Skip to main content

Nieuws

14 blinde ogen – 6 verwijderd: terug bij af

Opheffen nationaal vuurwerkverbod zorgt voor veel oogletsel

Utrecht, 21 juni 2023 – Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en regionale verboden op het afsteken van consumentenvuurwerk, hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling weer heel veel mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 133 patiënten, 14 blinde ogen, 6 verwijderd, afgelopen Oud en Nieuw is er weer heel veel oogletsel door verschillende soorten vuurwerk – zowel legaal siervuurwerk als illegaal vuurwerk – veroorzaakt. Onnodig letsel dat voorkomen kan worden. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het landelijk verbod op consumentenvuurwerk van de voorgaande twee jaarwisselingen werkt en opnieuw ingesteld dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden. Afgelopen jaarwisseling registreerden de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de vijftiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. De definitieve cijfers worden vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het NOG gepresenteerd.  

Overzicht oogletsels door vuurwerk*

Oogletsels2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012 
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/20182018/ 20192019 / 2020 2020 / 20212021 /20222022/2023
                
Patiënten2593082512172712452101601761201321824770133
Zelfafstekers1091481261081581479895957276102313383
Omstanders150 (58%)160 (52%)125 (50%)109 (50%)113 (42%)98 (40%)112 (53%)65 (41%)81 (46%)48 (40%)56 (42%)80 (44%)16 (34%)37 (53%)5038% 
Aantal ogen3093583072563313112682002241571762447799181
Niet blijvend letsel203242190151227213171127144981111705583116
Blijvend letsel106 (34%)116 (32%)117 (38%)105 (41%)104 (31%)98 (32%)97 (36%)73 (37%)80 (36%)59 (38%)65 (37%)74 (30%)22 (32%)16 (16%)6536%
Visusverlies44513659575531293723112812430
Blinde ogen2022162125201015191110134114
Verwijderd14979810615525206

“In vergelijking met de voorgaande twee jaarwisselingen zijn we nu weer terug bij af. 14 mensen die aan één of zelfs twee ogen blind zijn geworden. Een dode. Dit kan toch niet langer zo doorgaan? Oud en Nieuw vieren moet voor iedereen leuk blijven en niet de rest van je leven tekenen. De mensen die blijvend letsel op hebben gelopen, komen nog voor vele afspraken en operaties weer terug in ziekenhuizen door heel Nederland. Soms levenslang. Samen met mijn collega-oogartsen heb ik de afgelopen jaren honderden mensen behandeld die blijvend slechtziend danwel blind zijn geworden door vuurwerk. In de afgelopen 15 jaar zijn ruim 200 ogen blind geworden waarvan zelfs 89 ogen volledig verwijderd moesten worden. Ook van mensen die alleen maar kijken naar vuurwerk en het niet eens zelf afsteken. Dit is levenslang letsel dat we kunnen voorkomen. Vuurwerk in handen van de consument is onveilig en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerk- of droneshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren. Gezien het duidelijke effect van de twee tijdelijke verboden op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisselingen 2020 / 2021 en 2021 / 2022 zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk absoluut niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden. 

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 750.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Definitieve cijfers 2023. De definitieve cijfers van de 15e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 21 juni 2023 bekend gemaakt.

Bron: Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Datum: 22 juni 2023

Opheffen nationaal vuurwerkverbod zorgt voor veel oogletsel Utrecht, 21 juni 2023 – Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en regionale verboden op het afsteken van consumentenvuurwerk, hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling weer heel veel mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 133 patiënten, 14 blinde ogen, 6 verwijderd, afgelopen Oud en Nieuw is er weer heel […]

Vuurwerk afsteken straks net zo idioot als roken in een restaurant

Het aantal slachtoffers door vuurwerk is terug op het niveau van voor de coronapandemie. De discussie over een algeheel vuurwerkverbod laait weer op. Laten we hierbij leren van de aanpak van het rookverbod, schrijft journalist Diederik de Groot.

‘Het is niet te handhaven.’ Dat is het meest gehoorde argument van Kamerleden om hun stellingname tegen een vuurwerkverbod te verdedigen. Het is niet alleen een drogreden van de bovenste plank, maar geeft ook blijk van grote wantrouwen jegens de samenleving. […]

Bron: het Financieele Dagblad

Datum: 7 januari 2022

Het aantal slachtoffers door vuurwerk is terug op het niveau van voor de coronapandemie. De discussie over een algeheel vuurwerkverbod laait weer op. Laten we hierbij leren van de aanpak van het rookverbod, schrijft journalist Diederik de Groot. ‘Het is niet te handhaven.’ Dat is het meest gehoorde argument van Kamerleden om hun stellingname tegen […]
Aantal vuurwerkslachtoffers terug op niveau pre corona

Aantal vuurwerkslachtoffers terug op niveau pre-corona

Uit onderzoek van VeiligheidNL i.s.m. de NVSHA, InEen en NVT blijkt dat het aantal vuurwerkslachtoffers vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van de laatste jaarwisseling toen er geen beperkende maatregelen waren getroffen (2019-2020). In totaal waren er dit jaar 1.253 vuurwerkslachtoffers. Hiervan zijn er 389 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 864 op de huisartsenposten (HAP). Er is sprake van een stijging van 62 procent van het aantal slachtoffers ten opzichte van vorig jaar, toen er een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona (2021-2022).
Uit onderzoek van VeiligheidNL i.s.m. de NVSHA, InEen en NVT blijkt dat het aantal vuurwerkslachtoffers vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van de laatste jaarwisseling toen er geen beperkende maatregelen waren getroffen (2019-2020). In totaal waren er dit jaar 1.253 vuurwerkslachtoffers. Hiervan zijn er 389 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 864 op de huisartsenposten (HAP). Er is sprake van een stijging van 62 procent van het aantal slachtoffers ten opzichte van vorig jaar, toen er een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona (2021-2022).
Experts willen nu écht een vuurwerkverbod

Experts willen nu écht een vuurwerkverbod: ‘Helft van de slachtoffers is slechts omstander’

Maandag 2 januari 2023

Na wederom een oud en nieuw met een tsunami aan letsel en geweld van en tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nu echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door het geknal.

Het manifest heeft meerdere voorstanders. Zo vinden ook de boa’s en burgemeesters dat het anders moet.

Lees meer

Bron: Metro

Maandag 2 januari 2023 Na wederom een oud en nieuw met een tsunami aan letsel en geweld van en tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nu echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel […]
GroenLinks en Partij van de Dieren willen nog deze maand vuurwerkverbod regelen

GroenLinks en Partij van de Dieren willen nog deze maand vuurwerkverbod regelen

Een jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers, overbelaste Eerste Hulpposten, geweld tegen politie en brandweer, dat willen in GroenLinks en Partij voor de Dieren meteen na het reces regelen in de Tweede Kamer. De partijen willen dan de behandeling van hun initiatiefwet voor een vuurwerkverbod voortzetten.

Vorig jaar juni is de Tweede Kamer begonnen aan de behandeling van het vuurwerkverbod. De behandeling is echter niet afgemaakt, omdat een aantal partijen wilde afwachten wat het huidige gedeeltelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zou opleveren. Na het grote aantal incidenten van deze jaarwisseling en de oproep van de burgemeesters willen Klaver (GroenLinks) en Teunissen (Partij van de Dieren) nog deze maand de behandeling afronden. Zij doen een beroep op alle partijen in de Tweede Kamer om de wet voor een verbod te steunen. Klaver: “Hoeveel slachtoffers gaan we nog accepteren?” Teunissen: “Wij hebben de verantwoordelijkheid om Nederland veilig te houden voor iedereen. We weten nu: veilig vuurwerk bestaat niet”

Jesse Klaver: “Oud en nieuw is voor veel mensen allang geen feestje meer. Artsen, politieagenten, de brandweer, allemaal willen ze een verbod op vuurwerk omdat het aantal slachtoffers veel te hoog is en het geweld rondom vuurwerk enorm. Een oliebol, een glas champagne en met je buren genieten van een professionele vuurwerkshow, dat is pas een feest.”

Christine Teunissen: “Tradities zijn waardevol, en vrijheid is een heel belangrijke waarde. Maar vrijheid voor de één houdt op waar de veiligheid van de ander in het geding komt. De vele ongelukken, de angst en stress bij dieren en de luchtvervuiling zijn geen tradities om trots op te zijn. Laat de jaarwisseling weer een feest voor iedereen worden.”

Al jaren heeft Nederland te maken met een jaarwisseling vol ongeregeldheden. Vuurwerk speelt daarin een belangrijke rol. Omstanders die gewond raken, politieagenten en ambulancemedewerkers die bekogeld worden. In de jaarwisseling van 2019-2020 meldden zich maar liefst 1300 mensen met vuurwerkletsel bij de eerste hulp. Het jaar daarop, toen vanwege corona een tijdelijk vuurwerkverbod gold, lag dat aantal 70% lager. Dit jaar lijken de cijfers weer terug op het oude schrikbarende niveau en blijkt een lokaal vuurwerkverbod niet te handhaven. Ook voor de luchtkwaliteit en het welzijn van dieren heeft de grote hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken grote gevolgen. Uit onderzoek van I&O research uit 2021 blijkt dat bijna 65% van de Nederlanders voor een geheel verbod is.

Een geheel verbod is veel makkelijker te handhaven dan een gedeeltelijk verbod, zeggen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Met het verdwijnen van particulier vuurwerk komt er een belangrijkere rol voor gemeenten om centrale evenementen te organiseren rond de jaarwisseling, bijvoorbeeld met professionele vuurwerkshows of innovatieve spektakelshows.

GroenLinks en Partij voor de Dieren sloegen in 2020 de handen ineen om een initiatiefwet te maken om vuurwerk te verbieden. De wet is deels al behandeld door de Tweede Kamer. De partijen willen nu de behandeling voortzetten zodat het verbod volgende jaarwisseling al in kan gaan.

Bron: Partij voor de Dieren

Een jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers, overbelaste Eerste Hulpposten, geweld tegen politie en brandweer, dat willen in GroenLinks en Partij voor de Dieren meteen na het reces regelen in de Tweede Kamer. De partijen willen dan de behandeling van hun initiatiefwet voor een vuurwerkverbod voortzetten. Vorig jaar juni is de Tweede Kamer begonnen aan de behandeling van […]
Meer vuurwerk? Meer slachtoffers

Gevaarlijke vuurwerktraditie moet nu echt anders

Na wederom een Oud & Nieuw met een tsunami aan letsels en geweld tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nú echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door vuurwerk.
Na wederom een Oud & Nieuw met een tsunami aan letsels en geweld tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nú echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door vuurwerk.
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

Zondag 1 januari 2023

24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

[…]

“Mensen denken dat siervuurwerk veiliger is, maar dat is dus niet zo”, zegt De Faber. “Met name de wind speelde afgelopen nacht een rol, die zorgde voor afzwaaiers. Een van de patiënten werd geraakt toen hij op 25 meter afstand stond.”

Lees meer

Bron: NOS

Zondag 1 januari 2023 In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar. Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd […]
Arts oogziekenhuis Rotterdam: 'we zijn weer terug bij af'

Arts oogziekenhuis Rotterdam: ‘we zijn weer terug bij af’. Tientallen arrestaties en meerdere vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling, ook gewonden in Fryslân

Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis 18 patiënten met oogletsel door vuurwerk. “we zijn weer terug bij af”, zegt hij.
Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis 18 patiënten met oogletsel door vuurwerk. “we zijn weer terug bij af”, zegt hij.
Oogziekenhuis beleeft met slachtoffers oogletsel door vuurwerk een ouderwetse horrornacht

Oogziekenhuis beleeft met slachtoffers oogletsel door vuurwerk ‘een ouderwetse horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling zeventien slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht”.
In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling zeventien slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht”.
23 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam: ‘Ouderwetse horrornacht’

23 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam: ‘Ouderwetse horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot nu toe 23 mensen met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een “ouderwetse horrornacht”. “We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren”, aldus De Faber. Hij pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen.
In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot nu toe 23 mensen met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een “ouderwetse horrornacht”. “We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren”, aldus De Faber. Hij pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen.
Al twaalf vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis

Drukte met oudjaar in ziekenhuizen vergelijkbaar met voor corona 

In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al twaalf slachtoffers met oogletsel binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis. Van een patiënt is een oog niet meer te redden. Vier andere oogslachtoffers hebben ernstig blijvend letsel.
In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al twaalf slachtoffers met oogletsel binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis. Van een patiënt is een oog niet meer te redden. Vier andere oogslachtoffers hebben ernstig blijvend letsel.
Oogziekenhuis Rotterdam: we zijn weer terug bij af

Oogziekenhuis Rotterdam: we zijn weer terug bij af

In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al 12 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis.
In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al 12 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis.
Zeventien slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam

Zeventien slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam

Oogartsen van Oogziekenhuis Rotterdam hebben zes van zeventien slachtoffers met oogletsel geopereerd. Eén persoon wacht nog op een operatie. Het jongste slachtoffer is zeven jaar oud, de oudsten zijn vijftigers. Het gaat volgens oogarts Tjeerd de Faber in ongeveer de helft van de gevallen om mensen die zelf vuurwerk hebben afgestoken. De rest is als omstander gewond geraakt.
Oogartsen van Oogziekenhuis Rotterdam hebben zes van zeventien slachtoffers met oogletsel geopereerd. Eén persoon wacht nog op een operatie. Het jongste slachtoffer is zeven jaar oud, de oudsten zijn vijftigers. Het gaat volgens oogarts Tjeerd de Faber in ongeveer de helft van de gevallen om mensen die zelf vuurwerk hebben afgestoken. De rest is als omstander gewond geraakt.
Sier vuurwerk in de lucht.

Veel agenten gewond tijdens jaarwisseling, Oogziekenhuis spreekt van ’horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling 24 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel, het jongste slachtoffer is 7 jaar. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht.” Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie spreekt van ’een intensieve nacht’. Alleen al in Den Haag raakten 12 agenten gewond, meldt burgemeester Jan van Zanen.
In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling 24 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel, het jongste slachtoffer is 7 jaar. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht.” Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie spreekt van ’een intensieve nacht’. Alleen al in Den Haag raakten 12 agenten gewond, meldt burgemeester Jan van Zanen.
Politie: intensieve jaarwisseling, meerdere agenten gewond door zwaar vuurwerk

Politie: intensieve jaarwisseling, meerdere agenten gewond door zwaar vuurwerk

De politie blikt terug op een intensieve jaarwisseling, maar massale ordeverstoringen bleven volgens korpschef Henk van Essen uit. Wel zijn in meerderde eenheden politiemensen bekogeld met zwaar vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade als gevolg.
De politie blikt terug op een intensieve jaarwisseling, maar massale ordeverstoringen bleven volgens korpschef Henk van Essen uit. Wel zijn in meerderde eenheden politiemensen bekogeld met zwaar vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade als gevolg.
Horrornacht: inmiddels al 17 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk

Persbericht 1 januari – Horrornacht: inmiddels al 17 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk

Tijdens de Oudejaarsnacht zijn tot nu toe zeventien vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is dusdanig ernstig dat deze ochtend zes mensen geopereerd moeten worden. 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. In de loop van de dag worden er meer mensen verwacht. De drukte in Het Oogziekenhuis is dan ook weer vergelijkbaar als de drukte voor de coronapandemie mét een vuurwerkverbod voor consumenten tijdens Oud en Nieuw.
Tijdens de Oudejaarsnacht zijn tot nu toe zeventien vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is dusdanig ernstig dat deze ochtend zes mensen geopereerd moeten worden. 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. In de loop van de dag worden er meer mensen verwacht. De drukte in Het Oogziekenhuis is dan ook weer vergelijkbaar als de drukte voor de coronapandemie mét een vuurwerkverbod voor consumenten tijdens Oud en Nieuw.

Wat wordt jouw goede voornemen voor oudejaarsavond?

Het is bijna zover: oudejaarsavond. Oliebollen, de oudejaarsconference, lekker eten en drinken, vrienden, familie en… vuurwerk? Ieder jaar leidt het particulier afsteken van vuurwerk tot onnodig veel leed, overlast en schade. Wordt het niet tijd voor een nieuwe traditie? Om te peilen hoe Nederland hierover denkt, gingen we de straat op. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ga jij dit jaar vuurwerk afsteken? En wat wordt jouw nieuwe traditie?

Deel jouw idee op www.nieuwetradities.nl

Bron: Achmea

Datum: 31 december 2022

Het is bijna zover: oudejaarsavond. Oliebollen, de oudejaarsconference, lekker eten en drinken, vrienden, familie en… vuurwerk? Ieder jaar leidt het particulier afsteken van vuurwerk tot onnodig veel leed, overlast en schade. Wordt het niet tijd voor een nieuwe traditie? Om te peilen hoe Nederland hierover denkt, gingen we de straat op. Hoe zit dat eigenlijk […]

Achmea roept op tot nieuwe Oud & Nieuw tradities

Achmea steunt voor het zevende jaar op rij de oproep van het Vuurwerkmanifest. Een organisatie die zich, onder leiding van oogarts Tjeerd de Faber, inzet voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Dit jaar wordt er, na twee jaar met een landelijk afsteekverbod door Corona, weer enorm veel vuurwerk gekocht. We hopen van harte dat deze stijging zich niet één-op-één vertaalt naar een stijging in letsel en ongevallen. Maar we vrezen het ergste en roepen daarom op tot een andere kijk op de viering van Oud en Nieuw.

De traditie van zelf vuurwerk afsteken op oudejaarsavond zorgt elk jaar weer voor onnodig veel letsel, persoonlijk leed, schade en maatschappelijke overlast. Als grote schade- en zorgverzekeraar horen wij de verhalen van onze klanten over wat dit teweeg brengt. Veel van de gewonden zijn omstanders. Woningen, auto’s en bedrijven raken beschadigd. Om nog maar niet te spreken van het aantal dieren dat hiervan grote hinder ondervindt en de luchtvervuiling die het oplevert. En dat vanwege één feestelijke avond.  Wij vinden het zelf afsteken van vuurwerk door consumenten eigenlijk niet meer van deze tijd. Daarom denken wij dat het tijd wordt voor nieuwe tradities. De bestaande traditie van zelf vuurwerk afsteken wordt als een verworven recht en vanzelfsprekendheid gezien die sommige mensen niet willen loslaten. Tegelijkertijd ontstaat er een meerderheid die de gevolgen van het zelf afsteken niet meer acceptabel vindt.

In gesprek over nieuwe tradities

Achmea is voorstander van het samen bedenken en organiseren van nieuwe tradities. Daarom brengen we het gesprek op gang over alternatieven voor het feestelijk inluiden van het nieuwe jaar. Om zo te bewegen naar nieuwe tradities, zonder het zelf afsteken van vuurwerk. We vragen aan mensen om mee te denken én elkaar de vraag te stellen: wat wordt jouw goede voornemen voor oudejaarsavond? En dus: wat wordt jouw nieuwe traditie? Voor meer informatie zie: www.nieuwetradities.nl

Bron: Achmea

Datum: 31 december 2022

Achmea steunt voor het zevende jaar op rij de oproep van het Vuurwerkmanifest. Een organisatie die zich, onder leiding van oogarts Tjeerd de Faber, inzet voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Dit jaar wordt er, na twee jaar met een landelijk afsteekverbod door Corona, weer enorm veel vuurwerk gekocht. We hopen van harte dat deze […]

Artsen pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk

Maar liefst 90% van de artsen vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk in Nederland. Bijna driekwart van die artsen pleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Zo blijkt uit onderzoek van de KNMG onder ruim 800 artsen. De overheid staat volgens hen aan de lat om dit verbod op te leggen.

De belangrijkste reden om een verbod op consumentenvuurwerk op te leggen is, volgens de ondervraagde artsen, dat het teveel letsel veroorzaakt (59%). Ook milieuoverlast (22%) en er stress bij mens en dier, algehele overlast en afval (9%) worden als redenen genoemd om een verbod op verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk op te leggen.

Een algeheel consumentenvuurwerkverbod is, zo geeft ruim 70% van de artsen aan, de beste oplossing. Ongeveer een derde van de artsen is voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod of voor het instellen van vuurwerkvrije zones. De landelijke overheid is aan zet om deze maatregelen te nemen, zo vindt 69% van de artsen.

De artsen geven aan dat vuurwerk beter door professionele partijen afgestoken kan worden. 

Lokale overheden zouden hiertoe vuurwerkshows moeten organiseren. Overigens vindt 27% van de artsen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en burgers is om maatregelen te treffen. Een kleine groep (9%) van de artsen vindt dat het afsteken van vuurwerk door consumenten bij de jaarwisseling hoort.

Een groot deel van de ondervraagde artsen (80%) zegt het belangrijk te vinden om zich in de discussie rondom vuurwerk mengen. Zij moeten de risico’s blijven benoemen, richting politiek en in de media. De artsen vinden dat consumenten teveel risico op letsel lopen door zelf vuurwerk af te steken. De KNMG dringt dan ook bij de politiek aan op een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Bron: KNMG

Datum: 31 december 2022

Maar liefst 90% van de artsen vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk in Nederland. Bijna driekwart van die artsen pleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Zo blijkt uit onderzoek van de KNMG onder ruim 800 artsen. De overheid staat volgens hen aan de lat om dit verbod […]

In Apeldoorn geldt een afsteekverbod. Maar Ed Raket hoopt toch het magazijn leeg te verkopen

In twaalf gemeenten in Nederland mag deze jaarwisseling wel vuurwerk worden verkocht, maar niet worden afgestoken. Het afsteekverbod maakt vuurwerkverkoper Ed Raket in Apeldoorn volkomen afhankelijk van de gehoorzaamheid van de bewoners in de stad. ‘Ik ga op oudjaarsdag gewoon naar vrienden buiten de gemeente.’

‘Met de jaarwisseling ga ik die box daar afsteken’, zegt Nathalie de Vries, eigenaar van vuurwerkspeciaalzaak Ed Raket in Apeldoorn. Ze wijst naar een grote doos siervuurwerk op een plank achter de toonbank van de kleurrijke winkel. ‘De traditie’, staat er met grote letters op de box geschreven. ‘Heel toepasselijk’, zegt De Vries schamper, ‘Dat is namelijk precies wat hier nu verloren gaat.’ […]

Het afsteekverbod is ‘een uitstekend besluit’, zegt ook Tjeerd de Faber, oogarts en oprichter van het Vuurwerkmanifest, een organisatie die al jarenlang pleit voor een vuurwerkverbod. ‘Zo’n verbod werkt. De eerste jaarwisseling dat het totaalverbod door corona van kracht was, nam het aantal vuurwerkslachtoffers met oogletsel met 75 procent af.’

Bron: De Volkskrant

Datum: 28 december 2022

In twaalf gemeenten in Nederland mag deze jaarwisseling wel vuurwerk worden verkocht, maar niet worden afgestoken. Het afsteekverbod maakt vuurwerkverkoper Ed Raket in Apeldoorn volkomen afhankelijk van de gehoorzaamheid van de bewoners in de stad. ‘Ik ga op oudjaarsdag gewoon naar vrienden buiten de gemeente.’ ‘Met de jaarwisseling ga ik die box daar afsteken’, zegt […]

Meer vuurwerk? Meer slachtoffers

Komende jaarwisseling wordt naar verwachting meer vuurwerk dan ooit afgestoken. ‘Alle
remmen gaan los, omdat vuurwerk afsteken twee jaar niet mocht.’

Oogarts Tjeerd de Faber heeft de afgelopen twee jaarwisselingen geen ogen hoeven te opereren of verwijderen, dankzij het vuurwerkverbod dat vanwege de pandemie was ingesteld. ‘Dat had ik niet eerder meegemaakt.’ Hij verwacht komende nieuwjaarsnacht wel weer in de operatiekamer aan het
werk te zijn, nu er alleen een gedeeltelijk vuurwerkverbod geldt.

