Skip to main content

Argumenten voor een vuurwerkverbod van twee oogartsen: “Een landelijk vuurwerkverbod is doelmatig én liberaal”

Twee publicaties van het Landelijk Vuurwerkmanifest tonen aan dat een landelijk vuurwerkverbod doelmatig en liberaal is.

Oogarts Tjeerd de Faber toont in het gezaghebbende Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde aan dat een landelijk vuurwerkverbod het aantal slachtoffers sterk beperkt. Hij bewijst dit door de oogletselcijfers van legaal en illegaal vuurwerk voor, tijdens en na de coronapandemie onderling te vergelijken.

Oud-VVD senator prof. Jan Keunen legt in het tijdschrift Liberale Reflecties van het wetenschappelijke bureau van de VVD een landelijk vuurwerkverbod langs de VVD-meetlat met vijf liberale kernwaarden. Hij toont aan dat een verbod een zuiver liberaal bestuursbesluit is. De VVD Tweede Kamerfractie is zoals bekend helaas nog steeds tegen een landelijk verbod.

Beide publicaties zijn actueel vanwege twee recente persberichten van de Inspectie ILT waaruit blijkt dat er nog steeds onveilig consumentenvuurwerk op de Nederlandse markt terechtkomt (Inspectie ILT, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, persberichten 2 nov. en 27 dec. 2023; zie ILT website). 

Referenties – artikelen:

1 NTvG 2023, Tjeerd de Faber

2 Liberale Reflecties 2023, Jan Keunen