Skip to main content

Ondersteun het wetsvoorstel Vuurwerkverbod

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben begin 2022 een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. 

Sta jij ook achter deze wet? En heb je het Vuurwerkmanifest ondertekend? 

Iedereen die dat wil kan tot en met 4 februari a.s. reageren op het wetsvoorstel. GroenLinks en Partij voor de Dieren zouden heel erg geholpen zijn met een ondersteunende reactie waarin het belang van het voorstel voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk voor het welzijn van mens, milieu en dier wordt uiteengezet. 

Wat wij aan jullie willen vragen: 

Reageer naar aanleiding van bovenstaand verzoek namens jullie organisatie op: 

Vertel wie je bent en wat je doet en waarom je achter het vuurwerkverbod bent. 

DANK VOOR JE STEUN!!!!