Knalvuurwerk en losse vuurpijlen zijn komende jaarwisseling overal in Nederland verboden. ‘Dit vuurwerk was altijd verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de vuurwerkslachtoffers’, zegt Tjeerd de Faber die bij Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt.
Toch zal het aantal vuurwerkslachtoffers komende oud en nieuw niet 50 procent lager liggen, verwacht hij. ‘Er wordt namelijk meer geld uitgegeven aan het siervuurwerk dat nog wel is toegestaan. Alle remmen gaan los, omdat vuurwerk afsteken twee jaar niet mocht. Hoe meer er wordt verkocht, hoe meer slachtoffers er vallen.’
De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland zegt dat de omzet dit jaar boven de 80 miljoen euro zal uitkomen. In de laatste jaarwisseling voor de coronacrisis (2019-2020) werd voor 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Dat was ook al een recordopbrengst.

Bron: NederlandsDagblad

Datum: 23 december 2022

Komende jaarwisseling wordt naar verwachting meer vuurwerk dan ooit afgestoken. ‘Alleremmen gaan los, omdat vuurwerk afsteken twee jaar niet mocht.’ Oogarts Tjeerd de Faber heeft de afgelopen twee jaarwisselingen geen ogen hoeven te opereren of verwijderen, dankzij het vuurwerkverbod dat vanwege de pandemie was ingesteld. ‘Dat had ik niet eerder meegemaakt.’ Hij verwacht komende nieuwjaarsnacht […]
Vuurwerkleed blijft ook na verbod

Vuurwerkleed blijft ook na verbod

De komende jaarwisseling gaat het aantal vuurwerkslachtoffers flink oplopen. Dat verwachten medisch experts. Na twee vuurwerkloze oud en nieuw-vieringen als gevolg van corona mag er dit jaar weer consumentenvuurwerk worden afgestoken.
De komende jaarwisseling gaat het aantal vuurwerkslachtoffers flink oplopen. Dat verwachten medisch experts. Na twee vuurwerkloze oud en nieuw-vieringen als gevolg van corona mag er dit jaar weer consumentenvuurwerk worden afgestoken.
Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?

Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?

Rond de jaarwisseling van 2021-2022 kwamen er ongeveer 30 kinderen naar het Brandwondencentrum in Rotterdam met brandwonden door vuurwerk. Vaak komen deze brandwonden door ongelukken met het afsteken van ‘onschuldig’ kindervuurwerk. Denk hierbij aan vuurwerk dat in de broekzak tot ontsteking komt, vuurwerk dat in de capuchon terechtkomt maar ook vuurwerk datdoor de schoenzool heen brandt. Graag delen (ervarings)deskundigen hun antwoord op de vraag: ”Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?”
Rond de jaarwisseling van 2021-2022 kwamen er ongeveer 30 kinderen naar het Brandwondencentrum in Rotterdam met brandwonden door vuurwerk. Vaak komen deze brandwonden door ongelukken met het afsteken van ‘onschuldig’ kindervuurwerk. Denk hierbij aan vuurwerk dat in de broekzak tot ontsteking komt, vuurwerk dat in de capuchon terechtkomt maar ook vuurwerk datdoor de schoenzool heen brandt. Graag delen (ervarings)deskundigen hun antwoord op de vraag: ”Als ik zeg vuurwerk, wat zeg jij dan?”
Vuurwerk

Het momentum voor een algeheel vuurwerkverbod is er nú 

Legaal vuurwerk is zo explosief geworden, dat het onverantwoord is om dat iemand met een sigaret in de ene en een glas wijn in de andere hand te laten afsteken 

Interview Arjen Littooij directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Hij zegt namens alle veiligheidsregio’s te spreken: Arjen Littooij, directeur van de Rotterdamse, spreekt zijn steun uit voor het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om ál het vuurwerk te verbieden. 

NRC, 8 juni 2022 

Eenduidigheid in de handhaving. Minder slachtoffers en minder rellen op straat. En ook meer veiligheid voor brandweerlieden, ambulancepersoneel en politie. Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, wil het aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over een algeheel vuurwerkverbod nog eens duidelijk gezegd hebben. Dat verbod moet er komen. Overal, niet alleen in Rotterdam of in de Randstad. 

Lees hier meer over het vuurwerkverbod

Legaal vuurwerk is zo explosief geworden, dat het onverantwoord is om dat iemand met een sigaret in de ene en een glas wijn in de andere hand te laten afsteken  Interview Arjen Littooij directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  Hij zegt namens alle veiligheidsregio’s te spreken: Arjen Littooij, directeur van de Rotterdamse, spreekt zijn steun uit voor het […]
verbod op consumentenvuurwerk

HET VUURWERKMANIFEST (www.vuurwerkmanifest.nl)

6 juni 2022 – Op 8 juni 2022 zal het wetsvoorstel van Klaver-Ouwehand verbod op consumentenvuurwerk in de Tweede Kamer besproken worden. Het Nationale Vuurwerkmanifest steunt dit wetsvoorstel. Een aantal feiten die namens 700.00 burgers en 1.200 landelijke organisaties worden ingebracht (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties):

 • Letsels aan ogen, handen, gehoor en huid kan voorkomen worden door een landelijk vuurwerkverbod;
 • De helft van alle vuurwerkslachtoffers is omstander;
 • Vuurwerk geeft ook veel geluidsoverlast;
 • De luchtkwaliteit verslechterd voor mens en dier;
 • Vuurwerk verontreinigt lucht, bodem en oppervlaktewater;
 • Consumentenvuurwerk wordt gebruikt als wapen tegen hulpverleners;
 • Een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) valt negatief uit voor 
consumentenvuurwerk. Een veelvoud aan maatschappelijke schadekosten weegt niet op tegen de baten van consumentenvuurwerk.

Een aantal argumenten verder uitgelegd

 1. De consumentenvuurwerk traditie is in Nederland verworden tot een traditie om jaarlijks in de Nieuwjaarsnacht het zicht in je ogen te verliezen, brandwonden op te lopen, je wezenloos te schrikken of doof te worden. De helft van de slachtoffers is omstander. Het veroorzaakt ook op grote schaal dierenleed en ernstige milieuvervuiling van lucht, bodem en grondwater. Het kent een progressieve buitenproportionele geweldspiraal die onze hulpverleners in gevaar brengt. Een grote meerderheid van de bevolking geniet niet van consumentenvuurwerk maar ervaart vooral veel overlast.
 2. Het is wetenschappelijk bewezen dat veilig consumentenvuurwerk nietbestaat en dat consumentenvuurwerk niet altijd veilig kan worden afgestoken door leken.
 3. De stelling van de vuurwerkbranche dat vuurwerkletsel en schade grotendeels het gevolg zijn van illegaal vuurwerk is pertinent onjuist. Het tegendeel is onomstotelijk bewezen.
 4. De vuurwerkbranche verdient jaarlijks veel geld aan de vuurwerkhandel maar laat de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de tientallen miljoenen aan publieke kosten van hun gevaarlijke handelswaar.
 5. Een landelijk vuurwerkverbod is effectief en doelmatig. De afgelopen 2 jaarwisselingen zonder consumentenvuurwerk hebben de effectiviteit (75% minder letsels) van een landelijk vuurwerkverbod bewezen.

Samenvattend

De vuurwerktraditie is in Nederland verworden tot een rampzalige tragedie voor mens, dier en milieu en kent een buitenproportionele, progressieve geweldspiraal die hulpverleners en handhavers in gevaar brengt. Meer dan 70% van de bevolking kiest in landelijke enquêtes voor een consumentenvuurwerk verbod. Het is onomstotelijk bewezen dat een landelijk consumentenvuurwerk verbod doelmatig en effectief is. Het is de enige manier om een eind te maken aan het vele leed, het buitensporig geweld en de immense maatschappelijke schade. De Raad van State wijst terecht op het belang van adequate handhaving en naleving: alleen een totaalverbod maakt effectieve handhaving mogelijk omdat dan iedere vorm van afgestoken vuurwerk strafbaar is. Spraakmakende professionele vuurwerkfestivals en lichtshows met drones zijn een perfect en 100% veilig alternatief voor het gevaarlijke consumentenvuurwerk. 

Tot slot

Mocht het wetsvoorstel Klaver-Ouwehand het niet halen en consumentenvuurwerk toch weer gedoogd worden, dan nemen we als samenleving de letsels, schade en overlast op de koop toe en blijft de belastingbetalende burger opdraaien voor de gevolgen van de bewezen gevaarlijke handelswaar van de vuurwerkbranche geleverd aan 10% burgers die hun pleziertje willen.

6 juni 2022 – Op 8 juni 2022 zal het wetsvoorstel van Klaver-Ouwehand verbod op consumentenvuurwerk in de Tweede Kamer besproken worden. Het Nationale Vuurwerkmanifest steunt dit wetsvoorstel. Een aantal feiten die namens 700.00 burgers en 1.200 landelijke organisaties worden ingebracht (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties): Letsels aan ogen, handen, gehoor en huid kan […]

Martin van der Brugge slachtoffer van vuurwerk

Begin 2020 was de totale schade van de ‘relatief rustig verlopen’ jaarwisseling circa 15 miljoen euro. Inmiddels heb ik helaas de ervaring opgedaan dat, wanneer er zoals bij mij iets misgaat en je slachtoffer wordt van een vuurwerkongeluk, je nergens terecht kunt voor de geleden schade. 

Achtergrond

De vuurwerkknal die mijn leven veranderde 

Op oudejaarsavond 2019 reed ik op de fiets oudejaarsavond te vieren bij vrienden. Om het vuurwerk voor te zijn, vertrok ik al vroeg in de avond richting centrum. Op het fietspad stond een jongen. 

Op het moment dat ik deze jongen passeerde, stond hij met zijn rug naar mij gekeerd waardoor hij mij niet heeft zien aankomen. Te laat zag ik dat hij vanaf de grond een soort vierkant rotje afstak. Het rotje ging af en een enorme knal volgde. Ik hoorde even helemaal niets, behalve een piep en een ruis. Ik schrok ervan, maar reed gewoon door. De piep bleef de rest van de avond wel aanhouden, maar ik dacht dat het vanzelf wel over zou gaan.

Pas toen ik op 2 januari op Schiphol stond, om mijn vlucht naar Dublin te halen, bleek de piep onverminderd hard in mijn linkeroor door te suizen. Ik ging ervan uit dat het wel goed zou komen en dat het van tijdelijke aard zou zijn, maar helaas bleek dat niet het geval.

Een paar weken later werd een gehoorbeschadiging geconstateerd aan mijn linkeroor. Een constante piep op 4.000 Hz achtervolgt mij nu al anderhalf jaar.  

Gevolgen

Als dirigent heb ik heel altijd veel werk. Ik word veel gevraagd voor concerten in binnen- en buitenland. Ik werk met heel veel plezier en passie zeker 6 dagen in de week. Ik heb enthousiasme, trots én veel liefde voor het vak. Na de lockdowns ziet iedere musicus enorm uit om weer concerten te gaan geven. Maar sinds mijn gehoorbeschadiging is nog ongewis in hoeverre ik weer fulltime aan de slag kan – mijn toekomst blijft onzeker. Door de gehoorbeschadiging is de inschatting dat ik niet meer zoveel kan werken. Het is ongelofelijk vermoeiend om 7 dagen in de week een piep in je oren te hebben.

Dat is de reden dat ik een antivuurwerk petitie ben begonnen.
Klik hier om deze petitie te tekenen.

Stichting Hoor mij

Het initiatief wordt ondersteund door Stichting Hoor mij Klik hier

Tevens aandacht voor de vuurwerkmanifest. 

Inmiddels hebben meer dan 650.000 mensen deze online petitie  (die zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk.) Hoe lang duurt het nog voor Nederland weer veilig is tijdens de periode van de jaarwisseling en we weer gezamenlijk een mooi feest kunnen vieren? 
Klik hier om ook deze petitie te tekenen.

Mijn dank is bijzonder groot.


Martin in de media

Kranten

Leidsch Dagblad Klik hier

Leids nieuwsblad Klik hier 

TV

TV West Klik hier

Unity TV Klik hier

Leiden Sleutelstad klik hier

Radio 

West Wordt Wakker

Uitzending van donderdag 24 juni 2021 om 07:20
Luister hier naar de uitzending 
Luister hier naar de gehele radio uitzending. (Vanaf 24:00 minuten) 

Overige 

Dirigent wil vuurwerkverbod na gehoorschade door knal: ‘Je hebt levenslang’ Klik hier

Begin 2020 was de totale schade van de ‘relatief rustig verlopen’ jaarwisseling circa 15 miljoen euro. Inmiddels heb ik helaas de ervaring opgedaan dat, wanneer er zoals bij mij iets misgaat en je slachtoffer wordt van een vuurwerkongeluk, je nergens terecht kunt voor de geleden schade.  Achtergrond De vuurwerkknal die mijn leven veranderde  Op oudejaarsavond […]
vuurwerkmanifest overhandigen

Overhandiging petitie – 8 maart 2022

Beste ondertekenaar,

Op 8 maart heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Deze petitie bevat de handtekeningen verzameld via petities.nl en de handtekeningen die via het Vuurwerkmanifest zijn verzameld (en uiteraard zijn ontdubbeld).

De organisaties en particulieren die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Hiermee hoopt het Vuurwerkmanifest een grotere veiligheid voor de maatschappij te bereiken, speciaal tijdens de jaarwisseling. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven.

De volgende partijen hebben namens jullie allen de handtekeningen overhandigd: de Nederlandse oogartsen (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Vision2020), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Stichting DierenLot, House of Animals, de Dierenbescherming en Dierenambulance Amsterdam.

In 2014 is het Nationale Vuurwerkmanifest gestart door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen. Acht jaar later hebben zich inmiddels meer dan 700.000 organisaties en particulieren bij het manifest aangesloten. Dit zijn o.a. organisaties als de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Landelijke Huisartsen Vereniging, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, de Dierenbescherming, Dierenbescherming Amsterdam, verzekeraar Achmea en politieke partijen als de Partij voor de Dieren, SGP en Groenlinks.

Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

De afgelopen twee jaarwisselingen met een consumentenvuurwerk verbod door corona maatregelen, hebben een significante daling van letsels laten zien. Een verbod werkt. Daarom is nu de Tweede Kamer aan zet.

We houden u graag op de hoogte – Blijf daarvoor op onze website kijken: www.vuurwerkmanifest.nl.

Hartelijke groet,

Vuurwerkmanifest

Beste ondertekenaar, Op 8 maart heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Deze petitie bevat de handtekeningen verzameld via petities.nl en de handtekeningen die via het Vuurwerkmanifest zijn verzameld (en uiteraard zijn ontdubbeld). De organisaties en particulieren die zijn aangesloten bij […]

Meerderheid gemeenten voor vuurwerkverbod

Wat de meeste gemeenten (65 procent) betreft mag er een wet komen die het consumenten verbiedt vuurwerk af te steken.

Twee op de drie gemeenten zijn voor een algemeen vuurwerkverbod. De schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt is te groot, zo vinden ze.

Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de gemeenten. De vragen waren gericht aan de burgemeesters, de eindverantwoordelijken voor de openbare orde en veiligheid. Ongeveer de helft van de gemeenten (173) deden mee aan de enquête.

Wetsvoorstel

Donderdag 17 maart wordt een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) dat voorziet in de introductie van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten behandeld in de Tweede Kamer.

Voorstanders

De VNG ziet in de reacties op de enquête terug dat gemeenten zich met bijna 65 procent in meerderheid uitspreken voor een algemeen vuurwerkverbod, tegelijk is een behoorlijke groep – 35 procent – er geen voorstander van.

De globale motivatie voor het algemeen vuurwerkverbod is dat dat de vrijheid voor consumenten om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling niet (langer) opweegt tegen de schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt voor mens, samenleving, economie en milieu.

Lees meer hier

Wat de meeste gemeenten (65 procent) betreft mag er een wet komen die het consumenten verbiedt vuurwerk af te steken. Twee op de drie gemeenten zijn voor een algemeen vuurwerkverbod. De schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt is te groot, zo vinden ze. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van […]

Korte reportage – 700.000 handtekeningen voor verbod consumentenvuurwerk

Op 8 maart Heeft het Nationale #Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Het AD heeft bij de overhandiging een korte reportage gemaakt.

Namens alle 700.000 ondertekenaars waren de volgende mensen aanwezig:
Tjeerd de Faber (oogarts en vuurwerk woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap), Willemien Boland, Marjolijn Snouck Hurgonje, Cas Aaftink, Sander van Hesteren, Estefanía Pampín Zuidmeer, Niels Kalkman en Manon Stevens

De organisaties die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nationale Vuurwerkmanifest is gestart in 2014 door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging NL, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Passend Lezen

Bekijk de reportage!

Op 8 maart Heeft het Nationale #Vuurwerkmanifest de petitie met meer dan 700.000 handtekeningen aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Het AD heeft bij de overhandiging een korte reportage gemaakt. Namens alle 700.000 ondertekenaars waren de volgende mensen aanwezig:Tjeerd de Faber (oogarts en vuurwerk woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap), Willemien Boland, […]
vuurwerkmanifest overhandiging banner

Overhandiging petitie

Vandaag heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie aangeboden aan de commissie Infrastructuur
en Waterstaat van de Tweede Kamer. Doel: een verbod op consumentenvuurwerk eind 2022. Hiermee hoopt het Vuurwerkmanifest een grotere veiligheid voor de maatschappij te bereiken, speciaal tijdens de jaarwisseling. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven. 

Aanbieden van het Vuurwerkmanifest met o.a. Tjeerd de Faber in de Tweede Kamer, 8 maart 2022. Foto Marco De Swart

Het Nationale Vuurwerkmanifest heeft meer dan 700.000 handtekeningen van particuliere- en landelijke organisaties waarvan de volgende partijen: de Nederlandse oogartsen (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Vision2020), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Stichting DierenLot, House of Animals, de Dierenbescherming en Dierenambulance Amsterdam vandaag, dinsdag 8 maart aanwezig waren.

De organisaties die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nationale Vuurwerkmanifest is gestart in 2014 door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen. 

Acht jaar later hebben zich inmiddels meer dan 700.000 organisaties en particulieren bij het manifest aangesloten. Dit zijn o.a. organisaties als de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Landelijke Huisartsen Vereniging, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, de Dierenbescherming, Dierenbescherming Amsterdam, verzekeraar Achmea en politieke partijen als de Partij voor de Dieren, SGP en Groen Links. 

Alle ondertekenende organisaties pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. 

DE AFGELOPEN TWEE JAARWISSELINGEN MET EEN CONSUMENTENVUURWERKVERBOD DOOR CORONA MAATREGELEN, HEBBEN EEN SIGNIFICANTE DALING VAN LETSELS LATEN ZIEN. EEN VERBOD WERKT.

Namens alle 700.000 ondertekenaars waren de volgende mensen aanwezig: 

Tjeerd de Faber / info@vuurwerkmanifest.nl
Willemien Boland
Marjolijn Snouck Hurgonje
Cas Aaftink
Sander van Hesteren
Estefanía Pampín Zuidmeer
Niels Kalkman
Manon Stevens

NB: de dierenbeschermingsorganisaties pleitten voor een totaalverbod op vuurwerk, zowel professioneel als consumentenvuurwerk

Vandaag heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie aangeboden aan de commissie Infrastructuuren Waterstaat van de Tweede Kamer. Doel: een verbod op consumentenvuurwerk eind 2022. Hiermee hoopt het Vuurwerkmanifest een grotere veiligheid voor de maatschappij te bereiken, speciaal tijdens de jaarwisseling. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. […]
IKKLAP

Ondersteun het Vuurwerkmanifest!

Kom jij ook op 8 maart naar Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag om 12:00 uur?

Meer dan 700.000 mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren Het vuurwerkmanifest ondersteund. Op 8 maart gaan we al jullie handtekeningen overhandigen aan de Tweede Kamer.

Begin 2022 is er een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest en de partners gaan op 8 maart de petitie indienen. De Campagne Ik Klap roept alle voorstanders van een definitief vuurwerkverbod op dit moment te ondersteunen door aanwezig te zijn tijdens een demonstratie, die tegelijk gehouden wordt met het indienen van de petitie.

Wij klappen voor een definitief vuurwerkverbod. Voor de mensen, de dieren en het milieu. Klap jij mee? Zorg dan dat je op 8 maart aanwezig bent op de Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag.

Aanmelden kan hier

Datum: 24 feb 2022

Kom jij ook op 8 maart naar Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag om 12:00 uur? Meer dan 700.000 mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren Het vuurwerkmanifest ondersteund. Op 8 maart gaan we al jullie handtekeningen overhandigen aan de Tweede Kamer. Begin 2022 is er een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. […]

Ondersteun het wetsvoorstel Vuurwerkverbod

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben begin 2022 een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. 

Sta jij ook achter deze wet? En heb je het Vuurwerkmanifest ondertekend? 

Iedereen die dat wil kan tot en met 4 februari a.s. reageren op het wetsvoorstel. GroenLinks en Partij voor de Dieren zouden heel erg geholpen zijn met een ondersteunende reactie waarin het belang van het voorstel voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk voor het welzijn van mens, milieu en dier wordt uiteengezet. 

Wat wij aan jullie willen vragen: 

Reageer naar aanleiding van bovenstaand verzoek namens jullie organisatie op: 

Vertel wie je bent en wat je doet en waarom je achter het vuurwerkverbod bent. 

DANK VOOR JE STEUN!!!! 

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben begin 2022 een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod.  Sta jij ook achter deze wet? En heb je het Vuurwerkmanifest ondertekend?  Iedereen die dat wil kan tot en met 4 februari a.s. reageren op het wetsvoorstel. GroenLinks en Partij voor de Dieren zouden heel erg geholpen zijn […]

Honderden vermiste huisdieren door vuurwerkangst

Honderden honden en katten raken in de laatste weken van december in paniek door vuurwerk. Ze slaan op de vlucht en raken vermist. Dat blijkt uit cijfers van Amivedi, het landelijk meldpunt voor vermiste huisdieren.

Paolo Laconi

Deventer/Den Haag

Ruim zevenduizend huisdieren raken in vuurwerkmaand december vermist. Vaak doordat ze na een harde knal in paniek vluchten. Dierenwelzijnsorganisatie Amivedi krijgt dagelijks gemiddeld 231 meldingen, het merendeel katten en honden. Het topje van de ijsberg, want lang niet iedere vermist huisdier wordt gemeld. De piek ligt eind december. De afgelopen jaren verdwenen er op 31 december en 1 januari zo’n zeshonderd huisdieren, het merendeel als gevolg van vuurwerk. Vorig jaar lag dat aantal vanwege het vuurwerkverbod iets lager.

„De laatste weken van december zijn heftig”, zegt Nina Bes van Dog search, een vrijwilligersorganisatie die zoekacties doet naar vermiste honden. „We hebben meer dan duizend vrijwilligers die actief helpen zoeken, maar in deze periode kunnen we het vele werk nauwelijks aan.”

Blinde paniek

De meeste honden worden teruggevonden, al is dat lang niet altijd in de buurt. Sommige geraken op tientallen kilometers van huis. „Die zijn in blinde paniek voor het vuurwerk gevlucht, het spoor bijster geraakt en verdwaald”, zegt Bes. „Soms gaat het mis en overleeft een hond het niet. Hij komt om in het verkeer of verdrinkt in een vijver.” Dierenwelzijn- en milieuorganisaties willen een permanent vuurwerkverbod, onder meer om dieren te beschermen. Het vuurwerkmanifest waarin zij oproepen tot een permanent vuurwerkverbod is ruim 670.000 keer ondertekend.

