Skip to main content
Al twaalf vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis

Oogartsen behandelen weer meer oogletsel

Utrecht, 5 januari 2024 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben tenminste 156 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen, een derde heeft blijvend letsel opgelopen en 11 ogen zijn blind geworden. Eén kind onder de twaalf jaar is blind aan één oog door legaal vuurwerk. 50% van de mensen met letsel stak het vuurwerk niet zelf af, maar is geraakt door het vuurwerk van een anderIn vergelijking: vorig jaar hebben de oogartsen 133 mensen behandeld en de cijfers van vandaag zijn slechts de voorlopige cijfers. Onnodig letsel dat voorkomen kan worden door het instellen van een landelijk vuurwerkverbod. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het landelijk verbod op consumentenvuurwerk van de twee jaarwisselingen tijdens de coronapandemie werkte én per direct opnieuw ingesteld dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen – het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) – blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreerden de oogartsen voor de zestiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. De cijfers van vandaag zijn voorlopige cijfers, de definitieve cijfers worden in maart dit jaar gepresenteerd.     

“Dit jaar hebben weer meer mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen: 156 mensen in vergelijking met 133 vorig jaar. Door heel het land zijn inmiddels tenminste 11 mensen aan één oog blind geworden; een kind onder de twaalf jaar is zelfs blind aan één oog door legaal vuurwerk. Dit kan niet de bedoeling zijn van het vieren van Oud en Nieuw. De mensen die blijvend letsel op hebben gelopen, komen de komende jaren nog voor vele afspraken en operaties weer terug in ziekenhuizen door heel Nederland. Dit is levenslang letsel dat we kunnen voorkomen én onnodige verspilling van zorggeld. Vuurwerk in handen van de consument is onveilig en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het is toch te bizar voor woorden dat vele mensen voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn terwijl we dit letsel eenvoudig door een vuurwerkverbod kunnen voorkomen?”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerk- of droneshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren. Gezien het duidelijke effect van de twee tijdelijke verboden op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisselingen 2020 / 2021 en 2021 / 2022 zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk absoluut niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden.

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 750.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Voorlopige cijfers 2024. De definitieve cijfers van de 16e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 27 maart 2024 bekend gemaakt.