plan…’

CARLA VAN DER WAL

Datum: 5 januari 2021
Link: https://digitalekrant.ad.nl/algemeendagblad/22069/article/1274287/7/1/render/?token=e6787278a8f8f451a2df87c8ee741389&vl_platform=ios&vl_app_id=be.persgroep.algemeendagblad&vl_app_version=3.4.9

Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud en nieuw. Er zijn niet genoeg professionals om in het hele land shows te geven. De Nederlandse Vuurwerkbond heeft een plan. ‘Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud […]
vuurwerk

Bruls na ‘rustige’ nacht: ‘Kabinet, pak nu door met algeheel vuurwerkverbod’

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls roept het kabinet op om zo snel mogelijk met een algeheel vuurwerkverbod te komen. Volgens hem heeft de afgelopen nieuwjaarsnacht bewezen dat zo’n verbod de druk op de zorg vermindert en het werk van hulpdiensten aanzienlijk verlicht.

,,Als het kabinet nu al uitspreekt dat je voortaan met de jaarwisseling geen vuurwerk mag afsteken, ontneem je vuurwerkhandelaren het alibi groot te gaan inslaan”, aldus Bruls. ,,Iedereen die nog wat thuis had liggen, heeft dat nu bovendien wel verschoten, dus dat kan volgend jaar ook niet meer worden gebruikt. Dus laten we nú doorpakken met een landelijk verbod. Dat is ook een veel krachtiger signaal dan lokale maatregelen.”

Bruls is voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad van voorzitters van de veiligheidsregio’s. ,,Met een meerderheid van hen heb ik deze oproep al eerder gedaan bij het kabinet. Afgelopen nacht bewijst voor mij dat een verbod werkt. In de hele veiligheidsregio hebben zich, naar ik begrijp, maar tien mensen met brandwonden gemeld bij de zorg. Dat is echt weinig in vergelijking met andere jaren.”

Vuurwerk als wapen

De gemeente Nijmegen had, net als bijvoorbeeld buurgemeente Heumen, zelf al een vuurwerkverbod ingesteld, nog vóórdat er vanwege de coronadruk op de zorg een landelijk verbod kwam. ,,Zelf ben ik een paar jaar geleden omgegaan”, zegt Bruls. ,,Tijdens de jaarwisseling blijft drankgebruik de grootste oorzaak van problemen, maar met het vuurwerk ontneem je mensen wel hun ‘wapens’.”

Het grootste deel van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid beleefde een relatief kalme oud & nieuw. Alleen in het Rivierengebied was het op veel plaatsen onrustig. In Nijmegen rukte de brandweer in totaal 25 keer uit, volgens Bruls minder dan de helft van de inzet van vorig jaar: ,,Maar het blijft een absurd groot getal, natuurlijk. Als de brandweer dit elke nacht moest doen, zou iedereen helemaal doordraaien.” Hetzelfde beeld geldt voor de jaarwisseling in heel Nederland: relatief rustig, met wel her en der incidenten.

Datum: 4 januari 2021

Bron: AD

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls roept het kabinet op om zo snel mogelijk met een algeheel vuurwerkverbod te komen. Volgens hem heeft de afgelopen nieuwjaarsnacht bewezen dat zo’n verbod de druk op de zorg vermindert en het werk van hulpdiensten aanzienlijk verlicht. ,,Als het kabinet nu al uitspreekt dat je voortaan met de jaarwisseling geen […]

Drie slachtoffers, daar blijft het bij in het Oogziekenhuis: ‘Misschien is corona wel blessing in disguise’

Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.
Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.
Wachtkamer ziekenhuis

Rustigste Nieuwjaarsnacht sinds jaren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam

Tijdens nieuwjaarsnacht is slechts 1 vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Verder zijn 2 patiënten ontvangen met schade door carbidschieten. Het letsel bij alle patiënten was zodanig, dat geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Vorig jaar werden nog 18 patiënten bij Het Oogziekenhuis gezien tijdens de jaarwisseling.
Tijdens nieuwjaarsnacht is slechts 1 vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Verder zijn 2 patiënten ontvangen met schade door carbidschieten. Het letsel bij alle patiënten was zodanig, dat geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Vorig jaar werden nog 18 patiënten bij Het Oogziekenhuis gezien tijdens de jaarwisseling.

Uitgeknald? Is het stil tijdens de jaarwisseling?

Vanwege de corona-pandemie zal de jaarwisseling van 2020 de geschiedenis ingaan als de eerste sinds ongeveer 60 jaar waarbij het in Nederland om middernacht stil zal zijn op straat. Of toch niet? De Nederlandse jaarwisselingstraditie met consumentenvuurwerk is wereldwijd uniek. Het is een traditie die aan de ene kant wordt gekoesterd als het summum van feestelijke uitbundigheid, maar die ook wordt getekend door een akelige afloop met vele gewonden en zelfs doden. Deze documentaire volgt voor- en tegenstanders van het vuurwerkverbod in aanloop naar oudjaarsavond én tijdens oudjaarsnacht. Kan Nederland wel zonder vuurwerk?

Bekijk de documentaire Uitgeknald? op 4 jan 2021, 22:00 uur op NPO 3

Datum: 30 december
Bron: NTR

Vanwege de corona-pandemie zal de jaarwisseling van 2020 de geschiedenis ingaan als de eerste sinds ongeveer 60 jaar waarbij het in Nederland om middernacht stil zal zijn op straat. Of toch niet? De Nederlandse jaarwisselingstraditie met consumentenvuurwerk is wereldwijd uniek. Het is een traditie die aan de ene kant wordt gekoesterd als het summum van […]

Oogarts De Faber: ‘Ik verwacht dat het rustiger is met jaarwisseling’

Voor het eerst sinds vele jaren heeft het Oogziekenhuis in Rotterdam geen dubbele personele bezetting tijdens de jaarwisseling. Door het vuurwerkverbod voor consumenten verwacht oogarts Tjeerd de Faber minder spoedgevallen, maar het blijft moeilijk te voorspellen, voegt hij daaraan toe.

