Skip to main content

Stelling: ‘Er moet een algeheel vuurwerkverbod komen’

Een tijdelijk vuurwerkverbod moet er dit jaar voor zorgen dat de werkdruk op ziekenhuizen en zorgverleners niet nog meer zal toenemen. Fop- en schertsvuurwerk is het enige wat dit jaar wél mag.

Tjeerd de Faber, Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam: JA

Waarom moet er permanent een algeheel vuurwerkverbod komen?

“Ik ben al dertig jaar oogarts. De komende jaarwisseling zal mijn 23e nieuwjaarsdienst worden. Wat ik aan me voorbij heb zien komen in die nieuwjaarsdiensten, is elke keer een bevestiging dat we hiermee moeten stoppen. Je moet leken geen explosieven in handen geven. Puur op medische gronden, denk ik dat dit niet de bedoeling van een feestje kan zijn. Laten we vuurwerk gewoon overlaten aan professionals.”

Werkt zo’n algeheel vuurwerkverbod niet averechts?

“Internationaal zijn er een aantal landen die deze transitie doorgemaakt hebben. Een mooi voorbeeld is dat van Noord-Ierland, die een tijdelijk verbod invoerde in verband met de IRA. Door de aanslagen van de IRA in combinatie met vuurwerk, dacht men continu dat er weer een bomaanslag was. Enkele jaren nadat de IRA vrede getekend had, mocht er weer consumentenvuurwerk komen. Niet veel later kwamen de vuurwerkongevallen weer. Dit is een perfect empirisch bewijs. Er is een causaal verband tussen leken vuurwerk in handen geven en het optreden van letsels.

“De vuurwerkbranche haalt maar al te graag het argument aan, dat mensen door een verbod illegaal vuurwerk gaan kopen en dat juist door illegaal vuurwerk mensen letsels oplopen. Dat laatste is dus pertinent niet waar. In de oogheelkunde is ongeveer 70% van de letsels door legaal vuurwerk en 5% door illegaal vuurwerk. Die overige 25% is onzeker want daarvan weten we de aard van het vuurwerk niet. Daar komt nog bij dat ongeveer de helft van vuurwerk slachtoffers omstanders zijn. Dat is hét politieke argument dat duidelijk maakt dat we hiermee moeten stoppen.”

Waar moet men zijn heil zoeken tijdens oud en nieuw als het afsteken van vuurwerk niet meer mogelijk is? Wat zijn de alternatieven?

“Dat er centraal vuurwerk afgestoken wordt. In Frankrijk tijdens quatorze juillet wordt er geen consumenten vuurwerk afgestoken, maar de bewoners leggen geld bij elkaar en iemand die er verstand van heeft zorgt voor een prachtige vuurwerkshow. Dat is prachtig om te zien én je hebt geen gewonden. Dat is wat mij betreft de juiste oplossing.”

Bron: HP de tijd

Datum: 24 december 2020