Bron: Destentor

Honderden honden en katten raken in de laatste weken van december in paniek door vuurwerk. Ze slaan op de vlucht en raken vermist. Dat blijkt uit cijfers van Amivedi, het landelijk meldpunt voor vermiste huisdieren. Paolo Laconi Deventer/Den Haag Ruim zevenduizend huisdieren raken in vuurwerkmaand december vermist. Vaak doordat ze na een harde knal in […]

PERSBERICHT: Nul blinde ogen in 2022 Grote impact vuurwerkverbod op oogletsel

Nijmegen, 5 januari 2022 – Niemand is dit jaar blind door vuurwerk geworden. Dat is in veertien jaar registreren van oogletsels door vuurwerk nooit eerder gebeurd. Hiermee is bewezen dat een landelijk verbod op consumentenvuurwerk werkt. En gecontinueerd dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen (NOG) blijft achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden in ruil voor professionele vuurwerkshows. 

Tijdens deze jaarwisseling hebben 58 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 13 mensen hebben blijvend letsel opgelopen. Dergelijk lage aantallen hebben de oogartsen niet eerder tijdens de duur van de registratie vastgelegd. 

“Sinds de start van de registratie hebben we nog nooit meegemaakt dat niemand blind is geworden door vuurwerk. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Ik heb de afgelopen jaren honderden ogen blind zien worden door vuurwerk dat werd afgestoken door burgers, waarvan de helft omstander was. Vuurwerk in handen van de consument blijkt keer op keer te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het NederlandsOogheelkundig Gezelschap. 

Naast illegaal vuurwerk is ook legaal vuurwerk te onveilig om door burgers afgestoken te worden. Legaal vuurwerk is nog steeds de grootste veroorzaker van oogletsel. 
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen een motie aangenomen dat het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en te onveilig is. Als alternatief willen oogartsen professionele openbare vuurwerkshows door de gemeentelijke en provinciale overheden. Het effect van de afgelopen twee jaar met een tijdelijk verbod op consumentenvuurwerk laat zien dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet langer verantwoord is voor de samenleving, het dierenwelzijn en milieu. 


Nationaal Vuurwerkmanifest
In 2014 is het Nationaal Vuurwerkmanifest gestart. Inmiddels hebben zich meer dan 700.000 particulieren en organisaties (> 1200) aangesloten. Het Nationaal Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online tot het consumentenvuurwerkverbod landelijk doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

VOORLOPIG Overzicht oogletsels door vuurwerk* 

_____________________________________________________________________________

* Cijfers tot 5 januari 2022. De definitieve cijfers van de 14e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 23 maart 2022 bekend gemaakt.

Nijmegen, 5 januari 2022 – Niemand is dit jaar blind door vuurwerk geworden. Dat is in veertien jaar registreren van oogletsels door vuurwerk nooit eerder gebeurd. Hiermee is bewezen dat een landelijk verbod op consumentenvuurwerk werkt. En gecontinueerd dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen (NOG) blijft achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is […]

Persbericht: Vuurwerkmanifest steunt nieuwe Vuurwerkwet

Rotterdam, 4 januari 2022 – Het Nationale Vuurwerkmanifest ondersteunt de initiatiefwet van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een algemeen en permanent consumentenvuurwerkverbod in Nederland. Een te groot aantal mensen – waarvan de helft omstander –  loopt letsel door consumentenvuurwerk op. De afgelopen twee jaar is dit door de (tijdelijke) vuurwerkverboden significant minder geworden. Daarom vinden GroenLinks, Partij voor de Dieren en het Nationale Vuurwerkmanifest dat vuurwerk nog enkel door professionals tijdens centraal georganiseerde vuurwerkshows mag worden afgestoken.

De organisaties die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nationale  Vuurwerkmanifest is gestart in 2014 door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen. Inmiddels wordt het manifest ondertekend door meer dan 670.000 particulieren en organisaties waaronder alle grote artsenorganisaties, verzekeraar Achmea en de Dierenbescherming.

Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap: “Ik ben groot voorstander van de vuurwerktraditie en geniet volop van vuurwerk afgestoken door professionals. Ik heb de afgelopen jaren honderden ogen blind zien worden door vuurwerk dat werd afgestoken door burgers, waarvan de helft omstander was. Teken daarom het Vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl en spreek je uit voor een consumentenvuurwerkverbod in ruil voor professionele vuurwerkshows.”

“We begrijpen dat vuurwerk bij mensen vaak de feestvreugde vergroot, maar bij dieren komt het snoeihard binnen. Niet alleen bij huisdieren, maar ook bij dieren die in de wei staan en in het wild leven. Vanuit dat oogpunt staan we volledig achter het permanent afschaffen van consumentenvuurwerk,” aldus Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming.

Voor interviews bel of mail Maaike van Zuilen, 06 456 32 117, maaike@philogirl.nl

Datum: 4 januari 2022

Rotterdam, 4 januari 2022 – Het Nationale Vuurwerkmanifest ondersteunt de initiatiefwet van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een algemeen en permanent consumentenvuurwerkverbod in Nederland. Een te groot aantal mensen – waarvan de helft omstander –  loopt letsel door consumentenvuurwerk op. De afgelopen twee jaar is dit door de (tijdelijke) vuurwerkverboden significant minder geworden. Daarom vinden GroenLinks, Partij voor […]

De gevolgen van vuurwerk

De jaarwisseling zal rustiger verlopen dan normaal. In Nederland kunnen ze de honderden vuurwerkslachtoffers missen als kiespijn nu er weer een verzorginfarct dreigt door de coronacrisis. Een landelijk vuurwerkverbod moet ook helpen om de virusoverdracht in te perken. Al stemt het evengoed tot nadenken over de impact op mens en dier.

Twee blinde ogen per uur

In de jaarwisseling van 2008 naar 2009 riep het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van Nederlandse Oogartsen, alle collega’s op om een medische enquête in te vullen over de vuurwerkletsels die ze in die periode te zien kregen. ‘Tot dan toe hadden we alleen cijfers van hoeveel patiënten zich meldden in het ziekenhuis. We hadden geen flauw idee hoe ernstig hun letsels waren’, zegt woordvoeder Tjeerd de Faber.

Toen De Faber en zijn collega’s de gegevens hadden geïnventariseerd, schrokken ze zich een hoedje. ‘Tijdens de acht gedooguren – de periode waarin consumenten vuurwerk mochten afsteken – telden we maar liefst zestien blinde ogen, twee per uur’, zegt De Faber. ‘De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 21 jaar. Ongeveer een derde liep blijvende schade op. Bij 3 à 4 procent moesten we een oog verwijderen.’

Het NOG pleitte meteen voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk in Nederland. De organisatie startte ook het zogeheten Vuurwerkmanifest op, een website waarop particulieren en organisaties zich konden verenigen in hun vraag om consumentenvuurwerk te verbieden. Na een verschrikkelijk ongeval op 1 januari 2020 – waarbij een vader en zijn vierjarige zoon omkwamen en de moeder en dochter zwaargewond raakten – telde het manifest op de website plots 670.000 handtekeningen.

Toen kwam corona. Door het acute verzorginfarct besloot de Nederlands overheid eind 2020 om eenmalig een landelijk vuurwerkverbod af te kondigen. De maatregel wierp zijn vruchten af: waar bij de jaarwisseling van 2019 op 2020 ongeveer 1.300 vuurwerkletsels werden geteld, meldden zich vorig jaar maar 108 feestvierders aan in de ziekenhuizen en 275 bij de huisartsenposten. De regering besloot ook voor de vorige jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod af te kondigen.

‘We hebben toen eigenlijk een medisch experiment uitgevoerd met de nationale bevolking’, zegt De Faber. ‘Twaalf jaarwisselingen lang hadden we de cijfers over oogletsels door consumentenvuurwerk bijgehouden. Vorig jaar hebben we dan de ‘ziekmakende’ factor weggehaald. We stelden vast dat het aantal oogletsels met 75 procent was afgenomen: van 181 eind 2019 tot 47 eind 2020.’

‘Bij andere medische experimenten moet je vervolgens de ziekmakende factor opnieuw introduceren, bij wijze van controle’, vervolgt De Faber. ‘Mochten we dat hier doen – wat in de praktijk zou betekenen dat vuurwerk opnieuw mag worden afgestoken – dan zou geen enkele ethische commissie dat toelaten.’

De meeste zware letsels zijn te wijten aan illegaal vuurwerk. Het gaat dan om slachtoffers die handen verliezen of die ernstig aan het gezicht zijn verminkt. Maar voor zware oogletsels staan de zaken er anders voor, zegt De Faber. ‘We weten dat 75 procent van de oogletsels wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. Van slechts 5 procent weten we zeker dat het om illegale varianten gaat. Voor de overige 20 procent weten we het niet, onder andere omdat omstanders meestal niet weten waardoor ze geraakt zijn. Dat betekent dat ook onschuldige kleine rotjes en vuurpijltjes en zelfs siervuurwerk wel degelijk ernstige oogletsels kunnen geven.’

‘Vuurwerk is een van de mooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn’

In de helft van de gevallen zijn de slachtoffers omstanders. Voor De Faber is dat een doorslaggevend argument om consumentenvuurwerk te verbieden. ‘De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers. Kiezen individuen ervoor om zichzelf in gevaar te brengen, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Maar dat een omstander het slachtoffer kan worden van het pretpakket van iemand anders, dat mag niet toegelaten worden.’

In België registreert de Stichting Brandwonden al een paar jaar de vuurwerkongevallen tijdens de kersten nieuwjaarsperiode. Dat waren er 108 in 2018-2019 en 102 in 2019-2020, wat zo’n 30 procent meer was dan de jaren voordien. De voorbije eindejaarsperiode viel in volle coronacrisis. Maar zelfs een avondklok en een vuurwerkverbod konden niet verhinderen dat er nog altijd 21 mensen gewond raakten door vuurwerk en dat twee mensen om het leven kwamen.

Het veiligste alternatief voor een vuurwerkverbod is volgens De Faber om alle consumentenvuurwerk laten vervangen door professionele shows. De vuurpijlen worden van een afstand elektronisch afgestoken, en het publiek is enkele honderden meters van het schouwspel verwijderd. De Faber: ‘Vuurwerk is een van de mooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn.’

Lees hier meer: https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/de-gevolgen-van-vuurwerk?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=mail&utm_campaign=eos_194%3Facid%3Df98fa33c706962107b2d4190a087fdb8

Bron: EOS

De jaarwisseling zal rustiger verlopen dan normaal. In Nederland kunnen ze de honderden vuurwerkslachtoffers missen als kiespijn nu er weer een verzorginfarct dreigt door de coronacrisis. Een landelijk vuurwerkverbod moet ook helpen om de virusoverdracht in te perken. Al stemt het evengoed tot nadenken over de impact op mens en dier. Twee blinde ogen per uur […]

Twee vuurwerkslachtoffers in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Update 3 januari 2022: Inmiddels zijn er in totaal vijf slachtoffers met oogletsel door vuurwerk te betreuren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Rotterdam, 1 januari 2022 – Tijdens afgelopen nacht zijn slechts twee vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is bij beide patiënten niet blijvend. Beide patiënten waren omstander en staken zelf geen vuurwerk af.

Mogelijk worden nog wel slachtoffers uit andere regio’s bij het ziekenhuis binnengebracht, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat dit grote aantallen betreft.

“Gelukkig hebben we het in Het Oogziekenhuis door het landelijk vuurwerkverbod voor het tweede jaar op rij rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een groot aantal mensen is oogletsel bespaard gebleven, terwijl hulpverleners door het hele land bekogeld zijn met vuurwerk. Ik kan er dan ook alleen maar voor pleiten dat het vuurwerkverbod een permanente aard krijgt en dat we tijdens komende jaarwisselingen nog minder patiënten hoeven te helpen. Ik heb de afgelopen jaren honderden patiënten met vuurwerkletsel gezien en honderden ogen blind zien worden. Vuurwerk is een van de allermooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn dat je kunt zien. Ik roep dan ook iedereen op om via www.vuurwerkmanifest.nl het Vuurwerkmanifest te ondertekenen.”

Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling landelijk uiteindelijk 4 blinde ogen

Tijdens deze jaarwisseling hebben oogartsen voor de veertiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk geregistreerd. Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste dertien jaar zagen de oogartsen in totaal 2.578 patiënten met 3.118 beschadigde ogen: 1.116 ogen liepen blijvende schade op, 206 ogen werden blind waarvan er 83 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Tijdens de vorige jaarwisseling was 34% van de patiënten omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer.

Permanent verbod op consumentenvuurwerk

Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties zijn voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerkshows en hebben het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk gelanceerd. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 670.000 particulieren en organisaties.

Bron: Oogziekenhuis Rotterdam

Update 3 januari 2022: Inmiddels zijn er in totaal vijf slachtoffers met oogletsel door vuurwerk te betreuren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam. Rotterdam, 1 januari 2022 – Tijdens afgelopen nacht zijn slechts twee vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Het letsel is bij beide patiënten niet blijvend. Beide patiënten waren omstander en staken zelf […]

Metro-stelling: ‘Vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’

Voor het tweede jaar op rij hebben we rondom oud en nieuw te maken met een vuurwerkverbod. Een permanent verbod hangt in de lucht, gekeken naar het aantal slachtoffers dat vuurwerk veroorzaakt en bijvoorbeeld ook de milieuschade. Voor de redactie reden om de stelling ‘vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’ voor te leggen aan het Metro-panel.

Dit keer de beurt aan oogarts Tjeerd de Faber, filosoof Daan Roovers en voormalig directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed Ineke Strouken.

De Faber:

‘Zelf vuurwerk afsteken is geen achterlijke, maar een achterhaalde traditie’

Als medicus kan ik alleen maar pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Ik heb honderden patiënten gezien met vuurwerkletsels en honderden ogen blind zien worden in de afgelopen dertien jaar dat we dit landelijk bijhouden. Vuurwerk is een van de allermooiste dingen die je ogen kunnen zien, maar het moet niet het laatste zijn dat je kunt zien. Dat laatste maak ik toch te vaak mee in de Nieuwjaarsnacht.

Lees meer hier.

Voor het tweede jaar op rij hebben we rondom oud en nieuw te maken met een vuurwerkverbod. Een permanent verbod hangt in de lucht, gekeken naar het aantal slachtoffers dat vuurwerk veroorzaakt en bijvoorbeeld ook de milieuschade. Voor de redactie reden om de stelling ‘vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’ voor te leggen aan het Metro-panel. Dit keer […]
vuurwerk verbod

Utrechtse natuur- en milieuorganisaties willen algeheel vuurwerkverbod

UTRECHT Ruim honderd organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en milieu, roepen de overheid op om vuurwerk definitief te verbieden. Onder meer de Universiteit Utrecht, dierenzorg Eemland en de Vogelbescherming in Zeist steunen de campagne met de naam ‘Ik klap’.

Zoveel mogelijk mensen moeten worden gestimuleerd om mee te klappen voor een landelijk verbod, zo is het idee. Niet alleen huisdieren hebben veel last van vuurwerkstress volgens de organisaties, maar ook dieren in de vrije natuur. ,,Een dier reageert vanuit zijn natuurlijke gedrag en instinct op wat het ziet, ruikt en hoort. De meeste dieren slaan dan op de vlucht, waardoor er veel ongelukken zoals aanrijdingen gebeuren”, schrijven de initiatiefnemers.

Bij het afsteken van vuurwerk komt ook fijnstof vrij en dat geeft luchtvervuiling. Het is ook schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. De organisaties roepen mensen op om het Vuurwerkmanifest te tekenen. ,,Daarmee kan een zo duidelijk mogelijk statement afgegeven worden aan de politiek.”

Eerder werd bekend dat het kabinet voor aankomende jaarwisseling een vuurwerkverbod instelt. De zorg had daarom gevraagd vanwege de hoge werkdruk in de ziekenhuizen door corona. De organisaties laten weten daar blij mee te zijn, maar de actie ‘Ik klap’ zetten zich juist in voor een definitief verbod. (Bron: RTV Utrecht)

Bron: Groentje Houtens Nieuws

UTRECHT Ruim honderd organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en milieu, roepen de overheid op om vuurwerk definitief te verbieden. Onder meer de Universiteit Utrecht, dierenzorg Eemland en de Vogelbescherming in Zeist steunen de campagne met de naam ‘Ik klap’. Zoveel mogelijk mensen moeten worden gestimuleerd om mee te klappen voor een landelijk verbod, zo is […]
vuurwerk hulphond

Tijdelijk vuurwerkverbod geen oplossing voor mensen met hulphond

KNGF Geleidehonden wil permanent vuurwerkverbod

KNGF Geleidehonden betreurt de tijdelijkheid van het vuurwerkverbod dat het kabinet afgelopen weekend aankondigde. Twee derde van de mensen met een KNGF-hond is namelijk het slachtoffer van vuurwerkknallen tijdens het werken met de hond. Dat blijkt uit onderzoek van KNGF Geleidehonden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect. Vuurwerkknallen hebben forse impact op het leven van veel mensen die afhankelijk zijn van een hulphond, zoals blinden en mensen met PTSS. Geschrokken hulphonden kunnen hun werk vaak tijdelijk of langdurig niet meer of niet goed uitvoeren, met alle gevolgen van dien. KNGF Geleidehonden start een petitie en roept hiermee op tot een permanent verbod op consumentenvuurwerk met strenge handhaving. 

 Het onderzoek werd uitgevoerd onder 292 cliënten van KNGF Geleidehonden, met een blindengeleidehond, een assistentiehond (naast de rolstoel) of een buddyhond voor mensen met autisme of PTSS (posttraumatische stressstoornis). Een kwart van de ondervraagden die nare ervaringen met vuurwerk benoemt, zegt dat dit in de aanloop naar oudejaarsavond wekelijks of zelfs dagelijks gebeurde. 

‘Veiligheid en leefbaarheid hoogste prioriteit’ 

Meta Neeleman, directeur van KNGF Geleidehonden: ‘Wij willen dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en de veiligheid van – en leefbaarheid voor – zijn inwoners als hoogste prioriteit stelt. Dus ook voor mensen met een beperking. Uiteraard zijn we opgelucht dat er dit jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken om de zorg te ontlasten, maar met een tijdelijk verbod begint de ellende voor mensen met een hulphond volgend jaar gewoon opnieuw. Wij pleiten voor een permanent algeheel landelijk verbod. Zo’n verbod zet bovendien pas zoden aan de dijk als politie ook hogere prioriteit geeft aan het handhaven ervan.’ 

Nachtmerrie voor baas en hulphond 

Een hulphond is een stabiele, betrouwbare hond die altijd voor zijn baas klaarstaat. Maar het steeds zwaardere knalvuurwerk veroorzaakt veel angst en paniek. Hierdoor moeten hulphonden vaker tijdelijk – en soms zelfs blijvend – hun functie neerleggen. Voor mensen die afhankelijk zijn van een hulphond betekent dit dat hun leven hierdoor flink wordt beperkt. Driekwart van de hulphondenbazen ervaart vuurwerkknallen zelf als (heel erg) vervelend. Bij bazen met een buddyhond PTSS is dit zelfs ruim 9 op de 10. De knallen en flitsen zijn een nachtmerrie voor baas én hulphond. 

 Merendeel hulphonden angstig voor vuurwerk 

Uit het onderzoek blijkt dat 3 op de 5 hulphonden angstig of gespannen reageert op vuurwerkknallen. Ook spreekt 58 procent van de ondervraagden over een echte gedragsverandering bij de hond, tijdens de vuurwerkperiode. Dit speelt zowel op momenten dat de hond met hen werkt als wanneer de hond rust houdt. 

Maar liefst 37 procent van de ondervraagden geeft bovendien aan dat de vuurwerkperiode een nasleep had op het gedrag van de hulphond. De honden vertoonden angstig of schrikachtig gedrag op straat en zelfs in huis. In sommige gevallen durven hulphonden na zo’n ervaring helemaal niet meer naar buiten. Het gevolg is dat veel honden zich niet kunnen focussen op het geleide- of assistentiewerk. 

80 procent hulphonden ondersteund tijdens vuurwerkperiode 

4 op de 5 ondervraagden geeft aan de hulphond te moeten ondersteunen als er vuurwerk wordt afgestoken. Veel van hen zeggen zich tijdens de vuurwerkperiode niet meer te laten begeleiden door de hond. Ook kiezen ze voor stillere plekken of andere tijdstippen om de hond even uit te laten. Anderen zeggen de hond helemaal niet meer mee naar buiten te nemen of zien zich genoodzaakt iemand anders erbij te zoeken om hen te helpen bij het over straat lopen. Omdat het vuurwerkgeknal steeds vroeger in het jaar begint, duurt de vuurwerkperiode elk jaar langer. Hierdoor wordt het voor veel mensen met een hulphond steeds ondoenlijker om hun normale leven nog aan te passen. Opvallend is dat vooral PTSS-patiënten gedurende de vuurwerkperiode tijdelijk met de hond verhuizen naar een vuurwerkvrij vakantiepark. Maar liefst 1 op de 5 mensen binnen deze groep zegt hiervoor te kiezen. 

Schrikbarende cijfers tonen noodzaak petitie 

Neeleman noemt de onderzoekscijfers schrikbarend. ‘Dit kun je als samenleving niet zomaar naast je neerleggen. Waar de decembermaand voor de meeste Nederlanders een feestmaand is, is het voor mensen met een hulphond vaak een ware nachtmerrie. Elk jaar staat hun leven – én dat van de hulphonden waarvan ze afhankelijk zijn – door het vuurwerk volledig op zijn kop.’ KNGF Geleidehonden wil publiek en politiek de ogen openen en startte een petitie die oproept tot een permanent landelijk verbod op consumentenvuurwerk. De petitie voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk is te vinden via: geleidehond.nl/stopvuurwerk. 

Campagne 

Naast de petitie start KNGF Geleidehonden in de maand december een campagne op social media en tv. Het doel is het publiek bewust maken van de impact van vuurwerk op mensen die afhankelijk zijn van een hulphond. Het effect van het moeten missen van de hond als essentieel hulpmiddel én als maatje, is veel groter dan menig vuurwerkafsteker zich kan voorstellen. De knallen en flitsen zijn niet alleen traumatisch voor de hond; maar ook voor hun baas. Blinden en slechtzienden zien het vuurwerk niet aankomen en kunnen het daardoor moeilijk ontwijken. Dit veroorzaakt angst en verlies van oriëntatie. Mensen met PTSS rapporteren vaak herbelevingen van een traumatiserende ervaring. De onverwachte knallen veroorzaken bij kinderen met autisme soms zeer zware angstaanvallen. 

‘Elke knal klink als een explosief’ 

Eén van de ondervraagden is oorlogsveteraan én PTSS-patiënt: ‘Eén vuurwerkknal brengt mij gelijk terug naar het geluid van mortiergranaten. Ik beleef oorlogssituaties direct opnieuw in mijn hoofd en daarvan raak ik volledig in paniek.’ 

Een van de respondenten met een blindengeleidehond zegt: ‘Ik laat mijn hond uiteraard nog wel uit, maar ik beperk de werkactiviteiten. Ik ga bijvoorbeeld niet naar een verjaardag van een vriendin, ik probeer boodschappen doen te vermijden en ik plan hoognodige activiteiten in de vroege ochtend, in de hoop dat de vuurwerkafstekers dan nog slapen.’ 

Datum: 6 december 2021

Bron: KNGF

KNGF Geleidehonden wil permanent vuurwerkverbod KNGF Geleidehonden betreurt de tijdelijkheid van het vuurwerkverbod dat het kabinet afgelopen weekend aankondigde. Twee derde van de mensen met een KNGF-hond is namelijk het slachtoffer van vuurwerkknallen tijdens het werken met de hond. Dat blijkt uit onderzoek van KNGF Geleidehonden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect. Vuurwerkknallen hebben forse impact op […]
vurwerk rommel

Rotterdamse oogarts De Faber dankbaar voor vuurwerkverbod

De bekende oogarts Tjeerd de Faber, al jarenlang voorvechter van het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk, noemt zichzelf een “dankbare dokter”, nu het kabinet opnieuw heeft besloten tot een vuurwerkverbod met de jaarwisseling. Daarmee wil het kabinet de zorg tegemoet komen, die het door corona al zo druk heeft en niet zit te wachten op slachtoffers door vuurwerk.