Tijdens de vorige jaarwisseling werden er achttien spoedgevallen binnengebracht. Toen sprak De Faber over een ‘horrornacht’. “Ik verwacht wel dat het rustiger wordt”, zegt De Faber, “omdat het vuurwerk niet meer wordt gedoogd.”

Een deel van het personeel zit dus thuis met de jaarwisseling, maar dat is niet altijd vrijwillig. “Net als andere ziekenhuizen hebben wij ook te maken met een hoog ziekteverzuim door corona”, legt De Faber uit. “Normaal gaat het om twee tot drie procent, maar nu is het ook bij ons tot tien procent gestegen.”

Het Oogziekenhuis hoeft nog geen personeel af te staan aan de coronazorg in andere ziekenhuizen. “Maar ook wij houden ons hart vast voor na de feestdagen. Als die piek in januari komt zou het wel eens kunnen zijn dat we personeel moeten afstaan aan andere ziekenhuizen.”

Lees meer op: www.rijnmond.nl/nieuws/202547

Datum: 29 december 2020

Voor het eerst sinds vele jaren heeft het Oogziekenhuis in Rotterdam geen dubbele personele bezetting tijdens de jaarwisseling. Door het vuurwerkverbod voor consumenten verwacht oogarts Tjeerd de Faber minder spoedgevallen, maar het blijft moeilijk te voorspellen, voegt hij daaraan toe. Tijdens de vorige jaarwisseling werden er achttien spoedgevallen binnengebracht. Toen sprak De Faber over een […]

Stelling: ‘Er moet een algeheel vuurwerkverbod komen’

Een tijdelijk vuurwerkverbod moet er dit jaar voor zorgen dat de werkdruk op ziekenhuizen en zorgverleners niet nog meer zal toenemen. Fop- en schertsvuurwerk is het enige wat dit jaar wél mag.

Tjeerd de Faber, Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam: JA

Waarom moet er permanent een algeheel vuurwerkverbod komen?

“Ik ben al dertig jaar oogarts. De komende jaarwisseling zal mijn 23e nieuwjaarsdienst worden. Wat ik aan me voorbij heb zien komen in die nieuwjaarsdiensten, is elke keer een bevestiging dat we hiermee moeten stoppen. Je moet leken geen explosieven in handen geven. Puur op medische gronden, denk ik dat dit niet de bedoeling van een feestje kan zijn. Laten we vuurwerk gewoon overlaten aan professionals.”

Werkt zo’n algeheel vuurwerkverbod niet averechts?

“Internationaal zijn er een aantal landen die deze transitie doorgemaakt hebben. Een mooi voorbeeld is dat van Noord-Ierland, die een tijdelijk verbod invoerde in verband met de IRA. Door de aanslagen van de IRA in combinatie met vuurwerk, dacht men continu dat er weer een bomaanslag was. Enkele jaren nadat de IRA vrede getekend had, mocht er weer consumentenvuurwerk komen. Niet veel later kwamen de vuurwerkongevallen weer. Dit is een perfect empirisch bewijs. Er is een causaal verband tussen leken vuurwerk in handen geven en het optreden van letsels.

“De vuurwerkbranche haalt maar al te graag het argument aan, dat mensen door een verbod illegaal vuurwerk gaan kopen en dat juist door illegaal vuurwerk mensen letsels oplopen. Dat laatste is dus pertinent niet waar. In de oogheelkunde is ongeveer 70% van de letsels door legaal vuurwerk en 5% door illegaal vuurwerk. Die overige 25% is onzeker want daarvan weten we de aard van het vuurwerk niet. Daar komt nog bij dat ongeveer de helft van vuurwerk slachtoffers omstanders zijn. Dat is hét politieke argument dat duidelijk maakt dat we hiermee moeten stoppen.”

Waar moet men zijn heil zoeken tijdens oud en nieuw als het afsteken van vuurwerk niet meer mogelijk is? Wat zijn de alternatieven?

“Dat er centraal vuurwerk afgestoken wordt. In Frankrijk tijdens quatorze juillet wordt er geen consumenten vuurwerk afgestoken, maar de bewoners leggen geld bij elkaar en iemand die er verstand van heeft zorgt voor een prachtige vuurwerkshow. Dat is prachtig om te zien én je hebt geen gewonden. Dat is wat mij betreft de juiste oplossing.”

Bron: HP de tijd

Datum: 24 december 2020

Een tijdelijk vuurwerkverbod moet er dit jaar voor zorgen dat de werkdruk op ziekenhuizen en zorgverleners niet nog meer zal toenemen. Fop- en schertsvuurwerk is het enige wat dit jaar wél mag. Tjeerd de Faber, Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam: JA Waarom moet er permanent een algeheel vuurwerkverbod komen? “Ik ben al dertig jaar oogarts. De […]

Artsen over het vuurwerkverbod: ‘Dit is een uniek medisch experiment’

Van beschadigde ogen tot geamputeerde vingers: artsen maken iedere jaarwisseling het nodige letsel mee. Om de ziekenhuizen te ontlasten, geldt er dit jaar een verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Hoe kijken artsen tegen het vuurwerkverbod aan? We spreken oogarts Tjeerd de Faber, plastisch chirurg Christianne van Nieuwenhoven, en Birgitte Blatter hoofd Monitoring en Onderzoek bij VeiligheidNL.

