Skip to main content

Categorie: Uncategorized

Drie slachtoffers, daar blijft het bij in het Oogziekenhuis: ‘Misschien is corona wel blessing in disguise’

Oogarts Tjeerd de Faber had in het Rotterdamse Oogziekenhuis een veel rustiger nacht dan voorgaande jaren. Maar zijn droomscenario met nul slachtoffers werd geen werkelijkheid.

Oogarts Tjeerd de Faber is vlak voor middernacht wat onrustig. Wat zal het effect van het vuurwerkverbod op het aantal slachtoffers zijn, dat deze jaarwisseling door de deuren van het Oogziekenhuis in Rotterdam gaat komen?

Het verloop van Oudjaarsdag tot dusverre is gunstig, vertelt De Faber als hij rond 23.00 uur de afdeling op wandelt voor zijn dienst tijdens de drukste dag van het jaar. Tot dusverre twee gevallen van oogletsel in het specialistische ziekenhuis in Rotterdam door het schieten met carbid. Nog geen vuurwerkslachtoffer.

Tjeerd de Faber pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dankzij zijn uitgesproken mening groeide hij – naar eigen zeggen ongewild – uit tot een boegbeeld van de beweging.

Dit jaar kwam een droom uit: de overheid verbood vanwege het coronavirus het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Overtredingen zouden zwaar bestraft worden, waarschuwde het kabinet. Het is volgens De Faber een „medisch experiment” dat het nut van een vuurwerkverbod onomstotelijk kan aantonen.

Het kan niet anders dan dat het ziekenhuis het dit jaar rustiger krijgt, zegt de arts. „Het punt is dat mensen weten dat het afsteken dit jaar verboden is. Ze zullen dan hopelijk uit de buurt van het vuurwerk blijven.” Dat scheelt volgens hem al de helft van de slachtoffers, toch vaak omstanders.

Helemaal gerust is hij er niet er niet op. „Ik rook nog wel wat buskruit op de weg hierheen. Dit kan ook de stilte voor de storm zijn.” Sowieso wordt het pas een half uur na middernacht druk in het ziekenhuis, als patiënten uit de directe omgeving van het ziekenhuis zich melden. Daarna druppelen slachtoffers uit het hele land binnen, doorverwezen naar het Oogziekenhuis voor specialistische spoedhulp. Het coronavirus kan een rol spelen: wellicht dat drukbezette ziekenhuizen oogletsel sneller doorverwijzen naar Rotterdam.

Lees het artikel verder bij NRC.

Bron: NRC

Datum: 4 januari 2021

Rustigste Nieuwjaarsnacht sinds jaren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam

Tijdens nieuwjaarsnacht is slechts 1 vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Verder zijn 2 patiënten ontvangen met schade door carbidschieten. Het letsel bij alle patiënten was zodanig, dat geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Vorig jaar werden nog 18 patiënten bij Het Oogziekenhuis gezien tijdens de jaarwisseling.

Het ziekenhuis is erg blij dat dit jaar bij veel mensen leed bespaard is gebleven. Op Nieuwjaarsdag wordt nog wel 1 slachtoffer met zwaar oogletsel dat bij een ander ziekenhuis is binnengebracht bij Het Oogziekenhuis geopereerd. Mogelijk worden nog meer slachtoffers uit andere regio’s bij het ziekenhuis binnengebracht, maar het is erg onwaarschijnlijk dat dit grote aantallen betreft.

“Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de Nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.”, aldus oogarts Tjeerd de Faber, die tijdens de nacht heeft gewerkt. “Ik hoop dat het vuurwerkverbod een permanente aard krijgt, zodat we ook tijdens de komende jaarwisselingen weinig tot geen patiënten hoeven te helpen.” De oogarts roept dan ook op om het vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl ondertekenen voor een permanent verbod.

Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling landelijk uiteindelijk 13 blinde ogen

Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de dertiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste twaalf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.517 patiënten met 3.123 beschadigde ogen: 1.092 ogen liepen blijvende schade op, 202 ogen werden blind waarvan er 81 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Tijdens de vorige jaarwisseling was 45% van de patiënten omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer.

Permanent verbod op consumentenvuurwerk

Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties zijn voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. Dit gezien het hoge aantal vuurwerkslachtoffers dat ieder jaar weer ontstaat. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerkshows en hebben een gezamenlijk manifest ondertekend tegen consumentenvuurwerk. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties.

Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam

Datum: 4 januari 2021