Skip to main content

Knallend het nieuwe jaar in: komt dat nog terug?

Hoewel vuurwerk in Nederland een feestelijke traditie is tijdens de jaarwisseling, veroorzaakt het ieder jaar gewonden. In de jaarwisseling van 2019 op 2020 waren er in totaal 1300 vuurwerkslachtoffers die de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost bezochten in Nederland.1 Het vasthouden aan traditie enerzijds en voorkomen van slachtoffers anderzijds, zijn voer voor een hevig debat.

Afsteektijden van vuurwerk werden reeds verkort en er werden vuurwerkvrije zones ingericht.2 Afgelopen jaarwisseling was er voor het eerst een algemeen vuurwerkverbod van kracht. Dit hield in dat zowel verkoop, vervoer als het afsteken van vuurwerk verboden was. De aanleiding voor het verbod was om de verdere druk op ziekenhuizen en huisartsenposten zoveel mogelijk te beperken gezien de huidige pandemie.3 Nu rijst de vraag of de maatregel het gewenste effect heeft gehad. En hoe gaat de jaarwisseling er in de toekomst uit zien? 

Lees hier meer

Datum: 20 januari 2021
Bron: Medisch contact