Komende jaarwisseling draait oogarts Tjeerd de Faber zijn 23e nieuwjaarsdienst. Hoe zo’n nacht eruitziet in Het Oogziekenhuis in Rotterdam? “Om 00.15 uur komen de eerste ambulances binnen”, vertelt Tjeerd. “We hebben hier een eigen eerste hulp voor spoedgevallen. Vervolgens is het spoelen, spoelen, spoelen. Hoe sneller we een oog kunnen spoelen, hoe beter.” Hij opereert zelden middenin de nacht, omdat veel patiënten eerst nuchter moeten worden. “Ze komen soms brakend binnen, met een half verbrand gezicht en openliggend oog. Ook familieleden zijn in paniek.” Hij wacht tot 8 uur ’s ochtends met de triage, de rest van de dag vinden de operaties plaats. Als er meer aan de hand is, zoals intern letsel, handletsel of zelfs een coma, gaan patiënten eerst naar een academisch ziekenhuis. “Een leven redden gaat natuurlijk voor een oog redden.”

Ernst van letsel neemt toe

In de loop der jaren heeft Tjeerd flink wat oogletsel gezien. Barsten en scheuren in het oog, bloedingen, chemicaliën die het weefsel in een oog opeten. Sinds 2008 houdt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) het aantal oogletsels bij. Vorig jaar raakten 168 mensen tijdens de jaarwisseling gewond aan één of beide ogen. De helft daarvan was omstander.  Zo’n 75 procent raakte gewond door legaal vuurwerk. Tjeerd: “Twee derde van de slachtoffers heeft geen blijvend letsel, gelukkig. Maar ieder jaar raken tientallen mensen blind. En soms moeten we een oog volledig verwijderen.” In 2015 werden romeinse kaarsen en babyvuurpijlen al verboden. Sindsdien ziet Tjeerd minder jonge kinderen in het ziekenhuis. Wat hij verder merkt: tussen 2008 en 2017 nam het aantal slachtoffers af, maar de laatste jaren neemt het weer toe. Ook de ernst van het letsel is zwaarder. “Dat komt doordat vuurwerk steeds zwaarder wordt.” 

Petitie tegen consumentenvuurwerk

De oogarts pleit al jaren voor een vuurwerkverbod. In 2015 richtte hij met een aantal andere zorgverleners het Vuurwerkmanifest op. Inmiddels hebben al meer dan 650.000 particulieren deze petitie ondertekend. Want naast medisch letsel veroorzaakt vuurwerk materiële schade aan gebouwen, slechte luchtkwaliteit, milieuvervuiling en stress bij dieren, zo staat op de site geschreven.  Dit jaar kwam dat vuurwerkverbod er dan echt. Al was de reden onverwacht. “Met het coronavirus zijn we absoluut niet blij”, zegt hij direct. “Maar het is wel handig dat we nu zien wat er gebeurt met het letsel als je vuurwerk een jaarwisseling overslaat. Het is een uniek medisch experiment.” Op internationaal gebied heeft hij wel aanwijzingen dat een verbod werkt. Zo geldt er in Ierland al een verbod op consumentenvuurwerk. Vuurwerkletsel komt maar weinig voor.

Geen daling van vuurwerkslachtoffers

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, houdt het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland al jaren bij. Zo meldden vorig jaar 385 slachtoffers zich op de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen. Daarnaast kwamen zo’n 900 vuurwerkslachtoffers binnen op huisartsenposten. De mensen die rechtstreeks naar oogpoliklinieken gaan, worden niet meegenomen in deze cijfers.  Van een daling in het aantal slachtoffers is de laatste jaren nog geen sprake, volgens Birgitte Blatter van VeiligheidNL. “Ook al leek dit tot een paar jaar terug wel zo op basis van SEH-bezoeken. Maar op huisartsenposten worden ook steeds meer slachtoffers behandeld.” Wat haar daarnaast zorgen baart: nog steeds is de helft van het aantal slachtoffers omstander. “We horen schrijnende verhalen. Vuurwerk dat in de kinderwagen van een baby terechtkomt. Vreselijk.” “Er zijn ieder jaar veel brandwonden en oogletsel”, vervolgt Birgitte. “Driekwart van al dat letsel komt door legaal vuurwerk.” Vingeramputaties komen meestal wel door illegaal vuurwerk. Daarnaast kan de smog van vuurwerk ademhalingsproblemen veroorzaken. 

Handletsel bij kinderen

Christianne van Nieuwenhoven ziet vooral veel handletsel. Ze is plastisch chirurg in het Erasmus MC en gespecialiseerd in kinderhanden. “Wij zien slachtoffers vaak al op de spoedeisende hulp. Bijna altijd gaat het om jongens tussen de 12 en 18. Het letsel gaat van blaren tot hele handen die eraf geknald zijn. Doordat het vuurwerk te lang is vastgehouden.” Goede pijnstilling is op zo’n moment de eerste stap. Dat wordt in de ambulance al gegeven. Vervolgens neemt een plastisch chirurg het over. “Meestal voeren verdriet en schuldgevoelens de boventoon als mensen binnenkomen”, vertelt Christianne. “De paniek is al wat weggezakt doordat iemand in de ambulance al met de kinderen gesproken heeft.” 

Gevolgen onderschat

Het behandelen van handletsel kan een lang traject zijn. Christianne: “Ik probeer zoveel mogelijk te redden, zo functioneel mogelijk. En ik denk ook vast na over wat er morgen of over één jaar moet gebeuren.” Als voorbeeld noemt ze een afgescheurde duim, waarvan ze de spieren vasthecht. Zodat ze die later kan terugvinden, als ze bijvoorbeeld een teen in een duim transformeert. “De gevolgen van vuurwerkletsel worden nog steeds onderschat”, vindt de plastisch chirurg. “Sommige vuurwerkslachtoffers moeten leven met blijvende arbeidsongeschiktheid en chronische pijn.” Welk vuurwerk verantwoordelijk is voor zulk zwaar letsel? “Vaak is het zelf gefabriceerd, of illegaal knalvuurwerk als cobra’s of astronauten. Maar ook met vuurwerk dat onschuldig lijkt, kan het flink misgaan.”