“Een heel wijs besluit”, vindt De Faber. “Zelfs zonder corona zou het dat zijn, als je ziet dat het aantal vuurwerkslachtoffers vorig jaar zo ‘n 75 procent minder was. Dan kun je toch niet anders zeggen dan: laten we ermee ophouden.” Hij vindt het heel belangrijk dat de zorg juist nu wordt ontlast, maar blijft hopen op een blijvend verbod op consumentenvuurwerk.

Datum: 25 november 2021

Bron: Albrandswaards dagblad

De bekende oogarts Tjeerd de Faber, al jarenlang voorvechter van het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk, noemt zichzelf een “dankbare dokter”, nu het kabinet opnieuw heeft besloten tot een vuurwerkverbod met de jaarwisseling. Daarmee wil het kabinet de zorg tegemoet komen, die het door corona al zo druk heeft en niet zit te wachten op slachtoffers door […]
dog

KNMvD verheugd over vuurwerkverbod

Er komt dit jaar opnieuw een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De druk op de zorg stijgt door corona en daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het demissionaire kabinet. Gisteren meldden ingewijden nog dat er geen verbod zou komen, maar de ministerraad heeft vandaag besloten dat dit niet verstandig is.

Definitief vuurwerkverbod

Met dit verbod vermindert niet alleen de druk op de zorg, maar ook op vele dieren, eigenaren en dierenartsen! De KNMvD is voorstander van een definitief vuurwerkverbod. Samen met zo’n 60 organisaties – die zich op verschillende manieren inzetten voor dierenwelzijn en het milieu – ondersteunt de KNMvD de campagne ‘Ik KLAP’. Je leest er ook over in het TvD van december.
Deze campagne roept de landelijke overheid op om vuurwerk te verbieden. Niet alleen het afsteken ervan, ook de verkoop. De campagne toont op indringende wijze het negatieve effect van vuurwerk op huisdieren, boerderijdieren, wilde dieren en de natuur. De organisaties roepen in december iedereen op om de campagne op social media te delen. Om tijdens de jaarwisseling te klappen, zingen, dansen en de champagne te ontpoppen, als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. En om de petitie van het Vuurwerkmanifest te tekenen. Samen staan we sterk voor een definitief vuurwerkverbod!

Bron: kmnvd

Er komt dit jaar opnieuw een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De druk op de zorg stijgt door corona en daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het demissionaire kabinet. Gisteren meldden ingewijden nog dat er geen verbod zou komen, maar de ministerraad heeft vandaag besloten dat dit niet verstandig is. Definitief vuurwerkverbod Met dit verbod […]
gelukkig nieuw jaar achmea

Gelukkig nieuwjaar volgens Achmea

Gelukkig nieuwjaar volgens Achmea

Hoe wij in Nederland Oud en Nieuw vieren veroorzaakt nog te veel letsel, schade en overlast. Daarom steunt Achmea sinds 2016 het Vuurwerkmanifest. Zo is Achmea voorstander van professionele vuurwerkshows, waarbij iedereen veilig en ontspannen kan genieten van vuurwerk. 

Afgelopen vrijdag 19 november 2021 werd bekend dat er ook dit jaar een vuurwerkverbod geldt. Daarom is de commercial van Achmea met oproep om anders te gaan kijken naar Nieuwjaar na dinsdag 23 november niet meer op TV te zien. De film blijft wel op YouTube staan. Samen blijven we nadenken over nieuwe tradities. De komende weken gaat Achmea hier via social media nog meer aandacht aan besteden. Heb jij nog een idee om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden? Ga naar https://www.nieuwetradities.nl/ ———————————————-

Bekijk de commercial via You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=dLFl0lkU6zI

Gelukkig nieuwjaar volgens Achmea Hoe wij in Nederland Oud en Nieuw vieren veroorzaakt nog te veel letsel, schade en overlast. Daarom steunt Achmea sinds 2016 het Vuurwerkmanifest. Zo is Achmea voorstander van professionele vuurwerkshows, waarbij iedereen veilig en ontspannen kan genieten van vuurwerk.  Afgelopen vrijdag 19 november 2021 werd bekend dat er ook dit jaar een vuurwerkverbod […]
buurtfeest

Meerderheid staat open voor nieuwe traditie bij jaarwisseling

Buurtfeest op straat populairste alternatief voor vuurwerk

Zeist, 9 november 2021 – In plaats van zelf vuurwerk afsteken kunnen we ook naar een vuurwerkshow of op zoek naar andere en nieuwe tradities om feestelijk oud en nieuw te vieren. Dat vindt 56 procent van de Nederlanders. Bijna een derde vindt een georganiseerd buurtfeest op straat een goed alternatief om het nieuwe jaar in te luiden. 20 procent heeft het kijken van een vuurwerkshow al omarmd en beschouwt dit inmiddels als een mooi onderdeel van de jaarwisseling. Dat blijkt uit onderzoek van MeMo2 onder 2500 Nederlanders van 12 jaar en ouder, in opdracht van Achmea. De financieel dienstverlener start vandaag een campagne die mensen bewust maakt van wat er allemaal gebeurt in een oudjaarsnacht en die oproept naar een vuurwerkshow te gaan en na te denken over nieuwe tradities bij de jaarwisseling.

Samenzijn met vrienden of familie vinden Nederlanders het belangrijkst tijdens oud en nieuw. 52 procent geeft aan dat dat niet mag ontbreken. 47 procent wil de oliebollen niet missen en voor 37 procent is het aftellen naar 12 uur een onmisbare traditie. Voor 15 procent is het zelf afsteken van vuurwerk iets dat niet mag ontbreken. Een meerderheid van 56 procent van de ondervraagden, vindt dat we in plaats van vuurwerk afsteken op zoek kunnen naar een nieuwe traditie, 43 procent wil dat alles bij het oude blijft. Dat laatste geldt vooral voor mensen tot 34 jaar. 44 procent van de Nederlanders steekt nooit vuurwerk af, terwijl 7 procent oud en nieuw helemaal niet viert. Onder 65-plussers is dit zelfs 17 procent.

Nieuwe tradities

Op www.nieuwetradities.nl kan iedereen zijn voorkeur aangeven of zijn eigen alternatief inzenden. De 2500 ondervraagden in het onderzoek kregen alvast een aantal alternatieven voor vuurwerk voorgelegd en kozen daarbij het vaakst voor een georganiseerd buurtfeest op straat (29 procent), gevolgd door een fakkeltocht door de buurt (17 procent).

Ineke Strouken is deskundige op het gebied van oude tradities en werkte jarenlang als directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Strouken: “Tradities kenmerken zich doordat zij van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze hebben een historische wortel, betekenis voor de mensen nu én je geeft het door aan de toekomst.” Maar dat betekent niet dat tradities niet kunnen veranderen. Sterker nog, vertelt Strouken, tradities zijn bij uitstek dynamisch. “Maar veranderingen moeten altijd van onderop komen, van de mensen zelf.” De meeste kans van slagen heeft dus een door de mensen zelf gekozen nieuwe traditie. Vervolgens gaan er zo’n twee tot drie generaties overheen voordat hij daadwerkelijk door iedereen is omarmd. En dan nog: “Een van de grootste kenmerken van tradities is dat er altijd mensen tégen zijn.”

Miljoenen schade

Achmea laat in een tv-commercial zien wat de gemiddelde oudjaarsnacht teweegbrengt. Er raken tijdens de jaarwisseling in ons land 1200 mensen gewond, van wie 398 kinderen. 503 mensen lopen ernstige brandwonden op en 311 mensen zwaar oogletsel. In totaal vliegen meer dan 200 auto’s in brand. Politie en brandweer rukken gemiddeld meer dan 5000 keer uit en de schade loopt elk jaar in de miljoenen. 

Achmea roept in de nieuwe campagne op om zelf geen vuurwerk meer af te steken, maar indien mogelijk naar een georganiseerde vuurwerkshow te gaan en na te denken over alternatieven voor vuurwerk. De viering van oud en nieuw in z’n huidige vorm veroorzaakt teveel letsel, schade en maatschappelijke overlast en past niet bij een duurzame samenleving.

Over Achmea

Achmea is een financieel dienstverlener met sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een sterke coöperatieve identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Vanuit deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en duurzame samenleving. Klanten van Achmea legden in 2020 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomensverzekeringen en pensioen- en levensverzekeringen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €201 miljard aan beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers €37 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft 17.000 fte’s in dienst, waarvan 3.000 actief zijn in het buitenland.

Datum: 9 november 2021

Bron: Achmea

Buurtfeest op straat populairste alternatief voor vuurwerk Zeist, 9 november 2021 – In plaats van zelf vuurwerk afsteken kunnen we ook naar een vuurwerkshow of op zoek naar andere en nieuwe tradities om feestelijk oud en nieuw te vieren. Dat vindt 56 procent van de Nederlanders. Bijna een derde vindt een georganiseerd buurtfeest op straat […]

World Animal Protection schaart zich achter het Vuurwerkmanifest

Internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection sluit zich aan bij het Vuurwerkmanifest. De organisatie zet zich wereldwijd in voor de bescherming van dieren. Met het Vuurwerkmanifest pleit World Animal Protection voor een totaalverbod op vuurwerk.  Volgens RTL Nieuws worden wilde dieren in Nederland jaarlijks slachtoffer van vuurwerk tijdens de Oud & Nieuw viering, zo ook afgelopen jaarwisseling: dieren worden uit hun winterslaap gewekt of raken in de war. World Animal Protection staat in het belang van dierenwelzijn daarom volledig achter het Vuurwerkmanifest en hoopt op invoering van een totaalverbod.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, oud-verpleegkundige Marjolijn Snouck-Hurgonje, jeugdarts Willemien Boland en communicatieadviseur Maaike van Zuilen het vuurwerkmanifest gestart. Inmiddels hebben meer dan 650.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Wilt u uw organisatie ook aansluiten bij het Vuurwerkmanifest? Onderteken het manifest hier.

Over World Animal Protection

World Animal Protection werkt al meer dan 50 jaar wereldwijd aan beter dierenwelzijn. Door het voeren van campagnes en het maken van afspraken met bedrijven en overheden behartigen zij het welzijn voor dieren in de veehouderij. Ook voorkomen ze dat wilde dieren wreed worden verhandeld, misbruikt of gedood ter vermaak, voor de productie van medicijnen of andere doeleinden. Ze inspireren zoveel mogelijk mensen om van de wereld een betere plek te maken. Meer weten? Bezoek de website voor meer informatie: worldanimalprotection.nl. Bron: World animal protection
Internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection sluit zich aan bij het Vuurwerkmanifest. De organisatie zet zich wereldwijd in voor de bescherming van dieren. Met het Vuurwerkmanifest pleit World Animal Protection voor een totaalverbod op vuurwerk.  Volgens RTL Nieuws worden wilde dieren in Nederland jaarlijks slachtoffer van vuurwerk tijdens de Oud & Nieuw viering, zo ook afgelopen […]

Beduidend minder oogletsel door vuurwerk

Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee – in ieder geval voor één jaarwisseling – gestopt. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk te gevaarlijk is en verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de dertiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.  

“Dit was landelijk gezien de rustigste Oud en Nieuw in 13 jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het duidelijke effect van het tijdelijke verbod op consumentenvuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden. 

Bovenstaand nieuws is verschenen via de volgende media: RTV Ridderkerk, Emmen Nieuws, Borgon Ordon Nieuws, AA en Hunze Nieuws, Midden Drenthe Nieuws, 50 plus in Zeeland, Maasluis, Dagblad 010, Schiedam Nieuws, Arnhem Nieuws, Lingewaard Nieuws, Nu.nl, NPO Radio 1
Datum: 2 maart 2021

Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee – in ieder geval voor één jaarwisseling – gestopt. De beroepsvereniging van oogartsen […]
een oog

Vuurwerkverbod werkt volgens oogartsen, omstanders liepen bij jaarwisseling veel minder oogletsel op

Bij de afgelopen jaarwisseling liepen veel minder omstanders oogletsel op door vuurwerk dan in afgelopen jaren. Dit jaar raakten zestien mensen gewond aan een of meer ogen, terwijl dit aantal veel hoger lag in het afgelopen decennium. Toen raakten gemiddeld 80 omstanders per jaar gewond aan een of meer ogen.

Dit blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Het aandeel van omstanders was nog nooit zo laag: het daalde van 44 naar 34 procent. Tjeerd de Faber, oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap kan die terugval makkelijk uitleggen. “Je gaat met vrouw en kinderen niet zo snel op straat staan als iets illegaal wordt afgestoken.”

Carbid

Doordat er vanwege corona een vuurwerkverbod gold, raakten er sowieso minder mensen gewond. In totaal werden er 47 mensen met oogschade geregistreerd, tegen 182 mensen vorig jaar. De Faber voegt eraan toe dat van de 47 gewonden er veertien door carbidschieten kwamen. Want carbidschieten mocht op verschillende plekken wel doorgaan met Oud & Nieuw. “Normaal is dat zo’n 6 procent van de letsels, nu 30.”

Verbod werkt 

“Voor ons is dit het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt”, zegt De Faber. “Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en we blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk.”

Onder druk van de oogartsen werd het in 2018 verplicht aansteeklonten en brillen mee te leveren. Het afgelopen jaar werden ook vuurpijlen en knalvuurwerk verboden door het kabinet. “Dat zou al pak ’em beet 50 procent hebben gescheeld, al heeft ook siervuurwerk de afgelopen jaarwisseling slachtoffers geëist”, stelt De Faber.

Hoop op verbod

In totaal raakten afgelopen jaarwisseling zeker 385 personen gewond, tegen 1300 een jaar eerder. Het ging daarbij voornamelijk om brandwonden veroorzaakt door knalvuurwerk. Negen op de tien slachtoffers waren man, vaak zo rond de 19 jaar oud.

Bron: Rijnmond

Datum: 19 februari 2021

Bij de afgelopen jaarwisseling liepen veel minder omstanders oogletsel op door vuurwerk dan in afgelopen jaren. Dit jaar raakten zestien mensen gewond aan een of meer ogen, terwijl dit aantal veel hoger lag in het afgelopen decennium. Toen raakten gemiddeld 80 omstanders per jaar gewond aan een of meer ogen. Dit blijkt uit een inventarisatie […]

Oogletsel door vuurwerk bij slechts 47 mensen

75% minder oogletsels door vuurwerk in vergelijking met vorig jaar

Nijmegen, 17 februari 2021 – Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee – in ieder geval voor één jaarwisseling – gestopt. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk te gevaarlijk is en verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de dertiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.

“Dit was landelijk gezien de rustigste Oud en Nieuw in 13 jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Overzicht oogletsels door vuurwerk*

Oogletsels2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/20182018/ 20192019 / 20202020 / 2021
              
Patiënten25930825121727124521016017612013218247
Zelfafstekers109148126108158147989595727610231
Omstanders150 (58%)160 (52%)125 (50%)109 (50%)113 (42%)98 (40%)112 (53%)65 (41%)81 (46%)48 (40%)56 (42%)80 (44%)16 (34%)
Aantal ogen30935830725633131126820022415717624477
Niet blijvend letsel2032421901512272131711271449811117055
Blijvend letsel106 (34%)116 (32%)117 (38%)105 (41%)104 (31%)98 (32%)97 (36%)73 (37%)80 (36%)59 (38%)65 (37%)74 (30%)22 (32%)
Visusverlies44513659575531293723112812
Blinde ogen2022162125201015191110134
Verwijderd149798106155252

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het duidelijke effect van het tijdelijke verbod op consumentenvuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 650.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Cijfers tot 26 januari 2021. De definitieve cijfers van de 13e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 24 maart 2021 bekend gemaakt.

Bron: Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
Datum: 17 februari 2021

75% minder oogletsels door vuurwerk in vergelijking met vorig jaar Nijmegen, 17 februari 2021 – Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk […]

Damprotest Black Lives Matter NL wint Issue Award 2021

Amstelveen, 28 januari 2021 – Het Damprotest tegen institutioneel racisme georganiseerd door Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie heeft de Issue Award 2021 gewonnen. De Issue Award wordt sinds 2010 elk jaar uitgereikt aan de persoon of organisatie die het afgelopen jaar op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen.

Op 1 juni 2020 organiseerden Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie (KOZP) een Black Lives Matter NL protest op de Dam tegen institutioneel racisme in Nederland, in solidariteit met de Black Lives Matter beweging die in Amerika tot stand was gekomen.

Volgens de jury, onder leiding van Reint Jan Renes, maakt de wijze waarop de initiatiefnemers leiding gaven aan het gesprek, dat dit protest – met een opkomst van naar schatting 15.000 deelnemers – het afgelopen jaar uitgroeide tot de grootste agendasetter en issuemaker.

Foto: Desiré van den Berg

Renes: “Het viel de jury op dat naast massale acties, het protest ook leidde tot gesprekken en trainingen in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke kringen. Daardoor is niet alleen het publieke debat in Nederland gestart, maar heeft het issue een opvallend snelle vertaling gekregen op meerdere niveaus van de samenleving. Het onderwerp werd op een scherpe en soms schurende wijze geagendeerd. Een stroom van ongemak, die al langer een weg zoekt, kreeg een bedding, met alle onzekerheid die hoort bij een onderwerp dat zo diep raakt aan gevoelens en ervaringen in het land. De jury kent de demonstratie Black Lives Matter Nederland daarom de Issue Award 2021 toe.”

Caitlin Schaap, een van de organisatoren van het Damprotest is erg blij met de Issue Award: “Deze award toekennen aan Black Lives Matter in Nederland is een mooie erkenning dat er ook in private sectoren meer aandacht gegeven mag worden aan institutioneel racisme. Het structureel uitsluiten van zwarte, inheemse, mensen van kleur en vrouwen werkt averechts voor innovatie van een bedrijf en daarmee ook de ontwikkeling van de samenleving. Ondanks structurele achterstelling is er beweging en verandering in gang gezet door creativiteit, intelligentie en doorzettingsvermogen van mensen uit zwarte gemeenschappen. Het begint bij de keus die je maakt om anti-racistisch te zijn en voor innovatie en ontwikkeling te kiezen. Met de Issue Award op de schoorsteenmantel maken we die stappen graag samen in 2021.”

Genomineerden

De andere twee genomineerden waren de petitie tegen het (consumenten) vuurwerkverbod, een initiatief van het Vuurwerkmanifest, en de communicatie aanpak van Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en afdelingshoofd van het Erasmus Medisch Centrum).

Het Vuurwerkmanifest is in 2014 opgericht door oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, oud-verpleegkundige Marjolijn Snouck-Hurgonje, jeugdarts Willemien Boland en communicatieadviseur Maaike van Zuilen met als doel in 2020 een verbod op consumentenvuurwerk te bereiken. Hun oproep ontwikkelde zich van een klemmend beroep tot omarming door politiek en bestuur.

Diederik Gommers toonde tijdens de coronacrisis het vermogen om opiniemakers, burgers en autoriteiten in begrijpelijke taal de feiten onder ogen te zien over de ic-capaciteit, de maatregelen en corona. Hij ging daarbij succesvol verder dan zijn initiële taak om de overheid te adviseren. Gommers kreeg ook een grote rol bij het duiden van actualiteit en bleef impactvol de dialoog aangaan.

Jury

De vakjury van de Issue Award bestaat uit voorzitter Reint Jan Renes (lector Hogeschool van Amsterdam), André Manning (directeur van Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals), Guido Rijnja (adviseur communicatiebeleid Rijksvoorlichtingsdienst), Lecyca Curiel (generatie-Z expert), Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO-Nederland), Mieke Ansems (directeur communicatie en marketing bij VNO-NCW en MKB-Nederland) en Rob de Lange (auteur en algemeen verslaggever bij het Financieel Dagblad).

Eerdere winnaars

Het afgelopen jaar ging de Issue Award naar Bart Kemp (Agractie Nederland) voor zijn organisatie van het boerenprotest van oktober 2019. In 2019 won Tim Hofman de Issue Award voor zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer kinderpardon. Daarnaast kreeg Arjen Lubach een Oeuvre award met zijn programma “Zondag met Lubach” waarbij Lubach maatschappelijke issues belicht. In 2018 won onderwijsactiegroep PO in Actie de award voor de wijze van agenderen van werkdruk en salarisproblemen in het Primair Onderwijs, in 2017 ging de prijs naar Hugo Borst en Carin Gaemers voor het issue ‘Kwaliteit van ouderenzorg’. De Issue Award bestaat sinds 2010.

Bronnen: Issuemakers, Black Lives Matter, Foto: Desiré van den Berg
Datum: 29 januari 2021

Amstelveen, 28 januari 2021 – Het Damprotest tegen institutioneel racisme georganiseerd door Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie heeft de Issue Award 2021 gewonnen. De Issue Award wordt sinds 2010 elk jaar uitgereikt aan de persoon of organisatie die het afgelopen jaar op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen. Op 1 juni 2020 organiseerden Caitlin […]

Het vuurwerkmanifest is genomineerd voor de Issue Award 2021!

De Issue Award wordt elk jaar uitgereikt sinds 2010 aan een persoon of organisatie die erin geslaagd is om op een opvallende, effectieve manier een onderwerp op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.

Om een issue op de kaart te zetten is immers visie, passie, lef, creativiteit, vastberadenheid, doortastend handelen en een kritische blik vereist. Met het uitreiken van deze prijs wil De Issuemakers laten zien dat veel mensen en organisaties vanuit een gedreven maatschappelijke betrokkenheid bezig zijn om relevante maatschappelijke issues onder de aandacht te brengen en dat zij daarin zeer succesvol kunnen zijn. De prijs wordt traditiegetrouw jaarlijks in januari uitgereikt om dergelijke succesvolle initiatieven zichtbaar te maken, te belonen en te stimuleren.

In januari 2020 ondertekenden honderdduizenden mensen de petitie voor een verbod op consumentenvuurwerk. Daar willen we jullie erg voor bedanken!

De prijsuitreiking

De winnaar van de Issue Award wordt 28 januari bekendgemaakt tijdens de online Issuelezing ‘Tussen waarheid en waanzin‘ door rechtshistoricus en mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen – ook wel bekend onder de naam Zeikschrift.

Vorige jaren

Het afgelopen jaar ging de Issue Award naar Bart Kemp (Agractie Nederland) voor zijn organisatie van het boerenprotest van oktober 2019. In 2019 won Tim Hofman de Issue Award voor zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer kinderpardon. Daarnaast kreeg Arjen Lubach een Oeuvre Award met zijn programma “Zondag met Lubach” waarbij Lubach maatschappelijke issues belicht.

Wil jij ook zien wie dit jaar de gelukkige wordt? Wees er dan bij! Meld je aan via Logeion.

Bronnen: Issue Makers, Logeion
Datum: 25 januari 2021

De Issue Award wordt elk jaar uitgereikt sinds 2010 aan een persoon of organisatie die erin geslaagd is om op een opvallende, effectieve manier een onderwerp op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. Om een issue op de kaart te zetten is immers visie, passie, lef, creativiteit, vastberadenheid, doortastend handelen en een kritische blik vereist. […]

Knallend het nieuwe jaar in: komt dat nog terug?

Hoewel vuurwerk in Nederland een feestelijke traditie is tijdens de jaarwisseling, veroorzaakt het ieder jaar gewonden. In de jaarwisseling van 2019 op 2020 waren er in totaal 1300 vuurwerkslachtoffers die de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost bezochten in Nederland.1 Het vasthouden aan traditie enerzijds en voorkomen van slachtoffers anderzijds, zijn voer voor een hevig debat.

