Skip to main content
vuurwerkmanifest overhandiging banner

Overhandiging petitie

Vandaag heeft het Nationale Vuurwerkmanifest de petitie aangeboden aan de commissie Infrastructuur
en Waterstaat van de Tweede Kamer. Doel: een verbod op consumentenvuurwerk eind 2022. Hiermee hoopt het Vuurwerkmanifest een grotere veiligheid voor de maatschappij te bereiken, speciaal tijdens de jaarwisseling. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven. 

Aanbieden van het Vuurwerkmanifest met o.a. Tjeerd de Faber in de Tweede Kamer, 8 maart 2022. Foto Marco De Swart

Het Nationale Vuurwerkmanifest heeft meer dan 700.000 handtekeningen van particuliere- en landelijke organisaties waarvan de volgende partijen: de Nederlandse oogartsen (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Vision2020), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Stichting DierenLot, House of Animals, de Dierenbescherming en Dierenambulance Amsterdam vandaag, dinsdag 8 maart aanwezig waren.

De organisaties die zijn aangesloten bij het Nationale Vuurwerkmanifest pleiten al sinds 2014 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nationale Vuurwerkmanifest is gestart in 2014 door het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen. 

Acht jaar later hebben zich inmiddels meer dan 700.000 organisaties en particulieren bij het manifest aangesloten. Dit zijn o.a. organisaties als de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Landelijke Huisartsen Vereniging, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, de Dierenbescherming, Dierenbescherming Amsterdam, verzekeraar Achmea en politieke partijen als de Partij voor de Dieren, SGP en Groen Links. 

Alle ondertekenende organisaties pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. 

DE AFGELOPEN TWEE JAARWISSELINGEN MET EEN CONSUMENTENVUURWERKVERBOD DOOR CORONA MAATREGELEN, HEBBEN EEN SIGNIFICANTE DALING VAN LETSELS LATEN ZIEN. EEN VERBOD WERKT.

Namens alle 700.000 ondertekenaars waren de volgende mensen aanwezig: 

Tjeerd de Faber / info@vuurwerkmanifest.nl
Willemien Boland
Marjolijn Snouck Hurgonje
Cas Aaftink
Sander van Hesteren
Estefanía Pampín Zuidmeer
Niels Kalkman
Manon Stevens

NB: de dierenbeschermingsorganisaties pleitten voor een totaalverbod op vuurwerk, zowel professioneel als consumentenvuurwerk

vuurwerk, vuurwerkmanifest, vuurwerkverbod