Skip to main content

Artsen pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk

Maar liefst 90% van de artsen vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk in Nederland. Bijna driekwart van die artsen pleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Zo blijkt uit onderzoek van de KNMG onder ruim 800 artsen. De overheid staat volgens hen aan de lat om dit verbod op te leggen.

De belangrijkste reden om een verbod op consumentenvuurwerk op te leggen is, volgens de ondervraagde artsen, dat het teveel letsel veroorzaakt (59%). Ook milieuoverlast (22%) en er stress bij mens en dier, algehele overlast en afval (9%) worden als redenen genoemd om een verbod op verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk op te leggen.

Een algeheel consumentenvuurwerkverbod is, zo geeft ruim 70% van de artsen aan, de beste oplossing. Ongeveer een derde van de artsen is voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod of voor het instellen van vuurwerkvrije zones. De landelijke overheid is aan zet om deze maatregelen te nemen, zo vindt 69% van de artsen.

De artsen geven aan dat vuurwerk beter door professionele partijen afgestoken kan worden. 

Lokale overheden zouden hiertoe vuurwerkshows moeten organiseren. Overigens vindt 27% van de artsen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en burgers is om maatregelen te treffen. Een kleine groep (9%) van de artsen vindt dat het afsteken van vuurwerk door consumenten bij de jaarwisseling hoort.

Een groot deel van de ondervraagde artsen (80%) zegt het belangrijk te vinden om zich in de discussie rondom vuurwerk mengen. Zij moeten de risico’s blijven benoemen, richting politiek en in de media. De artsen vinden dat consumenten teveel risico op letsel lopen door zelf vuurwerk af te steken. De KNMG dringt dan ook bij de politiek aan op een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Bron: KNMG

Datum: 31 december 2022