Afsteektijden van vuurwerk werden reeds verkort en er werden vuurwerkvrije zones ingericht.2 Afgelopen jaarwisseling was er voor het eerst een algemeen vuurwerkverbod van kracht. Dit hield in dat zowel verkoop, vervoer als het afsteken van vuurwerk verboden was. De aanleiding voor het verbod was om de verdere druk op ziekenhuizen en huisartsenposten zoveel mogelijk te beperken gezien de huidige pandemie.3 Nu rijst de vraag of de maatregel het gewenste effect heeft gehad. En hoe gaat de jaarwisseling er in de toekomst uit zien? 

Lees hier meer

Datum: 20 januari 2021
Bron: Medisch contact

Hoewel vuurwerk in Nederland een feestelijke traditie is tijdens de jaarwisseling, veroorzaakt het ieder jaar gewonden. In de jaarwisseling van 2019 op 2020 waren er in totaal 1300 vuurwerkslachtoffers die de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost bezochten in Nederland.1 Het vasthouden aan traditie enerzijds en voorkomen van slachtoffers anderzijds, zijn voer voor een hevig debat. Afsteektijden […]
vuurwerk

Wat is het issue van 2020? Black Lives Matter, petitie Vuurwerkverbod of communicatie over corona?

Diederik Gommers , het Vuurwerkmanifest en de organisatoren van de BLM-demonstratie op De Dam genomineerd voor Issue Award 2021.

Het Damprotest tegen institutioneel racisme, de petitie voor een verbod op (consumenten)vuurwerk en de communicatieaanpak rondom corona van Diederik Gommers zijn genomineerd voor de Issue Award 2021. Deze award wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen.

Volgens de vakjury, onder leiding van gedragswetenschapper Reint Jan Renes, waren deze genomineerden het afgelopen jaar de meest succesvolle initiatieven op het gebied van maatschappelijke en politieke agendering.  

 • Damprotest Black Lives Matter NL – Op 1 juni 2020 organiseerden Caitlin Schaap, Naomie Pieter, Elvin Rigters, Mitchell Esajas en Jerry Afriyie (KOZP) een Black Lives Matter NL protest op de Dam tegen institutioneel racisme in Nederland, in solidariteit met de Black Lives Matter beweging die in Amerika tot stand was gekomen. Het protest met een opkomst van naar schatting 15.000 deelnemers zette dit onderwerp – dat diep raakt aan gevoelens en ervaringen – hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Hiermee werd het onderwerp institutioneel racisme in Nederland op een scherpe en soms schurende wijze effectief geagendeerd.  
   
 • Petitie (Consumenten) Vuurwerkverbod – In januari 2020 ondertekenden honderdduizenden mensen de petitie voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dat was een initiatief van het Vuurwerkmanifest, in 2014 opgericht door Tjeerd de Faber en Jan Keunen (oogartsen), Marjolijn Snouck-Hurgonje (oud-verpleegkundige), Willemien Boland (jeugdarts) en Maaike van Zuilen (communicatieadviseur). De volhardende initiatiefnemers hebben na jaren hun doelstelling bereikt, mede door corona: een verbod op consumentenvuurwerk in 2020. Hun oproep ontwikkelde zich van een klemmend beroep tot omarming door politiek en bestuur. 
   
 • Communicatieaanpak Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en afdelingshoofd bij het Erasmus Medisch Centrum) – De plotselinge komst van corona zorgde in 2020 voor veel vragen. Gommers toonde het vermogen om opiniemakers, burgers en autoriteiten in begrijpelijke taal de feiten onder ogen te zien over de ic-capaciteit, de maatregelen en corona. Hij ging daarbij succesvol verder dan zijn initiële taak om de overheid te adviseren. Gommers kreeg ook een grote rol bij het duiden van actualiteit en bleef impactvol de dialoog aangaan. 

De winnaar van de Issue Award wordt 28 januari bekendgemaakt tijdens de online Issuelezing ‘Tussen waarheid en waanzin‘ door rechtshistoricus en mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen – ook wel bekend onder de naam Zeikschrift

Het afgelopen jaar ging de Issue Award naar Bart Kemp (Agractie Nederland) voor zijn organisatie van het boerenprotest van oktober 2019. In 2019 won Tim Hofman de Issue Award voor zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer kinderpardon. Daarnaast kreeg Arjen Lubach een Oeuvre Award met zijn programma “Zondag met Lubach” waarbij Lubach maatschappelijke issues belicht.

De prijs is een initiatief van communicatieadviesbureau Issuemakers, dat op deze wijze het succesvol agenderen van maatschappelijke onderwerpen zichtbaar wil maken én belonen. 

Bron: Adformatie

Diederik Gommers , het Vuurwerkmanifest en de organisatoren van de BLM-demonstratie op De Dam genomineerd voor Issue Award 2021. Het Damprotest tegen institutioneel racisme, de petitie voor een verbod op (consumenten)vuurwerk en de communicatieaanpak rondom corona van Diederik Gommers zijn genomineerd voor de Issue Award 2021. Deze award wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die op een opvallende, effectieve […]

Bestuursleden vuurwerkbond ondergedoken na bedreigingen

Bestuursleden van de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) worden bedreigd, omdat ze eerder deze week met een voorstel kwamen om bij de komende jaarwisselingen lokale vuurwerkshows te laten organiseren door speciale verenigingen. Daarmee willen ze een compleet vuurwerkverbod voorkomen.

Woordvoerder Lars Onrust zit ondergedoken in een vakantiehuisje, bevestigde hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in het AD. “Er zijn foto’s van ons gezocht op Facebook en die zijn op allerlei fora geknald met teksten als ‘hier zitten ze’, ‘deze moet je hebben’, ‘pak ze aan’.”

Als we de politie bellen staan ze met piepende banden voor de deur.

– Lars Onrust van de NVB

Lees hier meer

Bron: Nos, NVB
Datum: 15 januari 2021

Bestuursleden van de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) worden bedreigd, omdat ze eerder deze week met een voorstel kwamen om bij de komende jaarwisselingen lokale vuurwerkshows te laten organiseren door speciale verenigingen. Daarmee willen ze een compleet vuurwerkverbod voorkomen. Woordvoerder Lars Onrust zit ondergedoken in een vakantiehuisje, bevestigde hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in het AD. “Er […]

KNO-artsen melden minder vuurwerkletsel

(PrevENT) KNO-artsen hebben rondom afgelopen jaarwisseling minder patiënten met vuurwerk gerelateerd letsel moeten behandelen, zo kan De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied melden.

Dit sluit aan bij de ervaringen van Oogartsen en Plastisch Chirurgen, die eerder deze week in de media eenzelfde bericht gaven. Het aantal meldingen door KNO-artsen van vuurwerkletsel daalde in de eerste week na de jaarwisseling met ruim 80% ten opzichte van vorig jaar. De meest voorkomende KNO-klachten die door vuurwerk worden veroorzaakt zijn gescheurde trommelvliezen, gehoorschade en een continue suis in de oren (ook wel tinnitus genoemd).

Opvallend is ook dat er dit jaar aanzienlijk minder letsel bij omstanders (ten gevolge van onzorgvuldig handelen van anderen) is gemeld.

De verschillen ten opzichte van vorig jaar lijken spectaculair en bevestigen dat het huidige vuurwerkverbod een gunstig effect heeft op het aantal vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling. Dit is in lijn met de boodschap die KNO-artsen vorig jaar afgaven toen zij het ‘Vuurwerkmanifest’ tekenden. In dit manifest pleiten tientallen maatschappelijke organisaties voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Meer weten: www.kno.nl

Bron: KNO
Datum: 13 januari 2021

(PrevENT) KNO-artsen hebben rondom afgelopen jaarwisseling minder patiënten met vuurwerk gerelateerd letsel moeten behandelen, zo kan De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied melden. Dit sluit aan bij de ervaringen van Oogartsen en Plastisch Chirurgen, die eerder deze week in de media eenzelfde bericht gaven. Het aantal meldingen door […]

Oogarts De Faber gesterkt in overtuiging permanent vuurwerkverbod

Zijn “rustigste jaarwisseling in 34 jaar bij Het Oogziekenhuis” sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen.

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.”, aldus De Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Bij dit gezelschap zijn alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Lees meer

Bron: Leidsch Dagblad
Datum: 8 januari 2021

Zijn “rustigste jaarwisseling in 34 jaar bij Het Oogziekenhuis” sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen. “Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, […]

Ziekenhuizen krijgen veel minder vuurwerkslachtoffers

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling”, zegt Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

“Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.” Tijdens de jaarwisseling is slechts één vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Vorig jaar waren dat er achttien. Verder zijn twee patiënten behandeld wegens letsel door carbidschieten.

Lees meer

Bron: Skipr
Datum: 8 januari 2021

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling”, zegt Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). “Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de […]
23 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam: ‘Ouderwetse horrornacht’

Verbond draait bij, toch steun voor verbod consumentenvuurwerk

Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt een eventueel verbod op consumentenvuurwerk. Dat laat een woordvoerder van het Verbond aan AMweb weten naar aanleiding van berichtgeving over de halvering van de schade tijdens afgelopen jaarwisseling. Het Verbond heeft jarenlang geschipperd met het verbod, maar zegt nu alle maatregelen te ondersteunen die kunnen leiden tot een veiligere jaarwisseling.

“Wij ondersteunen daarmee ook in wezen een vuurwerkverbod.”, aldus de woordvoerder van het Verbond. Eerder was op AMweb te lezen dat een evaluatie van het vuurwerkverbod tot voor kort niet op de agenda stond. Het Verbond heeft jarenlang geschipperd met het vuurwerkverbod. Vuurwerk speelde tijdens de jaarwisseling een rol in 20 procent van het aantal branden. In 2019 was dat nog 50 procent.

Lees meer

Bron: Amweb
Datum: 8 januari 2021

Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt een eventueel verbod op consumentenvuurwerk. Dat laat een woordvoerder van het Verbond aan AMweb weten naar aanleiding van berichtgeving over de halvering van de schade tijdens afgelopen jaarwisseling. Het Verbond heeft jarenlang geschipperd met het verbod, maar zegt nu alle maatregelen te ondersteunen die kunnen leiden tot een veiligere jaarwisseling. […]

Politiebaas: agenten deze jaarwisseling vaker betrokken bij geweldsincidenten

Over het algemeen werden dit jaar meer incidenten geregistreerd. Dat komt mogelijk doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding deden van overlast, zegt Van Essen. 

‘De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en is met zwaar illegaal vuurwerk naar politie en brandweer gegooid.’ Dit is en blijft onacceptabel, aldus Van Essen.   

Lees meer

Bron: Volkskrant
Datum: 6 januari 2021

Over het algemeen werden dit jaar meer incidenten geregistreerd. Dat komt mogelijk doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding deden van overlast, zegt Van Essen.  ‘De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en […]
vuurwerk

Minder vuurwerkgewonden, maar relatief veel meer jongeren

Bij de jaarwisseling zijn veel minder mensen gewond geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Uit onderzoek van Veiligheid NL blijkt dat 385 gewonden zijn opgevangen door de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en de huisartsenposten. Dat is minder dan een derde van vorig jaar, toen er 1300 gewonden waren. De cijfers bevestigen het beeld van Nieuwjaarsdag, toen afzonderlijke ziekenhuizen al zeiden dat het door het vuurwerkverbod rustig was geweest op hun SEH’s.

Opvallend is dat relatief veel meer jongeren gewond zijn geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Bijna twee derde van de slachtoffers (63%) is dit jaar jonger dan 20 jaar. Vorig jaar was dat nog minder dan de helft (49%). Het is vermoedelijk het gevolg van het vuurwerkverbod, waardoor veel volwassenen afzagen van het afsteken van vuurwerk.

Niet meer illegaal vuurwerk

De meeste ongevallen ontstonden door knalvuurwerk. In absolute getallen liepen minder mensen letsel op door zwaar illegaal vuurwerk, waaronder nitraten en cobra’s. Ook waren er minder carbidletsels dan vorig jaar. VeiligheidNL concludeert voorzichtig dat het verbod op consumentenvuurwerk niet heeft geleid tot meer slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk of door carbidschieten.

Birgitte Blatter, hoofd onderzoek van VeiligheidNL, reageert met gemengde gevoelens op de cijfers.”We zijn blij te zien dat het vuurwerkverbod heeft geleid tot een forse daling van het aantal vuurwerkslachtoffers. Daarnaast blijkt dat het verbod gelukkig geen massale overstap naar zwaar illegaal vuurwerk heeft veroorzaakt. Toch vinden we het aantal van 400 vuurwerkgewonden dat op de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost terecht is gekomen nog best hoog, gezien het vuurwerkverbod.”

Minder oogletsel

Negen van de tien slachtoffers waren jongens of mannen. Vorig jaar was de helft van de vuurwerkslachtoffers toeschouwer. Dat is dit jaar gedaald naar 44 procent.

Patiënten werden voornamelijk behandeld aan brandwonden (41%), vooral aan handen of vingers. Bij drie personen moest een amputatie worden uitgevoerd. Enkele slachtoffers hadden gehoorschade (7%). Een kwart van de SEH-bezoekers moest worden opgenomen in het ziekenhuis, maar in absolute getallen waren het er minder dan vorig jaar. Het aandeel oogletsels was dit jaar met 14 procent relatief laag, vorig jaar was dit 27 procent.

De oogartsen zagen de oogletsels met 75 procent teruglopen. Een gemiddelde jaarwisseling veroorzaakt zeventien blinde ogen (vorig jaar dertien), dit jaar waren het er vier, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Twee ogen moesten geheel verwijderd worden. Er was wel iets meer oogletsel door carbid: twaalf gevallen tegen tien vorig jaar.

Bron: NOS

Datum: 6 januari 2021

Bij de jaarwisseling zijn veel minder mensen gewond geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Uit onderzoek van Veiligheid NL blijkt dat 385 gewonden zijn opgevangen door de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en de huisartsenposten. Dat is minder dan een derde van vorig jaar, toen er 1300 gewonden waren. De cijfers bevestigen het beeld van Nieuwjaarsdag, toen […]

Oogarts Tjeerd de Faber beleeft rustigste nacht in 34 jaar. ‘Het bewijs dat vuurwerkverbod werkt, is geleverd’

Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.

Het sterkt De Faber in de opvatting dat het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk moet blijven. ,,Vorig jaar beleefden we met de jaarwisseling een horrornacht en had ik rond deze tijd al achttien vuurwerkslachtoffers behandeld’’, zegt hij. ,,Dat is een enorm verschil met deze nacht. De grote factor daarin is dat het afsteken van consumentenvuurwerk niet mag. Daardoor zijn er ook veel minder omstanders. Een verbod op consumentenvuurwerk is dus ‘the way to go’. We moeten het afsteken van vuurwerk echt aan professionals overlaten.’’

Lees meer op: https://www.ad.nl/rotterdam/oogarts-tjeerd-de-faber-beleeft-rustigste-nacht-in-34-jaar-het-bewijs-dat-vuurwerkverbod-werkt-is-geleverd~a0766301/

Datum: 5 januari 2021

Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij. Het sterkt De Faber in de opvatting […]

Eigen CDA van minister Grapperhaus twijfelt over vuurwerk

Vuurwerkverbod : Minister Grapperhaus wil er nog niet aan, maar de roep om een algeheel vuurwerkverbod neemt toe. Ook binnen zijn eigen CDA.

Precies dertig seconden heeft het Apeldoornse raadslid Hessel Dooper vrijdagmiddag om (via videoverbinding) zijn amendement op het verkiezingsprogramma van het CDA te bepleiten. Maar als het CDA-congres zijn voorstel voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk aanneemt, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn: „Mijn partij speelt een sleutelrol in de vuurwerkdiscussie”, zegt Dooper. „Ik verwacht dat het CDA nodig zal zijn om een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen.”

In de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op voor zo’n verbod. Het afgelopen jaar stemde een meerderheid voor het verbieden van zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Deze maatregel werd dit najaar ingehaald, toen de Kamer instemde met een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om in verband met de corona-epidemie het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling helemaal te verbieden.

Op Oudejaarsnacht werd er nog steeds overal in het land geknald, maar de hoeveelheid vuurwerk die de lucht in ging, lag lager dan anders. Dat gold ook voor het aantal gewonden: bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen veel minder slachtoffers binnen dan een jaar geleden.

Lees verder op: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/04/eigen-partij-grapperhaus-twijfelt-over-vuurwerk-a4026172

Datum: 5 januari 2021

Vuurwerkverbod : Minister Grapperhaus wil er nog niet aan, maar de roep om een algeheel vuurwerkverbod neemt toe. Ook binnen zijn eigen CDA. Precies dertig seconden heeft het Apeldoornse raadslid Hessel Dooper vrijdagmiddag om (via videoverbinding) zijn amendement op het verkiezingsprogramma van het CDA te bepleiten. Maar als het CDA-congres zijn voorstel voor een algemeen […]
Siervuurwerk in de lucht.

Vuurwerkbond: Nederland is nu klaar voor verandering

Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud en nieuw. Er zijn niet genoeg professionals om in het hele land shows te geven. De Nederlandse Vuurwerkbond heeft een plan.


‘Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud en nieuw. Er zijn niet genoeg professionals om in het hele land shows te geven. De Nederlandse Vuurwerkbond heeft een plan…’

CARLA VAN DER WAL

Datum: 5 januari 2021
Link: https://digitalekrant.ad.nl/algemeendagblad/22069/article/1274287/7/1/render/?token=e6787278a8f8f451a2df87c8ee741389&vl_platform=ios&vl_app_id=be.persgroep.algemeendagblad&vl_app_version=3.4.9

Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud en nieuw. Er zijn niet genoeg professionals om in het hele land shows te geven. De Nederlandse Vuurwerkbond heeft een plan. ‘Mocht er een verbod op consumentenvuurwerk komen, dan kan het weleens een saaie boel worden met oud […]
vuurwerk

Bruls na ‘rustige’ nacht: ‘Kabinet, pak nu door met algeheel vuurwerkverbod’

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls roept het kabinet op om zo snel mogelijk met een algeheel vuurwerkverbod te komen. Volgens hem heeft de afgelopen nieuwjaarsnacht bewezen dat zo’n verbod de druk op de zorg vermindert en het werk van hulpdiensten aanzienlijk verlicht.

,,Als het kabinet nu al uitspreekt dat je voortaan met de jaarwisseling geen vuurwerk mag afsteken, ontneem je vuurwerkhandelaren het alibi groot te gaan inslaan”, aldus Bruls. ,,Iedereen die nog wat thuis had liggen, heeft dat nu bovendien wel verschoten, dus dat kan volgend jaar ook niet meer worden gebruikt. Dus laten we nú doorpakken met een landelijk verbod. Dat is ook een veel krachtiger signaal dan lokale maatregelen.”

Bruls is voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad van voorzitters van de veiligheidsregio’s. ,,Met een meerderheid van hen heb ik deze oproep al eerder gedaan bij het kabinet. Afgelopen nacht bewijst voor mij dat een verbod werkt. In de hele veiligheidsregio hebben zich, naar ik begrijp, maar tien mensen met brandwonden gemeld bij de zorg. Dat is echt weinig in vergelijking met andere jaren.”

Vuurwerk als wapen

De gemeente Nijmegen had, net als bijvoorbeeld buurgemeente Heumen, zelf al een vuurwerkverbod ingesteld, nog vóórdat er vanwege de coronadruk op de zorg een landelijk verbod kwam. ,,Zelf ben ik een paar jaar geleden omgegaan”, zegt Bruls. ,,Tijdens de jaarwisseling blijft drankgebruik de grootste oorzaak van problemen, maar met het vuurwerk ontneem je mensen wel hun ‘wapens’.”

Het grootste deel van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid beleefde een relatief kalme oud & nieuw. Alleen in het Rivierengebied was het op veel plaatsen onrustig. In Nijmegen rukte de brandweer in totaal 25 keer uit, volgens Bruls minder dan de helft van de inzet van vorig jaar: ,,Maar het blijft een absurd groot getal, natuurlijk. Als de brandweer dit elke nacht moest doen, zou iedereen helemaal doordraaien.” Hetzelfde beeld geldt voor de jaarwisseling in heel Nederland: relatief rustig, met wel her en der incidenten.

Datum: 4 januari 2021

Bron: AD

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls roept het kabinet op om zo snel mogelijk met een algeheel vuurwerkverbod te komen. Volgens hem heeft de afgelopen nieuwjaarsnacht bewezen dat zo’n verbod de druk op de zorg vermindert en het werk van hulpdiensten aanzienlijk verlicht. ,,Als het kabinet nu al uitspreekt dat je voortaan met de jaarwisseling geen […]

Drie slachtoffers, daar blijft het bij in het Oogziekenhuis: ‘Misschien is corona wel blessing in disguise’

Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.
Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega’s behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 34 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.
Wachtkamer ziekenhuis

Rustigste Nieuwjaarsnacht sinds jaren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam

Tijdens nieuwjaarsnacht is slechts 1 vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Verder zijn 2 patiënten ontvangen met schade door carbidschieten. Het letsel bij alle patiënten was zodanig, dat geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Vorig jaar werden nog 18 patiënten bij Het Oogziekenhuis gezien tijdens de jaarwisseling.
Tijdens nieuwjaarsnacht is slechts 1 vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Verder zijn 2 patiënten ontvangen met schade door carbidschieten. Het letsel bij alle patiënten was zodanig, dat geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Vorig jaar werden nog 18 patiënten bij Het Oogziekenhuis gezien tijdens de jaarwisseling.

Uitgeknald? Is het stil tijdens de jaarwisseling?

Vanwege de corona-pandemie zal de jaarwisseling van 2020 de geschiedenis ingaan als de eerste sinds ongeveer 60 jaar waarbij het in Nederland om middernacht stil zal zijn op straat. Of toch niet? De Nederlandse jaarwisselingstraditie met consumentenvuurwerk is wereldwijd uniek. Het is een traditie die aan de ene kant wordt gekoesterd als het summum van feestelijke uitbundigheid, maar die ook wordt getekend door een akelige afloop met vele gewonden en zelfs doden. Deze documentaire volgt voor- en tegenstanders van het vuurwerkverbod in aanloop naar oudjaarsavond én tijdens oudjaarsnacht. Kan Nederland wel zonder vuurwerk?

Bekijk de documentaire Uitgeknald? op 4 jan 2021, 22:00 uur op NPO 3

Datum: 30 december
Bron: NTR

Vanwege de corona-pandemie zal de jaarwisseling van 2020 de geschiedenis ingaan als de eerste sinds ongeveer 60 jaar waarbij het in Nederland om middernacht stil zal zijn op straat. Of toch niet? De Nederlandse jaarwisselingstraditie met consumentenvuurwerk is wereldwijd uniek. Het is een traditie die aan de ene kant wordt gekoesterd als het summum van […]

Oogarts De Faber: ‘Ik verwacht dat het rustiger is met jaarwisseling’

Voor het eerst sinds vele jaren heeft het Oogziekenhuis in Rotterdam geen dubbele personele bezetting tijdens de jaarwisseling. Door het vuurwerkverbod voor consumenten verwacht oogarts Tjeerd de Faber minder spoedgevallen, maar het blijft moeilijk te voorspellen, voegt hij daaraan toe.

Tijdens de vorige jaarwisseling werden er achttien spoedgevallen binnengebracht. Toen sprak De Faber over een ‘horrornacht’. “Ik verwacht wel dat het rustiger wordt”, zegt De Faber, “omdat het vuurwerk niet meer wordt gedoogd.”

Een deel van het personeel zit dus thuis met de jaarwisseling, maar dat is niet altijd vrijwillig. “Net als andere ziekenhuizen hebben wij ook te maken met een hoog ziekteverzuim door corona”, legt De Faber uit. “Normaal gaat het om twee tot drie procent, maar nu is het ook bij ons tot tien procent gestegen.”