Groot voorstander

Christianne is een groot voorstander van het vuurwerkverbod. “Dat kan bijna niet anders met het leed dat ik zie. De eerste periode dat ik hier werkte, werd ik al zenuwachtig bij het horen van één knal. Ik had meteen het beeld van een uit elkaar geknalde hand voor me.”  Nog steeds vindt ze het vreselijk om kinderen met vuurwerk te zien spelen. “Dan doen ze oorlogje en denk ik: wat doen jullie jezelf aan? Het is zo onnodig.” Georganiseerd siervuurwerk kan ze nog wel waarderen, maar consumentenvuurwerk mag wat haar betreft ook na deze jaarwisseling verboden blijven. “Het zorgt voor zoveel slachtoffers. En de maatschappelijke kosten stapelen zich op.”

Verschuiving illegaal vuurwerk?

VeiligheidNL vindt het ook belangrijk dat ongevallen en letsel tegengegaan worden. Dat betekent niet per definitie dat het kenniscentrum voor een vuurwerkverbod is. Birgitte: “We weten namelijk niet of het verbod juist gaat leiden tot meer illegaal vuurwerk. Wat meestal voor heftiger letsel zorgt.”  In een jaarlijkse survey vraagt VeiligheidNL mensen of ze vuurwerk gekocht hebben, welke preventieve maatregelen ze nemen (denk aan vuurwerkbrillen) en wat ze doen bij een vuurwerkverbod. Bij die laatste vraag antwoordt zo’n 25 tot 35 procent van de vuurwerkkopers toch naar illegaal vuurwerk te grijpen. “Maar of ze dat écht doen, moeten we nog zien”, zegt Birgitte. “Ik denk persoonlijk dat die verschuiving in de praktijk wel meevalt.” 

‘Natuurlijk experiment’

“Dit wordt een interessante jaarwisseling”, concludeert ze. “Een soort natuurlijk experiment. We gaan heel goed monitoren en onderzoeken welk letsel we dit jaar zien. Het is nu nog moeilijk te voorspellen hoe het vuurwerkverbod precies gaat uitpakken.” Ook Tjeerd erkent het risico dat het vuurwerkverbod illegaal vuurwerk in de hand werkt. Het voordeel, volgens de oogarts: een algemeen consumentenverbod is makkelijker te handhaven. “Iedere knal is nu illegaal, zelfs een rotje. Dus handhavers weten sneller waar ze moeten zijn.” “Nee, ik ben enorm blij dat het kabinet de knoop heeft doorgehakt. Zoveel sectoren zijn dit jaar platgelegd door corona. En zoveel operaties zijn uitgesteld. Dan kan het niet zo zijn dat er slachtoffers vallen die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden.”  Voor het eerst in 23 jaar verwacht de oogarts een redelijke rustige jaarwisseling tegemoet te gaan. Normaal werkt zijn team tijdens oud en nieuw met een dubbele bezetting, nu met een reguliere. Dat komt goed uit, want vanwege corona is er momenteel veel uitval onder verplegend personeel. “Een rustige jaarwisseling lijkt me heerlijk.” 

Datum: 23 december
Bron: VeiligheidNL

Van beschadigde ogen tot geamputeerde vingers: artsen maken iedere jaarwisseling het nodige letsel mee. Om de ziekenhuizen te ontlasten, geldt er dit jaar een verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Hoe kijken artsen tegen het vuurwerkverbod aan? We spreken oogarts Tjeerd de Faber, plastisch chirurg Christianne van Nieuwenhoven, en Birgitte Blatter hoofd Monitoring […]

Stabiele steun voor vuurwerkverbod

Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking steunt een totaal vuurwerkverbod. Toch is er een groep van tussen de half en een miljoen mensen die tijdens de komende jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 1140 Nederlanders in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Bron: Binnenlands Bestuur
Datum: 14 december 2020

Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking steunt een totaal vuurwerkverbod. Toch is er een groep van tussen de half en een miljoen mensen die tijdens de komende jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 1140 Nederlanders in opdracht van Binnenlands Bestuur. Lees hier het volledige nieuwsbericht. Bron: Binnenlands BestuurDatum: 14 december […]

‘Wat mij betreft wordt het carbidschieten ook verboden’

Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van oogarts Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam.

Ondanks het extra geknal met vuurwerk de afgelopen weken na de afkondiging van het eenmalige vuurwerkverbod rond de aankomende jaarwisseling, zijn er in het Oogziekenhuis Rotterdam geen vuurwerkslachtoffers binnengekomen, vertelt oogarts Tjeerd de Faber. ‘De puberale reflex om op het verbod te reageren met vuurwerk vind ik nog wel begrijpelijk. Maar als maatschappelijk fenomeen vind ik het afkeurenswaardig. De mensen die dat doen tonen aan dat ze slechte verliezers zijn en de ware noodzaak van een vuurwerkverbod totaal niet willen inzien. Gelukkig heeft het nog tot weinig letsels geleid, en ook uit andere ziekenhuizen krijg ik de indruk dat het meevalt. Wat mij betreft wordt het carbidschieten ook verboden, want carbidschieten door leken, binnen de bebouwde kom en zonder toestemming van de burgemeester, is vragen om ongelukken.’

Meer weten? Lees hier het gehele artikel.

Bron: Medisch Contact

Datum: 17 december 2020

Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van oogarts Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam. Ondanks het extra geknal met vuurwerk de afgelopen weken na de afkondiging van het eenmalige vuurwerkverbod rond de aankomende jaarwisseling, zijn er in het Oogziekenhuis Rotterdam geen vuurwerkslachtoffers binnengekomen, vertelt oogarts […]
Siervuurwerk in de lucht.

Wordt het stil met oud en nieuw?

