Skip to main content

Wederom horrornacht in Oogziekenhuis: al 18 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk

Rotterdam – 1 januari 2024 – Tijdens de Oudejaarsnacht zijn tot nu toe (07.00) achttien vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook twee kinderen hebben oogletsel opgelopen. Het letsel is dusdanig ernstig dat zes mensen geopereerd moeten worden. De meeste oogletsels zijn veroorzaakt door siervuurwerk. 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. In de loop van de ochtend worden er meer mensen verwacht. De drukte in Het Oogziekenhuis is dan ook vergelijkbaar als de drukte tijdens Oud en Nieuw 2022 / 2023.
 
“Helaas hebben we ook deze jaarwisseling in Het Oogziekenhuis weer heel veel patiënten gezien. Het was wederom een horrornacht. We moeten nu op 1 januari net als vorige nieuwjaarsdag opereren. Dit in tegenstelling tot de jaren dat er een landelijk vuurwerkverbod was. Ik vind het heel vervelend om mijzelf te moeten blijven herhalen, maar ik roep de politiek wederom dan ook dringend op om de burger te beschermen en het afsteken van vuurwerk door particulieren nu permanent in heel Nederland te verbieden. Alleen dan zullen we – net als tijdens de coronapandemie met twee jaarwisselingen mét het vuurwerkverbod – zien dat minder mensen blijvend oogletsel oplopen en niet meer voor de rest van hun leven getekend zijn. Honderden patiënten met vuurwerkletsel heb ik de afgelopen jaren behandeld en vele ogen heb ik blind zien worden. Loopt iemand blijvend letsel op dan blijf ik deze mensen vaak nog jarenlang terugzien. Zelfs twintig jaar na de klap komen patiënten nog terug om geopereerd te worden. Het is toch te bizar voor woorden dat vele mensen voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn terwijl we dit letsel eenvoudig door een vuurwerkverbod kunnen voorkomen?”
 
Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Permanent verbod op consumentenvuurwerk

Tijdens deze jaarwisseling hebben oogartsen voor de zestiende keer het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk geregistreerd. Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties (waaronder álle medisch specialistische verenigingen) zijn voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerk- of droneshows en hebben het Vuurwerkmanifest tegen consumentenvuurwerk gelanceerd. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 750.000 particulieren en organisaties. Onderteken nu ook het Vuurwerkmanifest: www.vuurwerkmanifest.nl

Bovenstaande cijfers van letsels door vuurwerk betreffen de cijfers van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De landelijke cijfers worden komende week bekend gemaakt.

Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam

Datum: 3 januari 2024