Het Oogziekenhuis hoeft nog geen personeel af te staan aan de coronazorg in andere ziekenhuizen. “Maar ook wij houden ons hart vast voor na de feestdagen. Als die piek in januari komt zou het wel eens kunnen zijn dat we personeel moeten afstaan aan andere ziekenhuizen.”

Lees meer op: www.rijnmond.nl/nieuws/202547

Datum: 29 december 2020

Voor het eerst sinds vele jaren heeft het Oogziekenhuis in Rotterdam geen dubbele personele bezetting tijdens de jaarwisseling. Door het vuurwerkverbod voor consumenten verwacht oogarts Tjeerd de Faber minder spoedgevallen, maar het blijft moeilijk te voorspellen, voegt hij daaraan toe. Tijdens de vorige jaarwisseling werden er achttien spoedgevallen binnengebracht. Toen sprak De Faber over een […]

Stelling: ‘Er moet een algeheel vuurwerkverbod komen’

Een tijdelijk vuurwerkverbod moet er dit jaar voor zorgen dat de werkdruk op ziekenhuizen en zorgverleners niet nog meer zal toenemen. Fop- en schertsvuurwerk is het enige wat dit jaar wél mag.

Tjeerd de Faber, Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam: JA

Waarom moet er permanent een algeheel vuurwerkverbod komen?

“Ik ben al dertig jaar oogarts. De komende jaarwisseling zal mijn 23e nieuwjaarsdienst worden. Wat ik aan me voorbij heb zien komen in die nieuwjaarsdiensten, is elke keer een bevestiging dat we hiermee moeten stoppen. Je moet leken geen explosieven in handen geven. Puur op medische gronden, denk ik dat dit niet de bedoeling van een feestje kan zijn. Laten we vuurwerk gewoon overlaten aan professionals.”

Werkt zo’n algeheel vuurwerkverbod niet averechts?

“Internationaal zijn er een aantal landen die deze transitie doorgemaakt hebben. Een mooi voorbeeld is dat van Noord-Ierland, die een tijdelijk verbod invoerde in verband met de IRA. Door de aanslagen van de IRA in combinatie met vuurwerk, dacht men continu dat er weer een bomaanslag was. Enkele jaren nadat de IRA vrede getekend had, mocht er weer consumentenvuurwerk komen. Niet veel later kwamen de vuurwerkongevallen weer. Dit is een perfect empirisch bewijs. Er is een causaal verband tussen leken vuurwerk in handen geven en het optreden van letsels.

“De vuurwerkbranche haalt maar al te graag het argument aan, dat mensen door een verbod illegaal vuurwerk gaan kopen en dat juist door illegaal vuurwerk mensen letsels oplopen. Dat laatste is dus pertinent niet waar. In de oogheelkunde is ongeveer 70% van de letsels door legaal vuurwerk en 5% door illegaal vuurwerk. Die overige 25% is onzeker want daarvan weten we de aard van het vuurwerk niet. Daar komt nog bij dat ongeveer de helft van vuurwerk slachtoffers omstanders zijn. Dat is hét politieke argument dat duidelijk maakt dat we hiermee moeten stoppen.”

Waar moet men zijn heil zoeken tijdens oud en nieuw als het afsteken van vuurwerk niet meer mogelijk is? Wat zijn de alternatieven?

“Dat er centraal vuurwerk afgestoken wordt. In Frankrijk tijdens quatorze juillet wordt er geen consumenten vuurwerk afgestoken, maar de bewoners leggen geld bij elkaar en iemand die er verstand van heeft zorgt voor een prachtige vuurwerkshow. Dat is prachtig om te zien én je hebt geen gewonden. Dat is wat mij betreft de juiste oplossing.”

Bron: HP de tijd

Datum: 24 december 2020

Een tijdelijk vuurwerkverbod moet er dit jaar voor zorgen dat de werkdruk op ziekenhuizen en zorgverleners niet nog meer zal toenemen. Fop- en schertsvuurwerk is het enige wat dit jaar wél mag. Tjeerd de Faber, Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam: JA Waarom moet er permanent een algeheel vuurwerkverbod komen? “Ik ben al dertig jaar oogarts. De […]

Artsen over het vuurwerkverbod: ‘Dit is een uniek medisch experiment’

Van beschadigde ogen tot geamputeerde vingers: artsen maken iedere jaarwisseling het nodige letsel mee. Om de ziekenhuizen te ontlasten, geldt er dit jaar een verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Hoe kijken artsen tegen het vuurwerkverbod aan? We spreken oogarts Tjeerd de Faber, plastisch chirurg Christianne van Nieuwenhoven, en Birgitte Blatter hoofd Monitoring en Onderzoek bij VeiligheidNL.

Komende jaarwisseling draait oogarts Tjeerd de Faber zijn 23e nieuwjaarsdienst. Hoe zo’n nacht eruitziet in Het Oogziekenhuis in Rotterdam? “Om 00.15 uur komen de eerste ambulances binnen”, vertelt Tjeerd. “We hebben hier een eigen eerste hulp voor spoedgevallen. Vervolgens is het spoelen, spoelen, spoelen. Hoe sneller we een oog kunnen spoelen, hoe beter.” Hij opereert zelden middenin de nacht, omdat veel patiënten eerst nuchter moeten worden. “Ze komen soms brakend binnen, met een half verbrand gezicht en openliggend oog. Ook familieleden zijn in paniek.” Hij wacht tot 8 uur ’s ochtends met de triage, de rest van de dag vinden de operaties plaats. Als er meer aan de hand is, zoals intern letsel, handletsel of zelfs een coma, gaan patiënten eerst naar een academisch ziekenhuis. “Een leven redden gaat natuurlijk voor een oog redden.”

Ernst van letsel neemt toe

In de loop der jaren heeft Tjeerd flink wat oogletsel gezien. Barsten en scheuren in het oog, bloedingen, chemicaliën die het weefsel in een oog opeten. Sinds 2008 houdt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) het aantal oogletsels bij. Vorig jaar raakten 168 mensen tijdens de jaarwisseling gewond aan één of beide ogen. De helft daarvan was omstander.  Zo’n 75 procent raakte gewond door legaal vuurwerk. Tjeerd: “Twee derde van de slachtoffers heeft geen blijvend letsel, gelukkig. Maar ieder jaar raken tientallen mensen blind. En soms moeten we een oog volledig verwijderen.” In 2015 werden romeinse kaarsen en babyvuurpijlen al verboden. Sindsdien ziet Tjeerd minder jonge kinderen in het ziekenhuis. Wat hij verder merkt: tussen 2008 en 2017 nam het aantal slachtoffers af, maar de laatste jaren neemt het weer toe. Ook de ernst van het letsel is zwaarder. “Dat komt doordat vuurwerk steeds zwaarder wordt.” 

Petitie tegen consumentenvuurwerk

De oogarts pleit al jaren voor een vuurwerkverbod. In 2015 richtte hij met een aantal andere zorgverleners het Vuurwerkmanifest op. Inmiddels hebben al meer dan 650.000 particulieren deze petitie ondertekend. Want naast medisch letsel veroorzaakt vuurwerk materiële schade aan gebouwen, slechte luchtkwaliteit, milieuvervuiling en stress bij dieren, zo staat op de site geschreven.  Dit jaar kwam dat vuurwerkverbod er dan echt. Al was de reden onverwacht. “Met het coronavirus zijn we absoluut niet blij”, zegt hij direct. “Maar het is wel handig dat we nu zien wat er gebeurt met het letsel als je vuurwerk een jaarwisseling overslaat. Het is een uniek medisch experiment.” Op internationaal gebied heeft hij wel aanwijzingen dat een verbod werkt. Zo geldt er in Ierland al een verbod op consumentenvuurwerk. Vuurwerkletsel komt maar weinig voor.

Geen daling van vuurwerkslachtoffers

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, houdt het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland al jaren bij. Zo meldden vorig jaar 385 slachtoffers zich op de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen. Daarnaast kwamen zo’n 900 vuurwerkslachtoffers binnen op huisartsenposten. De mensen die rechtstreeks naar oogpoliklinieken gaan, worden niet meegenomen in deze cijfers.  Van een daling in het aantal slachtoffers is de laatste jaren nog geen sprake, volgens Birgitte Blatter van VeiligheidNL. “Ook al leek dit tot een paar jaar terug wel zo op basis van SEH-bezoeken. Maar op huisartsenposten worden ook steeds meer slachtoffers behandeld.” Wat haar daarnaast zorgen baart: nog steeds is de helft van het aantal slachtoffers omstander. “We horen schrijnende verhalen. Vuurwerk dat in de kinderwagen van een baby terechtkomt. Vreselijk.” “Er zijn ieder jaar veel brandwonden en oogletsel”, vervolgt Birgitte. “Driekwart van al dat letsel komt door legaal vuurwerk.” Vingeramputaties komen meestal wel door illegaal vuurwerk. Daarnaast kan de smog van vuurwerk ademhalingsproblemen veroorzaken. 

Handletsel bij kinderen

Christianne van Nieuwenhoven ziet vooral veel handletsel. Ze is plastisch chirurg in het Erasmus MC en gespecialiseerd in kinderhanden. “Wij zien slachtoffers vaak al op de spoedeisende hulp. Bijna altijd gaat het om jongens tussen de 12 en 18. Het letsel gaat van blaren tot hele handen die eraf geknald zijn. Doordat het vuurwerk te lang is vastgehouden.” Goede pijnstilling is op zo’n moment de eerste stap. Dat wordt in de ambulance al gegeven. Vervolgens neemt een plastisch chirurg het over. “Meestal voeren verdriet en schuldgevoelens de boventoon als mensen binnenkomen”, vertelt Christianne. “De paniek is al wat weggezakt doordat iemand in de ambulance al met de kinderen gesproken heeft.” 

Gevolgen onderschat

Het behandelen van handletsel kan een lang traject zijn. Christianne: “Ik probeer zoveel mogelijk te redden, zo functioneel mogelijk. En ik denk ook vast na over wat er morgen of over één jaar moet gebeuren.” Als voorbeeld noemt ze een afgescheurde duim, waarvan ze de spieren vasthecht. Zodat ze die later kan terugvinden, als ze bijvoorbeeld een teen in een duim transformeert. “De gevolgen van vuurwerkletsel worden nog steeds onderschat”, vindt de plastisch chirurg. “Sommige vuurwerkslachtoffers moeten leven met blijvende arbeidsongeschiktheid en chronische pijn.” Welk vuurwerk verantwoordelijk is voor zulk zwaar letsel? “Vaak is het zelf gefabriceerd, of illegaal knalvuurwerk als cobra’s of astronauten. Maar ook met vuurwerk dat onschuldig lijkt, kan het flink misgaan.”

Groot voorstander

Christianne is een groot voorstander van het vuurwerkverbod. “Dat kan bijna niet anders met het leed dat ik zie. De eerste periode dat ik hier werkte, werd ik al zenuwachtig bij het horen van één knal. Ik had meteen het beeld van een uit elkaar geknalde hand voor me.”  Nog steeds vindt ze het vreselijk om kinderen met vuurwerk te zien spelen. “Dan doen ze oorlogje en denk ik: wat doen jullie jezelf aan? Het is zo onnodig.” Georganiseerd siervuurwerk kan ze nog wel waarderen, maar consumentenvuurwerk mag wat haar betreft ook na deze jaarwisseling verboden blijven. “Het zorgt voor zoveel slachtoffers. En de maatschappelijke kosten stapelen zich op.”

Verschuiving illegaal vuurwerk?

VeiligheidNL vindt het ook belangrijk dat ongevallen en letsel tegengegaan worden. Dat betekent niet per definitie dat het kenniscentrum voor een vuurwerkverbod is. Birgitte: “We weten namelijk niet of het verbod juist gaat leiden tot meer illegaal vuurwerk. Wat meestal voor heftiger letsel zorgt.”  In een jaarlijkse survey vraagt VeiligheidNL mensen of ze vuurwerk gekocht hebben, welke preventieve maatregelen ze nemen (denk aan vuurwerkbrillen) en wat ze doen bij een vuurwerkverbod. Bij die laatste vraag antwoordt zo’n 25 tot 35 procent van de vuurwerkkopers toch naar illegaal vuurwerk te grijpen. “Maar of ze dat écht doen, moeten we nog zien”, zegt Birgitte. “Ik denk persoonlijk dat die verschuiving in de praktijk wel meevalt.” 

‘Natuurlijk experiment’

“Dit wordt een interessante jaarwisseling”, concludeert ze. “Een soort natuurlijk experiment. We gaan heel goed monitoren en onderzoeken welk letsel we dit jaar zien. Het is nu nog moeilijk te voorspellen hoe het vuurwerkverbod precies gaat uitpakken.” Ook Tjeerd erkent het risico dat het vuurwerkverbod illegaal vuurwerk in de hand werkt. Het voordeel, volgens de oogarts: een algemeen consumentenverbod is makkelijker te handhaven. “Iedere knal is nu illegaal, zelfs een rotje. Dus handhavers weten sneller waar ze moeten zijn.” “Nee, ik ben enorm blij dat het kabinet de knoop heeft doorgehakt. Zoveel sectoren zijn dit jaar platgelegd door corona. En zoveel operaties zijn uitgesteld. Dan kan het niet zo zijn dat er slachtoffers vallen die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden.”  Voor het eerst in 23 jaar verwacht de oogarts een redelijke rustige jaarwisseling tegemoet te gaan. Normaal werkt zijn team tijdens oud en nieuw met een dubbele bezetting, nu met een reguliere. Dat komt goed uit, want vanwege corona is er momenteel veel uitval onder verplegend personeel. “Een rustige jaarwisseling lijkt me heerlijk.” 

Datum: 23 december
Bron: VeiligheidNL

Van beschadigde ogen tot geamputeerde vingers: artsen maken iedere jaarwisseling het nodige letsel mee. Om de ziekenhuizen te ontlasten, geldt er dit jaar een verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Hoe kijken artsen tegen het vuurwerkverbod aan? We spreken oogarts Tjeerd de Faber, plastisch chirurg Christianne van Nieuwenhoven, en Birgitte Blatter hoofd Monitoring […]

Stabiele steun voor vuurwerkverbod

Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking steunt een totaal vuurwerkverbod. Toch is er een groep van tussen de half en een miljoen mensen die tijdens de komende jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 1140 Nederlanders in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Bron: Binnenlands Bestuur
Datum: 14 december 2020

Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking steunt een totaal vuurwerkverbod. Toch is er een groep van tussen de half en een miljoen mensen die tijdens de komende jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 1140 Nederlanders in opdracht van Binnenlands Bestuur. Lees hier het volledige nieuwsbericht. Bron: Binnenlands BestuurDatum: 14 december […]

‘Wat mij betreft wordt het carbidschieten ook verboden’

Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van oogarts Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam.

Ondanks het extra geknal met vuurwerk de afgelopen weken na de afkondiging van het eenmalige vuurwerkverbod rond de aankomende jaarwisseling, zijn er in het Oogziekenhuis Rotterdam geen vuurwerkslachtoffers binnengekomen, vertelt oogarts Tjeerd de Faber. ‘De puberale reflex om op het verbod te reageren met vuurwerk vind ik nog wel begrijpelijk. Maar als maatschappelijk fenomeen vind ik het afkeurenswaardig. De mensen die dat doen tonen aan dat ze slechte verliezers zijn en de ware noodzaak van een vuurwerkverbod totaal niet willen inzien. Gelukkig heeft het nog tot weinig letsels geleid, en ook uit andere ziekenhuizen krijg ik de indruk dat het meevalt. Wat mij betreft wordt het carbidschieten ook verboden, want carbidschieten door leken, binnen de bebouwde kom en zonder toestemming van de burgemeester, is vragen om ongelukken.’

Meer weten? Lees hier het gehele artikel.

Bron: Medisch Contact

Datum: 17 december 2020

Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van oogarts Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam. Ondanks het extra geknal met vuurwerk de afgelopen weken na de afkondiging van het eenmalige vuurwerkverbod rond de aankomende jaarwisseling, zijn er in het Oogziekenhuis Rotterdam geen vuurwerkslachtoffers binnengekomen, vertelt oogarts […]
Siervuurwerk in de lucht.

Wordt het stil met oud en nieuw?

Geen vuurwerk vanwege corona. Allen het geknal van de melkbussen met carbid mag nog in sommige gemeenten. Is het voorbode van een permanent verbod? Al enkele jaren is er een groeiende roep om het zelf afsteken van vuurwerk voor eens en voor uit te bannen. Maakt de vuurwerktraditie plaats voor stilte?

Vuurwerk onder vuur

Sommige lange tradities liggen onder vuur. Zwarte Piet heeft het zwaar te verduren. Ook vuurwerk ontkomt niet aan forse discussies. Het geknal en geknetter staat, net als carbidschieten, op de Nederlandse erfgoedlijst, maar dat is geen garantie voor behoud.

Vorig jaar ging met oud en nieuw nog voor 69 miljoen euro de lucht in. Deze keer blijft het door corona zo goed als stil door een totaalverbod. Het oostelijke platteland kent nog wel geknal, want carbidschieten mag waarschijnlijk nog in meerdere gemeenten. Daarnaast zijn er altijd liefhebbers die illegaal vuurwerk afsteken: vorig jaar een op de vijf. Ze riskeren wel een boete van 100 euro en – nog veel erger – een strafblad. O ja, kindervuurwerk als sterretjes en knalerwten mogen nog wel.

Het kabinet vindt dat de ziekenhuizen die door covid-19 geweldig onder druk staan, moeten worden ontzien. Ze kunnen er niet ook nog eens vuurwerkslachtoffers bij hebben. Vorig jaar kregen huisartsenposten te maken met 900 letselgevallen. Daarnaast moesten 385 gewonden naar de spoed

eisende hulp van het ziekenhuis: 30 procent met oogletsel en 31 procent met brandwonden.

De vuurwerkbranche heeft een punt als ze roept dat er deze jaarwisseling veel minder letsel te verwachten is. Voor het eerst waren dit jaar rotjes, kanonslagen, Chinese matten, vuurpijlen en single shots verboden. Die veroorzaken veruit de meeste vuurwerkongevallen en leiden tot overlast. Met sierwerk is dat veel minder het geval.

Het gedeeltelijke verbod was een eerste succes voor groeperingen en politici die een eind willen maken aan de traditie. Een Vuurwerkmanifest voor een totaalverbod is al meer dan 650.000 keer ondertekend. Oogartsen en KNO-artsen zitten achter dit initiatief. Onverwacht komt er dit jaar het totaalverbod overheen. De manifestonderte kenaars hopen dat de stilte zo goed bevalt dat het totaalverbod blijft. Ze kunnen op flinke tegenstand rekenen van liefhebbers van het geknal en geschiet, die de traditie beslist niet willen loslaten. Zeker op het platteland hechten velen aan dit eeuwenoude, feestelijke gebruik.

Leo Groeneveld, vuurwerkdirecteur: “Na een rotjaar was Nederland toe aan iets feestelijks”.

“Onbegrijpelijk! Het is buitengewoon jammer dat Nederland met Oud en Nieuw geen vuurwerk mag afsteken. Mensen zijn in dit rotjaar toe aan iets feestelijks. De ellende even van je afzetten. Wat is er dan mooier dan het jaar afsluiten met vuurwerk?”, stelt Leo Groeneveld uit Lichtenvoorde, tot voor kort voorzitter van de overkoepeling van de vuurwerkbranche. Hij is directeur van Lesli Fire works, een bedrijf dat ongeveer 40 procent van de vuurwerkverkoop in Nederland in handen heeft.

Het besluit is volgens hem aangezwengeld door ‘fanatieke tegenstanders van vuurwerk en gebaseerd op onjuiste aannames en misbruik van cijfers. Er lag al een verbod op knalvuurwerk en pijlen. Ziekenopnames zijn dan niet te verwachten, hoogstens een paar keer eerste hulp en mogelijk een enkele opname in een oog- of brandwondenziekenhuis,

maar daar liggen geen corona-patiënten.’ Hij wil ook een misverstand uit de wereld helpen. Het verbod op knalvuurwerk en pijlen is gebeurd op aandrang van de vuurwerkbranche. “Jarenlang hebben we dat tevergeefs bij de overheid bepleit, want het is onveilig en een bedreiging voor het overige vuurwerk. Siervuurwerk is veilig. Het staat heel stabiel, je kunt er niet mee gooien en je steekt het maar één keer aan in plaats van twintig rotjes. De situatie verbetert echt. Hadden ze nou eerst het effect van het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen afgewacht. Met een totaalverbod onthoud je de mensen een traditie die bijdraagt aan de sfeer van Oud en Nieuw. Hier in het oosten hoort carbidschieten er ook bij. Op het ministerie kreeg ik vaak te horen: wat is dat voor gekkigheid in het oosten? Het gebeurt veilig. Het is een mooie traditie, een houvast. Pak dat de mensen niet af.”

Oogarts Jan Keunen, Vuurwerkmanifest: “Binnen tien jaar afgeschaft”

“Als we tien jaar verder zijn, is het vuurwerk afsteken zoals we dat nu kennen afgeschaft,” schat oogarts Jan Keunen in. Hij is verbonden aan het Radboudumc- ziekenhuis in Nijmegen en een van de animators van het Landelijk Vuurwerkmanifest dat bij de politiek aandringt op stoppen met vuurwerk afsteken door Jan en alleman. “Met die traditie moeten we een andere weg in slaan. Er zijn andere goede oplossingen. Zoals in Australië bijvoorbeeld. Met professionele vuurwerkshows of een show met drones en laserstralen.”

In zijn eigen praktijk heeft hij drama’s gezien door oogletsel. “Vergeet niet dat de helft van de slachtoffers bestaat uit omstanders die argeloos aan de vuurwerkafstekers voorbij gaan en dat moeten bekopen met letsel. Het gaat ook om kinderen die niet beseffen hoe gevaarlijk het is. Pas als je 20 tot 25 jaar oud bent is

je brein in staat om gevaar goed in te schatten. Twee Nieuwjaarsnachten leveren meer oogletsel op dan bij vijf jaar oorlogsvoering door het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan”, zo zet hij zijn woorden kracht bij.

Het gaat niet alleen om letsel bij mensen, maar ook om dieren en het milieu (rook, resten en plastic, red.), betoogt Keunen. “Plattelandbewoners houden vaak veel dieren. Honden en katten horen drie tot vier keer zo sterk als mensen. Besef wat zo’n knal doet. We zijn er niet op uit om mensen bij de jaarwisseling het plezier te bederven en we weten dat vuurwerk een traditie is, maar als je ziet welke schade het aanricht, dan is dat op de huidige wijze niet te handhaven. Als iemand een andere oplossing dan verbieden heeft, graag, maar die oplossing heb ik nog niet gehoord.”

Jet Bakels, Kenniscentrum Erfgoed: “Bron van vreugde en saamhorigheid”

“Mensen vinden levend erfgoed, zoals vuurwerk en carbidschieten, heel belangrijk. Ze geven een gevoel van identiteit, saamhorigheid en verbondenheid. Het is een passie”, merkt Jet Bakels van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland op. Vuurwerk en carbid staan beide op de officiële lijst van immaterieel erfgoed, maar dat wil niet zeggen dat er niet aan getornd mag worden, is haar stelling. “Niets is minder waar. Erfgoed moet meebewegen met de tijd, omdat de samenleving altijd in verandering is. Er ontstaan nieuwe inzichten. Vanwege ongelukken en gebruik van illegaal vuurwerk wordt scherper en kritischer gekeken naar wat acceptabel is.” Daarbij benadrukt zij de rol van de overheid. “Gemeenten moeten erfgoed serieus nemen. Het is meer dan een avondje knallen. Het is een bron van vreugde en saamhorigheid.”