Geen vuurwerk vanwege corona. Allen het geknal van de melkbussen met carbid mag nog in sommige gemeenten. Is het voorbode van een permanent verbod? Al enkele jaren is er een groeiende roep om het zelf afsteken van vuurwerk voor eens en voor uit te bannen. Maakt de vuurwerktraditie plaats voor stilte?

Vuurwerk onder vuur

Sommige lange tradities liggen onder vuur. Zwarte Piet heeft het zwaar te verduren. Ook vuurwerk ontkomt niet aan forse discussies. Het geknal en geknetter staat, net als carbidschieten, op de Nederlandse erfgoedlijst, maar dat is geen garantie voor behoud.

Vorig jaar ging met oud en nieuw nog voor 69 miljoen euro de lucht in. Deze keer blijft het door corona zo goed als stil door een totaalverbod. Het oostelijke platteland kent nog wel geknal, want carbidschieten mag waarschijnlijk nog in meerdere gemeenten. Daarnaast zijn er altijd liefhebbers die illegaal vuurwerk afsteken: vorig jaar een op de vijf. Ze riskeren wel een boete van 100 euro en – nog veel erger – een strafblad. O ja, kindervuurwerk als sterretjes en knalerwten mogen nog wel.

Het kabinet vindt dat de ziekenhuizen die door covid-19 geweldig onder druk staan, moeten worden ontzien. Ze kunnen er niet ook nog eens vuurwerkslachtoffers bij hebben. Vorig jaar kregen huisartsenposten te maken met 900 letselgevallen. Daarnaast moesten 385 gewonden naar de spoed

eisende hulp van het ziekenhuis: 30 procent met oogletsel en 31 procent met brandwonden.

De vuurwerkbranche heeft een punt als ze roept dat er deze jaarwisseling veel minder letsel te verwachten is. Voor het eerst waren dit jaar rotjes, kanonslagen, Chinese matten, vuurpijlen en single shots verboden. Die veroorzaken veruit de meeste vuurwerkongevallen en leiden tot overlast. Met sierwerk is dat veel minder het geval.

Het gedeeltelijke verbod was een eerste succes voor groeperingen en politici die een eind willen maken aan de traditie. Een Vuurwerkmanifest voor een totaalverbod is al meer dan 650.000 keer ondertekend. Oogartsen en KNO-artsen zitten achter dit initiatief. Onverwacht komt er dit jaar het totaalverbod overheen. De manifestonderte kenaars hopen dat de stilte zo goed bevalt dat het totaalverbod blijft. Ze kunnen op flinke tegenstand rekenen van liefhebbers van het geknal en geschiet, die de traditie beslist niet willen loslaten. Zeker op het platteland hechten velen aan dit eeuwenoude, feestelijke gebruik.

Leo Groeneveld, vuurwerkdirecteur: “Na een rotjaar was Nederland toe aan iets feestelijks”.

“Onbegrijpelijk! Het is buitengewoon jammer dat Nederland met Oud en Nieuw geen vuurwerk mag afsteken. Mensen zijn in dit rotjaar toe aan iets feestelijks. De ellende even van je afzetten. Wat is er dan mooier dan het jaar afsluiten met vuurwerk?”, stelt Leo Groeneveld uit Lichtenvoorde, tot voor kort voorzitter van de overkoepeling van de vuurwerkbranche. Hij is directeur van Lesli Fire works, een bedrijf dat ongeveer 40 procent van de vuurwerkverkoop in Nederland in handen heeft.

Het besluit is volgens hem aangezwengeld door ‘fanatieke tegenstanders van vuurwerk en gebaseerd op onjuiste aannames en misbruik van cijfers. Er lag al een verbod op knalvuurwerk en pijlen. Ziekenopnames zijn dan niet te verwachten, hoogstens een paar keer eerste hulp en mogelijk een enkele opname in een oog- of brandwondenziekenhuis,

maar daar liggen geen corona-patiënten.’ Hij wil ook een misverstand uit de wereld helpen. Het verbod op knalvuurwerk en pijlen is gebeurd op aandrang van de vuurwerkbranche. “Jarenlang hebben we dat tevergeefs bij de overheid bepleit, want het is onveilig en een bedreiging voor het overige vuurwerk. Siervuurwerk is veilig. Het staat heel stabiel, je kunt er niet mee gooien en je steekt het maar één keer aan in plaats van twintig rotjes. De situatie verbetert echt. Hadden ze nou eerst het effect van het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen afgewacht. Met een totaalverbod onthoud je de mensen een traditie die bijdraagt aan de sfeer van Oud en Nieuw. Hier in het oosten hoort carbidschieten er ook bij. Op het ministerie kreeg ik vaak te horen: wat is dat voor gekkigheid in het oosten? Het gebeurt veilig. Het is een mooie traditie, een houvast. Pak dat de mensen niet af.”

Oogarts Jan Keunen, Vuurwerkmanifest: “Binnen tien jaar afgeschaft”

“Als we tien jaar verder zijn, is het vuurwerk afsteken zoals we dat nu kennen afgeschaft,” schat oogarts Jan Keunen in. Hij is verbonden aan het Radboudumc- ziekenhuis in Nijmegen en een van de animators van het Landelijk Vuurwerkmanifest dat bij de politiek aandringt op stoppen met vuurwerk afsteken door Jan en alleman. “Met die traditie moeten we een andere weg in slaan. Er zijn andere goede oplossingen. Zoals in Australië bijvoorbeeld. Met professionele vuurwerkshows of een show met drones en laserstralen.”

In zijn eigen praktijk heeft hij drama’s gezien door oogletsel. “Vergeet niet dat de helft van de slachtoffers bestaat uit omstanders die argeloos aan de vuurwerkafstekers voorbij gaan en dat moeten bekopen met letsel. Het gaat ook om kinderen die niet beseffen hoe gevaarlijk het is. Pas als je 20 tot 25 jaar oud bent is

je brein in staat om gevaar goed in te schatten. Twee Nieuwjaarsnachten leveren meer oogletsel op dan bij vijf jaar oorlogsvoering door het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan”, zo zet hij zijn woorden kracht bij.

