Skip to main content

Eerste Utrechtse burgerberaad vóór afsteekverbod

Het eerste Utrechtse burgerberaad adviseert om bij de jaarwisseling een ‘eigen verhaal’ te vertellen en een afsteekverbod in te stellen.

Wouter Boonstra

Het eerste Utrechtse burgerberaad stelt in haar adviezen aan de stad over de jaarwisseling voor om een ‘Utrechts verhaal’ bij de jaarwisseling neer te zetten. Doel is om de saamhorigheid van de traditie te behouden en vergroten. Er was ook een ruime meerderheid voor een lokaal afsteekverbod. Het burgerberaad adviseert de gemeente daarom een stap te zetten richting een vuurwerkvrije traditie.

Buurtinitiatieven ondersteunen

De Utrechtse wethouder Eva Oosters (Student & Starter) en gemeenteraadslid Linda Bode (Volt en vertegenwoordiger van de raad) namen de adviezen afgelopen zaterdag in ontvangst. Naast een eigen verhaal en een lokaal afsteekverbod voor vuurwerk adviseert het beraad ook om kleinschalige en toegankelijke initiatieven verspreid over alle buurten te ondersteunen en er budget voor vrij te maken. Hoewel het beraad beseft dat er onvoldoende capaciteit is om een lokaal afsteekverbod te handhaven, denkt het hiermee een krachtig signaal af te geven aan de stad en de landelijke politiek.

Feedback van ambtenaren

Het eerste Utrechtse burgerberaad, bestaande uit ongeveer honderd deelnemers, boog zich vijf bijeenkomsten lang de vraag hoe de jaarwisseling in Utrecht zou moeten worden gevierd en of een vuurwerkverbod daarbij hoort. Uiteindelijk leidde het beraad tot vijftien adviezen, waarover zaterdag werd gestemd. Om een advies over te nemen was een ruime meerderheid van twee derde van de deelnemers nodig. Uiteindelijk haalden acht adviezen een meerderheid. De gemeenteraad neemt de adviezen over als deze financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn. Bij de totstandkoming en de ondersteuning van het beraad was een groep Utrechtse gemeenteambtenaren betrokken. Zij gaven tussendoor feedback over de adviezen.

“Mooi om te zien hoe we dit vrij nieuwe instrument in Utrecht hebben toegepast en hoe dit heeft geleid tot zoveel enthousiaste en gedreven deelnemers” – De Utrechtse wethouder Eva Oosters

Ontzettend trots

Er is voor de adviezen van het burgerberaad een maximaal budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Niet alle adviezen kregen dus een meerderheid, zoals een groot muziekfestival tijdens de jaarwisseling en een jongerenberaad dat specifiek activiteiten zou uitwerken voor jongeren. Ook het advies om op bepaalde pleinen vuurwerk juist wel mogelijk te maken, behaalde geen meerderheid. Wethouder Oosters zegt ‘ontzettend trots’ te zijn op het werk dat door het burgerberaad is verzet en vooral op de manier waarop het burgerberaad samen tot gedragen adviezen is gekomen. ‘Mooi om te zien hoe we dit vrij nieuwe instrument in Utrecht hebben toegepast en hoe dit heeft geleid tot zoveel enthousiaste en gedreven deelnemers.’

Schone Stad

Momenteel wordt de controle gedaan op de financiële, juridische en praktische uitvoerbaarheid van de adviezen. De publicatie van de laatste controle volgt naar verwachting eind maart. Dan publiceert het college het adviesrapport van het burgerberaad en het toetsrapport. De gemeenteraad neemt in april een definitief besluit over de viering van de jaarwisseling in Utrecht vanaf 2024/2025. Overigens gaat op 4 maart in Amsterdam het burgerberaad Schone Stad van start. Van maart tot en met juli buigen150 inwoners zich in zes bijeenkomsten over de vraag hoe de stad schoner te krijgen. Deze groep is geloot uit 623 aanmelders, nadat 10.000 inwoners er in januari voor waren uitgenodigd.

Bron: Binnenlands Bestuur