“Erfgoed hoeft niet te verdwijnen, maar kan zich ook aanpassen”, betoogt zij. “Dat gaat

bij het een gemakkelijker dan bij het andere en het kan ook veel emoties los maken. Belangrijk is om goed na te denken over de kernwaarde van het erfgoed en hoe dat in de huidige tijd bewaard kan blijven,” geeft Jet Bakels aan. Over deze aspecten heeft het Kenniscentrum in november een brochure uitgebracht, waarin vuurwerk, maar ook paasvuren, aan bod komen. Die brochure is te downloaden.

Als voorbeeld noemt zij het carbidschieten in Drenthe, waar de ludieke campagne ‘Wie is de BOCK?’ is ontstaan: de Bewust Oplettende Carbid Knaller. De carbidschieters hebben die samen met lokale overheden en medische hulpdiensten ontwikkeld. Veiligheid is het uitgangspunt. “Door bijvoorbeeld met plastic ballen te werken en niet met melkbusdeksels. En door het uitdelen van oordoppen als ‘oor behoedsmiddelen’ Een mooi voorbeeld voor andere regio’s.”

Datum: 3 december
Bron: Naober

Geen vuurwerk vanwege corona. Allen het geknal van de melkbussen met carbid mag nog in sommige gemeenten. Is het voorbode van een permanent verbod? Al enkele jaren is er een groeiende roep om het zelf afsteken van vuurwerk voor eens en voor uit te bannen. Maakt de vuurwerktraditie plaats voor stilte? Vuurwerk onder vuur Sommige […]
Siervuurwerk in de lucht.

Na vuurwerk ook verbod op carbidschieten

Dat wat wij in Oisterwijk gebruikelijk zijn te doen bij de Boerenbruiloft, had het alternatief moeten worden voor vuurwerk. De burgemeesters hebben dit echter verboden.

In het Districtelijk Driehoeksoverleg (DDO) van 26 november hebben de burgemeesters daartoe besloten. De bedoeling is de druk op de medische zorg zo laag mogelijk te houden. De risico’s van massaal en onoordeelkundig gebruik van carbid worden door de burgemeesters als te groot ingeschat. Daarnaast bestaat de vrees van een te massale toeloop van toeschouwers bij het afsteken van carbid. Hierdoor ontstaan als vanzelf ‘evenementen’ waarbij het lastig is onderling voldoende afstand te houden. Gezien de huidige coronamaatregelen is dat ongewenst.

Landelijk was het afsteken van vuurwerk al verboden. Er waren aanwijzingen dat mensen, omdat carbid formeel geen vuurwerk is, de focus daarheen zouden verleggen. Er werd de voorbije weken al een groeiende handel in melkbussen gesignaleerd. De grootste dreiging gaat volgens het DDO uit van mensen die niet weten wat ze doen. Zij kunnen zichzelf, elkaar en omstanders (en daarmee de toch al onder druk staande gezondheidszorg) leed berokkenen door stoffen te ontsteken waarvan ze de kracht onvoldoende kennen en beheersen.

Carbidtoerisme

Om te voorkomen dat er een soort carbidtoerisme ontstaat, is besloten één lijn te trekken in de acht gemeenten. Zoals één van de burgemeesters het uitdrukte: “Je wilt niet meemaken dat van heinde en verre mensen met aanhangwagentjes vol melkbussen bij jou basketballen door de kern komen schieten. Dat wordt een puinhoop.” Om het verbod op carbidschieten ook juridisch te borgen, vullen alle regiogemeenten hun Algemene Plaatselijke Verordening aan met een nieuw artikel dat het afsteken en het in bezit hebben van carbid verbiedt. Totdat in iedere regiogemeente de raad dit nieuwe APV-artikel bekrachtigt, geldt het zonder ontheffing veroorzaken van onnodige geluidshinder als grondslag om het verbod op het afsteken van carbid te handhaven.

Datum: 1 december
Bron: oisterwijk nieuws

Dat wat wij in Oisterwijk gebruikelijk zijn te doen bij de Boerenbruiloft, had het alternatief moeten worden voor vuurwerk. De burgemeesters hebben dit echter verboden. In het Districtelijk Driehoeksoverleg (DDO) van 26 november hebben de burgemeesters daartoe besloten. De bedoeling is de druk op de medische zorg zo laag mogelijk te houden. De risico’s van massaal […]
Siervuurwerk in de lucht.

Oogarts De Faber: Vuurwerkverbod kan zorg hoop werk schelen

Een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling, zoals de 25 burgemeesters het Veiligheidsberaad wegens corona willen, zou de door het virus toch al zo overbelaste zorg in ieder geval nóg veel extra werk kunnen gaan schelen.

Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn volgens de site van Veiligheid.nl 385 personen op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld wegens vuurwerkletsel. Naar schatting 900 personen gingen met vuurwerkletsel naar een huisartsenpost.

Tijdens de jaarwisseling moeten altijd weer veel hulpverleners bij voorbaat al paraat staan. Hoeveel werkuren het vuurwerk de Nederlandse zorgwereld jaarlijks uiteindelijk allemaal oplevert, is niet snel exact te zeggen. Volgens de Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber, bekend tegenstander van consumentenvuurwerk, levert een derde van het oogletsel de zorg echter zelfs langdurig werk op, met name kinderen moeten soms jarenlang worden begeleid. De afgelopen jaarwisseling waren er 168 mensen met alleen al oogletsel door vuurwerk.

Plastisch chirurgen en hun zorgmedewerkers hebben met oud en nieuw ook de handen vol: tijdens en rond de laatste jaarwisseling behandelden leden van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) vijftig mensen wegens ernstig letsel; alleen al van tien handen moesten er drie of meer vingers worden geamputeerd. Ook deze slachtoffers hebben veel zorg nodig.

Sinds het aantal uren dat er vuurwerk mag worden afgestoken is verlaagd, is het letsel al flink verminderd, zegt De Faber. Hij zou een verbod op consumentenvuurwerk dan ook een “unieke kans’ vinden om vast te stellen wat dit kan opleveren, ook voor de toekomst. Illegaal vuurwerk zal wel blijven voorkomen, maar nu nog legaal consumentenvuurwerk levert volgens hem 70 procent van de oogletselgevallen op. Volgens Veiligheid.nl werd van al het letsel zelfs 81 procent veroorzaakt door legaal vuurwerk.

Ook andere hulpdiensten hebben het zwaar tijdens de jaarwisseling. Tijdens de laatste aflevering heeft de politie ruim 9300 incidenten geregistreerd; veel incidenten waren vuurwerkgerelateerd.

“Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, aldus voorzitter Hubert Bruls eerder namens de burgemeesters.De Tweede Kamer debatteert dinsdag over vuurwerk.

Al langer wordt er gesproken over en geëxperimenteerd met plaatselijke vuurwerkverboden. Een centraal professioneel vuurwerk kan dan een alternatief zijn, maar dat zit er nu niet in omdat samenkomsten moeten worden voorkomen wegens besmettingsgevaar.

Datum: 26 November
Bron: Barendrechts Dagblad

Een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling, zoals de 25 burgemeesters het Veiligheidsberaad wegens corona willen, zou de door het virus toch al zo overbelaste zorg in ieder geval nóg veel extra werk kunnen gaan schelen. Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn volgens de site van Veiligheid.nl 385 personen op een Spoedeisende Hulpafdeling […]
Siervuurwerk in de lucht.

Duitsland versoepelt regels met Kerst en Oud en Nieuw, wel minder vuurwerk

De Duitse regering en de zestien deelstaten gaan de coronamaatregelen met de feestdagen versoepelen. Maar eerst krijgen de Duitsers in december te maken met een verlenging en een verzwaring van de huidige coronamaatregelen. Daarmee moet het aantal nieuwe besmettingen verder worden teruggedrongen, zodat er tijdens de feestdagen geen besmettingsexplosie ontstaat, zo is besloten op een overleg van de deelstaten met bondskanselier Merkel.

“Het is moeilijk, maar we hebben nog een keer een nationale krachtsinspanning nodig”, zei Merkel op een persconferentie. Een aantal maatregelen wordt verzwaard. Zo moet iedereen voortaan een mondkapje dragen op drukke publieke plaatsen, ook buiten op straat.

Verder mogen tot 20 december maximaal vijf personen uit twee huishoudens samenkomen. Daarna wordt dat tot 1 januari uitgebreid naar tien personen in de naaste familie of vriendenkring, waarbij kinderen tot 14 jaar niet meetellen.

In gebieden waar de besmettingsgraad oploopt tot boven de 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week mogen strengere regels worden opgelegd om het aantal besmettingen omlaag te brengen.

Vuurwerkverbod op pleinen

Tijdens de jaarwisseling zal er in Duitsland minder vuurwerk te zien zijn, want het is dit jaar om groepsvorming te voorkomen, verboden om samen te komen op pleinen en straten om vuurwerk af te steken. Alle grote vuurwerkshows zijn sowieso afgeblazen vanwege corona.

Verder roepen de autoriteiten de bevolking op om dit jaar helemaal geen vuurwerk af te steken, om de ziekenhuizen in deze coronatijd niet verder te belasten. Er is geen verkoopverbod aangekondigd voor vuurwerk.

Einde aan daling

Vandaag nam het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland met zo’n 5000 weer flink toe. Daarmee kwam er een einde aan een driedaagse daling van het aantal coronagevallen. Ook het aantal sterfgevallen door corona liep het afgelopen etmaal met 410 hard op. In Duitsland zijn in totaal 14.771 mensen overleden aan covid-19.

Datum: 26 november
Bron: NOS

De Duitse regering en de zestien deelstaten gaan de coronamaatregelen met de feestdagen versoepelen. Maar eerst krijgen de Duitsers in december te maken met een verlenging en een verzwaring van de huidige coronamaatregelen. Daarmee moet het aantal nieuwe besmettingen verder worden teruggedrongen, zodat er tijdens de feestdagen geen besmettingsexplosie ontstaat, zo is besloten op een […]

‘Begin niet aan carbidschieten als je het nooit hebt gedaan’

Nu vuurwerk tijdens de jaarwisseling is verboden, vliegen de melkbussen de winkels uit. Maar is carbidschieten wel een alternatief voor amateurs? Ervaren carbidschutters en artsen maken zich zorgen.

Kijk de video op: www.nos.nl/nieuwsuur/video

Datum: 24 November 2020
Bron: www.nos.nl/nieuwsuur/video

Nu vuurwerk tijdens de jaarwisseling is verboden, vliegen de melkbussen de winkels uit. Maar is carbidschieten wel een alternatief voor amateurs? Ervaren carbidschutters en artsen maken zich zorgen. Kijk de video op: www.nos.nl/nieuwsuur/video Datum: 24 November 2020 Bron: www.nos.nl/nieuwsuur/video
Siervuurwerk in de lucht.

Vuurwerkverbod in heel de provincie Antwerpen: “Onze ziekenhuizen kunnen er nu echt geen brandwondenpatiënten bijnemen”

Er komt geen vuurwerk met oudejaarsavond. Het vuurwerkverbod geldt voor de hele provincie Antwerpen. Dat heeft Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx in overleg met de Antwerpse burgemeesters beslist. “In tijden van corona moeten we niet alleen samenscholingen vermijden maar ook iedere kans op (brand)wonden. Onze ziekenhuizen kunnen dat er nu echt niet bij hebben”, aldus de gouverneur.

De beslissing lag best voor de hand: een algemeen vuurwerkverbod in de hele provincie Antwerpen. In Vlaanderen is vuurwerk sowieso al verboden tenzij een burgemeester er uitdrukkelijk de toelating voor geeft. Maar dat zal geen enkele burgemeester in de provincie Antwerpen dit jaar doen. Steden en gemeenten zullen zelf ook geen vuurwerk organiseren en ze zullen particulieren dus ook geen toestemming geven om vuurpijlen in hun tuin af te schieten.

“Dat doen we in de eerste plaats om samenscholingen te vermijden. Maar het afsteken van vuurwerk brengt regelmatig verwondingen/brandwonden met zich mee, met mogelijk zelfs opnames in intensive care. Dat kunnen onze ziekenhuizen er in coronatijden echt niet bijhebben”, zegt gouverneur Berx.

Datum: 19 november
Bron: VRT

Er komt geen vuurwerk met oudejaarsavond. Het vuurwerkverbod geldt voor de hele provincie Antwerpen. Dat heeft Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx in overleg met de Antwerpse burgemeesters beslist. “In tijden van corona moeten we niet alleen samenscholingen vermijden maar ook iedere kans op (brand)wonden. Onze ziekenhuizen kunnen dat er nu echt niet bij hebben”, aldus de […]
Sier vuurwerk in de lucht.

NVZ wil permanent verbod consumentenvuurwerk

Utrecht – De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk.

Het tijdelijk verbod dat nu aan de orde is, wordt voornamelijk overwogen om te voorkomen dat er naast coronapatiënten ook nog vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp komen en op de intensive care of elders in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Uit cijfers van voorgaande jaren weten we dat naast de mensen die op een spoedeisende hulp belanden, er een grote groep Nederlanders enorme last heeft van de smog veroorzaakt door vuurwerk. 

Onnodige werkdruk en kosten 

Maar dat is niet het enige zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘Uiteraard is het voor iedereen belangrijk dat er dit jaar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk is aangekondigd. Dat helpt de werkdruk in deze Covid19-tijd enorm temperen. We kunnen onnodig vuurwerkletsel er eigenlijk ook niet bij hebben. Daarnaast gaat het elk jaar ook om miljoenen euro’s aan medische kosten die met zo’n verbod voorkomen worden.’ 

Volgens de website Veiligheid.nl ontstond 81 procent van het letsel door legaal vuurwerk en ondanks maatregelen bleef een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers uit. Siervuurwerk veroorzaakte 55 procent van het letsel.

Helft slachtoffers onder de 20

Het overgrote deel van de slachtoffers bestond uit jongens of mannen: 85 van de SEH-bezoekers en 79 procent van de patiënten op de HAP. De helft van de vuurwerkletsels werd opgelopen door jongeren of kinderen onder de 20 jaar. Brandwonden en oogletsel kwamen zoals elk jaar weer het meest voor. Van alle slachtoffers op zowel de SEH-afdeling als de HAP had bijna 4 op de 10 (39%) een brandwond, en ruim een kwart (27%) oogletsel. Jongeren liepen relatief meer brandwonden op dan oudere slachtoffers, maar minder oogletsel.

Onveiligste feest

Maatregelen die tot nu toe zijn genomen zoals het uitdelen van veiligheidsbrillen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers. De Onderzoeksraad concludeerde al in 2017 dat de jaarwisseling op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar is. De stijgende lijn van de cijfers in de rapportages van Veiligheid.nl onderschrijven dat. Ook de cijfers rondom oogletsel dier de iniatiefnemers van het Vuurwerkmanifest jaarlijks publiceren, laten geen afname zien.   

Vuurwerkmanifest

In januari ondertekende de NVZ het vuurwerkmanifest.nl dat al langer pleit voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Het manifest wordt gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties waaronder veel zorgorganisaties, beroepsverenigingen en dierenwelzijnsorganisaties.

Datum: 19 november
Bron: blikopnieuws

Utrecht – De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk. Het tijdelijk verbod dat nu […]
Sterretjes vuurwerk wat afgaat.

Oogarts vreest voor ongelukken met carbid

Het aantal ongelukken met carbidschieten gaat waarschijnlijk toenemen, nu er een verbod is op vuurwerk, vreest oogarts Tjeerd de Faber. Het afschieten ervan zou net als afsteken van vuurwerk verboden moeten worden, vindt hij.

‘Als nu iedereen carbid gaat afschieten, houd ik mijn hart vast. Ik vermoed dat we meer verwondingen gaan zien’, waarschuwt de arts en bekend tegenstander van vuurwerk.

Sinds het vuurwerkverbod is er een run ontstaan op carbid. Op het platteland is carbidschieten al heel lang populair, maar volgens vuurwerkhandelaren wordt het nu ook veel gekocht door onervaren mensen uit de stad.

Carbidschieters stoppen een brok carbid in een melkbus, maken de stof een beetje nat en sluiten de bus dan af. Er vormt zich een gas, dat via een klein gaatje in de bus wordt aangestoken. Dat veroorzaakt een flinke explosie, waardoor het deksel van de bus tientallen meters weg kan schieten.

Ongelukken met carbid leveren volgens De Faber meestal verbrandingen en verwondingen aan de ledematen op. ‘We zien deze patiënten in de oogheelkunde een stuk minder, maar het komt wel voor. Vooral als het carbid in het gezicht explodeert’, aldus de oogarts.

Hij benadrukt dat als mensen carbid gaan afschieten, ze dit op een open plek doen. ‘Als je dat midden op straat gaat doen, dan gaat het natuurlijk fout. Alleen al de schokgolf van zo’n explosie. Behalve dat er ruiten aan diggelen gaan, gaat dat door je hele lichaam. Dat is natuurlijk slecht voor onder meer je oren’, zegt De Faber.

Datum: 18 November
Bron: Medisch contact

Het aantal ongelukken met carbidschieten gaat waarschijnlijk toenemen, nu er een verbod is op vuurwerk, vreest oogarts Tjeerd de Faber. Het afschieten ervan zou net als afsteken van vuurwerk verboden moeten worden, vindt hij. ‘Als nu iedereen carbid gaat afschieten, houd ik mijn hart vast. Ik vermoed dat we meer verwondingen gaan zien’, waarschuwt de arts […]
Sier vuurwerk in de lucht.

Oogarts: meer ongelukken met carbid door vuurwerkverbod

Het aantal ongelukken met carbidschieten gaat waarschijnlijk toenemen, nu er een verbod is op vuurwerk, vreest de Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber. Het afschieten ervan zou net als afsteken van vuurwerk verboden moeten worden, vindt hij.

“Als nu iedereen carbid gaat afschieten, hou ik mijn hart vast. Ik vermoed dat we meer verwondingen gaan zien”, waarschuwt de arts en bekend tegenstander van vuurwerk.

Sinds het vuurwerkverbod is er een run ontstaan op carbid. Op het platteland is carbidschieten al heel lang populair, maar volgens vuurwerkhandelaren wordt het nu ook veel gekocht door onervaren mensen uit de stad.

Carbidschieters stoppen een brok carbid in een melkbus, maken de stof een beetje nat en sluiten de bus dan af. Er vormt zich een gas, dat via een klein gaatje in de bus wordt aangestoken. Dat veroorzaakt een flinke explosie, waardoor de afsluiting van de bus tientallen meters weg kan schieten.

Ongelukken met carbid leveren volgens De Faber meestal verbrandingen en verwondingen aan de ledematen op. “We zien deze patiënten in de oogheelkunde een stuk minder, maar het komt wel voor. Vooral als het carbid in het gezicht explodeert”, aldus de oogarts.

Hij benadrukt dat als mensen carbid gaan afschieten, ze dit op een open plek doen. “Als je dat midden op straat gaat doen, dan gaat het natuurlijk fout. Alleen al de schokgolf van zo’n explosie. Behalve dat er ruiten aan diggelen gaan, gaat dat door je hele lichaam. Dat is natuurlijk slecht voor onder meer je oren”, zegt De Faber.

Datum: 17 November
Bron: Dagblad010

Het aantal ongelukken met carbidschieten gaat waarschijnlijk toenemen, nu er een verbod is op vuurwerk, vreest de Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber. Het afschieten ervan zou net als afsteken van vuurwerk verboden moeten worden, vindt hij. “Als nu iedereen carbid gaat afschieten, hou ik mijn hart vast. Ik vermoed dat we meer verwondingen gaan zien”, […]
Siervuurwerk in de lucht.

NVZ vindt tijdelijk verbod op consumentenvuurwerk niet genoeg

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk.

Het tijdelijk verbod dat nu aan de orde is, wordt voornamelijk overwogen om te voorkomen dat er naast coronapatiënten ook nog vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp komen en op de intensive care of elders in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Uit cijfers van voorgaande jaren weten we dat naast de mensen die op een spoedeisende hulp belanden, er een grote groep Nederlanders enorme last heeft van de smog veroorzaakt door vuurwerk. 

Onnodige werkdruk en kosten

Maar dat is niet het enige zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘Uiteraard is het voor iedereen belangrijk dat er dit jaar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk is aangekondigd. Dat helpt de werkdruk in deze Covid19-tijd enorm temperen. We kunnen onnodig vuurwerkletsel er eigenlijk ook niet bij hebben. Daarnaast gaat het elk jaar ook om miljoenen euro’s aan medische kosten die met zo’n verbod voorkomen worden.’ 
Volgens de website Veiligheid.nl ontstond 81 procent van het letsel door legaal vuurwerk en ondanks maatregelen bleef een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers uit. Siervuurwerk veroorzaakte 55 procent van het letsel.

Helft slachtoffers onder de 20

Het overgrote deel van de slachtoffers bestond uit jongens of mannen: 85 van de SEH-bezoekers en 79 procent van de patiënten op de HAP. De helft van de vuurwerkletsels werd opgelopen door jongeren of kinderen onder de 20 jaar. Brandwonden en oogletsel kwamen zoals elk jaar weer het meest voor. Van alle slachtoffers op zowel de SEH-afdeling als de HAP had bijna 4 op de 10 (39%) een brandwond, en ruim een kwart (27%) oogletsel. Jongeren liepen relatief meer brandwonden op dan oudere slachtoffers, maar minder oogletsel. 

Onveiligste feest

Maatregelen die tot nu toe zijn genomen zoals het uitdelen van veiligheidsbrillen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers. De Onderzoeksraad concludeerde al in 2017 dat de jaarwisseling op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar is. De stijgende lijn van de cijfers in de rapportages van Veiligheid.nl onderschrijven dat. Ook de cijfers rondom oogletsel dier de iniatiefnemers van het Vuurwerkmanifest jaarlijks publiceren, laten geen afname zien.   

Vuurwerkmanifest

In januari ondertekende de NVZ het vuurwerkmanifest.nl dat al langer pleit voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Het manifest wordt gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties waaronder veel zorgorganisaties, beroepsverenigingen en dierenwelzijnsorganisaties. 

Datum: 13 november 2020
Bron: https://nvz-ziekenhuizen.nl

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk. Het tijdelijk verbod dat nu aan de orde […]

Oogarts Tjeerd de Faber: ‘Landelijk vuurwerkverbod voorkomt waterbed-effect’

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam is blij met het vuurwerkverbod, dat deze jaarwisseling in elk geval in Rotterdam geldt. Hij hoopt dat het kabinet kiest voor een landelijk verbod om te voorkomen dat buurgemeenten met de gebakken peren zitten.

U gaat waarschijnlijk een rustige Oud en Nieuw krijgen…

“Ja, ik hoop het van ganser harte. In Rotterdam is het vuurwerkverbod in elk geval bekrachtigd door de rechter. Ik verwacht dat we het daardoor aanzienlijk rustiger zullen krijgen.”

En dan misschien ook nog een landelijk verbod. 

“Dat zou helemaal mooi zijn. Dan heb je in elk geval dat waterbed-effect niet. Zo van: dan ga je van Rotterdam naar Capelle om vuurwerk af te steken. Met als gevolg dat de overlast daar vele malen groter is dan normaal. Dus ik wens het kabinet heel veel wijsheid toe. Met deze speciale jaarwisseling in coronatijd moet je voorspelbare slachtoffers, zoals van consumentenvuurwerk, voorkomen.”

Hoeveel gaat het schelen, denkt u?

“Elk ‘gedooguur’ kost in Nederland twee blinde ogen. Je mag acht uur afsteken, dus gemiddeld zijn er zestien blinde ogen per jaarwisseling. Bij een vuurwerkverbod zal dat aanzienlijk minder zijn.”

Bent u niet bang dat mensen tóch vuurwerk gaan afsteken? Of gevaarlijk vuurwerk uit het buitenland gaan halen? 

