Skip to main content

Auteur: Editor

14 blinde ogen – 6 verwijderd: terug bij af

Opheffen nationaal vuurwerkverbod zorgt voor veel oogletsel

Utrecht, 21 juni 2023 – Ondanks een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en regionale verboden op het afsteken van consumentenvuurwerk, hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling weer heel veel mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 133 patiënten, 14 blinde ogen, 6 verwijderd, afgelopen Oud en Nieuw is er weer heel veel oogletsel door verschillende soorten vuurwerk – zowel legaal siervuurwerk als illegaal vuurwerk – veroorzaakt. Onnodig letsel dat voorkomen kan worden. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het landelijk verbod op consumentenvuurwerk van de voorgaande twee jaarwisselingen werkt en opnieuw ingesteld dient te worden. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden dient te worden. Afgelopen jaarwisseling registreerden de oogartsen – namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen – voor de vijftiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. De definitieve cijfers worden vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het NOG gepresenteerd.  

Overzicht oogletsels door vuurwerk*

Oogletsels2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012 
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/20182018/ 20192019 / 2020 2020 / 20212021 /20222022/2023
                
Patiënten2593082512172712452101601761201321824770133
Zelfafstekers1091481261081581479895957276102313383
Omstanders150 (58%)160 (52%)125 (50%)109 (50%)113 (42%)98 (40%)112 (53%)65 (41%)81 (46%)48 (40%)56 (42%)80 (44%)16 (34%)37 (53%)5038% 
Aantal ogen3093583072563313112682002241571762447799181
Niet blijvend letsel203242190151227213171127144981111705583116
Blijvend letsel106 (34%)116 (32%)117 (38%)105 (41%)104 (31%)98 (32%)97 (36%)73 (37%)80 (36%)59 (38%)65 (37%)74 (30%)22 (32%)16 (16%)6536%
Visusverlies44513659575531293723112812430
Blinde ogen2022162125201015191110134114
Verwijderd14979810615525206

“In vergelijking met de voorgaande twee jaarwisselingen zijn we nu weer terug bij af. 14 mensen die aan één of zelfs twee ogen blind zijn geworden. Een dode. Dit kan toch niet langer zo doorgaan? Oud en Nieuw vieren moet voor iedereen leuk blijven en niet de rest van je leven tekenen. De mensen die blijvend letsel op hebben gelopen, komen nog voor vele afspraken en operaties weer terug in ziekenhuizen door heel Nederland. Soms levenslang. Samen met mijn collega-oogartsen heb ik de afgelopen jaren honderden mensen behandeld die blijvend slechtziend danwel blind zijn geworden door vuurwerk. In de afgelopen 15 jaar zijn ruim 200 ogen blind geworden waarvan zelfs 89 ogen volledig verwijderd moesten worden. Ook van mensen die alleen maar kijken naar vuurwerk en het niet eens zelf afsteken. Dit is levenslang letsel dat we kunnen voorkomen. Vuurwerk in handen van de consument is onveilig en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerk- of droneshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren. Gezien het duidelijke effect van de twee tijdelijke verboden op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisselingen 2020 / 2021 en 2021 / 2022 zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk absoluut niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden. 

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 750.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Definitieve cijfers 2023. De definitieve cijfers van de 15e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 21 juni 2023 bekend gemaakt.

Bron: Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Datum: 22 juni 2023

Vuurwerk afsteken straks net zo idioot als roken in een restaurant

Het aantal slachtoffers door vuurwerk is terug op het niveau van voor de coronapandemie. De discussie over een algeheel vuurwerkverbod laait weer op. Laten we hierbij leren van de aanpak van het rookverbod, schrijft journalist Diederik de Groot.

‘Het is niet te handhaven.’ Dat is het meest gehoorde argument van Kamerleden om hun stellingname tegen een vuurwerkverbod te verdedigen. Het is niet alleen een drogreden van de bovenste plank, maar geeft ook blijk van grote wantrouwen jegens de samenleving. […]

Bron: het Financieele Dagblad

Datum: 7 januari 2022

Aantal vuurwerkslachtoffers terug op niveau pre-corona

Ondanks vuurwerkverbod in 12 gemeenten en verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Uit onderzoek van VeiligheidNL i.s.m. de NVSHA, InEen en NVT blijkt dat het aantal vuurwerkslachtoffers vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van de laatste jaarwisseling toen er geen beperkende maatregelen waren getroffen (2019-2020). In totaal waren er dit jaar 1.253 vuurwerkslachtoffers. Hiervan zijn er 389 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 864 op de huisartsenposten (HAP). Er is sprake van een stijging van 62 procent van het aantal slachtoffers ten opzichte van vorig jaar, toen er een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona (2021-2022).

