Skip to main content

Drie slachtoffers, daar blijft het bij in het Oogziekenhuis: ‘Misschien is corona wel blessing in disguise’

Oogarts Tjeerd de Faber had in het Rotterdamse Oogziekenhuis een veel rustiger nacht dan voorgaande jaren. Maar zijn droomscenario met nul slachtoffers werd geen werkelijkheid.

Oogarts Tjeerd de Faber is vlak voor middernacht wat onrustig. Wat zal het effect van het vuurwerkverbod op het aantal slachtoffers zijn, dat deze jaarwisseling door de deuren van het Oogziekenhuis in Rotterdam gaat komen?

Het verloop van Oudjaarsdag tot dusverre is gunstig, vertelt De Faber als hij rond 23.00 uur de afdeling op wandelt voor zijn dienst tijdens de drukste dag van het jaar. Tot dusverre twee gevallen van oogletsel in het specialistische ziekenhuis in Rotterdam door het schieten met carbid. Nog geen vuurwerkslachtoffer.

Tjeerd de Faber pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dankzij zijn uitgesproken mening groeide hij – naar eigen zeggen ongewild – uit tot een boegbeeld van de beweging.

Dit jaar kwam een droom uit: de overheid verbood vanwege het coronavirus het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Overtredingen zouden zwaar bestraft worden, waarschuwde het kabinet. Het is volgens De Faber een „medisch experiment” dat het nut van een vuurwerkverbod onomstotelijk kan aantonen.

Het kan niet anders dan dat het ziekenhuis het dit jaar rustiger krijgt, zegt de arts. „Het punt is dat mensen weten dat het afsteken dit jaar verboden is. Ze zullen dan hopelijk uit de buurt van het vuurwerk blijven.” Dat scheelt volgens hem al de helft van de slachtoffers, toch vaak omstanders.

Helemaal gerust is hij er niet er niet op. „Ik rook nog wel wat buskruit op de weg hierheen. Dit kan ook de stilte voor de storm zijn.” Sowieso wordt het pas een half uur na middernacht druk in het ziekenhuis, als patiënten uit de directe omgeving van het ziekenhuis zich melden. Daarna druppelen slachtoffers uit het hele land binnen, doorverwezen naar het Oogziekenhuis voor specialistische spoedhulp. Het coronavirus kan een rol spelen: wellicht dat drukbezette ziekenhuizen oogletsel sneller doorverwijzen naar Rotterdam.

Lees het artikel verder bij NRC.

Bron: NRC

Datum: 4 januari 2021