Skip to main content

0 blinde ogen in 2022

Grootse impact van vuurwerkverbod op oogletsel

Nijmegen, 6 januari 2022 – Niemand is dit jaar blind door vuurwerk geworden. Dat is in veertien jaar van het registreren van de oogletsels door vuurwerk nog nooit eerder gebeurd. Hiermee kan dan ook geconcludeerd worden dat het landelijk verbod op consumentenvuurwerk werkt en gecontinueerd dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen blijft achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de veertiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. 

Tijdens deze jaarwisseling hebben slechts 58 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 13 mensen hebben slechts blijvend letsel opgelopen. Een dergelijk laag aantal hebben de oogartsen niet eerder tijdens de duur van de registratie meegemaakt.

“Sinds de start van de registratie hebben we nog nooit meegemaakt dat niemand blind is geworden door vuurwerk. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Ik heb de afgelopen jaren honderden ogen blind zien worden door vuurwerk dat werd afgestoken door burgers, waarvan de helft omstander was. Teken daarom het Vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl en spreek je uit voor een consumentenvuurwerkverbod in ruil voor professionele vuurwerkshows. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Overzicht oogletsels door vuurwerk*

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het duidelijke effect van de afgelopen twee tijdelijke verboden op consumentenvuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk absoluut niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 700.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl * Cijfers tot 5 januari 2022. De definitieve cijfers van de 14e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 23 maart 2022 bekend gemaakt.