Wie zijn slachtoffers van vuurwerk?

Voor de jaarwisseling is door het ministerie van I&W en VeiligheidNL extra aandacht gevraagd voor het niet afsteken van vuurwerk door kinderen onder de 12 jaar (‘Kindervuurwerk bestaat niet’). Uit de cijfers van deze jaarwisseling blijkt dat 18 procent van de vuurwerkslachtoffers op de SEH en HAP onder de 12 jaar was. Vorig jaar was dit 26 procent en tijdens jaarwisseling 2019-2020 19 procent. Iets minder dan de helft van de kinderen had het vuurwerk zelf afgestoken. Hele jonge kinderen hebben vaak letsel doordat zij in een onbewaakt ogenblik naar het vuurwerk grijpen dat door ouders wordt vastgehouden.

Naast jonge kinderen zijn vooral jongens van 12 tot en met 15 jaar en mannen van 20 tot en met 29 jaar slachtoffer van vuurwerk. Letsel bij 12 tot en met 15 jarigen werd vooral veroorzaakt door knalvuurwerk en vuurpijlen (38%) en letsels bij 20 tot en met 29 jarigen ontstonden vooral door zwaar illegaal vuurwerk (23%) en legaal consumentenvuurwerk (21%). In totaal is 46 procent als omstander slachtoffer geworden van vuurwerk. Dit aandeel is lager dan tijdens de jaarwisseling 2019-2020 (51%).

Type vuurwerk dat letsel veroorzaakt bij SEH slachtoffers

Het verbod op knalvuurwerk en losse vuurpijlen is al sinds 2020 van kracht, maar het effect hiervan was niet eerder meetbaar wegens het algehele vuurwerkverbod in de afgelopen twee jaar. Uit de cijfers blijkt dat een kleiner deel van de slachtoffers op de SEH-afdeling is behandeld als gevolg van letsel door knalvuurwerk en vuurpijlen (20%) dan de laatste jaarwisseling waarin dit vuurwerk nog was toegestaan (31%). Vergeleken met de jaarwisseling 2019-2020 zien we wel een stijging van het aantal slachtoffers van F1 vuurwerk (7% versus 1%) en zwaar illegaal vuurwerk (24% versus 17%). 22 procent van de ongevallen werd veroorzaakt door F2 vuurwerk (vuurwerk dat alleen tijdens de jaarwisseling afgestoken mag worden).

Oorzaken van ongevallen

Voor het eerst is er gekeken wat de invloed is van alcohol bij vuurwerkslachtoffers. Overmatig alcoholgebruik blijkt bij bijna één op de vijf vuurwerkslachtoffers van 16 jaar of ouder een rol te hebben gespeeld. Verder bleek uit de toedrachtomschrijvingen dat de weersomstandigheden tijdens de jaarwisseling invloed hadden op het ontstaan van letsel. De harde wind zorgde ervoor dat vuurwerk dat werd afgestoken plotseling van richting veranderde en vooral omstanders waren hier de dupe van.

Direct medische kosten en verzuimkosten op de SEH

De meest voorkomende letsels die op de HAP en SEH voorkwamen waren evenals de jaren ervoor brandwonden (42%) en oogletsels (25%). Slechts 9 procent van alle slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Ook veroorzaakten vuurwerkongevallen een tiental amputaties, van een of meerdere vingers. Een eerste indicatie van de direct medische kosten en verzuimkosten, die gerelateerd zijn aan de behandeling van vuurwerkslachtoffers die de SEH bezochten deze jaarwisseling, is geschat op 3,9 miljoen euro (tegen 2,6 miljoen euro vorig jaar).

Vuurwerk afsteekverbod effectief?