Het gaat niet alleen om letsel bij mensen, maar ook om dieren en het milieu (rook, resten en plastic, red.), betoogt Keunen. “Plattelandbewoners houden vaak veel dieren. Honden en katten horen drie tot vier keer zo sterk als mensen. Besef wat zo’n knal doet. We zijn er niet op uit om mensen bij de jaarwisseling het plezier te bederven en we weten dat vuurwerk een traditie is, maar als je ziet welke schade het aanricht, dan is dat op de huidige wijze niet te handhaven. Als iemand een andere oplossing dan verbieden heeft, graag, maar die oplossing heb ik nog niet gehoord.”

Jet Bakels, Kenniscentrum Erfgoed: “Bron van vreugde en saamhorigheid”

“Mensen vinden levend erfgoed, zoals vuurwerk en carbidschieten, heel belangrijk. Ze geven een gevoel van identiteit, saamhorigheid en verbondenheid. Het is een passie”, merkt Jet Bakels van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland op. Vuurwerk en carbid staan beide op de officiële lijst van immaterieel erfgoed, maar dat wil niet zeggen dat er niet aan getornd mag worden, is haar stelling. “Niets is minder waar. Erfgoed moet meebewegen met de tijd, omdat de samenleving altijd in verandering is. Er ontstaan nieuwe inzichten. Vanwege ongelukken en gebruik van illegaal vuurwerk wordt scherper en kritischer gekeken naar wat acceptabel is.” Daarbij benadrukt zij de rol van de overheid. “Gemeenten moeten erfgoed serieus nemen. Het is meer dan een avondje knallen. Het is een bron van vreugde en saamhorigheid.”

“Erfgoed hoeft niet te verdwijnen, maar kan zich ook aanpassen”, betoogt zij. “Dat gaat

bij het een gemakkelijker dan bij het andere en het kan ook veel emoties los maken. Belangrijk is om goed na te denken over de kernwaarde van het erfgoed en hoe dat in de huidige tijd bewaard kan blijven,” geeft Jet Bakels aan. Over deze aspecten heeft het Kenniscentrum in november een brochure uitgebracht, waarin vuurwerk, maar ook paasvuren, aan bod komen. Die brochure is te downloaden.

Als voorbeeld noemt zij het carbidschieten in Drenthe, waar de ludieke campagne ‘Wie is de BOCK?’ is ontstaan: de Bewust Oplettende Carbid Knaller. De carbidschieters hebben die samen met lokale overheden en medische hulpdiensten ontwikkeld. Veiligheid is het uitgangspunt. “Door bijvoorbeeld met plastic ballen te werken en niet met melkbusdeksels. En door het uitdelen van oordoppen als ‘oor behoedsmiddelen’ Een mooi voorbeeld voor andere regio’s.”

Datum: 3 december
Bron: Naober

Geen vuurwerk vanwege corona. Allen het geknal van de melkbussen met carbid mag nog in sommige gemeenten. Is het voorbode van een permanent verbod? Al enkele jaren is er een groeiende roep om het zelf afsteken van vuurwerk voor eens en voor uit te bannen. Maakt de vuurwerktraditie plaats voor stilte? Vuurwerk onder vuur Sommige […]
Siervuurwerk in de lucht.

Na vuurwerk ook verbod op carbidschieten

Dat wat wij in Oisterwijk gebruikelijk zijn te doen bij de Boerenbruiloft, had het alternatief moeten worden voor vuurwerk. De burgemeesters hebben dit echter verboden.

In het Districtelijk Driehoeksoverleg (DDO) van 26 november hebben de burgemeesters daartoe besloten. De bedoeling is de druk op de medische zorg zo laag mogelijk te houden. De risico’s van massaal en onoordeelkundig gebruik van carbid worden door de burgemeesters als te groot ingeschat. Daarnaast bestaat de vrees van een te massale toeloop van toeschouwers bij het afsteken van carbid. Hierdoor ontstaan als vanzelf ‘evenementen’ waarbij het lastig is onderling voldoende afstand te houden. Gezien de huidige coronamaatregelen is dat ongewenst.

Landelijk was het afsteken van vuurwerk al verboden. Er waren aanwijzingen dat mensen, omdat carbid formeel geen vuurwerk is, de focus daarheen zouden verleggen. Er werd de voorbije weken al een groeiende handel in melkbussen gesignaleerd. De grootste dreiging gaat volgens het DDO uit van mensen die niet weten wat ze doen. Zij kunnen zichzelf, elkaar en omstanders (en daarmee de toch al onder druk staande gezondheidszorg) leed berokkenen door stoffen te ontsteken waarvan ze de kracht onvoldoende kennen en beheersen.

Carbidtoerisme

Om te voorkomen dat er een soort carbidtoerisme ontstaat, is besloten één lijn te trekken in de acht gemeenten. Zoals één van de burgemeesters het uitdrukte: “Je wilt niet meemaken dat van heinde en verre mensen met aanhangwagentjes vol melkbussen bij jou basketballen door de kern komen schieten. Dat wordt een puinhoop.” Om het verbod op carbidschieten ook juridisch te borgen, vullen alle regiogemeenten hun Algemene Plaatselijke Verordening aan met een nieuw artikel dat het afsteken en het in bezit hebben van carbid verbiedt. Totdat in iedere regiogemeente de raad dit nieuwe APV-artikel bekrachtigt, geldt het zonder ontheffing veroorzaken van onnodige geluidshinder als grondslag om het verbod op het afsteken van carbid te handhaven.