“Natuurlijk moeten de grenzen gecontroleerd worden. En mensen zullen ook nog wel spul hebben wat van vorig jaar overgebleven is. Maar als je in deze coronacrisis toch vuurwerk gaat afsteken, ben je wel anti-sociaal bezig. In het voorjaar is er enorm geklapt voor de zorg. Ik zou zeggen: jullie hoeven niet te klappen, als jullie maar niet knallen.”

Gaat u mensen die met oogletsel door vuurwerk bij u komen toch helpen? 

“Ja, ik heb een eed afgelegd dat ik iedere gewonde zal behandelen. En ze zullen ook een prima behandeling krijgen. Bij vuurwerk is het zo dat vijftig procent van de slachtoffers omstanders zijn. En vijftig procent heeft zichzelf het letsel aangedaan. Maar iedereen wordt goed geholpen. Daar ben je nou eenmaal arts voor. In oorlogssituaties help je ook je vijand.”

Stel dat het landelijk verbod er komt, gaat u dan met pensioen? Ik kan me herinneren dat u dat wel eens heeft gezegd.

 “Ja, dat klopt. Ik zei: ik ga pas met pensioen als dit echt helemaal de wereld uit is. Ik heb nog een registratie tot 2025. Ik hoop dat het voor die tijd allemaal geregeld is. Dan ga ik met een gerust hart met pensioen.” 

Datum: 11 november
Bron: Rijnmond

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam is blij met het vuurwerkverbod, dat deze jaarwisseling in elk geval in Rotterdam geldt. Hij hoopt dat het kabinet kiest voor een landelijk verbod om te voorkomen dat buurgemeenten met de gebakken peren zitten. U gaat waarschijnlijk een rustige Oud en Nieuw krijgen… “Ja, ik hoop […]
Sterretjes vuurwerk wat afgaat.

Vuurwerkverkopers woest om verbod: ‘Dit is de doodsklap voor vuurwerkland’

Vuurwerkverkopers reageren boos op de plannen van het kabinet om een vuurwerkverbod in te stellen voor komende jaarwisseling. Het kabinet wil met het verbod de druk op de zorg verlichten. Maar door het verbod komen verkopers in de problemen. “Dit is wel de doodsteek voor heel veel ondernemers.”

Kijk de volledige video op: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5195923/vuurwerkverkopers-woest-om-verbod-dit-de-doodskap-voor-vuurwerkland

Datum: 10 november 2020
Bron: www.rtlnieuws.nl

Vuurwerkverkopers reageren boos op de plannen van het kabinet om een vuurwerkverbod in te stellen voor komende jaarwisseling. Het kabinet wil met het verbod de druk op de zorg verlichten. Maar door het verbod komen verkopers in de problemen. “Dit is wel de doodsteek voor heel veel ondernemers.” Kijk de volledige video op: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5195923/vuurwerkverkopers-woest-om-verbod-dit-de-doodskap-voor-vuurwerkland Datum: […]
vuurwerk

Vuurwerkverbod Rotterdam blijft, ondanks eis vuurwerkbranche

In de gemeente Rotterdam zal dit jaar toch een vuurwerkverbod gelden. De vuurwerkbranche eiste dat het verbod zou worden ingetrokken, maar dat voorstel is vandaag in een kort geding door de rechter van tafel geveegd.

Volgens de vuurwerkverkopers gaat de maatregel veel te ver en zitten er grote financiële gevolgen aan verbonden. “Zo ga je niet met mensen om. Deze verkopers hebben ook een gezin dat ze moeten onderhouden”, zei Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek eerder.

Ook wezen de lokale ondernemers naar het al geldende landelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten. “Wat overblijft is siervuurwerk in onder meer potten en fonteinen, waarvan niemand last heeft”, zegt Teunissen. 

Genoeg van onveiligheid

Maar volgens de gemeente is een rustige jaarwisseling alleen mogelijk zonder vuurwerk. Dit voorjaar besloot de gemeenteraad van Rotterdam tot een totaalverbod op consumentenvuurwerk tijdens oud en nieuw, en liet dat vastleggen in een Algemene Plaatselijke Verordening. 

Kort voor de uitspraak van de rechter in Rotterdam werd bekend dat het kabinet voor de komende jaarwisseling in het hele land een vuurwerkverbod wil. Door het verbod wordt de druk op de ziekenhuizen verlicht en dat is vanwege corona extra noodzakelijk. Nu geldt er alleen een volledig vuurwerkverbod in een aantal gemeenten, waaronder Nijmegen, Venlo en Rotterdam. 

Datum: 9 november 2020
Bron: www.rtlnieuws.nl

In de gemeente Rotterdam zal dit jaar toch een vuurwerkverbod gelden. De vuurwerkbranche eiste dat het verbod zou worden ingetrokken, maar dat voorstel is vandaag in een kort geding door de rechter van tafel geveegd. Volgens de vuurwerkverkopers gaat de maatregel veel te ver en zitten er grote financiële gevolgen aan verbonden. “Zo ga je niet […]

Kabinet komt voor dit jaar met algeheel vuurwerkverbod

Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS. Naar verluidt wordt het verbod morgen besproken door het MCC, de bij het corona-overleg betrokken ministers. Vrijdag zou het kabinet de knoop willen doorhakken.

Het kabinet overlegt ook nog over een steunpakket voor de sector. Er worden naar verluidt tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. Het kabinet wil het besluit over het algeheel verbod pas naar buiten brengen als de steunmaatregelen verder uitgewerkt zijn.

Druk op zorg verminderen

Burgemeesters en bestuurders in de veiligheidsregio’s riepen de politiek vorige week op om in verband met de coronacrisis met een tijdelijk verbod te komen. Dat verlicht de druk op ziekenhuizen en zorg- en hulpverleners.

“Het wordt een wat ongewisse jaarwisseling. Niemand weet natuurlijk precies waar we tegen die tijd staan”, zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad toen. “Maar deze maatregelen zouden wel helpen om wat meer rust te geven.”

Eerder riepen zorgmedewerkers en andere hulpverleners de politiek al op om tot een algeheel verbod te komen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren riepen het kabinet ook op om in verband met de coronacrisis met een tijdelijk vuurwerkverbod te komen.

Of kindervuurwerk zoals sterretjes ook verboden wordt, is volgens de bronnen nog onderwerp van gesprek.

Bezorgdheid over bijeffecten

Ook de VVD, eerder nog niet overtuigd, legt zich nu neer bij een algeheel verbod. “Vanwege de belasting van de zorg en de politie in coronatijd”, aldus Tweede Kamerlid Ziengs.

Wel wil de partij dat er goed naar de randvoorwaarden gekeken wordt, zoals de compensatie van vuurwerkhandelaren, die vaak al investeringen hebben gedaan. Volgens de VVD gaat het dan om bedragen van 60 à 70 miljoen euro.

De VVD is wel bezorgd over de bij-effecten van het verbod. “Wat gebeurt er als je deze uitlaatklep van mensen afpakt: moedig je dan niet indirect mensen aan om spullen uit het buitenland te halen? Daar zal het kabinet ook wat over moeten zeggen”, aldus Ziengs.

Datum: 9 november 2020
Bron: nos.nl

Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS. Naar verluidt wordt het verbod morgen besproken door het MCC, de bij het corona-overleg betrokken ministers. Vrijdag zou het kabinet de knoop willen doorhakken. Het kabinet overlegt ook nog over een steunpakket voor de sector. Er […]

Vandaag uitspraak over lokaal vuurwerkverbod Rotterdam: ‘Zo ga je niet met mensen om’

De vuurwerkbranche eist in een spoedprocedure dat het lokale verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling in de gemeente Rotterdam wordt ingetrokken. “Honderd meter verderop mag het wel”, stelt voorman Marcel Teunissen. Vanmiddag is de uitspraak.

De gemeenteraad van Rotterdam besloot dit voorjaar tot een totaalverbod op consumentenvuurwerk binnen de gemeentegrenzen tijdens oud en nieuw, en liet dat vastleggen in een Algemene Plaatselijke Verordening.

‘Overlast, schade en letsel’

Volgens de gemeenteraad leidt het afsteken van consumentenvuurwerk tot ‘onaanvaardbare risico‘s, overlast, schade, incidenten en letsel’. Met het verbod wil raad verstoringen van de openbare orde terugdringen.

Lokale ondernemers gaan de strijd aan tegen dit lokale besluit. Zij vinden de actie onbegrijpelijk en wijzen op eerder gemaakte afspraken en het al geldende landelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten.

“Dat probleem is landelijk opgelost”, zegt Marcel Teunissen, woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). “Wat overblijft is siervuurwerk in onder meer potten en fonteinen, waarvan niemand last heeft. Ondanks dat gaat de gemeente Rotterdam gewoon door.”

Verplichte investeringen

Wat verkopers bovendien boos maakt, is dat zij eerder verplicht investeringen hebben gedaan om te voldoen aan de eisen voor veilige opslag en verkoop. Het argument van ondernemersrisico schilderen zij daarom af als onzin.

Teunissen: “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met winkeliers, die vervolgens hebben geïnvesteerd en hun bestellingen hebben gedaan bij importeurs. En dan wordt dit van het ene op het andere moment zonder overleg besloten. Alle kosten zijn gemaakt en straks heb je nul inkomsten. Zo ga je niet met mensen om. Deze verkopers hebben ook een gezin die ze moeten onderhouden.”

Kort geding met gevolgen

Reden voor de vuurwerkbranche op gezamenlijk een kort geding aan te spannen. Maandagmiddag ontvangen vijftien winkeliers, Stichting VuurwerkCheck en BPN het voorlopige oordeel van de rechter.

De uitspraak zal nauwlettend gevolgd worden op andere plekken in het land. Want er zijn meer gemeenten die een mogelijk landelijk vuurwerkverbod wegens de corona-uitbraak niet afwachten (zie grijs kader onderaan). Ook de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben al opgeroepen tot een landelijk verbod.

Handhaving?

Dan is er nog discussie over handhaving van een vuurwerkverbod. Nauwelijks mogelijk, stelde PVV-raadslid Maurice Meeuwissen vorige maand. Laat staan nu meer agenten en handhavers nodig zijn voor de coronaregels.

Ook Teunissen is sceptisch: “Er zijn mensen die toch vuurwerk gaan afsteken. Dan staat er een groep bij en zegt iedereen dat hij of zij het niet heeft gedaan. Je moet echt een heterdaad hebben.”

Daarbij is volgens de ondernemers grote kans op vuurwerktoerisme. Teunissen: “Honderd meter verderop mag het wel. Dat levert een waterbedeffect op, en zeg je dus tegen je buurtgemeente: los jij het probleem maar op.”

Datum: 9 november 2020
Bron: www.rtlnieuws.nl

De vuurwerkbranche eist in een spoedprocedure dat het lokale verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling in de gemeente Rotterdam wordt ingetrokken. “Honderd meter verderop mag het wel”, stelt voorman Marcel Teunissen. Vanmiddag is de uitspraak. De gemeenteraad van Rotterdam besloot dit voorjaar tot een totaalverbod op consumentenvuurwerk binnen de gemeentegrenzen tijdens oud […]
Sier vuurwerk in de lucht.

Meerderheid Tweede Kamer staat open voor tijdelijk vuurwerkverbod

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat open voor een tijdelijk algeheel vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling om zo de ziekenhuizen niet nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Wel willen de Kamerleden weten van verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) of een tijdelijk verbod wel haalbaar is.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) riepen het kabinet donderdag op om dit jaar nog met een tijdelijk vuurwerkverbod te komen. Partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand zeiden in gesprek met NU.nl dat het onverantwoord is om de zorg, die al ernstig onder druk staat vanwege de coronacrisis, nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers.

Een tijdelijk verbod wordt gesteund vanuit de zorg, politie en het Veiligheidsberaad. Ook politieke partijen die normaliter tegen een vuurwerkverbod zijn, zoals als VVD en PVV, erkennen dat de jaarwisseling dit jaar anders is dan anders. 

“We mogen niet doof zijn voor dit verzoek”, aldus CDA-lid Chris van Dam. Wel willen de partijen weten of een vuurwerkverbod de druk op de zorg daadwerkelijk verlaagt en of het verbod wel te handhaven is. 

Daarnaast vrezen meerdere partijen een toename van illegaal vuurwerk uit bijvoorbeeld Duitsland als mensen niets in Nederland mogen kopen. 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven hoopt over twee weken met meer duidelijkheid te komen over het vuurwerkverbod. Volgens de staatssecretaris kan het niet eerder, omdat zij het eerst moet afstemmen met andere ministers.

Datum: 9 november 2020
Bron: www.nu.nl/

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat open voor een tijdelijk algeheel vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling om zo de ziekenhuizen niet nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Wel willen de Kamerleden weten van verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) of een tijdelijk verbod wel haalbaar is. GroenLinks en de Partij voor de […]

Volledig verbod op vuurwerk komt snel dichtbij – Kamer eist compensatie voor verkopers

Een eenmalig volledig verbod op consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling komt snel dichterbij. In navolging van de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad vindt ook een groot deel van de Tweede Kamer het niet verantwoord om de ziekenhuizen nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Het kabinet wil later deze maand beslissen.

In de Tweede Kamer schaarden de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zich dinsdagmiddag vierkant achter het standpunt dat de burgemeesters dinsdag innamen: zowel de verkoop als het afsteken van consumentenvuurwerk zou in elk geval eenmalig verboden moeten worden. 

VVD, CDA en PVV, drie partijen die eigenlijk tegen een verbod zijn, lieten weten dat zij er dit jaar begrip voor hebben gezien de omstandigheden in de ziekenhuizen. ‘Als de zorg, de politie en de burgemeesters dit appèl op ons doen, dan mogen wij niet doof zijn’, aldus het CDA-Kamerlid Van Dam. Wel eisen deze partijen dat het kabinet de vuurwerksector ‘ruimhartig’ compenseert voor de voorraden die plotseling waardeloos worden. 

Overbelast

Het voornaamste argument van de burgemeesters is de situatie in de ziekenhuizen, die door corona toch al zwaar overbelast zijn. De nieuwjaarsnacht is traditiegetrouw een van de drukste momenten in de acute zorg. Vorig jaar werden 385 mensen op de Spoedeisende Hulp behandeld wegens vuurwerkverwondingen. Nog eens 900 mensen kwamen terecht bij een huisartsenpost. ‘Daar kunnen we de afgescheurde vingers en de verwoeste ogen niet bij hebben’, aldus het Partij voor de Dieren-Kamerlid Frank Wassenberg dinsdag. 

Daar komt bij dat ook de politie toch al een zware jaarwisseling voorziet wegens de opgekropte frustraties in de samenleving door alle beperkingen van het sociale leven. Daar zijn extra agenten voor nodig. De extra onrust die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt, wil de politie zichzelf liever besparen. De burgemeesters delen die mening. ‘Een verbod helpt om iets meer rust te brengen’, aldus de Nijmeegse burgemeester Bruls. ‘Ook voor de ziekenhuizen en huisartsen, want hierdoor krijgen zij minder patiënten binnen.’

Vuurwerkdebat

Zo brengt de coronacrisis brengt het toch al snel opschuivende vuurwerkdebat in een stroomversnelling. De komende jaarwisseling zou al de eerste worden waarin een groot deel van het consumentenvuurwerk niet meer verkocht mocht worden. Knalvuurwerk en losse vuurpijlen gaan in de ban, vanuit de gedachte dat vooral die soorten als projectiel worden ingezet tegen hulpverleners. Ook veroorzaken ze relatief vaak branden. Alleen de zogeheten fonteinen, sierpotten en grondbloemen zouden dit jaar nog zijn toegestaan. 

Enkele steden, zoals Rotterdam en Nijmegen, besloten de regels verder aan te scherpen binnen de eigen gemeentegrenzen. Daar geldt met ingang van dit jaar al een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. 

Binnen de regeringscoalitie hebben vooral VVD en CDA zich lang verzet tegen strengere vuurwerkregels. Na weer een zeer onrustige jaarwisseling – met onder meer de tragische vuurwerkbrand in een flat in Arnhem – gingen zij begin 2020 overstag en stemden ze in met het gedeeltelijke verbod. 

Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat benadrukte dinsdag dat het kabinet over twee weken met een bredere visie komt op de feestdagen in coronatijd. De Kamer heeft ‘heel terechte vragen’ over de vuurwerkregels, aldus Van Veldhoven: ‘De komende jaarwisseling zal anders zijn dan andere jaren.’ Op de details van de vuurwerkregels wil zij nu nog niet ingaan. Zij beaamde dat een algeheel vuurwerkverbod niet helemaal te handhaven zal zijn omdat er ook vuurwerk uit het buitenland komt en er nog oud vuurwerk op zolders en in schuurtjes ligt opgeslagen.  ‘Maar het gaat ook om welk signaal je wilt afgeven.’

Datum: 9 november 2020
Bron: www.volkskrant.nl/

Een eenmalig volledig verbod op consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling komt snel dichterbij. In navolging van de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad vindt ook een groot deel van de Tweede Kamer het niet verantwoord om de ziekenhuizen nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Het kabinet wil later deze maand beslissen. In de Tweede Kamer schaarden […]
23 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam: ‘Ouderwetse horrornacht’

Geen rotjes meer knallen om de zorg te ontlasten? ‘De consument trekt zich er weinig van aan’

NIJMEGEN – Door een landelijk vuurwerkverbod kunnen ziekenhuizen een geschatte duizend extra operaties extra uitvoeren. Minder vuurwerkslachtoffers zouden de ziekenhuizen in deze coronatijd enorm ontlasten, zo redeneren burgemeesters die maandagavond pleitten voor een landelijk vuurwerkverbod. 

Het kabinet beslist vermoedelijk deze week over een landelijk vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten. ,,Compleet ridicuul’’, stelt directeur Gert Breeschoten van GBV-Weco in Veenendaal, ’s lands grootste vuurwerkgroothandel. ,,Het effect op de zorg is namelijk maar heel minimaal.’’

De voorbije jaarwisseling zijn bijna 1.300 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld, waarvan 385 op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis en naar schatting 900 met lichtere verwondingen op een huisartsenpost. Jaarlijks komen er zo’n 2 miljoen mensen op de eerste hulp terecht komen. Breeschoten: ,,Dus je kunt moeilijk volhouden dat het een enorme druk op de zorg legt.’’

,,De zorg wordt in één nacht zwaar belast’’, werpt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls tegen, die namens het Veiligheidsberaad het kabinet heeft gevraagd om zo’n algeheel vuurwerkverbod. ,,De nacht van oud en nieuw kent steeds een buitensporig aantal gewonden of soms nog erger, grote schade en een enorme inzet van hulpdiensten.’’

Relatief weinig tijd

Maar alleen al door oogletsel bij vuurwerkslachtoffers lopen de wachttijden voor bijvoorbeeld staaroperaties enorm op, stelt Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

De wachttijden voor zo’n operatie zijn tijdens de coronacrisis bij ziekenhuizen in de regio al opgelopen tot wel 150 dagen. Zo’n staaroperatiepatiënt kost relatief weinig tijd, terwijl je een vuurwerkslachtoffer vaak jaren later nóg ziet’’, stelt De Faber.

‘Mensen gaan meer in het buitenland kopen’

Breeschoten zegt dat een vuurwerkverbod echter toch niet gaat werken: hij zegt ‘honderd procent zeker’ te weten dat er ondanks een verbod toch vuurwerk wordt afgestoken. 

,,Dertig procent het van vuurwerk wordt gekocht in Duitsland, België, Oost-Europa. Wat je bij een verkoopverbod gaat zien, is dat mensen nog meer in het buitenland gaan kopen. En dan in Oost-Europa nog meer van dat hele zware vuurwerk zal worden gekocht.’’

Nieuwe regels

Bruls is voor het illegaal afsteken niet zo bang. Hij denkt dat een landelijk verbod sowieso beter te handhaven is dan een lokaal verbod, waartoe zijn eigen gemeente Nijmegen al heeft besloten. 

Hij stelt dat er ‘ongetwijfeld vuurwerk wordt afgestoken’ maar heeft er vertrouwen in ,,dat de meeste mensen zich gewoon aan nieuwe regels zullen houden.’’

Datum: 9 november 2020
Bron: https://www.gelderlander.nl/

NIJMEGEN – Door een landelijk vuurwerkverbod kunnen ziekenhuizen een geschatte duizend extra operaties extra uitvoeren. Minder vuurwerkslachtoffers zouden de ziekenhuizen in deze coronatijd enorm ontlasten, zo redeneren burgemeesters die maandagavond pleitten voor een landelijk vuurwerkverbod.  Het kabinet beslist vermoedelijk deze week over een landelijk vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten. ,,Compleet ridicuul’’, stelt directeur Gert Breeschoten […]

Oogarts Tjeerd de Faber: ‘Landelijk vuurwerkverbod voorkomt waterbed-effect’

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam is blij met het vuurwerkverbod, dat deze jaarwisseling in elk geval in Rotterdam geldt. Hij hoopt dat het kabinet kiest voor een landelijk verbod om te voorkomen dat buurgemeenten met de gebakken peren zitten.

U gaat waarschijnlijk een rustige Oud en Nieuw krijgen…

“Ja, ik hoop het van ganser harte. In Rotterdam is het vuurwerkverbod in elk geval bekrachtigd door de rechter. Ik verwacht dat we het daardoor aanzienlijk rustiger zullen krijgen.”

En dan misschien ook nog een landelijk verbod. 

“Dat zou helemaal mooi zijn. Dan heb je in elk geval dat waterbed-effect niet. Zo van: dan ga je van Rotterdam naar Capelle om vuurwerk af te steken. Met als gevolg dat de overlast daar vele malen groter is dan normaal. Dus ik wens het kabinet heel veel wijsheid toe. Met deze speciale jaarwisseling in coronatijd moet je voorspelbare slachtoffers, zoals van consumentenvuurwerk, voorkomen.”

Hoeveel gaat het schelen, denkt u?

“Elk ‘gedooguur’ kost in Nederland twee blinde ogen. Je mag acht uur afsteken, dus gemiddeld zijn er zestien blinde ogen per jaarwisseling. Bij een vuurwerkverbod zal dat aanzienlijk minder zijn.”

Bent u niet bang dat mensen tóch vuurwerk gaan afsteken? Of gevaarlijk vuurwerk uit het buitenland gaan halen? 

“Natuurlijk moeten de grenzen gecontroleerd worden. En mensen zullen ook nog wel spul hebben wat van vorig jaar overgebleven is. Maar als je in deze coronacrisis toch vuurwerk gaat afsteken, ben je wel anti-sociaal bezig. In het voorjaar is er enorm geklapt voor de zorg. Ik zou zeggen: jullie hoeven niet te klappen, als jullie maar niet knallen.”

Gaat u mensen die met oogletsel door vuurwerk bij u komen toch helpen? 

“Ja, ik heb een eed afgelegd dat ik iedere gewonde zal behandelen. En ze zullen ook een prima behandeling krijgen. Bij vuurwerk is het zo dat vijftig procent van de slachtoffers omstanders zijn. En vijftig procent heeft zichzelf het letsel aangedaan. Maar iedereen wordt goed geholpen. Daar ben je nou eenmaal arts voor. In oorlogssituaties help je ook je vijand.”

Stel dat het landelijk verbod er komt, gaat u dan met pensioen? Ik kan me herinneren dat u dat wel eens heeft gezegd.

 “Ja, dat klopt. Ik zei: ik ga pas met pensioen als dit echt helemaal de wereld uit is. Ik heb nog een registratie tot 2025. Ik hoop dat het voor die tijd allemaal geregeld is. Dan ga ik met een gerust hart met pensioen.” 

Bron: Rijnmond

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam is blij met het vuurwerkverbod, dat deze jaarwisseling in elk geval in Rotterdam geldt. Hij hoopt dat het kabinet kiest voor een landelijk verbod om te voorkomen dat buurgemeenten met de gebakken peren zitten. U gaat waarschijnlijk een rustige Oud en Nieuw krijgen… “Ja, ik hoop […]