Twaalf gemeenten besloten dit jaar een algeheel verbod op het afsteken van oudejaarsvuurwerk af te kondigen. Ondanks dit afsteekverbod zien we niet een duidelijk effect. Een lokaal verbod lijkt daarmee niet te leiden tot minder vuurwerkslachtoffers.

Bron: Veiligheid.nl

Experts willen nu écht een vuurwerkverbod: ‘Helft van de slachtoffers is slechts omstander’

Maandag 2 januari 2023

Na wederom een oud en nieuw met een tsunami aan letsel en geweld van en tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nu echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door het geknal.

Het manifest heeft meerdere voorstanders. Zo vinden ook de boa’s en burgemeesters dat het anders moet.

Lees meer

Bron: Metro

GroenLinks en Partij van de Dieren willen nog deze maand vuurwerkverbod regelen

Een jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers, overbelaste Eerste Hulpposten, geweld tegen politie en brandweer, dat willen in GroenLinks en Partij voor de Dieren meteen na het reces regelen in de Tweede Kamer. De partijen willen dan de behandeling van hun initiatiefwet voor een vuurwerkverbod voortzetten.

Vorig jaar juni is de Tweede Kamer begonnen aan de behandeling van het vuurwerkverbod. De behandeling is echter niet afgemaakt, omdat een aantal partijen wilde afwachten wat het huidige gedeeltelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zou opleveren. Na het grote aantal incidenten van deze jaarwisseling en de oproep van de burgemeesters willen Klaver (GroenLinks) en Teunissen (Partij van de Dieren) nog deze maand de behandeling afronden. Zij doen een beroep op alle partijen in de Tweede Kamer om de wet voor een verbod te steunen. Klaver: “Hoeveel slachtoffers gaan we nog accepteren?” Teunissen: “Wij hebben de verantwoordelijkheid om Nederland veilig te houden voor iedereen. We weten nu: veilig vuurwerk bestaat niet”

Jesse Klaver: “Oud en nieuw is voor veel mensen allang geen feestje meer. Artsen, politieagenten, de brandweer, allemaal willen ze een verbod op vuurwerk omdat het aantal slachtoffers veel te hoog is en het geweld rondom vuurwerk enorm. Een oliebol, een glas champagne en met je buren genieten van een professionele vuurwerkshow, dat is pas een feest.”

Christine Teunissen: “Tradities zijn waardevol, en vrijheid is een heel belangrijke waarde. Maar vrijheid voor de één houdt op waar de veiligheid van de ander in het geding komt. De vele ongelukken, de angst en stress bij dieren en de luchtvervuiling zijn geen tradities om trots op te zijn. Laat de jaarwisseling weer een feest voor iedereen worden.”

Al jaren heeft Nederland te maken met een jaarwisseling vol ongeregeldheden. Vuurwerk speelt daarin een belangrijke rol. Omstanders die gewond raken, politieagenten en ambulancemedewerkers die bekogeld worden. In de jaarwisseling van 2019-2020 meldden zich maar liefst 1300 mensen met vuurwerkletsel bij de eerste hulp. Het jaar daarop, toen vanwege corona een tijdelijk vuurwerkverbod gold, lag dat aantal 70% lager. Dit jaar lijken de cijfers weer terug op het oude schrikbarende niveau en blijkt een lokaal vuurwerkverbod niet te handhaven. Ook voor de luchtkwaliteit en het welzijn van dieren heeft de grote hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken grote gevolgen. Uit onderzoek van I&O research uit 2021 blijkt dat bijna 65% van de Nederlanders voor een geheel verbod is.

Een geheel verbod is veel makkelijker te handhaven dan een gedeeltelijk verbod, zeggen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Met het verdwijnen van particulier vuurwerk komt er een belangrijkere rol voor gemeenten om centrale evenementen te organiseren rond de jaarwisseling, bijvoorbeeld met professionele vuurwerkshows of innovatieve spektakelshows.

GroenLinks en Partij voor de Dieren sloegen in 2020 de handen ineen om een initiatiefwet te maken om vuurwerk te verbieden. De wet is deels al behandeld door de Tweede Kamer. De partijen willen nu de behandeling voortzetten zodat het verbod volgende jaarwisseling al in kan gaan.

Bron: Partij voor de Dieren