Datum: 1 december
Bron: oisterwijk nieuws

Dat wat wij in Oisterwijk gebruikelijk zijn te doen bij de Boerenbruiloft, had het alternatief moeten worden voor vuurwerk. De burgemeesters hebben dit echter verboden. In het Districtelijk Driehoeksoverleg (DDO) van 26 november hebben de burgemeesters daartoe besloten. De bedoeling is de druk op de medische zorg zo laag mogelijk te houden. De risico’s van massaal […]
Siervuurwerk in de lucht.

Oogarts De Faber: Vuurwerkverbod kan zorg hoop werk schelen

Een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling, zoals de 25 burgemeesters het Veiligheidsberaad wegens corona willen, zou de door het virus toch al zo overbelaste zorg in ieder geval nóg veel extra werk kunnen gaan schelen.

Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn volgens de site van Veiligheid.nl 385 personen op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld wegens vuurwerkletsel. Naar schatting 900 personen gingen met vuurwerkletsel naar een huisartsenpost.

Tijdens de jaarwisseling moeten altijd weer veel hulpverleners bij voorbaat al paraat staan. Hoeveel werkuren het vuurwerk de Nederlandse zorgwereld jaarlijks uiteindelijk allemaal oplevert, is niet snel exact te zeggen. Volgens de Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber, bekend tegenstander van consumentenvuurwerk, levert een derde van het oogletsel de zorg echter zelfs langdurig werk op, met name kinderen moeten soms jarenlang worden begeleid. De afgelopen jaarwisseling waren er 168 mensen met alleen al oogletsel door vuurwerk.

Plastisch chirurgen en hun zorgmedewerkers hebben met oud en nieuw ook de handen vol: tijdens en rond de laatste jaarwisseling behandelden leden van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) vijftig mensen wegens ernstig letsel; alleen al van tien handen moesten er drie of meer vingers worden geamputeerd. Ook deze slachtoffers hebben veel zorg nodig.

Sinds het aantal uren dat er vuurwerk mag worden afgestoken is verlaagd, is het letsel al flink verminderd, zegt De Faber. Hij zou een verbod op consumentenvuurwerk dan ook een “unieke kans’ vinden om vast te stellen wat dit kan opleveren, ook voor de toekomst. Illegaal vuurwerk zal wel blijven voorkomen, maar nu nog legaal consumentenvuurwerk levert volgens hem 70 procent van de oogletselgevallen op. Volgens Veiligheid.nl werd van al het letsel zelfs 81 procent veroorzaakt door legaal vuurwerk.

Ook andere hulpdiensten hebben het zwaar tijdens de jaarwisseling. Tijdens de laatste aflevering heeft de politie ruim 9300 incidenten geregistreerd; veel incidenten waren vuurwerkgerelateerd.

“Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, aldus voorzitter Hubert Bruls eerder namens de burgemeesters.De Tweede Kamer debatteert dinsdag over vuurwerk.

Al langer wordt er gesproken over en geëxperimenteerd met plaatselijke vuurwerkverboden. Een centraal professioneel vuurwerk kan dan een alternatief zijn, maar dat zit er nu niet in omdat samenkomsten moeten worden voorkomen wegens besmettingsgevaar.

Datum: 26 November
Bron: Barendrechts Dagblad

Een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling, zoals de 25 burgemeesters het Veiligheidsberaad wegens corona willen, zou de door het virus toch al zo overbelaste zorg in ieder geval nóg veel extra werk kunnen gaan schelen. Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn volgens de site van Veiligheid.nl 385 personen op een Spoedeisende Hulpafdeling […]
Siervuurwerk in de lucht.

Duitsland versoepelt regels met Kerst en Oud en Nieuw, wel minder vuurwerk

De Duitse regering en de zestien deelstaten gaan de coronamaatregelen met de feestdagen versoepelen. Maar eerst krijgen de Duitsers in december te maken met een verlenging en een verzwaring van de huidige coronamaatregelen. Daarmee moet het aantal nieuwe besmettingen verder worden teruggedrongen, zodat er tijdens de feestdagen geen besmettingsexplosie ontstaat, zo is besloten op een overleg van de deelstaten met bondskanselier Merkel.

“Het is moeilijk, maar we hebben nog een keer een nationale krachtsinspanning nodig”, zei Merkel op een persconferentie. Een aantal maatregelen wordt verzwaard. Zo moet iedereen voortaan een mondkapje dragen op drukke publieke plaatsen, ook buiten op straat.

Verder mogen tot 20 december maximaal vijf personen uit twee huishoudens samenkomen. Daarna wordt dat tot 1 januari uitgebreid naar tien personen in de naaste familie of vriendenkring, waarbij kinderen tot 14 jaar niet meetellen.

In gebieden waar de besmettingsgraad oploopt tot boven de 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week mogen strengere regels worden opgelegd om het aantal besmettingen omlaag te brengen.

Vuurwerkverbod op pleinen

Tijdens de jaarwisseling zal er in Duitsland minder vuurwerk te zien zijn, want het is dit jaar om groepsvorming te voorkomen, verboden om samen te komen op pleinen en straten om vuurwerk af te steken. Alle grote vuurwerkshows zijn sowieso afgeblazen vanwege corona.

Verder roepen de autoriteiten de bevolking op om dit jaar helemaal geen vuurwerk af te steken, om de ziekenhuizen in deze coronatijd niet verder te belasten. Er is geen verkoopverbod aangekondigd voor vuurwerk.

Einde aan daling

Vandaag nam het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland met zo’n 5000 weer flink toe. Daarmee kwam er een einde aan een driedaagse daling van het aantal coronagevallen. Ook het aantal sterfgevallen door corona liep het afgelopen etmaal met 410 hard op. In Duitsland zijn in totaal 14.771 mensen overleden aan covid-19.

