Skip to main content

Tag: 8 maart

Ondersteun het Vuurwerkmanifest!

Kom jij ook op 8 maart naar Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag om 12:00 uur?

Meer dan 700.000 mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren Het vuurwerkmanifest ondersteund. Op 8 maart gaan we al jullie handtekeningen overhandigen aan de Tweede Kamer.

Begin 2022 is er een wetsvoorstel ingediend voor een definitief vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest en de partners gaan op 8 maart de petitie indienen. De Campagne Ik Klap roept alle voorstanders van een definitief vuurwerkverbod op dit moment te ondersteunen door aanwezig te zijn tijdens een demonstratie, die tegelijk gehouden wordt met het indienen van de petitie.

Wij klappen voor een definitief vuurwerkverbod. Voor de mensen, de dieren en het milieu. Klap jij mee? Zorg dan dat je op 8 maart aanwezig bent op de Laan van Reagan en Gorbatsjov te Den Haag.

Aanmelden kan hier

Datum: 24 feb 2022