Skip to main content
Meer vuurwerk? Meer slachtoffers

Gevaarlijke vuurwerktraditie moet nu echt anders

Na wederom een Oud & Nieuw met een tsunami aan letsels en geweld tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nú echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door vuurwerk.  

Stemt de Tweede Kamer binnenkort tegen het wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod, dan zal het Vuurwerkmanifest de juridische mogelijkheden om naar de rechter te stappen onderzoeken om op deze manier een uitspraak over een vuurwerkverbod voor particulieren af te dwingen. Legaal consumentenvuurwerk is immers een bewezen inferieur product (15-20% van het legale vuurwerk wordt jaarlijks afgekeurd na inspectie) en brengt burgers en hulpverleners jaar in jaar uit in groot gevaar. Bij de oogletsels door vuurwerk is het zelfs zo dat de helft van de slachtoffers slechts omstander is en alleen maar kijkt naar vuurwerk.

Een aantal feiten die het Vuurwerkmanifest namens 700.00 burgers en 1.200 landelijke organisaties (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties) jaar in jaar uit inbrengt:

  • Een landelijk vuurwerkverbod is effectief en doelmatig. Twee jaarwisselingen zonder consumentenvuurwerk tijdens de coronapandemie hebben de effectiviteit (75% minder letsels) van een landelijk vuurwerkverbod bewezen.
  • 15-20% van het legale vuurwerk wordt jaarlijks door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgekeurd. Het is absurd en juridisch aanvechtbaar dat de Rijksoverheid burgers en hulpverleners jaar in jaar uit bewust aan zo’n onveilig legaal product blootstelt;
  • Vuurwerk veroorzaakt jaar in jaar uit immens leed: honderden kinderen en pubers met ernstige brandwonden en amputaties door legaal en illegaal vuurwerk, jaarlijks een vuurwerkdode, blinde ogen en dergelijke. Door niet ferm op te treden nemen de Rijksoverheid en een aantal partijen in de Tweede Kamer bewust grote veiligheidsrisico’s die jaar in jaar uit voor burgers en hulpverleners desastreus uitpakken.
  • Het manifest roept burgers en hulpverleners op om het Vuurwerkmanifest te ondertekenen: www.vuurwerkmanifest.nl

De huidige vuurwerktraditie is in Nederland verworden tot een rampzalige tragedie voor mens, dier en milieu en kent een buitenproportionele geweldspiraal die hulpverleners en onschuldige burgers in groot gevaar brengt. En dat terwijl 2 op de 3 Nederlanders in landelijke enquêtes kiest voor een algeheel vuurwerkverbod (enquête Binnenlands Bestuur, 30 dec. 2022). Het is tijdens de coronapandemie onomstotelijk bewezen dat een landelijk consumentenvuurwerk verbod doelmatig en effectief is. Het is de enige manier om een eind te maken aan het vele, langdurige leed, het buitensporig geweld en de immense maatschappelijke schade. De Raad van State wijst terecht op het belang van adequate handhaving en naleving: alleen een totaalverbod maakt effectieve handhaving mogelijk omdat dan iedere vorm van afgestoken vuurwerk strafbaar is. Spraakmakende professionele vuurwerkfestivals en lichtshows met drones zijn een perfect en 100% veilig alternatief voor het gevaarlijke consumentenvuurwerk. 

oogletsel, oogziekenhuis Rotterdam, oud en nieuw, vuurwerk afsteken, vuurwerkmanifest, vuurwerkverbod