Datum: 26 november
Bron: NOS

De Duitse regering en de zestien deelstaten gaan de coronamaatregelen met de feestdagen versoepelen. Maar eerst krijgen de Duitsers in december te maken met een verlenging en een verzwaring van de huidige coronamaatregelen. Daarmee moet het aantal nieuwe besmettingen verder worden teruggedrongen, zodat er tijdens de feestdagen geen besmettingsexplosie ontstaat, zo is besloten op een […]

‘Begin niet aan carbidschieten als je het nooit hebt gedaan’

Nu vuurwerk tijdens de jaarwisseling is verboden, vliegen de melkbussen de winkels uit. Maar is carbidschieten wel een alternatief voor amateurs? Ervaren carbidschutters en artsen maken zich zorgen.

Kijk de video op: www.nos.nl/nieuwsuur/video

Datum: 24 November 2020
Bron: www.nos.nl/nieuwsuur/video

Nu vuurwerk tijdens de jaarwisseling is verboden, vliegen de melkbussen de winkels uit. Maar is carbidschieten wel een alternatief voor amateurs? Ervaren carbidschutters en artsen maken zich zorgen. Kijk de video op: www.nos.nl/nieuwsuur/video Datum: 24 November 2020 Bron: www.nos.nl/nieuwsuur/video
Siervuurwerk in de lucht.

Vuurwerkverbod in heel de provincie Antwerpen: “Onze ziekenhuizen kunnen er nu echt geen brandwondenpatiënten bijnemen”

Er komt geen vuurwerk met oudejaarsavond. Het vuurwerkverbod geldt voor de hele provincie Antwerpen. Dat heeft Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx in overleg met de Antwerpse burgemeesters beslist. “In tijden van corona moeten we niet alleen samenscholingen vermijden maar ook iedere kans op (brand)wonden. Onze ziekenhuizen kunnen dat er nu echt niet bij hebben”, aldus de gouverneur.

De beslissing lag best voor de hand: een algemeen vuurwerkverbod in de hele provincie Antwerpen. In Vlaanderen is vuurwerk sowieso al verboden tenzij een burgemeester er uitdrukkelijk de toelating voor geeft. Maar dat zal geen enkele burgemeester in de provincie Antwerpen dit jaar doen. Steden en gemeenten zullen zelf ook geen vuurwerk organiseren en ze zullen particulieren dus ook geen toestemming geven om vuurpijlen in hun tuin af te schieten.

“Dat doen we in de eerste plaats om samenscholingen te vermijden. Maar het afsteken van vuurwerk brengt regelmatig verwondingen/brandwonden met zich mee, met mogelijk zelfs opnames in intensive care. Dat kunnen onze ziekenhuizen er in coronatijden echt niet bijhebben”, zegt gouverneur Berx.

Datum: 19 november
Bron: VRT

Er komt geen vuurwerk met oudejaarsavond. Het vuurwerkverbod geldt voor de hele provincie Antwerpen. Dat heeft Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx in overleg met de Antwerpse burgemeesters beslist. “In tijden van corona moeten we niet alleen samenscholingen vermijden maar ook iedere kans op (brand)wonden. Onze ziekenhuizen kunnen dat er nu echt niet bij hebben”, aldus de […]
Sier vuurwerk in de lucht.

NVZ wil permanent verbod consumentenvuurwerk

Utrecht – De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk.

Het tijdelijk verbod dat nu aan de orde is, wordt voornamelijk overwogen om te voorkomen dat er naast coronapatiënten ook nog vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp komen en op de intensive care of elders in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Uit cijfers van voorgaande jaren weten we dat naast de mensen die op een spoedeisende hulp belanden, er een grote groep Nederlanders enorme last heeft van de smog veroorzaakt door vuurwerk. 

Onnodige werkdruk en kosten 

Maar dat is niet het enige zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘Uiteraard is het voor iedereen belangrijk dat er dit jaar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk is aangekondigd. Dat helpt de werkdruk in deze Covid19-tijd enorm temperen. We kunnen onnodig vuurwerkletsel er eigenlijk ook niet bij hebben. Daarnaast gaat het elk jaar ook om miljoenen euro’s aan medische kosten die met zo’n verbod voorkomen worden.’ 

Volgens de website Veiligheid.nl ontstond 81 procent van het letsel door legaal vuurwerk en ondanks maatregelen bleef een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers uit. Siervuurwerk veroorzaakte 55 procent van het letsel.

Helft slachtoffers onder de 20

Het overgrote deel van de slachtoffers bestond uit jongens of mannen: 85 van de SEH-bezoekers en 79 procent van de patiënten op de HAP. De helft van de vuurwerkletsels werd opgelopen door jongeren of kinderen onder de 20 jaar. Brandwonden en oogletsel kwamen zoals elk jaar weer het meest voor. Van alle slachtoffers op zowel de SEH-afdeling als de HAP had bijna 4 op de 10 (39%) een brandwond, en ruim een kwart (27%) oogletsel. Jongeren liepen relatief meer brandwonden op dan oudere slachtoffers, maar minder oogletsel.

Onveiligste feest

Maatregelen die tot nu toe zijn genomen zoals het uitdelen van veiligheidsbrillen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers. De Onderzoeksraad concludeerde al in 2017 dat de jaarwisseling op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar is. De stijgende lijn van de cijfers in de rapportages van Veiligheid.nl onderschrijven dat. Ook de cijfers rondom oogletsel dier de iniatiefnemers van het Vuurwerkmanifest jaarlijks publiceren, laten geen afname zien.   

Vuurwerkmanifest

In januari ondertekende de NVZ het vuurwerkmanifest.nl dat al langer pleit voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Het manifest wordt gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties waaronder veel zorgorganisaties, beroepsverenigingen en dierenwelzijnsorganisaties.

Datum: 19 november
Bron: blikopnieuws

Utrecht – De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk. Het tijdelijk verbod dat nu […]