Skip to main content
vuurwerk

Minder vuurwerkgewonden, maar relatief veel meer jongeren

Bij de jaarwisseling zijn veel minder mensen gewond geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Uit onderzoek van Veiligheid NL blijkt dat 385 gewonden zijn opgevangen door de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en de huisartsenposten. Dat is minder dan een derde van vorig jaar, toen er 1300 gewonden waren. De cijfers bevestigen het beeld van Nieuwjaarsdag, toen afzonderlijke ziekenhuizen al zeiden dat het door het vuurwerkverbod rustig was geweest op hun SEH’s.

Opvallend is dat relatief veel meer jongeren gewond zijn geraakt door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Bijna twee derde van de slachtoffers (63%) is dit jaar jonger dan 20 jaar. Vorig jaar was dat nog minder dan de helft (49%). Het is vermoedelijk het gevolg van het vuurwerkverbod, waardoor veel volwassenen afzagen van het afsteken van vuurwerk.

Niet meer illegaal vuurwerk

De meeste ongevallen ontstonden door knalvuurwerk. In absolute getallen liepen minder mensen letsel op door zwaar illegaal vuurwerk, waaronder nitraten en cobra’s. Ook waren er minder carbidletsels dan vorig jaar. VeiligheidNL concludeert voorzichtig dat het verbod op consumentenvuurwerk niet heeft geleid tot meer slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk of door carbidschieten.

Birgitte Blatter, hoofd onderzoek van VeiligheidNL, reageert met gemengde gevoelens op de cijfers.”We zijn blij te zien dat het vuurwerkverbod heeft geleid tot een forse daling van het aantal vuurwerkslachtoffers. Daarnaast blijkt dat het verbod gelukkig geen massale overstap naar zwaar illegaal vuurwerk heeft veroorzaakt. Toch vinden we het aantal van 400 vuurwerkgewonden dat op de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost terecht is gekomen nog best hoog, gezien het vuurwerkverbod.”

Minder oogletsel

Negen van de tien slachtoffers waren jongens of mannen. Vorig jaar was de helft van de vuurwerkslachtoffers toeschouwer. Dat is dit jaar gedaald naar 44 procent.

Patiënten werden voornamelijk behandeld aan brandwonden (41%), vooral aan handen of vingers. Bij drie personen moest een amputatie worden uitgevoerd. Enkele slachtoffers hadden gehoorschade (7%). Een kwart van de SEH-bezoekers moest worden opgenomen in het ziekenhuis, maar in absolute getallen waren het er minder dan vorig jaar. Het aandeel oogletsels was dit jaar met 14 procent relatief laag, vorig jaar was dit 27 procent.

De oogartsen zagen de oogletsels met 75 procent teruglopen. Een gemiddelde jaarwisseling veroorzaakt zeventien blinde ogen (vorig jaar dertien), dit jaar waren het er vier, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Twee ogen moesten geheel verwijderd worden. Er was wel iets meer oogletsel door carbid: twaalf gevallen tegen tien vorig jaar.

Bron: NOS

Datum: 6 januari 2021